Trọng tâm kiến thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Tài liệu gồm 242 trang, do các tác giả: Trần Hữu Thập (Chủ biên), Nguyễn Văn Chí, Huỳnh Thanh Hùng, Hồ Tấn Yên, Đinh Văn Thân, Đoàn Văn Trực biên soạn; Trình bày trọng điểm kiến ​​thức và các dạng đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán. Nội dung tài liệu này được biên soạn theo khung chương trình môn Toán THCS hiện hành (trọng điểm lớp 9) và chỉ dẫn nội dung ôn thi vào lớp 10 của Sở GD & ĐT Quảng Ngãi.

Cấu trúc của tài liệu bao gồm 4 phần chính:
+ Phần 1: Đại số.
+ Phần 2: Hình học.
+ Phần 3: Số học và suy luận lôgic (dành cho học trò khá – giỏi).
+ Học kì: 1 số đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Khiết, THPT Chuyên.

Danh mục tài liệu tập hợp kiến ​​thức và các dạng đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán:
Lời nói đầu 3.
Chia sẻ 1. ĐẠI SỐ HỌC.
Chủ đề 1. Phép chuyển đổi biểu thức đại số.

I. Kiến thức cần sử dụng 5.
II. Các dạng toán tổng hợp 5.
III. Bài tập thực hành 11.
Chủ đề 2. Phương trình và Hệ phương trình.

I. Kiến thức cần sử dụng 14.
II. Các dạng toán tổng quát 15.
III. Bài tập thực hành 30.
Chủ đề 3. Hàm số và đồ thị.

I. Kiến thức áp dụng 35.
II. Các dạng toán tổng quát 35.
III. Bài tập thực hành 41.
Chủ đề 4. Bất đẳng thức – Bất đẳng thức.

I. Đề xuất kiến ​​thức 43.
II. Các dạng toán tổng quát 44.
III. Bài tập thực hành 50.
Mẹo – Hướng áp giải bài tập Đại số 52.
Phần 2. HÌNH HỌC.
Chủ đề 1. Tính các đại lượng hình học.

I. Kiến thức áp dụng 94.
II. Các dạng toán tổng quát 94.
III. Bài tập 110.
Chủ đề 2. Chứng minh các nhân tố hình học, các mối quan hệ hình học.

I. Kiến thức áp dụng 112.
II. Các Mẫu Toán Học Đại Cương 112.
III. Bài tập thực hành 142.
Đề 3. Thu điểm.

I. Kiến thức cần sử dụng 147.
II. Các dạng toán tổng quát 147.
III. Bài tập 157.
Chủ đề 4. Cực trị hình học.

I. Kiến thức áp dụng 158.
II. Các mẫu toán học tổng quát 158.
III. Bài tập 170.
Mẹo – Hướng áp giải phần Hình học 177.
1 phần 3. CÁC CON SỐ.
Chủ đề 1. Divisibility – Congruence.

1. Phương pháp giải 201.
2. Các tỉ dụ 201.
3. Bài tập tự 205.
Chủ đề 2. Số nguyên tố – Số hợp – Hình vuông xuất sắc.

1. Phương pháp giải 206.
Các tỉ dụ 206.
3. Tự bài tập 208.
Chủ đề 3. Phương trình nguyên thủy.

1. Phương pháp giải 209.
Các tỉ dụ 209.
3. Bài tập tự luận 212.
Chủ đề 4. Toán suy luận lôgic.

1. Phương pháp giải 212.
Các tỉ dụ 213.
3. Tự bài tập 218.
Thủ thuật – Chỉ dẫn Gicửa ải bài 220.
Phần 4. 1 số đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Khiết và 229 THPT Chuyên.

Tải xuống tài liệu

.

Trọng tâm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo Wikipedia

Thông tin thêm

Trọng tâm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

[rule_3_plain]

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

Tài liệu gồm 242 trang, được biên soạn bởi các tác giả: Trần Hữu Tháp (Chủ biên), Nguyễn Văn Chi, Huỳnh Thanh Hùng, Hồ Tấn Yên, Định Văn Thân, Đoàn Văn Trúc; thể hiện trọng điểm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán. Nội dung của tài liệu này dựa trên chương trình bộ môn Toán cấp THCS (trọng điểm là lớp 9) hiện hành và chỉ dẫn nội dung ôn thi vào lớp 10 của sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Quảng Ngãi.
Cấu trúc của tài liệu gồm có 4 phần chính:
+ Phần 1 : Đại số.
+ Phần 2 : Hình học.
+ Phần 3 : Số học và toán suy luận lô-gic (dành cho học trò khá – giỏi).
+ Phần tư : 1 số đề thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lê Khiết.
Mục lục tài liệu trọng điểm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán:
Lời nói đầu 3.
Phần 1. ĐẠI SỐ.
Chủ đề 1. Biến đổi biểu thức đại số.
I. Kiến thức cần sử dụng 5.
II. Các dạng toán thường gặp 5.
III. Bài tập áp dụng 11.
Chủ đề 2. Phương trình và Hệ phương trình.
I. Kiến thức cần sử dụng 14.
II. Các dạng toán thường gặp 15.
III. Bài tập áp dụng 30.
Chủ đề 3. Hàm số và đồ thị.
I. Kiến thức cần sử dụng 35.
II. Các dạng toán thường gặp 35.
III. Bài tập áp dụng 41.
Chủ đề 4. Bất đẳng thức − Bất phương trình.
I. Kiến thức cần sử dụng 43.
II. Các dạng toán thường gặp 44.
III. Bài tập áp dụng 50.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Đại số 52.
Phần 2. HÌNH HỌC.
Chủ đề 1. Tính toán các đại lượng hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 94.
II. Các dạng toán thường gặp 94.
III. Bài tập áp dụng 110.
Chủ đề 2. Chứng minh các nhân tố hình học, quan hệ hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 112.
II. Các dạng toán thường gặp 112.
III. Bài tập áp dụng 142.
Chủ đề 3. điểm.
I. Kiến thức cần sử dụng 147.
II. Các dạng toán thường gặp 147.
III. Bài tập áp dụng 157.
Chủ đề 4. Cực trị hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 158.
II. Các dạng toán thường gặp 158.
III. Bài tập áp dụng 170.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Hình học 177.
Phần 3. SỐ HỌC.
Chủ đề 1. Tính chia hết – Đồng dư thức.
1. Phương pháp giải 201.
2. Các tỉ dụ 201.
3. Bài tập tự luyện 205.
Chủ đề 2. Số nguyên tố – Hợp số – Số chính phương.
1. Phương pháp giải 206.
2. Các tỉ dụ 206.
3. Bài tập tự luyện 208.
Chủ đề 3. Phương trình nghiệm nguyên.
1. Phương pháp giải 209.
2. Các tỉ dụ 209.
3. Bài tập tự luyện 212.
Chủ đề 4. Toán suy luận lô-gic.
1. Phương pháp giải 212.
2. Các tỉ dụ 213.
3. Bài tập tự luyện 218.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Số học 220.
Phần 4. 1 số đề thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lê Khiết 229.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

[rule_2_plain]

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

[rule_2_plain]

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

[rule_3_plain]

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

Tài liệu gồm 242 trang, được biên soạn bởi các tác giả: Trần Hữu Tháp (Chủ biên), Nguyễn Văn Chi, Huỳnh Thanh Hùng, Hồ Tấn Yên, Định Văn Thân, Đoàn Văn Trúc; thể hiện trọng điểm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán. Nội dung của tài liệu này dựa trên chương trình bộ môn Toán cấp THCS (trọng điểm là lớp 9) hiện hành và chỉ dẫn nội dung ôn thi vào lớp 10 của sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Quảng Ngãi.
Cấu trúc của tài liệu gồm có 4 phần chính:
+ Phần 1 : Đại số.
+ Phần 2 : Hình học.
+ Phần 3 : Số học và toán suy luận lô-gic (dành cho học trò khá – giỏi).
+ Phần tư : 1 số đề thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lê Khiết.
Mục lục tài liệu trọng điểm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán:
Lời nói đầu 3.
Phần 1. ĐẠI SỐ.
Chủ đề 1. Biến đổi biểu thức đại số.
I. Kiến thức cần sử dụng 5.
II. Các dạng toán thường gặp 5.
III. Bài tập áp dụng 11.
Chủ đề 2. Phương trình và Hệ phương trình.
I. Kiến thức cần sử dụng 14.
II. Các dạng toán thường gặp 15.
III. Bài tập áp dụng 30.
Chủ đề 3. Hàm số và đồ thị.
I. Kiến thức cần sử dụng 35.
II. Các dạng toán thường gặp 35.
III. Bài tập áp dụng 41.
Chủ đề 4. Bất đẳng thức − Bất phương trình.
I. Kiến thức cần sử dụng 43.
II. Các dạng toán thường gặp 44.
III. Bài tập áp dụng 50.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Đại số 52.
Phần 2. HÌNH HỌC.
Chủ đề 1. Tính toán các đại lượng hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 94.
II. Các dạng toán thường gặp 94.
III. Bài tập áp dụng 110.
Chủ đề 2. Chứng minh các nhân tố hình học, quan hệ hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 112.
II. Các dạng toán thường gặp 112.
III. Bài tập áp dụng 142.
Chủ đề 3. điểm.
I. Kiến thức cần sử dụng 147.
II. Các dạng toán thường gặp 147.
III. Bài tập áp dụng 157.
Chủ đề 4. Cực trị hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 158.
II. Các dạng toán thường gặp 158.
III. Bài tập áp dụng 170.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Hình học 177.
Phần 3. SỐ HỌC.
Chủ đề 1. Tính chia hết – Đồng dư thức.
1. Phương pháp giải 201.
2. Các tỉ dụ 201.
3. Bài tập tự luyện 205.
Chủ đề 2. Số nguyên tố – Hợp số – Số chính phương.
1. Phương pháp giải 206.
2. Các tỉ dụ 206.
3. Bài tập tự luyện 208.
Chủ đề 3. Phương trình nghiệm nguyên.
1. Phương pháp giải 209.
2. Các tỉ dụ 209.
3. Bài tập tự luyện 212.
Chủ đề 4. Toán suy luận lô-gic.
1. Phương pháp giải 212.
2. Các tỉ dụ 213.
3. Bài tập tự luyện 218.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Số học 220.
Phần 4. 1 số đề thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lê Khiết 229.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

Tài liệu gồm 242 trang, được biên soạn bởi các tác giả: Trần Hữu Tháp (Chủ biên), Nguyễn Văn Chi, Huỳnh Thanh Hùng, Hồ Tấn Yên, Định Văn Thân, Đoàn Văn Trúc; thể hiện trọng điểm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán. Nội dung của tài liệu này dựa trên chương trình bộ môn Toán cấp THCS (trọng điểm là lớp 9) hiện hành và chỉ dẫn nội dung ôn thi vào lớp 10 của sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Quảng Ngãi.
Cấu trúc của tài liệu gồm có 4 phần chính:
+ Phần 1 : Đại số.
+ Phần 2 : Hình học.
+ Phần 3 : Số học và toán suy luận lô-gic (dành cho học trò khá – giỏi).
+ Phần tư : 1 số đề thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lê Khiết.
Mục lục tài liệu trọng điểm tri thức và các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán:
Lời nói đầu 3.
Phần 1. ĐẠI SỐ.
Chủ đề 1. Biến đổi biểu thức đại số.
I. Kiến thức cần sử dụng 5.
II. Các dạng toán thường gặp 5.
III. Bài tập áp dụng 11.
Chủ đề 2. Phương trình và Hệ phương trình.
I. Kiến thức cần sử dụng 14.
II. Các dạng toán thường gặp 15.
III. Bài tập áp dụng 30.
Chủ đề 3. Hàm số và đồ thị.
I. Kiến thức cần sử dụng 35.
II. Các dạng toán thường gặp 35.
III. Bài tập áp dụng 41.
Chủ đề 4. Bất đẳng thức − Bất phương trình.
I. Kiến thức cần sử dụng 43.
II. Các dạng toán thường gặp 44.
III. Bài tập áp dụng 50.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Đại số 52.
Phần 2. HÌNH HỌC.
Chủ đề 1. Tính toán các đại lượng hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 94.
II. Các dạng toán thường gặp 94.
III. Bài tập áp dụng 110.
Chủ đề 2. Chứng minh các nhân tố hình học, quan hệ hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 112.
II. Các dạng toán thường gặp 112.
III. Bài tập áp dụng 142.
Chủ đề 3. điểm.
I. Kiến thức cần sử dụng 147.
II. Các dạng toán thường gặp 147.
III. Bài tập áp dụng 157.
Chủ đề 4. Cực trị hình học.
I. Kiến thức cần sử dụng 158.
II. Các dạng toán thường gặp 158.
III. Bài tập áp dụng 170.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Hình học 177.
Phần 3. SỐ HỌC.
Chủ đề 1. Tính chia hết – Đồng dư thức.
1. Phương pháp giải 201.
2. Các tỉ dụ 201.
3. Bài tập tự luyện 205.
Chủ đề 2. Số nguyên tố – Hợp số – Số chính phương.
1. Phương pháp giải 206.
2. Các tỉ dụ 206.
3. Bài tập tự luyện 208.
Chủ đề 3. Phương trình nghiệm nguyên.
1. Phương pháp giải 209.
2. Các tỉ dụ 209.
3. Bài tập tự luyện 212.
Chủ đề 4. Toán suy luận lô-gic.
1. Phương pháp giải 212.
2. Các tỉ dụ 213.
3. Bài tập tự luyện 218.
Gợi ý − Hướng áp giải phần Số học 220.
Phần 4. 1 số đề thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lê Khiết 229.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

[rule_3_plain]

#Trọng #tâm #kiến #thức #và #các #dạng #đề #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/trong-tam-kien-thuc-va-cac-dang-de-on-thi-vao-lop-10-mon-toan.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button