Trẻ em Trung Quốc bị cấm xem streamer & donate cho streamer sau 10h tối

Đó là một phần trong “cuộc đàn áp quy định đối với các ngành đang bùng nổ” của Trung Quốc.

Hôm thứ Bảy, chính phủ Trung Quốc đã công bố một số thay đổi đối với luật mới nhằm ngăn trẻ em truy cập quá nhiều nội dung trực tuyến. Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia này cho biết: “Các nền tảng cần thắt chặt các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn những streamer chưa đủ tuổi thu tiền hoặc trở thành streamer mà không có sự giám sát của người lớn”.
Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm phát trực tuyến trò chơi mà không có sự chấp thuận của chính phủ

Theo báo cáo của Bộ định tuyến, điều này còn mang lại những điều sau:

Ngày thứ nhất. Người xem dưới 18 tuổi không được cung cấp “mẹo”. Một phương pháp mà người xem chương trình trực tuyến có thể sử dụng một số tiền nhỏ, thường được đổi lấy thư thoại SMS hoặc được chia sẻ với người xem để các đài truyền hình tìm hiểu về hành vi của họ.
2. Đối với bất kỳ ai sử dụng tài khoản con để xem nội dung trực tuyến, chế độ xem trực tiếp sẽ bị tắt sau 10 giờ tối vì người sáng tạo “cần cải thiện cách quản lý thời gian chơi của mình. Gửi cái gì hay để gửi ”.
Xem thêm: Trung Quốc cấm người dùng 16 tuổi phát trực tiếp

Chính phủ Trung Quốc áp đặt lệnh cấm 2

Điều trên không áp dụng cho các nền tảng nước ngoài như kéo ra ĐƯỢC RỒI youtube; thay vào đó nó sẽ dành cho các nền tảng lớn của Trung Quốc như bilibili, Cá đá răng hổtích tắc – Ứng dụng TikTok ở Trung Quốc.
Xem thêm: Sinh viên Trung Quốc ngược đãi và ném chó từ nhà cao tầng

Chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh cấm

Các luật mới là kết quả của nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm giảm bớt cái gọi là “hỗn loạn” trong không gian mạng và môi trường phát trực tuyến. Việc ban hành các quy định mới này cũng là tác động của chính phủ Trung Quốc đối với ngành công nghiệp game vốn đang chịu nhiều áp lực ở đất nước một tỷ dân này.

Thông tin thêm

Trẻ em Trung Quốc bị cấm xem streamer & donate cho streamer sau 10h tối

Đây là một phần của “Một cuộc đàn áp bằng qui định diễn ra với một lĩnh vực đang bùng nổ” ở Trung Quốc.
Vào ngày thứ 7 vừa rồi thì chính phủ Trung Quốc đã thông báo một số sự thay đổi trong luật mới của mình để ngăn chặn trẻ em truy cập quá nhiều vào các nội dung trên internet. Cục Phát thanh và Truyền hình nước này đã nói rằng “các nền tảng cần phải nâng cao sự kiểm soát của mình để ngăn chặn việc lứa tuổi dưới trưởng thành “bo tiền” cho các streamer hoặc trở thành streamer mà không có sự giám sát của người lớn”.Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm stream những trò chơi chưa được cấp phép bởi chính phủ

Theo như báo cáo của Routers, điều này được thông báo cụ thể hơn bằng những điều dưới đây:

1. Người xem dưới 18 tuổi sẽ không được phép “bo tiền”, một phương thức mà những người xem các chương trình trực tuyến có thể sử dụng một số tiền nhỏ, thường được trao đổi thành văn bản dạng giọng nói hoặc thông báo cho người phát sóng biết về hành vi đó của mình.2. Bất kì ai đang xem các nội dung trực tuyến bằng tài khoản trẻ em sẽ bị tắt tính năng xem trực tiếp kể từ 10h tối, nguyên do là vì những nhà sáng tạo nội dung sẽ “cần phải nâng cao cách quản lí về giờ phát sóng hoặc phát sóng những nội dung gì”.Xem thêm: Trung Quốc cấm người dùng 16 tuổi livestream

Các điều trên không áp dụng cho các nền tảng nước ngoài như Twitch hay Youtube; thay vao đó, nó sẽ áp dụng cho các nền tảng lớn của Trung Quốc như Bilibili, Huya & Douyu và cả Douyin – ứng dụng TikTok nội địa của Trung Quốc.Xem thêm: Học sinh Trung Quốc ngược đãi rồi ném một chú chó từ trên tầng cao xuống

Những luật mới này được ban hành như một hệ quả của chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực giảm thiểu thứ mà họ gọi là “hỗn loạn” trên không gian mạng và môi trường phát trực tuyến. Việc ban bố những luật lệ mới này cũng là một sự ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc đến ngành công nghiệp game vốn đang bị siết chặt ở quốc gia tỉ dân này. 

#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối

Đây là một phần của “Một cuộc đàn áp bằng qui định diễn ra với một lĩnh vực đang bùng nổ” ở Trung Quốc.
Vào ngày thứ 7 vừa rồi thì chính phủ Trung Quốc đã thông báo một số sự thay đổi trong luật mới của mình để ngăn chặn trẻ em truy cập quá nhiều vào các nội dung trên internet. Cục Phát thanh và Truyền hình nước này đã nói rằng “các nền tảng cần phải nâng cao sự kiểm soát của mình để ngăn chặn việc lứa tuổi dưới trưởng thành “bo tiền” cho các streamer hoặc trở thành streamer mà không có sự giám sát của người lớn”.Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm stream những trò chơi chưa được cấp phép bởi chính phủ

Theo như báo cáo của Routers, điều này được thông báo cụ thể hơn bằng những điều dưới đây:

1. Người xem dưới 18 tuổi sẽ không được phép “bo tiền”, một phương thức mà những người xem các chương trình trực tuyến có thể sử dụng một số tiền nhỏ, thường được trao đổi thành văn bản dạng giọng nói hoặc thông báo cho người phát sóng biết về hành vi đó của mình.2. Bất kì ai đang xem các nội dung trực tuyến bằng tài khoản trẻ em sẽ bị tắt tính năng xem trực tiếp kể từ 10h tối, nguyên do là vì những nhà sáng tạo nội dung sẽ “cần phải nâng cao cách quản lí về giờ phát sóng hoặc phát sóng những nội dung gì”.Xem thêm: Trung Quốc cấm người dùng 16 tuổi livestream

Các điều trên không áp dụng cho các nền tảng nước ngoài như Twitch hay Youtube; thay vao đó, nó sẽ áp dụng cho các nền tảng lớn của Trung Quốc như Bilibili, Huya & Douyu và cả Douyin – ứng dụng TikTok nội địa của Trung Quốc.Xem thêm: Học sinh Trung Quốc ngược đãi rồi ném một chú chó từ trên tầng cao xuống

Những luật mới này được ban hành như một hệ quả của chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực giảm thiểu thứ mà họ gọi là “hỗn loạn” trên không gian mạng và môi trường phát trực tuyến. Việc ban bố những luật lệ mới này cũng là một sự ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc đến ngành công nghiệp game vốn đang bị siết chặt ở quốc gia tỉ dân này. 

#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối

Đây là một phần của “Một cuộc đàn áp bằng qui định diễn ra với một lĩnh vực đang bùng nổ” ở Trung Quốc.
Vào ngày thứ 7 vừa rồi thì chính phủ Trung Quốc đã thông báo một số sự thay đổi trong luật mới của mình để ngăn chặn trẻ em truy cập quá nhiều vào các nội dung trên internet. Cục Phát thanh và Truyền hình nước này đã nói rằng “các nền tảng cần phải nâng cao sự kiểm soát của mình để ngăn chặn việc lứa tuổi dưới trưởng thành “bo tiền” cho các streamer hoặc trở thành streamer mà không có sự giám sát của người lớn”.Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm stream những trò chơi chưa được cấp phép bởi chính phủ

Theo như báo cáo của Routers, điều này được thông báo cụ thể hơn bằng những điều dưới đây:

1. Người xem dưới 18 tuổi sẽ không được phép “bo tiền”, một phương thức mà những người xem các chương trình trực tuyến có thể sử dụng một số tiền nhỏ, thường được trao đổi thành văn bản dạng giọng nói hoặc thông báo cho người phát sóng biết về hành vi đó của mình.2. Bất kì ai đang xem các nội dung trực tuyến bằng tài khoản trẻ em sẽ bị tắt tính năng xem trực tiếp kể từ 10h tối, nguyên do là vì những nhà sáng tạo nội dung sẽ “cần phải nâng cao cách quản lí về giờ phát sóng hoặc phát sóng những nội dung gì”.Xem thêm: Trung Quốc cấm người dùng 16 tuổi livestream

Các điều trên không áp dụng cho các nền tảng nước ngoài như Twitch hay Youtube; thay vao đó, nó sẽ áp dụng cho các nền tảng lớn của Trung Quốc như Bilibili, Huya & Douyu và cả Douyin – ứng dụng TikTok nội địa của Trung Quốc.Xem thêm: Học sinh Trung Quốc ngược đãi rồi ném một chú chó từ trên tầng cao xuống

Những luật mới này được ban hành như một hệ quả của chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực giảm thiểu thứ mà họ gọi là “hỗn loạn” trên không gian mạng và môi trường phát trực tuyến. Việc ban bố những luật lệ mới này cũng là một sự ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc đến ngành công nghiệp game vốn đang bị siết chặt ở quốc gia tỉ dân này. 

#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối

Đây là một phần của “Một cuộc đàn áp bằng qui định diễn ra với một lĩnh vực đang bùng nổ” ở Trung Quốc.
Vào ngày thứ 7 vừa rồi thì chính phủ Trung Quốc đã thông báo một số sự thay đổi trong luật mới của mình để ngăn chặn trẻ em truy cập quá nhiều vào các nội dung trên internet. Cục Phát thanh và Truyền hình nước này đã nói rằng “các nền tảng cần phải nâng cao sự kiểm soát của mình để ngăn chặn việc lứa tuổi dưới trưởng thành “bo tiền” cho các streamer hoặc trở thành streamer mà không có sự giám sát của người lớn”.Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm stream những trò chơi chưa được cấp phép bởi chính phủ

Theo như báo cáo của Routers, điều này được thông báo cụ thể hơn bằng những điều dưới đây:

1. Người xem dưới 18 tuổi sẽ không được phép “bo tiền”, một phương thức mà những người xem các chương trình trực tuyến có thể sử dụng một số tiền nhỏ, thường được trao đổi thành văn bản dạng giọng nói hoặc thông báo cho người phát sóng biết về hành vi đó của mình.2. Bất kì ai đang xem các nội dung trực tuyến bằng tài khoản trẻ em sẽ bị tắt tính năng xem trực tiếp kể từ 10h tối, nguyên do là vì những nhà sáng tạo nội dung sẽ “cần phải nâng cao cách quản lí về giờ phát sóng hoặc phát sóng những nội dung gì”.Xem thêm: Trung Quốc cấm người dùng 16 tuổi livestream

Các điều trên không áp dụng cho các nền tảng nước ngoài như Twitch hay Youtube; thay vao đó, nó sẽ áp dụng cho các nền tảng lớn của Trung Quốc như Bilibili, Huya & Douyu và cả Douyin – ứng dụng TikTok nội địa của Trung Quốc.Xem thêm: Học sinh Trung Quốc ngược đãi rồi ném một chú chó từ trên tầng cao xuống

Những luật mới này được ban hành như một hệ quả của chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực giảm thiểu thứ mà họ gọi là “hỗn loạn” trên không gian mạng và môi trường phát trực tuyến. Việc ban bố những luật lệ mới này cũng là một sự ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc đến ngành công nghiệp game vốn đang bị siết chặt ở quốc gia tỉ dân này. 

#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối


#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button