Tạo điểm khôi phục – Restore Point trên Windows 8.1


Recovery Point là một trong những chức năng cực kì dễ ợt của Windows giúp khôi phục hối hả các dữ liệu riêng bốn trước đó nhưng mà không tương tác tới dữ liệu gốc. Repair Point sẽ tự động tạo hệ thống khôi phục hàng tuần hoặc khi phát hiện thấy có đổi mới mở màn trên máy tính của game thủ, chả hạn như khi game thủ thiết đặt một phần mềm.

1. Chỉ dẫn tạo điểm khôi phục trên Windows 8.1Trước tiên game thủ đi vào Máy tính của tôi bằng sự đoàn kết của các loại phí tổn Windows + E sau đó nhấp chuột phải vào không gian trống trong giao diện Windows Explorer và chọn lọc Đặc trưng

Nhấp chuột phải vào không gian trống và chọn Thuộc tínhNhấp chuột phải vào không gian trống và chọn Thuộc tính

Tuyển lựa Bảo vệ hệ thống trong cửa sổ Hệ thốngNhấp chuột phải vào không gian trống và chọn Thuộc tính

Chọn Bảo vệ Hệ thống

Trong cửa sổ Thuộc tính hệ thống game thủ chọn mục Phát hành bên dưới để mở màn tạo điểm khôi phục

Chọn Tạo để bắt đầu tạo điểm khôi phụcChọn Tạo để mở màn tạo điểm khôi phục

Một cửa sổ thế hệ hình thành đòi hỏi game thủ nhập miêu tả về điểm khôi phục này, game thủ có thể đặt tùy thích rồi chọn Tạo để chiếm được lên tiếng đã tạo điểm khôi phục thắng lợi.

Thêm mô tả cho điểm khôi phụcThêm miêu tả cho điểm khôi phục

2. Tôn tạo tại thời khắc game thủ đặt Điểm sang sửaĐể khôi phục điểm nhưng mà game thủ đặt điểm khôi phục game thủ chọn Tôn tạo hệ thống trong cửa sổ Thuộc tính hệ thống

Chọn Khôi phục Hệ thốngChọn Khôi phục Hệ thống

Cửa sổ Tôn tạo hệ thống hình thành và game thủ chọn tiếp theo tiếp tụcChọn Tiếp theo để tiếp tục

Chọn Tiếp theo để tiếp tục

Sau đó, game thủ có thể chọn thời khắc game thủ muốn khôi phục từ danh sách đã lưu

Chọn thời điểm bạn muốn khôi phụcChọn thời khắc game thủ muốn khôi phục

Áp lực sẵn sàng kết thúcBấm hoàn thành để hoàn thành

Áp lực sẵn sàng kết thúc

Sau đó sẽ hình thành lên tiếng đòi hỏi game thủ công nhận, chọn Đúng tiếp tục

Chọn có để tiếp tụcChọn Có để tiếp tục. Cuối cùng game thủ chỉ cần đợi trong chốc lát, Windows sẽ khôi phục hoàn thành, sẽ có lên tiếng thắng lợi.

Chờ cho đến khi quá trình khôi phục hoàn tất

Chờ cho tới khi quá trình khôi phục hoàn thành

Tạo điểm khôi phục – Restore Point trên Windows 8.1
theo Wikipedia

Thông tin thêm

Tạo điểm khôi phục – Restore Point trên Windows 8.1

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

[rule_3_plain]

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

Restore point là một trong những chức năng cực kì dễ ợt của Windows giúp khôi phục lại dữ liệu riêng trước đó một cách hối hả nhưng mà không gây tương tác tới dữ liệu gốc. Restore Point sẽ tự động phát triển hệ thống khôi phục hàng tuần hay khi hệ thống khôi phục phát hiện mở màn có sự đổi mới trên máy tính của game thủ, chả hạn như khi game thủ thiết đặt một phần mềm nào đó. 1. Chỉ dẫn tạo một điểm khôi phục trên Windows 8.1Trước hết game thủ vào My Computer bằng tổ hợp phí tổn Windows + E rồi click chuột phải vào khoảng trống trong giao diện Windows Explorer và chọn Properties Click chuột phải vào khoảng trống và chọn Properties Chọn System Protection trong cửa sổ System Chọn System Protection Trong cửa sổ System Properties game thủ chọn mục Create ở phía bên dưới để mở màn tạo một điểm khôi phục Chọn Create để mở màn tạo Restore Point Xuất hiện cửa sổ thế hệ đòi hỏi game thủ nhập miêu tả về điểm khôi phục này, game thủ có thể đặt tùy ý, sau đó chọn Create sẽ có lên tiếng điểm khôi phục được tạo thắng lợi. Thêm miêu tả cho Restore point 2. Khôi phục lại tại thời khắc đã đặt Restore PointĐể khôi phục lại thời khắc đã đặt Restore Point game thủ chọn System Restore trong cửa sổ System Properties Chọn System Restore Cửa sổ System Restore hình thành và game thủ chọn Next để tiếp tục Chọn Next để tiếp tục Tiếp theo, game thủ có thể chọn lọc thời khắc muốn khôi phục trong danh sách đã lưu Tuyển lựa thời khắc muốn khôi phục Nhấn Finish để kết thúc Nhấn Finish để kết thúc Sau đó sẽ hình thành lên tiếng đòi hỏi game thủ công nhận, chọn Yes để tiếp tục Chọn Yes để tiếp tụcCuối cùng, game thủ chỉ cần kì vọng trong chốc lát, Windows sẽ khôi phục lại tới khi kết thúc sẽ có lên tiếng thắng lợi. Đợi quá trình khôi phục kết thúc TagsKinh nghiệm hay Tin tức dienmayxanh Tứ vấn bán buôn

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

[rule_2_plain]

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

[rule_2_plain]

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

[rule_3_plain]

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

Restore point là một trong những chức năng cực kì dễ ợt của Windows giúp khôi phục lại dữ liệu riêng trước đó một cách hối hả nhưng mà không gây tương tác tới dữ liệu gốc. Restore Point sẽ tự động phát triển hệ thống khôi phục hàng tuần hay khi hệ thống khôi phục phát hiện mở màn có sự đổi mới trên máy tính của game thủ, chả hạn như khi game thủ thiết đặt một phần mềm nào đó. 1. Chỉ dẫn tạo một điểm khôi phục trên Windows 8.1Trước hết game thủ vào My Computer bằng tổ hợp phí tổn Windows + E rồi click chuột phải vào khoảng trống trong giao diện Windows Explorer và chọn Properties Click chuột phải vào khoảng trống và chọn Properties Chọn System Protection trong cửa sổ System Chọn System Protection Trong cửa sổ System Properties game thủ chọn mục Create ở phía bên dưới để mở màn tạo một điểm khôi phục Chọn Create để mở màn tạo Restore Point Xuất hiện cửa sổ thế hệ đòi hỏi game thủ nhập miêu tả về điểm khôi phục này, game thủ có thể đặt tùy ý, sau đó chọn Create sẽ có lên tiếng điểm khôi phục được tạo thắng lợi. Thêm miêu tả cho Restore point 2. Khôi phục lại tại thời khắc đã đặt Restore PointĐể khôi phục lại thời khắc đã đặt Restore Point game thủ chọn System Restore trong cửa sổ System Properties Chọn System Restore Cửa sổ System Restore hình thành và game thủ chọn Next để tiếp tục Chọn Next để tiếp tục Tiếp theo, game thủ có thể chọn lọc thời khắc muốn khôi phục trong danh sách đã lưu Tuyển lựa thời khắc muốn khôi phục Nhấn Finish để kết thúc Nhấn Finish để kết thúc Sau đó sẽ hình thành lên tiếng đòi hỏi game thủ công nhận, chọn Yes để tiếp tục Chọn Yes để tiếp tụcCuối cùng, game thủ chỉ cần kì vọng trong chốc lát, Windows sẽ khôi phục lại tới khi kết thúc sẽ có lên tiếng thắng lợi. Đợi quá trình khôi phục kết thúc TagsKinh nghiệm hay Tin tức dienmayxanh Tứ vấn bán buôn

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

Restore point là một trong những chức năng cực kì dễ ợt của Windows giúp khôi phục lại dữ liệu riêng trước đó một cách hối hả nhưng mà không gây tương tác tới dữ liệu gốc. Restore Point sẽ tự động phát triển hệ thống khôi phục hàng tuần hay khi hệ thống khôi phục phát hiện mở màn có sự đổi mới trên máy tính của game thủ, chả hạn như khi game thủ thiết đặt một phần mềm nào đó. 1. Chỉ dẫn tạo một điểm khôi phục trên Windows 8.1Trước hết game thủ vào My Computer bằng tổ hợp phí tổn Windows + E rồi click chuột phải vào khoảng trống trong giao diện Windows Explorer và chọn Properties Click chuột phải vào khoảng trống và chọn Properties Chọn System Protection trong cửa sổ System Chọn System Protection Trong cửa sổ System Properties game thủ chọn mục Create ở phía bên dưới để mở màn tạo một điểm khôi phục Chọn Create để mở màn tạo Restore Point Xuất hiện cửa sổ thế hệ đòi hỏi game thủ nhập miêu tả về điểm khôi phục này, game thủ có thể đặt tùy ý, sau đó chọn Create sẽ có lên tiếng điểm khôi phục được tạo thắng lợi. Thêm miêu tả cho Restore point 2. Khôi phục lại tại thời khắc đã đặt Restore PointĐể khôi phục lại thời khắc đã đặt Restore Point game thủ chọn System Restore trong cửa sổ System Properties Chọn System Restore Cửa sổ System Restore hình thành và game thủ chọn Next để tiếp tục Chọn Next để tiếp tục Tiếp theo, game thủ có thể chọn lọc thời khắc muốn khôi phục trong danh sách đã lưu Tuyển lựa thời khắc muốn khôi phục Nhấn Finish để kết thúc Nhấn Finish để kết thúc Sau đó sẽ hình thành lên tiếng đòi hỏi game thủ công nhận, chọn Yes để tiếp tục Chọn Yes để tiếp tụcCuối cùng, game thủ chỉ cần kì vọng trong chốc lát, Windows sẽ khôi phục lại tới khi kết thúc sẽ có lên tiếng thắng lợi. Đợi quá trình khôi phục kết thúc TagsKinh nghiệm hay Tin tức dienmayxanh Tứ vấn bán buôn

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

[rule_3_plain]

#Tạo #điểm #khôi #phục #Restore #Point #trên #Windows

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://1.bigdata-vn.com/tao-diem-khoi-phuc-restore-point-tren-windows-8-1/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button