Biểu Mẫu

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Âm nhạc

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Sau đây là Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Âm nhạc, mời các bạn tham khảo.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 6 môn Công nghệ chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô lấy tư liệu góp ý SGK mới.

1. Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Âm nhạc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG THCS………….

TỔ KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng …năm 2021

BẢN NHẬN XÉT CÁ NHÂN, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA MÔN ÂM NHẠC LỚP 6

Họ tên: ……………….

Trình độ chuyên môn: ……………………

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ chuyên môn được phân công: Giảng dạy Âm nhạc khối …………….

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ban hành ngày 26/8/2020.

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ra ngày 09/2/2021.

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GDĐT Huyện …………….

Thực hiện Kế hoạch số …… , ngày….. của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trường THCS ………………

Sau khi nghiên cứu SGK môn âm nhạc 6, Tiêu chí lựa chọn SGK và tài liệu có liên quan, tôi nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK như sau:

Môn: Âm Nhạc ; Lớp: 6

Cuốn: Kết nối trí thức với cuộc sống

Tên sách

Nhà xuất bản/

Tổng chủ biên

Ưu điểm

Hạn chế

Âm nhạc 6

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Giáo dục VN

Tổng chủ biên: Hoàng Long – Đỗ Thị Minh Chính

Chủ biên: Vũ Mai Lan, Bùi Minh Hoa,Trần Bao Lân, Tịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

– Sách phù hợp về nội dung và hình ảnh minh họa.

– Sách thiết kế hợp lí gồm 8 chủ đề, mỗi chủ đề trong sách thiết kế theo mạch thời gian trong năm học.

– Mỗi chủ đề đáp ứng cho học sinh phát triển các năng lực toàn diện.

– Các chủ đề bám sát 6 mạch nội dung được quy định trong chương trình âm nhạc THCS gồm: Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc.

– Các biêu tượng được thiết kế theo mạch nội dung và hoạt động giúp các em dễ nhận biết khi hoạt động học tập.

– Phần học hát trang 7 – Hát theo các hình thức: Chỉ đưa ra là ví dụ. Không nên ấn định ở mục này (CĐ1).

– Hát kết hợp theo cơ thể nhịp điệu:

Chỉ để âm hình tiết tấu, và tích dấu vào phách. không đưa hình bộ gõ cơ thể vào . Vì giáo viên có thể linh hoạt các kiểu gõ khác nhau (Phần 1 – CĐ1).

– Nội dung một số câu hỏi khó như:

– Kể tên các bộ phận và mô tả cách chơi đàn Piano?

– Em hãy chia sẻ với các bạn một tác phẩm biểu diễn bằng đàn Piano mà em yêu thích?

Phần nhạc cụ (Trang: 18, 19) Recorder, Kèn phím. Giáo viên tùy chọn nhạc cụ cho phù hợp với đối tượng học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường.

– Hát theo các hình thức: Lĩnh xướng hòa giọng.Hát theo các hình thức: Chỉ đưa ra là ví dụ. Không nên ấn định ở mục này tránh lặp lại và nhàm chán.

Nơi nhận:

– Chủ tịch Hội đồng;

– Tổ trưởng Tổ CM;

– Lưu.

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Âm nhạc bộ Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG THCS …………

TỔ KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày …tháng ….năm 2021

BẢN NHẬN XÉT CÁ NHÂN, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA MÔN ÂM NHẠC LỚP 6

Họ tên: ………………

Trình độ chuyên môn: …………………….

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ chuyên môn được phân công: Giảng dạy Âm nhạc khối 6,7,8,9.

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ban hành ngày 26/8/2020.

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ra ngày 09/2/2021.

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GDĐT Huyện Kim Động.

Thực hiện Kế hoạch số …… , ngày….. của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trường THCS Ngọc Thanh.

Sau khi nghiên cứu SGK môn âm nhạc 6, Tiêu chí lựa chọn SGK và tài liệu có liên quan, tôi nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK như sau:

Môn: Âm Nhạc ; Lớp: 6

Cuốn: Chân trời sáng tạo

Tên sách

Nhà xuất bản/

Tổng chủ biên

Ưu điểm

Hạn chế

Âm nhạc 6

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Giáo dục VN

Tổng chủ biên: Hồ Ngọc Khải; Nguyễn Thị Tố Mai

Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo;Lương Diệu Ánh; Nguyễn Đăng Bửu; Nguyễn Thị Ái Chiêu; Nghiêm Thị Hồng Hà; Tần Vĩnh Khương; Trần Đức Lâm; Phạm Gia Hoàng My; Lương Minh Tâm

(Chân trời sáng tạo)

– Sách thiết kế đẹp, khoa học và hợp lí gồm 8 chủ đề theo mạch nội dung kiến thức phù hợp.

– Mỗi chủ đề chuyền tai những nội dung học tập hấp dẫn, hình anh minh họa rất sinh động; chứa đựng các giá trị văn hóa âm nhạc dân tộc và thế giới. Với mục tiêu nhằm phát triển phẩm chất năng lực chung và năng lực âm nhạc đặc thù đáp ứng cho học sinh phát triển các năng lực toàn diện.

– Các chủ đề bám sát 6 mạch nội dung được quy định trong chương trình âm nhạc THCS gồm: Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc.

– Các biêu tượng được thiết kế theo mạch nội dung và hoạt động giúp các em dễ nhận biết khi hoạt động học tập.

*Phần Nhạc Cụ:

Phần 3 nhỏ gõ đệm trang 8. Trang: 14 phần 3 nhỏ ý 1; Phần góc Âm Nhạc SGK trang 11 – Sử dụng nhạc cụ gõ và vận động cơ thể để đệm cho bài hát Chỉ để âm hình tiết tấu, và tích dấu vào phách. không đưa hình bộ gõ cơ thể vào. Vì giáo viên có thể linh hoạt các kiểu gõ khác nhau

*Phần nhạc cụ

Phần II,III

Trang: 58,59 – Nhạc cụ: Recorder, Kèn phím (Không nên mặc định) Giáo viên tùy chọn nhạc cụ cho phù hợp với đối tượng học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường.

*Phần GÓC ÂM NHẠC:

SGK trang 60 – Thực hành làm nhạc cụ trống lắc tay(Không nên mặc định mà nên cho thực hành làm nhạc cụ tùy chọn.

Nơi nhận:

– Chủ tịch Hội đồng;

– Tổ trưởng Tổ CM;

– Lưu.

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Âm nhạc bộ Cánh Diều

TRƯỜNG THCS …………

TỔ KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày …tháng ….năm 2021

BẢN NHẬN XÉT CÁ NHÂN, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA MÔN ÂM NHẠC LỚP 6

Họ tên: ………………

Trình độ chuyên môn: …………………….

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ chuyên môn được phân công: Giảng dạy Âm nhạc khối 6,7,8,9.

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ban hành ngày 26/8/2020.

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ra ngày 09/2/2021.

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GDĐT Huyện Kim Động.

Thực hiện Kế hoạch số …… , ngày….. của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trường THCS Ngọc Thanh.

Sau khi nghiên cứu SGK môn âm nhạc 6, Tiêu chí lựa chọn SGK và tài liệu có liên quan, tôi nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK như sau:

Môn: Âm Nhạc ; Lớp: 6

Cuốn: Cánh Diều

Tên sách

Nhà xuất bản/

Tổng chủ biên

Ưu điểm

Hạn chế

Âm nhạc 6

(CÁNH DIỀU)

– Tác giả (chủ biên/tổng chủ biên): Tổng chủ biên kiêm chủ biên Đỗ Thanh Hiên.

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạmTP Hồ Chí Minh.

(Cánh Diều)

– Sách thiết kế đẹp, khoa học và hợp lí gồm 8 chủ đề theo mạch nội dung kiến thức phù hợp. Hình thức trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Chất lượng sách đảm bảo sử dụng được nhiều lần.

– Chú trọng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức; thúc đẩy học sinh học tập tích cực; rèn luyện các kỹ năng, kích thích tư duy độc lập, sáng tạo; vận dụng kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

– Các bài học hoặc chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng với các hoạt động, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

– Thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt, đảm bảo mục tiêu dạy học tích hợp và phân hóa đối tượng.

– Đảm bảo tính kế thừa,ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.

– Đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và năng lực học tập của các nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

– Nội dung đảm bảo tính khả thi,phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên.

– Sách giáo khoa có tính mở, có website hoặc phiên bản điện tử, tài liệu tham khảo hỗ trợ.

– Có hoạt động trải nghiệm,từng bước hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn; phát triển năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh và tạo cơ hội cho tất cả học sinh được phát triển.

Chủ đề 7: Nội dung phần Dấu hóa(trang 53)

– Hiện tại: Dấu hóa nâng bậc cơ bản lên nửa cung

– Điều chỉnh: Dấu hóa nâng nốt nhạc lên nửa ( HS sẽ dễ hiểu hơn)

Chủ đề 1: Thường thức âm nhạc

Câu hỏi: Thế nào là bè chính? (khó đối với HS vì chưa được học)

Chủ đề 2:

Hiện tại sgk/ 15: Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản: La- si- đô…son

Điều chỉnh: Đô- rê- mi….đố cung

Chủ đề 6:

– Nội dung làm nhạc cụ nên giao về nhà cho HS làm

Chủ đề 8:

– Lời ca bài đi cắt lúa chưa chính xác

– Hiện tại câu hát cuối: Đón lúa mới về khắp buôn làng mình ê

– Điều chỉnh theo sgk cũ: Đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng ê.

Chủ đề 4:

– Bản nhạc minh họa tác phẩm hành khúc thổ nhĩ kỳ chưa thể hiện là tác phẩm viết cho Piano mà chỉ thể hiện là giai điệu chính của tác phẩm

Chủ đề 3: ND đọc nhạc/ trang20 –(Luyện đọc quãng 3)

– Luyện đọc quãng 3 ở nhịp ¾ là khó đối với HS lớp 6

Một số bài kiến thức còn nặng đối với học sinh: như đọc nhạc có bè, chơi được bài hoà tấu.

Nơi nhận:

– Chủ tịch Hội đồng;

– Tổ trưởng Tổ CM;

– Lưu.

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN III. NHẬN XÉT CHUNG

1. Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống

– SGK mới có tính kế thừa, đảm bảo các tiêu chí chương trình GDPT năm 2018

+ Hình thức trình bày cân đối hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, có tính thẩm mĩ

+ Chất lượng sách đảm bảo sử dụng được nhiều lần

+ Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, chú trọng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực

+ Đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và năng lực học tập của các nhóm đối tượng học sinh

+ SGK mới có tính mở, có webside hoặc phiên bản điện tử, tài liệu tham khảo hỗ trợ

+ SGK mới có số trang ít, cần tăng cường thêm kênh hình để những nơi không có điều kiện về cơ sở vật chất có thể cho HS quan sát tiếp thu kiến thức được tốt hơn.

2. Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

– SGK mới có tính kế thừa, đảm bảo các tiêu chí theo chương trình giáo dục 2018

– Sách thiết kế đẹp, khoa học và hợp lí gồm 8 chủ đề theo mạch nội dung kiến thức phù hợp.

– Mỗi chủ đề chuyền tai những nội dung học tập hấp dẫn, hình anh minh họa rất sinh động; chứa đựng các giá trị văn hóa âm nhạc dân tộc và thế giới. Với mục tiêu nhằm phát triển phẩm chất năng lực chung và năng lực âm nhạc đặc thù đáp ứng cho học sinh phát triển các năng lực toàn diện.

– Các chủ đề bám sát 6 mạch nội dung được quy định trong chương trình âm nhạc THCS gồm: Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc.

– Các biêu tượng được thiết kế theo mạch nội dung và hoạt động giúp các em dễ nhận biết khi hoạt động học tập.

3. Sách giáo khoa Cánh diều.

– Sách có tính kế thừa, đảm bảo các tiêu chí theo chương trình giáo dục 2018

+ Hình thức trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình.

+ Chất lượng sách đảm bảo sử dụng được nhiều lần.

+ Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, song còn một số hạn chế chưa chính xác về ND bài học, đôi khi kiến thức hơi cao so với độ tuổi HS lớp 6

+ Sách giáo khoa có tính mở, có website, phiên bản điện tử, tài liệu tham khảo hỗ trợ.

* Lựa chọn sách:

Qua tham khảo 3 bộ sách trên, tôi thấy bộ sách Cánh Diều là phù hợp hơn so với kiến thức học sinh của địa phương chúng tôi.

Trên đây là ý kiến tham gia lựa chọn sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 6 năm học 2021 – 2022.

NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Toán
  • Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button