Mùi trứng thối là chất gì? Đáp án đúng nhất!

Mùi trứng thối là chất gì, múi trứng thúi công thức hóa học, mùi trứng thúi có độc không, trainghiemhay.com có đáp án đúng nhất!

Advertisement

Mùi trứng thối là chất gì?

Mùi trứng thúi là chất hydro sunfua (Hydrogen Sulfide).  

Hydrogen Sulfide (H2S) là một loại khí thường được tìm thấy trong quá trình khoan và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên, cộng với xử lý nước thải và các công trình tiện ích và cống rãnh. 

Khí được tạo ra do vi sinh vật phân hủy các vật liệu hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Không màu, dễ cháy, độc và ăn mòn, khí H2S gây chú ý bởi mùi trứng thối. 

Mùi trứng thúi có độc không?

Mùi trứng thúi có độc. 

Mùi trứng thúi có độc tính tương tự như carbon monoxide, ngăn cản quá trình hô hấp của tế bào, việc theo dõi và phát hiện sớm H2S có thể dẫn đến sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Cơ chế gây độc

Hòa tan trong lipid cao

Làm gián đoạn quá trình phosphoryl hóa oxy hóa bằng cách ức chế cytochrome oxidase aa3 (độc tính thông qua làm ngạt tế bào và làm suy giảm sản xuất ATP) => tích tụ lactate và nhiễm toan chuyển hóa

Gây tăng phân cực các kênh trung gian kali trong tế bào thần kinh

Tăng cường cơ chế ức chế tế bào thần kinh

Làm thay đổi nội dung và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh não


Chất có mùi trứng thúi công thức hóa học là H2S.

Thông tin thêm

Mùi trứng thối là chất gì? Đáp án đúng nhất!

Mùi trứng thối là chất gì, múi trứng thúi công thức hóa học, mùi trứng thúi có độc không, trainghiemhay.com có đáp án đúng nhất!

Advertisement

Mùi trứng thối là chất gì?
Mùi trứng thúi là chất hydro sunfua (Hydrogen Sulfide).  Hydrogen Sulfide (H2S) là một loại khí thường được tìm thấy trong quá trình khoan và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên, cộng với xử lý nước thải và các công trình tiện ích và cống rãnh. Khí được tạo ra do vi sinh vật phân hủy các vật liệu hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Không màu, dễ cháy, độc và ăn mòn, khí H2S gây chú ý bởi mùi trứng thối. 
Mùi trứng thúi có độc không?
Mùi trứng thúi có độc. Mùi trứng thúi có độc tính tương tự như carbon monoxide, ngăn cản quá trình hô hấp của tế bào, việc theo dõi và phát hiện sớm H2S có thể dẫn đến sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Cơ chế gây độc
Hòa tan trong lipid cao
Làm gián đoạn quá trình phosphoryl hóa oxy hóa bằng cách ức chế cytochrome oxidase aa3 (độc tính thông qua làm ngạt tế bào và làm suy giảm sản xuất ATP) => tích tụ lactate và nhiễm toan chuyển hóa
Gây tăng phân cực các kênh trung gian kali trong tế bào thần kinh
Tăng cường cơ chế ức chế tế bào thần kinh
Làm thay đổi nội dung và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh não
Chất có mùi trứng thúi công thức hóa học là H2S.

#Mùi #trứng #thối #là #chất #gì #Đáp #án #đúng #nhất

Mùi trứng thối là chất gì, múi trứng thúi công thức hóa học, mùi trứng thúi có độc không, trainghiemhay.com có đáp án đúng nhất!

Advertisement

Mùi trứng thối là chất gì?
Mùi trứng thúi là chất hydro sunfua (Hydrogen Sulfide).  Hydrogen Sulfide (H2S) là một loại khí thường được tìm thấy trong quá trình khoan và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên, cộng với xử lý nước thải và các công trình tiện ích và cống rãnh. Khí được tạo ra do vi sinh vật phân hủy các vật liệu hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Không màu, dễ cháy, độc và ăn mòn, khí H2S gây chú ý bởi mùi trứng thối. 
Mùi trứng thúi có độc không?
Mùi trứng thúi có độc. Mùi trứng thúi có độc tính tương tự như carbon monoxide, ngăn cản quá trình hô hấp của tế bào, việc theo dõi và phát hiện sớm H2S có thể dẫn đến sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Cơ chế gây độc
Hòa tan trong lipid cao
Làm gián đoạn quá trình phosphoryl hóa oxy hóa bằng cách ức chế cytochrome oxidase aa3 (độc tính thông qua làm ngạt tế bào và làm suy giảm sản xuất ATP) => tích tụ lactate và nhiễm toan chuyển hóa
Gây tăng phân cực các kênh trung gian kali trong tế bào thần kinh
Tăng cường cơ chế ức chế tế bào thần kinh
Làm thay đổi nội dung và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh não
Chất có mùi trứng thúi công thức hóa học là H2S.

#Mùi #trứng #thối #là #chất #gì #Đáp #án #đúng #nhất

Mùi trứng thối là chất gì, múi trứng thúi công thức hóa học, mùi trứng thúi có độc không, trainghiemhay.com có đáp án đúng nhất!

Advertisement

Mùi trứng thối là chất gì?
Mùi trứng thúi là chất hydro sunfua (Hydrogen Sulfide).  Hydrogen Sulfide (H2S) là một loại khí thường được tìm thấy trong quá trình khoan và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên, cộng với xử lý nước thải và các công trình tiện ích và cống rãnh. Khí được tạo ra do vi sinh vật phân hủy các vật liệu hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Không màu, dễ cháy, độc và ăn mòn, khí H2S gây chú ý bởi mùi trứng thối. 
Mùi trứng thúi có độc không?
Mùi trứng thúi có độc. Mùi trứng thúi có độc tính tương tự như carbon monoxide, ngăn cản quá trình hô hấp của tế bào, việc theo dõi và phát hiện sớm H2S có thể dẫn đến sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Cơ chế gây độc
Hòa tan trong lipid cao
Làm gián đoạn quá trình phosphoryl hóa oxy hóa bằng cách ức chế cytochrome oxidase aa3 (độc tính thông qua làm ngạt tế bào và làm suy giảm sản xuất ATP) => tích tụ lactate và nhiễm toan chuyển hóa
Gây tăng phân cực các kênh trung gian kali trong tế bào thần kinh
Tăng cường cơ chế ức chế tế bào thần kinh
Làm thay đổi nội dung và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh não
Chất có mùi trứng thúi công thức hóa học là H2S.

#Mùi #trứng #thối #là #chất #gì #Đáp #án #đúng #nhất

Mùi trứng thối là chất gì, múi trứng thúi công thức hóa học, mùi trứng thúi có độc không, trainghiemhay.com có đáp án đúng nhất!

Advertisement

Mùi trứng thối là chất gì?
Mùi trứng thúi là chất hydro sunfua (Hydrogen Sulfide).  Hydrogen Sulfide (H2S) là một loại khí thường được tìm thấy trong quá trình khoan và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên, cộng với xử lý nước thải và các công trình tiện ích và cống rãnh. Khí được tạo ra do vi sinh vật phân hủy các vật liệu hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Không màu, dễ cháy, độc và ăn mòn, khí H2S gây chú ý bởi mùi trứng thối. 
Mùi trứng thúi có độc không?
Mùi trứng thúi có độc. Mùi trứng thúi có độc tính tương tự như carbon monoxide, ngăn cản quá trình hô hấp của tế bào, việc theo dõi và phát hiện sớm H2S có thể dẫn đến sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Cơ chế gây độc
Hòa tan trong lipid cao
Làm gián đoạn quá trình phosphoryl hóa oxy hóa bằng cách ức chế cytochrome oxidase aa3 (độc tính thông qua làm ngạt tế bào và làm suy giảm sản xuất ATP) => tích tụ lactate và nhiễm toan chuyển hóa
Gây tăng phân cực các kênh trung gian kali trong tế bào thần kinh
Tăng cường cơ chế ức chế tế bào thần kinh
Làm thay đổi nội dung và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh não
Chất có mùi trứng thúi công thức hóa học là H2S.

#Mùi #trứng #thối #là #chất #gì #Đáp #án #đúng #nhất


#Mùi #trứng #thối #là #chất #gì #Đáp #án #đúng #nhất

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button