Mốc thời gian quan trọng thi THPT Quốc gia 2022

2022 tú tài quốc gia Diễn ra trong 2 ngày 07. – 08.07.2022. Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học năm 2022 là một sự thay đổi cuộc chơi lớn đối với học sinh lớp 12 vì nó cho phép các em chọn trường đại học mà mình đã chọn.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2022. Ngoài ra, còn có các mốc quan trọng khác, hãy tham khảo chi tiết tại bài viết dưới mục Sen Ti để không bỏ lỡ bất kỳ mốc quan trọng nào.

Các mốc quan trọng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2022

 • Ngày 26/4 – 28/4/2022: Trường sẽ lập và cấp phát tài khoản cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT năm học 2021-2022 vào hệ thống quản lý kỳ thi.
 • 26/4 – 3/5/2022: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý kỳ thi.
 • Ngày 13 tháng 5 năm 2022 4-5 giờ chiều:
  • Tổ chức đăng ký học trực tuyến cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022.
  • Tổ chức cho thí sinh tự do, nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu thí sinh vào Hệ thống quản lý thi (QLT).
 • Chậm nhất ngày 21/5/2022: Thí sinh ký danh sách xác nhận thông tin đăng ký
 • Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận đơn đề nghị công nhận văn bằng.
 • Chậm nhất ngày 24/6/2022: Sở GD & ĐT phải in và trả lại phiếu báo dự thi cho thí sinh.
 • 07.07. – 07.08.2022: Tổ chức kỳ thi Abitur
 • Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả kỳ thi
 • Chậm nhất ngày 26/7/2022: Sở GD & ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Chậm nhất ngày 28/7/2022: Sở GD & ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT.
 • Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các hội đồng thi in sao và gửi bằng chứng kết quả thi cuối kỳ.
 • 24.07.-03.08.2022: Phòng học tập, phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
 • Chậm nhất ngày 18/8/2022: Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận Bằng Tú tài sau khi rà soát.
 • Chậm nhất ngày 25/8/2022: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách thí sinh được công nhận Tú tài về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Danh sách mã tỉnh, mã vùng, mã xã hội thi THPT quốc gia 2022

Những lưu ý trên là những mốc thời gian quan trọng mà các em học sinh lớp 12 cần lưu ý để tránh mắc phải sai lầm sau này.

Thông tin thêm

Mốc thời gian quan trọng thi THPT Quốc gia 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho học sinh lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mong ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, còn có những mốc thời gian quan trọng khác, chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Sen Ti để không bỏ lỡ bất kỳ mốc quan trọng nào.
Mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022
Ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao tài khoản cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT năm học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống quản lý thi.
Ngày 26/4 đến hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.
Ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022
Trên đây là những mốc thời gian quan trọng cho các em học sinh lớp 12 cần chú ý để tránh được những sai sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho học sinh lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mong ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, còn có những mốc thời gian quan trọng khác, chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Sen Ti để không bỏ lỡ bất kỳ mốc quan trọng nào.
Mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022
Ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao tài khoản cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT năm học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống quản lý thi.
Ngày 26/4 đến hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.
Ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022
Trên đây là những mốc thời gian quan trọng cho các em học sinh lớp 12 cần chú ý để tránh được những sai sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho học sinh lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mong ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, còn có những mốc thời gian quan trọng khác, chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Sen Ti để không bỏ lỡ bất kỳ mốc quan trọng nào.
Mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022
Ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao tài khoản cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT năm học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống quản lý thi.
Ngày 26/4 đến hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.
Ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022
Trên đây là những mốc thời gian quan trọng cho các em học sinh lớp 12 cần chú ý để tránh được những sai sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho học sinh lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mong ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, còn có những mốc thời gian quan trọng khác, chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Sen Ti để không bỏ lỡ bất kỳ mốc quan trọng nào.
Mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022
Ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao tài khoản cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT năm học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống quản lý thi.
Ngày 26/4 đến hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.
Ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022
Trên đây là những mốc thời gian quan trọng cho các em học sinh lớp 12 cần chú ý để tránh được những sai sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia


#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button