Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước 2022

Mẫu TK01: Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông trong nước là tài liệu bắt buộc phải có đối với công dân Việt Nam để thay thế hộ chiếu phổ thông trong nước. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư số 73/2021 / TT-BCA. Đề nghị bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào Mẫu TK01 để làm căn cứ xác nhận thông tin hộ chiếu phổ thông của mỗi người.

  • Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
  • Thủ tục xin gia hạn hộ chiếu

Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất nhập cảnh các nước như Việt Nam và có thể dùng thay cho thẻ căn cước. Công dân hiện có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu trực tuyến. Vui lòng xem các bước xin cấp hộ chiếu trực tuyến.

Hiện nay, nhu cầu làm hộ chiếu, hộ chiếu ngày càng nhiều. Vì vậy, mẫu đơn xin cấp hộ chiếu là điều bắt buộc. Mẫu đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất cho năm 2022? Cách làm tờ khai X01 – xin cấp hộ chiếu như thế nào? Hướng dẫn điền tờ khai điện tử khi xin cấp hộ chiếu trực tuyến? Để trả lời những câu hỏi này, hãy đọc bài viết sau về dữ liệu lớn.

1. Mẫu đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông trong nước mới nhất năm 2022
Mẫu TK01

Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021 / TT-BCA của Bộ Công an ngày 29 tháng 6 năm 2021

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Giải trình

(Áp dụng cho công dân Việt Nam xin cấp phép)
Hộ chiếu phổ thông trong nước) (Ngày thứ nhất)

bức ảnh
(2)

1. Họ và Tên (Thủ đô) …………………………………………………… .. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày …… tháng …… năm sinh (tỉnh thành)………… ..

4. Số điện thoại di động / số ID(3)

Ngày… ../… ../….

5. Chủng tộc ……………… 6. Tôn giáo ……………… 7. Điện thoại ………………

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

9. Nơi đăng ký tạm trú ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp …………………… 11. Chức danh và địa chỉ công việc (nếu có)…………………… ..

………………………………………………………………………………………

12. Cha đẻ: Họ và tên …………. ……………… Ngày sinh…… / …… / …………

Mẹ: Họ và tên …………………………………………………. Ngày sinh…… / …… / …………

Vợ / chồng: Họ và tên ……………… Ngày sinh …… / …… / …………

13. Hộ chiếu phổ thông cuối cùng (nếu có) Con số……… …. Ngày tháng……/……/…………

14. Nội dung được đề xuất(4)………………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử

Cấp hộ chiếu không có chip điện tử

Tôi xin xác nhận rằng thông tin trên là chính xác.

Giấy xác nhận của trưởng công an quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương (5)

(Ghi chữ ký, họ tên , vị trí, đóng cửa I E trẻ)

……, Thiên đường…. Mặt trăng…. năm….

quạt (6)

(ghi chữ ký, họ tên)

bức ảnh
(2)

Nhận xét:

(1) Người nộp đơn điền đầy đủ thông tin theo mẫu, không thêm bớt.

(2) Ảnh chụp không quá 6 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu trọc, nhìn rõ, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông nền trắng.

(3) Ghi số chứng minh nhân dân, số thẻ công dân hoặc số thẻ căn cước.

(4) Mô tả chi tiết: Đơn xin cấp hộ chiếu lần thứ nhất hoặc thứ hai, nếu bạn có đề xuất khác (vui lòng nêu lý do). Nếu đơn xin cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử (hoặc không), vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp.

(5) Áp dụng đối với người dưới 14 tuổi mất năng lực hành vi dân sự, nhận thức và điều khiển hành vi và chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an huyện, quận, huyện, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận thông tin điền trong đơn khiếu nại và ảnh chụp kèm theo đơn khiếu nại là của một người; ảnh được gắn vào khung trên cùng phải được phác thảo ra khỏi tờ khai.

(6) Người mất năng lực hành vi dân sự, khó điều khiển nhận thức, hành vi chưa đủ mười bốn tuổi thì phải có người đại diện theo pháp luật của họ ký tên.

2. Hướng dẫn cách điền mẫu đơn xin cấp hộ chiếu X01

Phần 1): Tên viết bằng chữ in hoa.

Chương 2): Chọn giới tính.

Phần 3): Cung cấp ngày và nơi sinh (tỉnh / thành phố).

Phần 4): Nhập đầy đủ số ID / CCCD gồm 12 chữ số vào trường thích hợp. Chứng minh nhân dân có 9 chữ số thì điền vào 9 ô đầu và gạch bỏ 3 ô cuối.

Phần (5) – (6) – (7): Bao gồm chủng tộc (Kinh, Mường, Thái …), tôn giáo và số điện thoại.

Phần (8) – (9): Cung cấp địa chỉ thường trú / tạm thời hiện tại của bạn.

Phần (10) – (11). Nhập nghề nghiệp với địa chỉ cơ quan (tùy chọn).

Phần (12): Nhập họ, tên và ngày tháng năm sinh của cha mẹ.

Phần (13): Chỉ khai các hộ chiếu đã cấp trước đây với số và ngày cấp hộ chiếu gần đây nhất.

Mục (14):

Cụ thể: Hồ sơ cấp lần đầu Cấp lại hộ chiếu (do hộ chiếu trẻ em bị mất, hết hạn sử dụng / cấp riêng) Yêu cầu điều chỉnh họ, tên, ngày tháng năm sinh, số CMND / số thẻ CCCD trong hộ chiếu Trẻ em dưới 9 tuổi phải được ghi trong hộ chiếu của mẹ / cha sẽ thay đổi nơi sinh trong hộ chiếu Nếu có gợi ý khác (vui lòng giải thích).

Mục (15): Chỉ cần khai báo khi xin cấp hộ chiếu chung cho trẻ em dưới 9 tuổi.

Phần xác nhận: Công dân đừng viết phần này.

– Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, Trưởng Công an quận, huyện, thị xã nơi thường trú, tạm trú xác nhận đã gửi đơn qua đường bưu điện.

– Nếu một cơ quan, tổ chức hoặc công ty có tư cách pháp nhân được ủy thác nộp hồ sơ thì việc này cần được xác nhận bởi người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hoặc công ty.

** Chèn ảnh: Dán 01 ảnh vào khung ảnh và 01 ảnh vào mặt sau của tờ khai, trong đó phải sử dụng ảnh gần nhất, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu trọc, không đeo kính cận màu, kính trắng. lai lịch.

3. Hướng dẫn điền mẫu đơn đề nghị cấp hộ chiếu điện tử trên Internet

1. Bước 1: Khai báo hải quan điện tử

Truy cập Hệ thống điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn, vào mục “Chọn mục này để điền thông tin vào tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” và nhập thông tin vào tờ khai điện tử, từ mục 1 lên đến điểm 17 theo trình tự; cách khai báo như sau (các vị trí có dấu * đỏ phải điền đầy đủ, các vị trí khác có thể khai báo hoặc không khai báo):

1. Họ và tên: giống như họ và tên trên Chứng minh nhân dân / Thẻ công dân;

2. Giới tính: chọn nam hoặc nữ;

3. Ngày sinh: Bạn có thể nhập đầy đủ ngày, tháng, năm sinh, chỉ tháng sinh, năm sinh hoặc chỉ năm sinh. Kê khai căn cứ vào chứng minh nhân dân hoặc thẻ công dân;

Nơi sinh: Thông tin theo giấy khai sinh.

4. Số CMND / CCCD: Ghi 9 số hoặc 12 số trên thẻ, ngày cấp ở mặt sau thẻ. Dựa trên thông tin ở mặt sau của thẻ nơi nó được phát hành.

5, 6, 7: chủng tộc, tôn giáo, số điện thoại: nói trung thực;

8. Địa chỉ thường trú: theo sổ hộ khẩu;

9. Địa chỉ tạm trú: ghi vào sổ tạm trú;

10. Nghiệp vụ;

11: Tên và địa chỉ của cơ sở: nhập trung thực;

12: Họ tên cha đẻ, ngày tháng năm sinh, họ tên mẹ đẻ, ngày tháng năm sinh, họ tên vợ hoặc chồng, ngày tháng năm sinh: ghi theo Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân;

13. Hộ chiếu PT được cấp lần cuối: Nếu thẻ đã được cấp, hãy nhập số thẻ cũ và ngày cấp vào trường này;

14. Nội dung của ưu đãi: Để có định nghĩa chính xác về nội dung của ưu đãi:

– cấp lần đầu hộ chiếu;

– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn sử dụng;

– Cấp lại hộ chiếu do bị hỏng;

– thay thế hộ chiếu bị mất;

– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn sử dụng;

– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ còn thiếu trang;

– thay đổi và thêm thông tin hộ chiếu;

– gợi ý khác.

15. Cơ quan tiếp nhận: chọn địa điểm nộp hồ sơ Khi chọn cơ quan chấp nhận, địa chỉ nộp hồ sơ sẽ tự động được đặt lại thành địa chỉ mà hồ sơ sẽ được nộp sau này.

Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông

Mẫu TK01: Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông trong nước Mẫu 2022

2. Bước 2: Xác nhận thông tin khai báo

Sau khi nhập thông tin vào mục đã khai báo, Quý khách vui lòng xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự tự động xuất hiện trên màn hình.

3. Bước 3: Kiểm tra thông tin và hẹn ngày nộp hồ sơ

Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào tờ khai hải quan điện tử, bạn chuyển đến cột “Kiểm tra chi tiết tờ khai” để xem thông tin đã nhập. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ, Quý khách vui lòng chọn mục “Trả hàng” để sửa và bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ và chính xác, click nội dung “Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc khai báo trên trước pháp luật” để xác nhận thông tin khai báo, sau đó click vào mục “Đặt trước” để đến thời gian nộp hồ sơ và số lượng hồ sơ để lựa chọn là phù hợp với lịch trình của dịch vụ nhập cư. Sau khi đã hoàn thành việc khai báo thông tin và đặt lịch hẹn, bạn chọn “Hoàn tất” để lưu thông tin và ghi số tờ khai.

4. Bước 4: In sao kê ngân hàng

Đối với người không đủ năng lực pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự và có khó khăn trong nhận thức, điều khiển hành vi thì điền thông tin vào tờ khai và hẹn người dưới 14 tuổi đến nộp hồ sơ. Người nộp đơn phải in tờ khai (chọn mục “In tờ khai và điền vào”) và đính kèm ảnh trong tờ khai để làm bằng chứng và ảnh Công an quận, huyện, thành phố nơi thường trú, tạm trú.

5. Bước 5: Gửi đơn đăng ký

Người nộp hồ sơ điện tử cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian đã thống nhất và nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi đăng ký. Gửi ứng dụng của bạn. hoặc Căn cước công dân để nhận hồ sơ. Nếu công dân không nộp hồ sơ cho Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong vòng 10 ngày kể từ ngày hẹn, thông tin trong tờ khai điện tử trên trang web của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ tự động bị xóa.

Mời các bạn đọc thêm Thủ tục hành chính Trong dự án hình dạng Làm hài lòng.

Thông tin thêm

Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước 2022

Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước là mẫu văn bản không thể thiếu trong thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA. Mời bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai TK01 để làm căn cứ xác nhận thông tin trong Hộ chiếu phổ thông của mỗi cá nhân.
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
Thủ tục xin gia hạn hộ chiếu
Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước đồng thời được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân. Giờ đây, công dân đã có thể làm hộ chiếu online. Mời tham khảo các bước làm hộ chiếu trực tuyến.
Hiện nay, nhu cầu làm hộ chiếu, passport của người dân ngày càng nhiều. Vì vậy mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu là mẫu cần thiết. Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất năm 2022? Cách khai tờ khai mẫu X01 – Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ra sao? Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng như thế nào? Để giải đáp được những câu hỏi này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Sen Ti nhé.
1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước mới nhất 2022

Mẫu TK01
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước) (1)

Ảnh(2)

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

Ngày cấp…../…../…….

5. Dân tộc ……………… 6. Tôn giáo ………………… 7. Số điện thoại …………………………
8. Địa chỉ đăng ký thường trú ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..
…………………………………………………………………………………………………………
12. Cha: họ và tên ……………………… . ……………… sinh ngày …… / …… / …………
Mẹ: họ và tên ………………………………………… . sinh ngày …… / …… / …………
Vợ /chồng: họ và tên ……………………………………… sinh ngày …… / …… / …………
13. Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số ……… …. cấp ngày …… / …… / …… …
14. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn (5)
(Ký, ghi rõ họ tên , chức vụ, đóng d ấu)

……, ngày…. tháng…. năm….
Người đề nghị (6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh(2)

Chú thích:
(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.
(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.
(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.
(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
(5) Áp dụng đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận về thông tin điền trong tờ khai và ảnh dán trong tờ khai là của một người; đóng dấu giáp lai vào ảnh dán ở khung phía trên của tờ khai.
(6) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

2. Hướng dẫn điền Tờ khai cấp hộ chiếu mẫu X01
Mục (1): Họ tên viết bằng chữ in hoa.
Mục (2): Chọn giới tính.
Mục (3): Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/TP).
Mục (4): Ghi số CMND/CCCD đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.
Mục (5)-(6)-(7): Ghi rõ dân tộc (Kinh, Mường, Thái…), tôn giáo và số điện thoại liên lạc.
Mục (8)-(9): Ghi rõ địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.
Mục (10)-(11): Ghi nghề nghiệp kèm địa chỉ cơ quan làm việc (không bắt buộc).
Mục (12): Ghi tên, họ, ngày tháng năm sinh của cha mẹ.
Mục (13): Chỉ khai nếu trước đó đã được cấp hộ chiếu thì ghi số hộ chiếu được cấp gần nhất kèm ngày cấp.
Mục (14):
Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
Mục (15): Chỉ khai nếu đề nghị cấp hộ chiếu chung cho con dưới 9 tuổi.
Mục “Xác nhận”: Công dân KHÔNG GHI mục này.
– Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.
– Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.
**Dán ảnh: Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai; trong đó phải dùng ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.
3. Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet
1. Bước 1: Khai thông tin vào tờ khai điện tử
Truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn, vào mục “Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin vào tờ khai điện tử, theo thứ tự từ mục 1 đến mục 17; Cách khai như sau (những mục có dấu * đỏ bắt buộc phải điền đầy đủ, các mục khác có thể khai hoặc không):
1. Họ và tên: Điền đầy đủ như trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
2. Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ;
3. Sinh ngày: Có thể chọn điền đầy đủ ngày, tháng, năm sinh; Chỉ có tháng, năm sinh hoặc chỉ có năm sinh. Khai theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
Nơi sinh: Khai theo Giấy khai sinh.
4. Giấy CMND/CCCD số: Ghi theo 9 số hoặc 12 số trên thẻ; Ngày cấp ghi trên mặt sau thẻ. Nơi cấp theo thông tin ở mặt sau thẻ.
5, 6, 7: Dân tộc; Tôn giáo; Số điện thoại: Khai chính xác theo thực tế;
8. Địa chỉ thường trú: Ghi theo Sổ hộ khẩu;
9. Địa chỉ tạm trú: Ghi theo Sổ tạm trú;
10. Nghề nghiệp;
11: Tên và địa chỉ cơ quan: Khai theo thực tế;
12: Họ tên Cha, Ngày sinh, Họ tên mẹ, Ngày sinh, Họ tên Vợ/chồng, Ngày sinh: Khai theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người đó;
13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất: Nếu trước đây đã từng cấp hộ chiếu thì nhập số hộ chiếu cũ vào ô này, điền ngày cấp;
14. Nội dung đề nghị: Cần xác định chính xác nội dung đề nghị:
– Cấp hộ chiếu lần đầu;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng;
– Cấp lại hộ chiếu do bị mất;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết trang;
– Sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu;
– Đề nghị khác.
15. Cơ quan tiếp nhận: Chọn nơi nộp hồ sơ, khi chọn cơ quan tiếp nhận thì phần địa chỉ nộp hồ sơ sẽ tự động trả về địa chỉ đến nộp hồ sơ sau này.

2. Bước 2: Xác nhận thông tin đã khai
Sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình
3. Bước 3: Kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ
Sau khi nhập thông tin vào tờ khai điện tử, vào mục “Kiểm tra lại thông tin đã khai” để kiểm tra các thông tin đã nhập. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục “Quay lại” để sửa chữa, bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì nhấn vào nội dung “Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” để xác nhận thông tin đã khai, sau đó vào mục “Đặt lịch hẹn” để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Khi đã hoàn tất việc khai thông tin và đặt lịch hẹn, chọn mục “Kết thúc” để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai.
4. Bước 4: In tờ khai
Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi sau khi nhập thông tin vào tờ khai và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị phải in tờ khai (chọn mục “In tờ khai và kết thúc”) và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận và giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.
5. Bước 5: Nộp hồ sơ
Người đã khai tờ khai điện tử căn cứ vào lịch hẹn nộp hồ sơ để đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi đã đăng ký để nộp hồ sơ, khi nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai, CMND hoặc thẻ Căn cước công dân để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn, nếu công dân không đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang Web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #TK01 #Tờ #khai #đề #nghị #cấp #hộ #chiếu #phổ #thông #ở #trong #nước

Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước là mẫu văn bản không thể thiếu trong thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA. Mời bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai TK01 để làm căn cứ xác nhận thông tin trong Hộ chiếu phổ thông của mỗi cá nhân.
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
Thủ tục xin gia hạn hộ chiếu
Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước đồng thời được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân. Giờ đây, công dân đã có thể làm hộ chiếu online. Mời tham khảo các bước làm hộ chiếu trực tuyến.
Hiện nay, nhu cầu làm hộ chiếu, passport của người dân ngày càng nhiều. Vì vậy mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu là mẫu cần thiết. Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất năm 2022? Cách khai tờ khai mẫu X01 – Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ra sao? Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng như thế nào? Để giải đáp được những câu hỏi này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Sen Ti nhé.
1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước mới nhất 2022

Mẫu TK01
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước) (1)

Ảnh(2)

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

Ngày cấp…../…../…….

5. Dân tộc ……………… 6. Tôn giáo ………………… 7. Số điện thoại …………………………
8. Địa chỉ đăng ký thường trú ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..
…………………………………………………………………………………………………………
12. Cha: họ và tên ……………………… . ……………… sinh ngày …… / …… / …………
Mẹ: họ và tên ………………………………………… . sinh ngày …… / …… / …………
Vợ /chồng: họ và tên ……………………………………… sinh ngày …… / …… / …………
13. Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số ……… …. cấp ngày …… / …… / …… …
14. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn (5)
(Ký, ghi rõ họ tên , chức vụ, đóng d ấu)

……, ngày…. tháng…. năm….
Người đề nghị (6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh(2)

Chú thích:
(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.
(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.
(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.
(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
(5) Áp dụng đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận về thông tin điền trong tờ khai và ảnh dán trong tờ khai là của một người; đóng dấu giáp lai vào ảnh dán ở khung phía trên của tờ khai.
(6) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

2. Hướng dẫn điền Tờ khai cấp hộ chiếu mẫu X01
Mục (1): Họ tên viết bằng chữ in hoa.
Mục (2): Chọn giới tính.
Mục (3): Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/TP).
Mục (4): Ghi số CMND/CCCD đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.
Mục (5)-(6)-(7): Ghi rõ dân tộc (Kinh, Mường, Thái…), tôn giáo và số điện thoại liên lạc.
Mục (8)-(9): Ghi rõ địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.
Mục (10)-(11): Ghi nghề nghiệp kèm địa chỉ cơ quan làm việc (không bắt buộc).
Mục (12): Ghi tên, họ, ngày tháng năm sinh của cha mẹ.
Mục (13): Chỉ khai nếu trước đó đã được cấp hộ chiếu thì ghi số hộ chiếu được cấp gần nhất kèm ngày cấp.
Mục (14):
Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
Mục (15): Chỉ khai nếu đề nghị cấp hộ chiếu chung cho con dưới 9 tuổi.
Mục “Xác nhận”: Công dân KHÔNG GHI mục này.
– Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.
– Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.
**Dán ảnh: Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai; trong đó phải dùng ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.
3. Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet
1. Bước 1: Khai thông tin vào tờ khai điện tử
Truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn, vào mục “Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin vào tờ khai điện tử, theo thứ tự từ mục 1 đến mục 17; Cách khai như sau (những mục có dấu * đỏ bắt buộc phải điền đầy đủ, các mục khác có thể khai hoặc không):
1. Họ và tên: Điền đầy đủ như trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
2. Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ;
3. Sinh ngày: Có thể chọn điền đầy đủ ngày, tháng, năm sinh; Chỉ có tháng, năm sinh hoặc chỉ có năm sinh. Khai theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
Nơi sinh: Khai theo Giấy khai sinh.
4. Giấy CMND/CCCD số: Ghi theo 9 số hoặc 12 số trên thẻ; Ngày cấp ghi trên mặt sau thẻ. Nơi cấp theo thông tin ở mặt sau thẻ.
5, 6, 7: Dân tộc; Tôn giáo; Số điện thoại: Khai chính xác theo thực tế;
8. Địa chỉ thường trú: Ghi theo Sổ hộ khẩu;
9. Địa chỉ tạm trú: Ghi theo Sổ tạm trú;
10. Nghề nghiệp;
11: Tên và địa chỉ cơ quan: Khai theo thực tế;
12: Họ tên Cha, Ngày sinh, Họ tên mẹ, Ngày sinh, Họ tên Vợ/chồng, Ngày sinh: Khai theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người đó;
13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất: Nếu trước đây đã từng cấp hộ chiếu thì nhập số hộ chiếu cũ vào ô này, điền ngày cấp;
14. Nội dung đề nghị: Cần xác định chính xác nội dung đề nghị:
– Cấp hộ chiếu lần đầu;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng;
– Cấp lại hộ chiếu do bị mất;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết trang;
– Sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu;
– Đề nghị khác.
15. Cơ quan tiếp nhận: Chọn nơi nộp hồ sơ, khi chọn cơ quan tiếp nhận thì phần địa chỉ nộp hồ sơ sẽ tự động trả về địa chỉ đến nộp hồ sơ sau này.

2. Bước 2: Xác nhận thông tin đã khai
Sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình
3. Bước 3: Kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ
Sau khi nhập thông tin vào tờ khai điện tử, vào mục “Kiểm tra lại thông tin đã khai” để kiểm tra các thông tin đã nhập. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục “Quay lại” để sửa chữa, bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì nhấn vào nội dung “Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” để xác nhận thông tin đã khai, sau đó vào mục “Đặt lịch hẹn” để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Khi đã hoàn tất việc khai thông tin và đặt lịch hẹn, chọn mục “Kết thúc” để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai.
4. Bước 4: In tờ khai
Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi sau khi nhập thông tin vào tờ khai và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị phải in tờ khai (chọn mục “In tờ khai và kết thúc”) và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận và giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.
5. Bước 5: Nộp hồ sơ
Người đã khai tờ khai điện tử căn cứ vào lịch hẹn nộp hồ sơ để đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi đã đăng ký để nộp hồ sơ, khi nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai, CMND hoặc thẻ Căn cước công dân để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn, nếu công dân không đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang Web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #TK01 #Tờ #khai #đề #nghị #cấp #hộ #chiếu #phổ #thông #ở #trong #nước

Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước là mẫu văn bản không thể thiếu trong thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA. Mời bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai TK01 để làm căn cứ xác nhận thông tin trong Hộ chiếu phổ thông của mỗi cá nhân.
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
Thủ tục xin gia hạn hộ chiếu
Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước đồng thời được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân. Giờ đây, công dân đã có thể làm hộ chiếu online. Mời tham khảo các bước làm hộ chiếu trực tuyến.
Hiện nay, nhu cầu làm hộ chiếu, passport của người dân ngày càng nhiều. Vì vậy mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu là mẫu cần thiết. Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất năm 2022? Cách khai tờ khai mẫu X01 – Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ra sao? Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng như thế nào? Để giải đáp được những câu hỏi này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Sen Ti nhé.
1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước mới nhất 2022

Mẫu TK01
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước) (1)

Ảnh(2)

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

Ngày cấp…../…../…….

5. Dân tộc ……………… 6. Tôn giáo ………………… 7. Số điện thoại …………………………
8. Địa chỉ đăng ký thường trú ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..
…………………………………………………………………………………………………………
12. Cha: họ và tên ……………………… . ……………… sinh ngày …… / …… / …………
Mẹ: họ và tên ………………………………………… . sinh ngày …… / …… / …………
Vợ /chồng: họ và tên ……………………………………… sinh ngày …… / …… / …………
13. Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số ……… …. cấp ngày …… / …… / …… …
14. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn (5)
(Ký, ghi rõ họ tên , chức vụ, đóng d ấu)

……, ngày…. tháng…. năm….
Người đề nghị (6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh(2)

Chú thích:
(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.
(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.
(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.
(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
(5) Áp dụng đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận về thông tin điền trong tờ khai và ảnh dán trong tờ khai là của một người; đóng dấu giáp lai vào ảnh dán ở khung phía trên của tờ khai.
(6) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

2. Hướng dẫn điền Tờ khai cấp hộ chiếu mẫu X01
Mục (1): Họ tên viết bằng chữ in hoa.
Mục (2): Chọn giới tính.
Mục (3): Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/TP).
Mục (4): Ghi số CMND/CCCD đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.
Mục (5)-(6)-(7): Ghi rõ dân tộc (Kinh, Mường, Thái…), tôn giáo và số điện thoại liên lạc.
Mục (8)-(9): Ghi rõ địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.
Mục (10)-(11): Ghi nghề nghiệp kèm địa chỉ cơ quan làm việc (không bắt buộc).
Mục (12): Ghi tên, họ, ngày tháng năm sinh của cha mẹ.
Mục (13): Chỉ khai nếu trước đó đã được cấp hộ chiếu thì ghi số hộ chiếu được cấp gần nhất kèm ngày cấp.
Mục (14):
Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
Mục (15): Chỉ khai nếu đề nghị cấp hộ chiếu chung cho con dưới 9 tuổi.
Mục “Xác nhận”: Công dân KHÔNG GHI mục này.
– Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.
– Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.
**Dán ảnh: Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai; trong đó phải dùng ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.
3. Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet
1. Bước 1: Khai thông tin vào tờ khai điện tử
Truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn, vào mục “Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin vào tờ khai điện tử, theo thứ tự từ mục 1 đến mục 17; Cách khai như sau (những mục có dấu * đỏ bắt buộc phải điền đầy đủ, các mục khác có thể khai hoặc không):
1. Họ và tên: Điền đầy đủ như trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
2. Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ;
3. Sinh ngày: Có thể chọn điền đầy đủ ngày, tháng, năm sinh; Chỉ có tháng, năm sinh hoặc chỉ có năm sinh. Khai theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
Nơi sinh: Khai theo Giấy khai sinh.
4. Giấy CMND/CCCD số: Ghi theo 9 số hoặc 12 số trên thẻ; Ngày cấp ghi trên mặt sau thẻ. Nơi cấp theo thông tin ở mặt sau thẻ.
5, 6, 7: Dân tộc; Tôn giáo; Số điện thoại: Khai chính xác theo thực tế;
8. Địa chỉ thường trú: Ghi theo Sổ hộ khẩu;
9. Địa chỉ tạm trú: Ghi theo Sổ tạm trú;
10. Nghề nghiệp;
11: Tên và địa chỉ cơ quan: Khai theo thực tế;
12: Họ tên Cha, Ngày sinh, Họ tên mẹ, Ngày sinh, Họ tên Vợ/chồng, Ngày sinh: Khai theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người đó;
13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất: Nếu trước đây đã từng cấp hộ chiếu thì nhập số hộ chiếu cũ vào ô này, điền ngày cấp;
14. Nội dung đề nghị: Cần xác định chính xác nội dung đề nghị:
– Cấp hộ chiếu lần đầu;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng;
– Cấp lại hộ chiếu do bị mất;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết trang;
– Sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu;
– Đề nghị khác.
15. Cơ quan tiếp nhận: Chọn nơi nộp hồ sơ, khi chọn cơ quan tiếp nhận thì phần địa chỉ nộp hồ sơ sẽ tự động trả về địa chỉ đến nộp hồ sơ sau này.

2. Bước 2: Xác nhận thông tin đã khai
Sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình
3. Bước 3: Kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ
Sau khi nhập thông tin vào tờ khai điện tử, vào mục “Kiểm tra lại thông tin đã khai” để kiểm tra các thông tin đã nhập. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục “Quay lại” để sửa chữa, bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì nhấn vào nội dung “Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” để xác nhận thông tin đã khai, sau đó vào mục “Đặt lịch hẹn” để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Khi đã hoàn tất việc khai thông tin và đặt lịch hẹn, chọn mục “Kết thúc” để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai.
4. Bước 4: In tờ khai
Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi sau khi nhập thông tin vào tờ khai và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị phải in tờ khai (chọn mục “In tờ khai và kết thúc”) và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận và giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.
5. Bước 5: Nộp hồ sơ
Người đã khai tờ khai điện tử căn cứ vào lịch hẹn nộp hồ sơ để đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi đã đăng ký để nộp hồ sơ, khi nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai, CMND hoặc thẻ Căn cước công dân để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn, nếu công dân không đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang Web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #TK01 #Tờ #khai #đề #nghị #cấp #hộ #chiếu #phổ #thông #ở #trong #nước

Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước là mẫu văn bản không thể thiếu trong thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA. Mời bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai TK01 để làm căn cứ xác nhận thông tin trong Hộ chiếu phổ thông của mỗi cá nhân.
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
Thủ tục xin gia hạn hộ chiếu
Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước đồng thời được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân. Giờ đây, công dân đã có thể làm hộ chiếu online. Mời tham khảo các bước làm hộ chiếu trực tuyến.
Hiện nay, nhu cầu làm hộ chiếu, passport của người dân ngày càng nhiều. Vì vậy mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu là mẫu cần thiết. Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất năm 2022? Cách khai tờ khai mẫu X01 – Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ra sao? Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng như thế nào? Để giải đáp được những câu hỏi này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Sen Ti nhé.
1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước mới nhất 2022

Mẫu TK01
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước) (1)

Ảnh(2)

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

Ngày cấp…../…../…….

5. Dân tộc ……………… 6. Tôn giáo ………………… 7. Số điện thoại …………………………
8. Địa chỉ đăng ký thường trú ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..
…………………………………………………………………………………………………………
12. Cha: họ và tên ……………………… . ……………… sinh ngày …… / …… / …………
Mẹ: họ và tên ………………………………………… . sinh ngày …… / …… / …………
Vợ /chồng: họ và tên ……………………………………… sinh ngày …… / …… / …………
13. Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số ……… …. cấp ngày …… / …… / …… …
14. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn (5)
(Ký, ghi rõ họ tên , chức vụ, đóng d ấu)

……, ngày…. tháng…. năm….
Người đề nghị (6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh(2)

Chú thích:
(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.
(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.
(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.
(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
(5) Áp dụng đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận về thông tin điền trong tờ khai và ảnh dán trong tờ khai là của một người; đóng dấu giáp lai vào ảnh dán ở khung phía trên của tờ khai.
(6) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

2. Hướng dẫn điền Tờ khai cấp hộ chiếu mẫu X01
Mục (1): Họ tên viết bằng chữ in hoa.
Mục (2): Chọn giới tính.
Mục (3): Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/TP).
Mục (4): Ghi số CMND/CCCD đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.
Mục (5)-(6)-(7): Ghi rõ dân tộc (Kinh, Mường, Thái…), tôn giáo và số điện thoại liên lạc.
Mục (8)-(9): Ghi rõ địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.
Mục (10)-(11): Ghi nghề nghiệp kèm địa chỉ cơ quan làm việc (không bắt buộc).
Mục (12): Ghi tên, họ, ngày tháng năm sinh của cha mẹ.
Mục (13): Chỉ khai nếu trước đó đã được cấp hộ chiếu thì ghi số hộ chiếu được cấp gần nhất kèm ngày cấp.
Mục (14):
Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
Mục (15): Chỉ khai nếu đề nghị cấp hộ chiếu chung cho con dưới 9 tuổi.
Mục “Xác nhận”: Công dân KHÔNG GHI mục này.
– Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.
– Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.
**Dán ảnh: Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai; trong đó phải dùng ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.
3. Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet
1. Bước 1: Khai thông tin vào tờ khai điện tử
Truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn, vào mục “Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin vào tờ khai điện tử, theo thứ tự từ mục 1 đến mục 17; Cách khai như sau (những mục có dấu * đỏ bắt buộc phải điền đầy đủ, các mục khác có thể khai hoặc không):
1. Họ và tên: Điền đầy đủ như trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
2. Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ;
3. Sinh ngày: Có thể chọn điền đầy đủ ngày, tháng, năm sinh; Chỉ có tháng, năm sinh hoặc chỉ có năm sinh. Khai theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
Nơi sinh: Khai theo Giấy khai sinh.
4. Giấy CMND/CCCD số: Ghi theo 9 số hoặc 12 số trên thẻ; Ngày cấp ghi trên mặt sau thẻ. Nơi cấp theo thông tin ở mặt sau thẻ.
5, 6, 7: Dân tộc; Tôn giáo; Số điện thoại: Khai chính xác theo thực tế;
8. Địa chỉ thường trú: Ghi theo Sổ hộ khẩu;
9. Địa chỉ tạm trú: Ghi theo Sổ tạm trú;
10. Nghề nghiệp;
11: Tên và địa chỉ cơ quan: Khai theo thực tế;
12: Họ tên Cha, Ngày sinh, Họ tên mẹ, Ngày sinh, Họ tên Vợ/chồng, Ngày sinh: Khai theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người đó;
13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất: Nếu trước đây đã từng cấp hộ chiếu thì nhập số hộ chiếu cũ vào ô này, điền ngày cấp;
14. Nội dung đề nghị: Cần xác định chính xác nội dung đề nghị:
– Cấp hộ chiếu lần đầu;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng;
– Cấp lại hộ chiếu do bị mất;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn;
– Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết trang;
– Sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu;
– Đề nghị khác.
15. Cơ quan tiếp nhận: Chọn nơi nộp hồ sơ, khi chọn cơ quan tiếp nhận thì phần địa chỉ nộp hồ sơ sẽ tự động trả về địa chỉ đến nộp hồ sơ sau này.

2. Bước 2: Xác nhận thông tin đã khai
Sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình
3. Bước 3: Kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ
Sau khi nhập thông tin vào tờ khai điện tử, vào mục “Kiểm tra lại thông tin đã khai” để kiểm tra các thông tin đã nhập. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục “Quay lại” để sửa chữa, bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì nhấn vào nội dung “Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” để xác nhận thông tin đã khai, sau đó vào mục “Đặt lịch hẹn” để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Khi đã hoàn tất việc khai thông tin và đặt lịch hẹn, chọn mục “Kết thúc” để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai.
4. Bước 4: In tờ khai
Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi sau khi nhập thông tin vào tờ khai và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị phải in tờ khai (chọn mục “In tờ khai và kết thúc”) và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận và giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.
5. Bước 5: Nộp hồ sơ
Người đã khai tờ khai điện tử căn cứ vào lịch hẹn nộp hồ sơ để đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi đã đăng ký để nộp hồ sơ, khi nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai, CMND hoặc thẻ Căn cước công dân để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn, nếu công dân không đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang Web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #TK01 #Tờ #khai #đề #nghị #cấp #hộ #chiếu #phổ #thông #ở #trong #nước


#Mẫu #TK01 #Tờ #khai #đề #nghị #cấp #hộ #chiếu #phổ #thông #ở #trong #nước

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button