Mẫu số PC34: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin nội dung được chứng nhận… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  • Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy
  • Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
  • Mẫu đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 2021

Mẫu số PC34: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy …./GXN-PCCC ngày….. tháng….. năm… của …..)

_______________

TT

Ngành, nghề được phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mã ngành

Ghi chú

1

(6)

2

3

4

Ghi chú: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận;

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Ghi tên một trong các loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký;

(6) Liệt kê các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy được phép kiểm định (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button