Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được Big Data VN sưu tầm và chọn lọc. Phiếu nhận xét về sinh viên thực tập này này được dùng khi bạn sinh viên muốn xin nhận xét, đánh giá tại nơi thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập tại đây.

  • Mẫu đơn xin thực tập
  • Giấy xác nhận thực tập
  • Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực tập

1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?

Nhận xét của đơn vị thực tập là văn bản thể hiện sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá những kết quả sinh viên đã đạt được trong thời gian làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần giấy xác nhận thực tập này để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Việc nhận xét sẽ được đơn vị thực tập đánh giá và xác nhận dựa trên kết quả làm việc sinh viên và cho điểm trên thang điểm 10. Nội dung chính trong nhận xét thực tập là đưa ra những nhận xét, đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của sinh viên trong quá trình thực tập.

Nhận xét sau quá trình làm việc tại đơn vị thực tập chính là bằng chứng bắt buộc sinh viên phải nộp về trường. Căn cứ vào phần nhận xét này, giáo viên sẽ có thêm 1 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài báo cáo thực tập của sinh viên.

Nếu bạn kết thúc thời gian thực tập mà không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập thì cũng đồng nghĩa với việc kỳ thực tập của bạn chưa hoàn thành. Đồng thời, những lời nhận xét này cũng như 1 “chứng chỉ” về kinh nghiệm thực tế, giúp các nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn khi bạn ra trường.

2. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 1

Mẫu nhận xét sinh viên thực tập -

Trường: …………………………..

Khoa: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:……………………………………………………….

Lớp:……………………………………….. Ngành:……………………….. Niên khóa:…………………

Đơn vị thực tập: ………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn thực tập: ………………………………………………………………………..

Thời gian thực tập: ………………………………………………………………………….

Nội dung công việc được phân công: ………………………………………………………………………………..

Nhận xét:

– Trong thời gian thực tập tại … từ ngày… đến ngày…., sinh viên… đã có ý thức chấp hành tốt những quy định của công ty, chịu khó học hỏi và cầu tiến trong công việc. Bên cạnh việc có khả năng nắm bắt nhanh, áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn thì bạn còn hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.

– Những nội dung trình bày trong bài báo cáo thực tập với đề tài… này là phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của em.

……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên:………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………. Khóa………………. Khoa:…………………… trực thuộc Trường…………………..

Trong thời gian từ ngày……… tháng…….năm………… đến ngày…….. tháng……. năm……………

Tại:…………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tinh thần thái độ học tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về quan hệ, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Các nhận xét khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá chung sau khi thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Ngày…….tháng………..năm………….
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký và ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Người hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………….

Phòng ban:………………………………………………………………………………………….

Họ tên sinh viên thực tập:………………………………………………….. MSSV:……………..

Lớp:………………………….. Khoa:……………………….. Niên khóa:………………………… Trực thuộc

Trường:……………………………………………………………..

Thời gian thực tập: Từ ngày………………………………… Đến ngày…………….…………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại Công ty………… của sinh viên………. , chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về hình thức tổ chức kỷ luật:

  • Luôn chấp hành đúng quy định, nội quy của công ty. Đi làm đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, luôn hòa đồng với mọi người.

2. Về chuyên môn:

  • Có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu tổ chức, hoạt động của công ty phục vụ cho báo cáo thực tập của mình.
  • Tinh thần trách nhiệm cao. Luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Nắm vững kiến thức nền tảng chuyên môn tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng em đã sớm bắt nhịp được với tiến độ công việc của phòng ban.
  • Qua 3 tháng thực tập tại công ty của em… chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần làm việc và khả năng giải quyết vấn đề của em. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng Chuyên ngành Kế toán – Khoa Kinh Tế Trường… sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực về bộ môn Kế Toán.

5. Cách viết nhận xét thực tập

Với sinh viên năm cuối sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo của mình tại trường, bạn có thể đăng ký thực tập tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chuyên ngành mình đang học, nếu không bạn cũng có thể đăng ký thực tập tại trường. Và sau khi kỳ thực tập kết thúc, sinh viên cần phải xin nhận xét thực tập của đơn vị thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập

Để giấy nhận xét thực tập của đơn vị thực tập phát huy được đúng giá trị của nó, thì khi viết bạn cần phải đảm bảo việc trình bày các nội dung thông tin theo yêu cầu sau:

Trong giấy cần phải có rõ các thông tin của cá nhân của sinh viên như: tên tuổi, nguyên quán, lớp, khóa ngành đang theo học, trực thuộc trường. Và các thông tin về thời gian thực tập,

– Nội dung thực tập: Liệt kê danh sách các công việc đã được thực tập, cùng với tên người hướng dẫn, chức vụ. Đưa ra các đầu việc chính bạn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình thực tập.

– Nhận xét của đơn vị thực tập: Bạn sẽ cần ý kiến nhận xét của người hướng dẫn, đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các ý kiến nhận xét về việc thực hiện công việc được giao, có thể là thang điểm được chấm cho những công việc bạn đã thực hiện tại công ty.

Không thể thiếu trong bất kỳ mẫu giấy tờ nào đó là thời gian, chữ ký xác nhận, ở mẫu giấy xác nhận thực tập bạn cần xin chữ ký của người hướng dẫn, dấu xác nhận của công ty

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button