Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Biểu mẫu Yêu cầu Khiếu nại (có hướng dẫn) là một biểu mẫu văn bản dữ liệu lớn sẽ được gửi đến bạn để bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được sử dụng để gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cũng như hướng dẫn một số vấn đề hiện nay trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính. Mẫu đơn khiếu nại do Sen Ti cung cấp và có hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại. Vui lòng tham khảo trước.

  • Kháng nghị giải quyết tranh chấp quốc gia
  • Giấy ủy quyền Khiếu nại
  • Đơn khiếu nại hoặc tố giác
  • Khiếu nại Trường hợp Cạnh tranh

mẫu đơn khiếu nại Văn bản này cũng có những hướng dẫn cụ thể giúp công dân, cá nhân … hiểu rõ nội dung khiếu nại, thể hiện nguyện vọng, phần nội dung khiếu nại, bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại và một tóm tắt đơn khiếu nại, các quyền và lợi ích hợp pháp kèm theo trong quy trình, thủ tục, hồ sơ kèm theo để các bạn có cái nhìn tổng quan và cụ thể nhất có thể.

1. Mẫu Đơn Khiếu nại Hiện tại

Đơn khiếu nại là mẫu đơn được gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết các vụ việc oan, sai và trình bày nội dung khiếu nại, kiến ​​nghị. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra điều tra dựa trên nội dung đơn. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất được ban hành theo Nghị định số 124/2020 / NĐ-CP thi hành Luật Khiếu nại. Các bạn lưu ý và tải về.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————

…, Ngày tháng năm…

thư phàn nàn

lên đến 1)

Họ và tên người khiếu nại: ………………………………………………………………………………………;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số chứng minh nhân dân / hộ chiếu / căn cước công dân ……………………. , ngày cấp ………… .., nơi cấp: ………………. (3).

Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị khiếu nại: ………………………… ..;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Lời phàn nàn:…………………………………………………………. (5);

Nội dung khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………………… (6).

(Đính kèm các tài liệu, bằng chứng – nếu có).

người khiếu nại

(chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

2. Mẫu đơn khiếu nại số 1

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

thư phàn nàn

(Bên trên…………………..)

Châu báu, điều quý giá:…………. ………… (tên cơ quan hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết)

tên tôi là:……………………………. Sinh năm ………… .tháng …………. ………… ..

Hộ khẩu thường trú: ……………………. …………………… ..

Mã số………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

Hiện tại (bạn đang làm gì, ở đâu): ……………………………………………………………………………………………

Khiếu nại hành vi hành chính: …………………… .. (ghi tên người khiếu nại)

Mô tả khiếu nại:

– Tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra, đủ chi tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

Đơn xin chứng nhận (có thể nộp tài liệu, bằng chứng, nhân chứng, v.v.)

– Được giải quyết đúng chính sách pháp luật và quyền lợi chính đáng.

Tôi xin xác nhận nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại.

Kính mong quý cơ quan xem xét và quyết định bảo vệ …………………… trong thời gian sớm nhất.

………………………………………………

Rất cám ơn quý đại lý.

………….., Thiên đường…. có thể được….

người xin việc

(chữ ký và họ tên)

3. Mẫu đơn khiếu nại số 2

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội Trăng Rằm Năm …

yêu cầu khiếu nại

Kính gửi: (do cơ quan có thẩm quyền quyết định)

1. Người khiếu nại: ……………………………………………………………………………………………….

2. Khiếu nại: ………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung khiếu nại: ………………………………………………………… ..

Tóm tắt nội dung khiếu nại: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. Yêu cầu của người khiếu nại: ………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………

6. Người khiếu nại cam kết: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7. Hồ sơ do người làm đơn nộp: …………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………….

người khiếu nại

(chữ ký và họ tên)

4. Hướng dẫn Viết Đơn Khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Tên đầy đủ và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu bạn là đại diện của cơ quan hoặc tổ chức khiếu nại, vui lòng nêu rõ họ tên và chức danh của cơ quan, tổ chức mà bạn đại diện;

– Người có quyền khiếu nại thì cho biết cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

(3) Trường hợp người khiếu nại không có CMND / hộ chiếu / thẻ công dân thì điền thông tin theo CMND.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc người bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính (nêu khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Viết tóm tắt nội dung khiếu nại; nêu rõ căn cứ khiếu nại; giải quyết khiếu nại.

Mời các bạn đọc thêm Thủ tục hành chính Trong dự án hình dạng Làm hài lòng.

Thông tin thêm

Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là biểu mẫu văn bản Sen Ti gửi tới các bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Mẫu đơn xin khiếu nại được Sen Ti cung cấp kèm cả hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.
Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
Giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh
Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.
1. Mẫu Đơn khiếu nại mới nhất hiện nay
Đơn khiếu nại là là mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm trình bày các nội dụng khiếu nại và kiến nghị giải quyết những sự việc bất công, không đúng quy định của pháp luật. Dựa vào những nội dung được trình bày trong đơn mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, điều tra. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–
…, ngày… tháng … năm…
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: ………………………………….(1)
Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).
Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:………………………………………………….. ;
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);
Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);
Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………… (6).
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

2. Đơn xin khiếu nại số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………
Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..
Số CMND………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………
Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………
Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)
Giải trình vụ việc cần khiếu nại:
– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
Yêu cầu giải quyết khiếu nại:
– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)
– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …………………
………………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin khiếu nại số 2
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-
Hà Nội, ngày … tháng … năm……
ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)
1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………………..
2. Đối tượng bị khiếu nại: ……………………………………………………………………………….
3. Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………..
Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Những yêu cầu của người khiếu nại:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Cam kết của người khiếu nại:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:
– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.
(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.
(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).
(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là biểu mẫu văn bản Sen Ti gửi tới các bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Mẫu đơn xin khiếu nại được Sen Ti cung cấp kèm cả hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.
Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
Giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh
Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.
1. Mẫu Đơn khiếu nại mới nhất hiện nay
Đơn khiếu nại là là mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm trình bày các nội dụng khiếu nại và kiến nghị giải quyết những sự việc bất công, không đúng quy định của pháp luật. Dựa vào những nội dung được trình bày trong đơn mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, điều tra. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–
…, ngày… tháng … năm…
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: ………………………………….(1)
Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).
Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:………………………………………………….. ;
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);
Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);
Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………… (6).
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

2. Đơn xin khiếu nại số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………
Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..
Số CMND………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………
Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………
Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)
Giải trình vụ việc cần khiếu nại:
– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
Yêu cầu giải quyết khiếu nại:
– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)
– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …………………
………………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin khiếu nại số 2
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-
Hà Nội, ngày … tháng … năm……
ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)
1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………………..
2. Đối tượng bị khiếu nại: ……………………………………………………………………………….
3. Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………..
Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Những yêu cầu của người khiếu nại:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Cam kết của người khiếu nại:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:
– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.
(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.
(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).
(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là biểu mẫu văn bản Sen Ti gửi tới các bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Mẫu đơn xin khiếu nại được Sen Ti cung cấp kèm cả hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.
Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
Giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh
Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.
1. Mẫu Đơn khiếu nại mới nhất hiện nay
Đơn khiếu nại là là mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm trình bày các nội dụng khiếu nại và kiến nghị giải quyết những sự việc bất công, không đúng quy định của pháp luật. Dựa vào những nội dung được trình bày trong đơn mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, điều tra. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–
…, ngày… tháng … năm…
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: ………………………………….(1)
Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).
Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:………………………………………………….. ;
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);
Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);
Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………… (6).
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

2. Đơn xin khiếu nại số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………
Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..
Số CMND………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………
Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………
Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)
Giải trình vụ việc cần khiếu nại:
– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
Yêu cầu giải quyết khiếu nại:
– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)
– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …………………
………………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin khiếu nại số 2
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-
Hà Nội, ngày … tháng … năm……
ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)
1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………………..
2. Đối tượng bị khiếu nại: ……………………………………………………………………………….
3. Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………..
Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Những yêu cầu của người khiếu nại:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Cam kết của người khiếu nại:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:
– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.
(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.
(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).
(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là biểu mẫu văn bản Sen Ti gửi tới các bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Mẫu đơn xin khiếu nại được Sen Ti cung cấp kèm cả hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.
Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
Giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh
Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.
1. Mẫu Đơn khiếu nại mới nhất hiện nay
Đơn khiếu nại là là mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm trình bày các nội dụng khiếu nại và kiến nghị giải quyết những sự việc bất công, không đúng quy định của pháp luật. Dựa vào những nội dung được trình bày trong đơn mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, điều tra. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–
…, ngày… tháng … năm…
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: ………………………………….(1)
Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).
Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:………………………………………………….. ;
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);
Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);
Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………… (6).
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

2. Đơn xin khiếu nại số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………
Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..
Số CMND………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………
Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………
Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)
Giải trình vụ việc cần khiếu nại:
– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
Yêu cầu giải quyết khiếu nại:
– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)
– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …………………
………………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin khiếu nại số 2
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-
Hà Nội, ngày … tháng … năm……
ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)
1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………………..
2. Đối tượng bị khiếu nại: ……………………………………………………………………………….
3. Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………..
Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Những yêu cầu của người khiếu nại:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Cam kết của người khiếu nại:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:
– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.
(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.
(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).
(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại


#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button