LMHT: Chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah bản cập nhật 12.9

Trong bản cập nhật 12.9 của Liên Minh Huyền Thoại Thalia là một nữ anh hùng được Riot chỉnh sửa rất nhiều, thay đổi các chỉ số và khả năng của cô. Hãy hy vọng rằng với những thay đổi lớn này, Taliyah có thể trở lại đấu trường công lý như một làn gió và mạnh mẽ hơn xưa. Bài viết dưới đây tổng hợp chi tiết chỉnh sửa khả năng của Taliyah trong bản cập nhật LoL 12.9.

Tải xuống Liên minh huyền thoại

Liên minh huyền thoại: Taliyah Skillset Cập nhật 12.9 chi tiết bản cập nhật

Thay đổi dữ liệu cơ bản

 • Máu cơ bản: Giảm từ 531 xuống 500.
 • Giáp cơ bản: Giảm từ 20 xuống 18.
 • Năng lượng cơ bản: Tăng từ 425 lên 470.
 • Năng lượng hồi mỗi 5 giây giảm từ 9.34 (+0.85 mỗi cấp) xuống 8 (+0.8 mỗi cấp).

Bị động – Tường lướt

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm từ 20% – 45% (cấp 1 – 18) -> 10/20/35/55% (cấp 1/9/12/15).
 • Thời gian sau khi di chuyển khỏi tường tăng từ 1 lên 2,5 giây.

Q – Đá bay

Cách sử dụng cơ bản

 • Vụ nổ lan rộng trong bán kính 175 đơn vị.
 • Sát thương giảm từ 70-170 (+ 45% AP) xuống 38-130 (+ 50% AP)
 • Sát thương của viên đá thứ 2 giảm từ 50% xuống 40%.
 • Tổng sát thương của 5 viên đá giảm từ 210-510 (+ 135% SMPT) xuống 98.8-338 (+ 130% SMPT)
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 7/6/5/4/3 xuống 6,5 / 5,5 / 4,5 / 3,5 / 2,5 giây.
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 50/60/70/80/80 thành 60/65/70/75/80.

Sử dụng ở những khu vực không ổn định

 • Đá bay phát nổ trong bán kính 225 đơn vị, gây 200% sát thương phép (76-260 (+ 100% SMPT)) và làm chậm kẻ địch đi 30/35/40/45/50% trong 2 giây.
 • Kỹ năng Q trong vùng không ổn định có hiệu ứng và biểu tượng mới.
 • Sau khi Taliyah sử dụng Q, vùng không ổn định sẽ tự biến mất.
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 1 lên 30.
 • Thời gian hồi chiêu tối thiểu giảm từ 1 giây xuống 0,75 giây.
 • Tăng bán kính của khu vực không ổn định từ 300 lên 400.
 • Thời gian của vùng không ổn định tăng từ 25 lên 30 giây.

W – cuộn động đất

 • Không còn gây sát thương.
 • Thời gian chờ kích hoạt giảm từ 0,8 giây xuống 0,65 giây.
 • Phạm vi tăng từ 200 lên 225.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/15/14/13/12 xuống 14 / 12.5 / 11 / 9.5 / 8.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/80/90/100/110 xuống 60/45/30/15/0.

E – Tấm thảm không ổn định

 • Kẻ địch đi ngang qua thảm sẽ bị choáng trong 1 giây (ngay cả khi bị trúng chiêu W).
 • Sát thương ban đầu tăng từ 50-150 (+ 40% SMPT) lên 60-240 (+ 60% SMPT).
 • Gối Đá không còn gây sát thương khi hết hạn.
 • Giảm sát thương nổ khi chạy nước rút từ 50-150 xuống 25-105
 • Giảm sát thương mỗi viên đá trúng phải tăng từ 15% lên 25%.
 • Tổng sát thương vụ nổ giảm từ 115-279 (+ 95% SMPT) xuống 62.5-262.5 (+ 75% SMPT)
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 lên 16/15/14/13/12.
 • Số lượng hàng đá đã được tăng từ 4 lên 6.
 • Giảm số đá mỗi hàng từ 6 xuống 4 (tổng số đá tăng từ 18 lên 22).
 • Không còn yêu cầu 1 giây năng lượng.
 • Độ trễ của dòng tăng từ 0,1 giây lên 0,17 giây (tổng thời gian tăng từ 0,4 giây lên 1,02 giây).
 • Thời gian tồn tại của Stone Pad tăng từ 4 lên 5 giây.

R – mặt đất tăng

 • Phạm vi chạy nước rút thay đổi từ 3000/4500/6000 thành 2500/4500/6500.
 • Taliyah sẽ không còn rơi ra khi bị sát thương.
 • Taliyah không thể sử dụng R trong 3 giây khi bị sát thương bởi tướng hoặc trụ.
 • Taliyah có thể chọn vị trí nhảy tường, phạm vi tối đa.
 • Phạm vi nhảy tối đa tăng từ 400 lên 700.
 • Tốc độ nhảy tăng từ 1000 lên 1200.

Thông tin thêm

LMHT: Chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah bản cập nhật 12.9

Trong bản cập nhật LMHT 12.9, Taliyah là vị tướng được Riot chỉnh sửa rất nhiều với việc thay đổi cả chỉ số lẫn bộ kỹ năng của cô nàng. Với những thay đổi lớn này, hy vọng Taliyah sẽ có thể quay lại đấu trường công lý như một làn gió mới mẻ và mạnh mẽ hơn trước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah trong bản cập nhật LMHT 12.9.

Tải Liên minh huyền thoại
LMHT: Chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah bản cập nhật 12.9
Thay đổi chỉ số cơ bản
Máu cơ bản: giảm từ 531 xuống còn 500.
Giáp cơ bản: giảm từ 20 xuống còn 18.
Năng lượng cơ bản: tăng từ 425 lên thành 470.
Năng lượng: hồi mỗi 5 giây giảm từ 9,34 (+0,85 mỗi cấp) xuống còn 8 (+0,8 mỗi cấp).
Nội tại – Lướt Tường
Tốc độ di chuyển cộng thêm thay đổi từ 20% – 45% (cấp 1 – 18) -> 10/20/35/55% (ở cấp 1/9/12/15).
Thời gian duy trì sau khi đứng xa tường tăng từ 1 giây lên thành 2,5 giây.
Q – Phi Thạch
Dùng cơ bản
Nổ lan trong bán kính 175 đơn vị.
Sát thương giảm từ 70 – 170 (+45% SMPT) xuống còn 38 – 130 (+50% SMPT).
Sát thương nếu trúng từ viên đá thứ 2 trở đi giảm từ 50% xuống còn 40%.
Tổng sát thương 5 viên đá giảm từ 210 – 510 (+135% SMPT) xuống còn 98,8 – 338 (+130% SMPT).
Hồi chiêu giảm từ 7/6/5/4/3 giây xuống còn 6,5/5,5/4,5/3,5/2,5 giây.
Năng lượng tiêu hao đổi từ 50/60/70/80/80 thành 60/65/70/75/80.
Dùng trên Vùng bất ổn
Phi Thạch sẽ nổ lan trong phạm vi 225 đơn vị, gây 200% sát thương phép (76 – 260 (+100% SMPT)) và Làm Chậm kẻ địch đi 30/35/40/45/50% trong 2 giây.
Chiêu Q trong Vùng Bất Ổn sẽ có hiệu ứng và biểu tượng mới.
Sau khi Taliyah dùng Q thì Vùng Bất Ổn tự biến mất.
Năng lượng tiêu hao tăng từ 1 lên thành 30.
Thời gian hồi chiêu tối thiểu giảm từ 1 giây xuống còn 0,75 giây.
Bán kính Vùng Bất Ổn tăng từ 300 lên thành 400.
Thời gian tồn tại của Vùng Bất Ổn tăng từ 25 giây lên thành 30 giây.
W – Quăng địa chấn
Không còn gây sát thương nữa.
Thời gian chờ để kích hoạt giảm từ 0,8 giây xuống còn 0,65 giây.
Tầm hoạt động tăng từ 200 lên thành 225.
Hồi chiêu giảm từ 16/15/14/13/12 giây xuống còn 14/12,5/11/9,5/8 giây.
Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/80/90/100/110 xuống còn 60/45/30/15/0.
E – Tấm Thảm Bất Ổn
Kẻ địch lướt qua thảm đá sẽ bị Choáng trong 1 giây (kể cả khi bị dính W).
Sát thương ban đầu tăng từ 50 – 150 (+40% SMPT) lên thành 60 – 240 (+60% SMPT).
Không còn gây sát thương khi thảm đá hết hiệu lực nữa.
Sát thương kích nổ khi lướt qua giảm từ 50 – 150 xuống còn 25 – 105.
Giảm sát thương với mỗi viên đá trúng phải tăng từ 15% lên thành 25%.
Tổng sát thương kích nổ giảm từ 115 – 279 (+95% SMPT) xuống còn 62,5 – 262,5 (+75% SMPT).
Hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 giây lên thành 16/15/14/13/12 giây.
Số hàng đá tăng từ 4 lên thành 6.
Số viên đá mỗi hàng giảm từ 6 xuống còn 4 (tổng số viên đá tăng từ 18 lên thành 22).
Không còn mất 1 giây vận sức nữa.
Thời gian trải từng hàng đá tăng từ 0,1 giây lên thành 0,17 giây (tổng thời gian tăng từ 0,4 giây lên thành 1,02 giây).
Thời gian tồn tại thảm đá tăng từ 4 giây lên thành 5 giây.
R – Mặt Đất Dậy Sóng
Tầm lướt đổi từ 3000/4500/6000 thành 2500/4500/6500.
Taliyah không còn bị rớt ra ngoài nếu chịu sát thương nữa.
Taliyah không thể R trong 3 giây nếu chịu sát thương từ tướng hoặc trụ.
Taliyah có thể chọn vị trí để nhảy ra khỏi tường, lên tới tầm tối đa.
Tầm nhảy tối đa tăng từ 400 lên 700.
Tốc độ nhảy tăng từ 1000 lên 1200.

#LMHT #Chi #tiết #chỉnh #sửa #bộ #kỹ #năng #Taliyah #bản #cập #nhật

Trong bản cập nhật LMHT 12.9, Taliyah là vị tướng được Riot chỉnh sửa rất nhiều với việc thay đổi cả chỉ số lẫn bộ kỹ năng của cô nàng. Với những thay đổi lớn này, hy vọng Taliyah sẽ có thể quay lại đấu trường công lý như một làn gió mới mẻ và mạnh mẽ hơn trước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah trong bản cập nhật LMHT 12.9.

Tải Liên minh huyền thoại
LMHT: Chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah bản cập nhật 12.9
Thay đổi chỉ số cơ bản
Máu cơ bản: giảm từ 531 xuống còn 500.
Giáp cơ bản: giảm từ 20 xuống còn 18.
Năng lượng cơ bản: tăng từ 425 lên thành 470.
Năng lượng: hồi mỗi 5 giây giảm từ 9,34 (+0,85 mỗi cấp) xuống còn 8 (+0,8 mỗi cấp).
Nội tại – Lướt Tường
Tốc độ di chuyển cộng thêm thay đổi từ 20% – 45% (cấp 1 – 18) -> 10/20/35/55% (ở cấp 1/9/12/15).
Thời gian duy trì sau khi đứng xa tường tăng từ 1 giây lên thành 2,5 giây.
Q – Phi Thạch
Dùng cơ bản
Nổ lan trong bán kính 175 đơn vị.
Sát thương giảm từ 70 – 170 (+45% SMPT) xuống còn 38 – 130 (+50% SMPT).
Sát thương nếu trúng từ viên đá thứ 2 trở đi giảm từ 50% xuống còn 40%.
Tổng sát thương 5 viên đá giảm từ 210 – 510 (+135% SMPT) xuống còn 98,8 – 338 (+130% SMPT).
Hồi chiêu giảm từ 7/6/5/4/3 giây xuống còn 6,5/5,5/4,5/3,5/2,5 giây.
Năng lượng tiêu hao đổi từ 50/60/70/80/80 thành 60/65/70/75/80.
Dùng trên Vùng bất ổn
Phi Thạch sẽ nổ lan trong phạm vi 225 đơn vị, gây 200% sát thương phép (76 – 260 (+100% SMPT)) và Làm Chậm kẻ địch đi 30/35/40/45/50% trong 2 giây.
Chiêu Q trong Vùng Bất Ổn sẽ có hiệu ứng và biểu tượng mới.
Sau khi Taliyah dùng Q thì Vùng Bất Ổn tự biến mất.
Năng lượng tiêu hao tăng từ 1 lên thành 30.
Thời gian hồi chiêu tối thiểu giảm từ 1 giây xuống còn 0,75 giây.
Bán kính Vùng Bất Ổn tăng từ 300 lên thành 400.
Thời gian tồn tại của Vùng Bất Ổn tăng từ 25 giây lên thành 30 giây.
W – Quăng địa chấn
Không còn gây sát thương nữa.
Thời gian chờ để kích hoạt giảm từ 0,8 giây xuống còn 0,65 giây.
Tầm hoạt động tăng từ 200 lên thành 225.
Hồi chiêu giảm từ 16/15/14/13/12 giây xuống còn 14/12,5/11/9,5/8 giây.
Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/80/90/100/110 xuống còn 60/45/30/15/0.
E – Tấm Thảm Bất Ổn
Kẻ địch lướt qua thảm đá sẽ bị Choáng trong 1 giây (kể cả khi bị dính W).
Sát thương ban đầu tăng từ 50 – 150 (+40% SMPT) lên thành 60 – 240 (+60% SMPT).
Không còn gây sát thương khi thảm đá hết hiệu lực nữa.
Sát thương kích nổ khi lướt qua giảm từ 50 – 150 xuống còn 25 – 105.
Giảm sát thương với mỗi viên đá trúng phải tăng từ 15% lên thành 25%.
Tổng sát thương kích nổ giảm từ 115 – 279 (+95% SMPT) xuống còn 62,5 – 262,5 (+75% SMPT).
Hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 giây lên thành 16/15/14/13/12 giây.
Số hàng đá tăng từ 4 lên thành 6.
Số viên đá mỗi hàng giảm từ 6 xuống còn 4 (tổng số viên đá tăng từ 18 lên thành 22).
Không còn mất 1 giây vận sức nữa.
Thời gian trải từng hàng đá tăng từ 0,1 giây lên thành 0,17 giây (tổng thời gian tăng từ 0,4 giây lên thành 1,02 giây).
Thời gian tồn tại thảm đá tăng từ 4 giây lên thành 5 giây.
R – Mặt Đất Dậy Sóng
Tầm lướt đổi từ 3000/4500/6000 thành 2500/4500/6500.
Taliyah không còn bị rớt ra ngoài nếu chịu sát thương nữa.
Taliyah không thể R trong 3 giây nếu chịu sát thương từ tướng hoặc trụ.
Taliyah có thể chọn vị trí để nhảy ra khỏi tường, lên tới tầm tối đa.
Tầm nhảy tối đa tăng từ 400 lên 700.
Tốc độ nhảy tăng từ 1000 lên 1200.

#LMHT #Chi #tiết #chỉnh #sửa #bộ #kỹ #năng #Taliyah #bản #cập #nhật

Trong bản cập nhật LMHT 12.9, Taliyah là vị tướng được Riot chỉnh sửa rất nhiều với việc thay đổi cả chỉ số lẫn bộ kỹ năng của cô nàng. Với những thay đổi lớn này, hy vọng Taliyah sẽ có thể quay lại đấu trường công lý như một làn gió mới mẻ và mạnh mẽ hơn trước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah trong bản cập nhật LMHT 12.9.

Tải Liên minh huyền thoại
LMHT: Chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah bản cập nhật 12.9
Thay đổi chỉ số cơ bản
Máu cơ bản: giảm từ 531 xuống còn 500.
Giáp cơ bản: giảm từ 20 xuống còn 18.
Năng lượng cơ bản: tăng từ 425 lên thành 470.
Năng lượng: hồi mỗi 5 giây giảm từ 9,34 (+0,85 mỗi cấp) xuống còn 8 (+0,8 mỗi cấp).
Nội tại – Lướt Tường
Tốc độ di chuyển cộng thêm thay đổi từ 20% – 45% (cấp 1 – 18) -> 10/20/35/55% (ở cấp 1/9/12/15).
Thời gian duy trì sau khi đứng xa tường tăng từ 1 giây lên thành 2,5 giây.
Q – Phi Thạch
Dùng cơ bản
Nổ lan trong bán kính 175 đơn vị.
Sát thương giảm từ 70 – 170 (+45% SMPT) xuống còn 38 – 130 (+50% SMPT).
Sát thương nếu trúng từ viên đá thứ 2 trở đi giảm từ 50% xuống còn 40%.
Tổng sát thương 5 viên đá giảm từ 210 – 510 (+135% SMPT) xuống còn 98,8 – 338 (+130% SMPT).
Hồi chiêu giảm từ 7/6/5/4/3 giây xuống còn 6,5/5,5/4,5/3,5/2,5 giây.
Năng lượng tiêu hao đổi từ 50/60/70/80/80 thành 60/65/70/75/80.
Dùng trên Vùng bất ổn
Phi Thạch sẽ nổ lan trong phạm vi 225 đơn vị, gây 200% sát thương phép (76 – 260 (+100% SMPT)) và Làm Chậm kẻ địch đi 30/35/40/45/50% trong 2 giây.
Chiêu Q trong Vùng Bất Ổn sẽ có hiệu ứng và biểu tượng mới.
Sau khi Taliyah dùng Q thì Vùng Bất Ổn tự biến mất.
Năng lượng tiêu hao tăng từ 1 lên thành 30.
Thời gian hồi chiêu tối thiểu giảm từ 1 giây xuống còn 0,75 giây.
Bán kính Vùng Bất Ổn tăng từ 300 lên thành 400.
Thời gian tồn tại của Vùng Bất Ổn tăng từ 25 giây lên thành 30 giây.
W – Quăng địa chấn
Không còn gây sát thương nữa.
Thời gian chờ để kích hoạt giảm từ 0,8 giây xuống còn 0,65 giây.
Tầm hoạt động tăng từ 200 lên thành 225.
Hồi chiêu giảm từ 16/15/14/13/12 giây xuống còn 14/12,5/11/9,5/8 giây.
Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/80/90/100/110 xuống còn 60/45/30/15/0.
E – Tấm Thảm Bất Ổn
Kẻ địch lướt qua thảm đá sẽ bị Choáng trong 1 giây (kể cả khi bị dính W).
Sát thương ban đầu tăng từ 50 – 150 (+40% SMPT) lên thành 60 – 240 (+60% SMPT).
Không còn gây sát thương khi thảm đá hết hiệu lực nữa.
Sát thương kích nổ khi lướt qua giảm từ 50 – 150 xuống còn 25 – 105.
Giảm sát thương với mỗi viên đá trúng phải tăng từ 15% lên thành 25%.
Tổng sát thương kích nổ giảm từ 115 – 279 (+95% SMPT) xuống còn 62,5 – 262,5 (+75% SMPT).
Hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 giây lên thành 16/15/14/13/12 giây.
Số hàng đá tăng từ 4 lên thành 6.
Số viên đá mỗi hàng giảm từ 6 xuống còn 4 (tổng số viên đá tăng từ 18 lên thành 22).
Không còn mất 1 giây vận sức nữa.
Thời gian trải từng hàng đá tăng từ 0,1 giây lên thành 0,17 giây (tổng thời gian tăng từ 0,4 giây lên thành 1,02 giây).
Thời gian tồn tại thảm đá tăng từ 4 giây lên thành 5 giây.
R – Mặt Đất Dậy Sóng
Tầm lướt đổi từ 3000/4500/6000 thành 2500/4500/6500.
Taliyah không còn bị rớt ra ngoài nếu chịu sát thương nữa.
Taliyah không thể R trong 3 giây nếu chịu sát thương từ tướng hoặc trụ.
Taliyah có thể chọn vị trí để nhảy ra khỏi tường, lên tới tầm tối đa.
Tầm nhảy tối đa tăng từ 400 lên 700.
Tốc độ nhảy tăng từ 1000 lên 1200.

#LMHT #Chi #tiết #chỉnh #sửa #bộ #kỹ #năng #Taliyah #bản #cập #nhật

Trong bản cập nhật LMHT 12.9, Taliyah là vị tướng được Riot chỉnh sửa rất nhiều với việc thay đổi cả chỉ số lẫn bộ kỹ năng của cô nàng. Với những thay đổi lớn này, hy vọng Taliyah sẽ có thể quay lại đấu trường công lý như một làn gió mới mẻ và mạnh mẽ hơn trước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah trong bản cập nhật LMHT 12.9.

Tải Liên minh huyền thoại
LMHT: Chi tiết chỉnh sửa bộ kỹ năng Taliyah bản cập nhật 12.9
Thay đổi chỉ số cơ bản
Máu cơ bản: giảm từ 531 xuống còn 500.
Giáp cơ bản: giảm từ 20 xuống còn 18.
Năng lượng cơ bản: tăng từ 425 lên thành 470.
Năng lượng: hồi mỗi 5 giây giảm từ 9,34 (+0,85 mỗi cấp) xuống còn 8 (+0,8 mỗi cấp).
Nội tại – Lướt Tường
Tốc độ di chuyển cộng thêm thay đổi từ 20% – 45% (cấp 1 – 18) -> 10/20/35/55% (ở cấp 1/9/12/15).
Thời gian duy trì sau khi đứng xa tường tăng từ 1 giây lên thành 2,5 giây.
Q – Phi Thạch
Dùng cơ bản
Nổ lan trong bán kính 175 đơn vị.
Sát thương giảm từ 70 – 170 (+45% SMPT) xuống còn 38 – 130 (+50% SMPT).
Sát thương nếu trúng từ viên đá thứ 2 trở đi giảm từ 50% xuống còn 40%.
Tổng sát thương 5 viên đá giảm từ 210 – 510 (+135% SMPT) xuống còn 98,8 – 338 (+130% SMPT).
Hồi chiêu giảm từ 7/6/5/4/3 giây xuống còn 6,5/5,5/4,5/3,5/2,5 giây.
Năng lượng tiêu hao đổi từ 50/60/70/80/80 thành 60/65/70/75/80.
Dùng trên Vùng bất ổn
Phi Thạch sẽ nổ lan trong phạm vi 225 đơn vị, gây 200% sát thương phép (76 – 260 (+100% SMPT)) và Làm Chậm kẻ địch đi 30/35/40/45/50% trong 2 giây.
Chiêu Q trong Vùng Bất Ổn sẽ có hiệu ứng và biểu tượng mới.
Sau khi Taliyah dùng Q thì Vùng Bất Ổn tự biến mất.
Năng lượng tiêu hao tăng từ 1 lên thành 30.
Thời gian hồi chiêu tối thiểu giảm từ 1 giây xuống còn 0,75 giây.
Bán kính Vùng Bất Ổn tăng từ 300 lên thành 400.
Thời gian tồn tại của Vùng Bất Ổn tăng từ 25 giây lên thành 30 giây.
W – Quăng địa chấn
Không còn gây sát thương nữa.
Thời gian chờ để kích hoạt giảm từ 0,8 giây xuống còn 0,65 giây.
Tầm hoạt động tăng từ 200 lên thành 225.
Hồi chiêu giảm từ 16/15/14/13/12 giây xuống còn 14/12,5/11/9,5/8 giây.
Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/80/90/100/110 xuống còn 60/45/30/15/0.
E – Tấm Thảm Bất Ổn
Kẻ địch lướt qua thảm đá sẽ bị Choáng trong 1 giây (kể cả khi bị dính W).
Sát thương ban đầu tăng từ 50 – 150 (+40% SMPT) lên thành 60 – 240 (+60% SMPT).
Không còn gây sát thương khi thảm đá hết hiệu lực nữa.
Sát thương kích nổ khi lướt qua giảm từ 50 – 150 xuống còn 25 – 105.
Giảm sát thương với mỗi viên đá trúng phải tăng từ 15% lên thành 25%.
Tổng sát thương kích nổ giảm từ 115 – 279 (+95% SMPT) xuống còn 62,5 – 262,5 (+75% SMPT).
Hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 giây lên thành 16/15/14/13/12 giây.
Số hàng đá tăng từ 4 lên thành 6.
Số viên đá mỗi hàng giảm từ 6 xuống còn 4 (tổng số viên đá tăng từ 18 lên thành 22).
Không còn mất 1 giây vận sức nữa.
Thời gian trải từng hàng đá tăng từ 0,1 giây lên thành 0,17 giây (tổng thời gian tăng từ 0,4 giây lên thành 1,02 giây).
Thời gian tồn tại thảm đá tăng từ 4 giây lên thành 5 giây.
R – Mặt Đất Dậy Sóng
Tầm lướt đổi từ 3000/4500/6000 thành 2500/4500/6500.
Taliyah không còn bị rớt ra ngoài nếu chịu sát thương nữa.
Taliyah không thể R trong 3 giây nếu chịu sát thương từ tướng hoặc trụ.
Taliyah có thể chọn vị trí để nhảy ra khỏi tường, lên tới tầm tối đa.
Tầm nhảy tối đa tăng từ 400 lên 700.
Tốc độ nhảy tăng từ 1000 lên 1200.

#LMHT #Chi #tiết #chỉnh #sửa #bộ #kỹ #năng #Taliyah #bản #cập #nhật


#LMHT #Chi #tiết #chỉnh #sửa #bộ #kỹ #năng #Taliyah #bản #cập #nhật

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button