Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?

Khiếu nại và phàn nàn nghĩa là gì? Khiếu nại và tố giác là các quyền công dân được bảo đảm theo hiến pháp và mọi công dân có thể thực hiện các quyền của mình khi các cơ quan chính phủ vi phạm hoặc vi phạm pháp luật. Cáo buộc và khiếu nại nghĩa là gì? Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc bài viết Dữ liệu lớn.

1. Khiếu nại và phàn nàn nghĩa là gì?

Để hiểu ngắn gọn và đầy đủ nhất có thể, vui lòng đọc các câu hỏi trắc nghiệm về ý nghĩa của khiếu nại và giới thiệu. Đây cũng là câu hỏi cơ bản có trong đề cương và đề thi học sinh giỏi THCS, THPT, Đại học.

Câu hỏi: Khiếu nại và phàn nàn nghĩa là gì?

A. Là quyền hiến định của công dân.

B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

C. Là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Cả A, B và C.

Câu trả lời đúng: Đơn giản

Tầm quan trọng của luận tội và luận tội là quyền công dân được ghi trong hiến pháp, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

2. Khiếu nại là gì?

Tìm hiểu định nghĩa pháp lý của một khiếu nại. Phần 2 của Đạo luật Khiếu nại 2011 quy định rằng:

Khiếu nại là việc công dân, chính quyền, tổ chức hoặc cán bộ, công chức yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, vi phạm hành chính theo thủ tục do luật này quy định. Cơ quan hành chính nhà nước hoặc cán bộ, công chức có lý do để cho rằng quyết định, hành vi xử phạt là trái pháp luật, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

3. Khiếu nại là gì?

Người tố cáo là một người đã gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại bằng cách báo cáo với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo các thủ tục quy định trong Đạo luật Người thổi còi 2018. Lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

+ lên án những hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

+ Lên án hành vi vi phạm pháp luật hành chính nhà nước trên các lĩnh vực.

4. Phân biệt giữa khiếu nại và khiếu nại

Khiếu nại, khiển trách là quyền của công dân được bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình đối với các quyết định của cơ quan nhà nước và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, hai quyền này được thực hiện trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Ở đây, Dữ liệu lớn nhằm cung cấp các yếu tố phân biệt giữa khiếu nại và kết tội để người đọc có thể hiểu và thực hiện các quyền này trong hoàn cảnh thích hợp.

—— Thứ nhất, về đối tượng: đối tượng phản ánh chỉ có thể là cá nhân, người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

——2 Về chủ thể: Đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật đối với chấp hành viên, công chức. Đối tượng kết tội rộng hơn là mọi hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây tổn hại hoặc đe dọa xâm hại đến lợi ích của nhà nước, công dân, cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp.

– Thứ ba liên quan đến mục đích: mục đích của việc khiếu nại là bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, mục đích của việc tố cáo không chỉ nhằm bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà còn bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo. đất nước và xã hội.

– Thứ tư, cách thức thực hiện: cách thức khiếu nại là người khiếu nại “gợi ý” cho cấp quản lý “xem xét” lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính… Đồng thời, cách thức khiếu nại là người tố cáo “trình báo” với người có trách nhiệm giải quyết mà người tố giác “biết” về hành vi vi phạm.

– Thứ năm, giải quyết khiếu nại là việc xem xét các kết luận và quyết định xử lý của công chức khiếu nại. Đồng thời, xử lý người tố cáo là việc người tố cáo xem xét, tóm tắt nội dung của người tố cáo để có biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, quy mô của hoạt động trái pháp luật chứ không phải ra quyết định xử lý như thế nào.

Trên đây đã phân tích dữ liệu lớn và giúp bạn đọc hiểu được phàn nàn và phán xét nghĩa là gì? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nhau nên có thể có một số sai lệch so với nội dung đã trình bày ở trên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan trong mục dân sự của chuyên mục Hỏi đáp pháp luật về dữ liệu lớn:

Thông tin thêm

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, mọi công dân đều có thể thực hiện quyền của mình khi có sai phạm từ phía cơ quan nhà nước hoặc thấy hành vi vi phạm pháp luật. Vậy tố cáo và khiếu nại có ý nghĩa gì? mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Sen Ti.
1. Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
Để hiểu một cách khái lược nhất và đầy đủ nhất, mời đọc đọc tham khảo câu hỏi trắc nghiệm về ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo. Đây cũng là câu hỏi cơ bản được đưa vào trong chương trình học và đề thi của học sinh THCS, THPT và đại học.
Câu hỏi: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.
B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Cả A,B,C.
Đáp án đúng: D
Ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

2. Khiếu nại là gì?
Cùng tìm hiểu về khái niệm chuẩn theo luật định về khiếu nại. Căn cứ quy định theo Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 như sau:
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
3. Tố cáo là gì?
Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo năm 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo
Khiếu nại và tố cáo đều là quyền của công dân, thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về các quyết định của cơ quan nhà nước và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, 2 quyền này được dùng trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Sau đây, Sen Ti xin đưa ra những yếu tố để phân biệt về khiếu nại và tố cáo để bạn đọc hiểu rõ và sử dụng những quyền đó đúng hoàn cảnh.
– Thứ nhất về chủ thể: chủ thể của tố cáo chỉ có thể là cá nhân, trong khi đó người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.
– Thứ hai về đối tượng: đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Còn tố cáo có đối tượng rộng hơn, đó là hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
– Thứ ba về mục đích: mục đích của khiếu nại hướng tới bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, còn mục đích của tố cáo không chỉ nhằm bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà còn hướng tới lợi ích của Nhà nước và xã hội.
– Thứ tư về cách thức thực hiện: cách thức thực hiện của khiếu nại là việc người khiếu nại “đề nghị” người có thẩm quyền “xem xét lại” các quyết định hành chính, hành vi hành chính… trong khi đó, cách thức thực hiện tố cáo là việc người tố cáo “báo” cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo “biết” về hành vi vi phạm pháp luật.
– Thứ năm, giải quyết khiếu nại là việc xác minh kết luận và quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại. Trong khi đó giải quyết tố cáo là việc người giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, từ đó áp dụng biện pháp xử lý cho thích hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi chứ không phải ra quyết định giải quyết tố cáo.
Trên đây, Sen Ti đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Sen Ti:

#Khiếu #nại #và #tố #cáo #có #nghĩa #là #gì

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, mọi công dân đều có thể thực hiện quyền của mình khi có sai phạm từ phía cơ quan nhà nước hoặc thấy hành vi vi phạm pháp luật. Vậy tố cáo và khiếu nại có ý nghĩa gì? mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Sen Ti.
1. Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
Để hiểu một cách khái lược nhất và đầy đủ nhất, mời đọc đọc tham khảo câu hỏi trắc nghiệm về ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo. Đây cũng là câu hỏi cơ bản được đưa vào trong chương trình học và đề thi của học sinh THCS, THPT và đại học.
Câu hỏi: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.
B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Cả A,B,C.
Đáp án đúng: D
Ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

2. Khiếu nại là gì?
Cùng tìm hiểu về khái niệm chuẩn theo luật định về khiếu nại. Căn cứ quy định theo Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 như sau:
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
3. Tố cáo là gì?
Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo năm 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo
Khiếu nại và tố cáo đều là quyền của công dân, thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về các quyết định của cơ quan nhà nước và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, 2 quyền này được dùng trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Sau đây, Sen Ti xin đưa ra những yếu tố để phân biệt về khiếu nại và tố cáo để bạn đọc hiểu rõ và sử dụng những quyền đó đúng hoàn cảnh.
– Thứ nhất về chủ thể: chủ thể của tố cáo chỉ có thể là cá nhân, trong khi đó người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.
– Thứ hai về đối tượng: đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Còn tố cáo có đối tượng rộng hơn, đó là hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
– Thứ ba về mục đích: mục đích của khiếu nại hướng tới bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, còn mục đích của tố cáo không chỉ nhằm bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà còn hướng tới lợi ích của Nhà nước và xã hội.
– Thứ tư về cách thức thực hiện: cách thức thực hiện của khiếu nại là việc người khiếu nại “đề nghị” người có thẩm quyền “xem xét lại” các quyết định hành chính, hành vi hành chính… trong khi đó, cách thức thực hiện tố cáo là việc người tố cáo “báo” cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo “biết” về hành vi vi phạm pháp luật.
– Thứ năm, giải quyết khiếu nại là việc xác minh kết luận và quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại. Trong khi đó giải quyết tố cáo là việc người giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, từ đó áp dụng biện pháp xử lý cho thích hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi chứ không phải ra quyết định giải quyết tố cáo.
Trên đây, Sen Ti đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Sen Ti:

#Khiếu #nại #và #tố #cáo #có #nghĩa #là #gì

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, mọi công dân đều có thể thực hiện quyền của mình khi có sai phạm từ phía cơ quan nhà nước hoặc thấy hành vi vi phạm pháp luật. Vậy tố cáo và khiếu nại có ý nghĩa gì? mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Sen Ti.
1. Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
Để hiểu một cách khái lược nhất và đầy đủ nhất, mời đọc đọc tham khảo câu hỏi trắc nghiệm về ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo. Đây cũng là câu hỏi cơ bản được đưa vào trong chương trình học và đề thi của học sinh THCS, THPT và đại học.
Câu hỏi: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.
B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Cả A,B,C.
Đáp án đúng: D
Ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

2. Khiếu nại là gì?
Cùng tìm hiểu về khái niệm chuẩn theo luật định về khiếu nại. Căn cứ quy định theo Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 như sau:
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
3. Tố cáo là gì?
Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo năm 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo
Khiếu nại và tố cáo đều là quyền của công dân, thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về các quyết định của cơ quan nhà nước và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, 2 quyền này được dùng trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Sau đây, Sen Ti xin đưa ra những yếu tố để phân biệt về khiếu nại và tố cáo để bạn đọc hiểu rõ và sử dụng những quyền đó đúng hoàn cảnh.
– Thứ nhất về chủ thể: chủ thể của tố cáo chỉ có thể là cá nhân, trong khi đó người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.
– Thứ hai về đối tượng: đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Còn tố cáo có đối tượng rộng hơn, đó là hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
– Thứ ba về mục đích: mục đích của khiếu nại hướng tới bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, còn mục đích của tố cáo không chỉ nhằm bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà còn hướng tới lợi ích của Nhà nước và xã hội.
– Thứ tư về cách thức thực hiện: cách thức thực hiện của khiếu nại là việc người khiếu nại “đề nghị” người có thẩm quyền “xem xét lại” các quyết định hành chính, hành vi hành chính… trong khi đó, cách thức thực hiện tố cáo là việc người tố cáo “báo” cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo “biết” về hành vi vi phạm pháp luật.
– Thứ năm, giải quyết khiếu nại là việc xác minh kết luận và quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại. Trong khi đó giải quyết tố cáo là việc người giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, từ đó áp dụng biện pháp xử lý cho thích hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi chứ không phải ra quyết định giải quyết tố cáo.
Trên đây, Sen Ti đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Sen Ti:

#Khiếu #nại #và #tố #cáo #có #nghĩa #là #gì

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, mọi công dân đều có thể thực hiện quyền của mình khi có sai phạm từ phía cơ quan nhà nước hoặc thấy hành vi vi phạm pháp luật. Vậy tố cáo và khiếu nại có ý nghĩa gì? mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Sen Ti.
1. Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
Để hiểu một cách khái lược nhất và đầy đủ nhất, mời đọc đọc tham khảo câu hỏi trắc nghiệm về ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo. Đây cũng là câu hỏi cơ bản được đưa vào trong chương trình học và đề thi của học sinh THCS, THPT và đại học.
Câu hỏi: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?
A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.
B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Cả A,B,C.
Đáp án đúng: D
Ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

2. Khiếu nại là gì?
Cùng tìm hiểu về khái niệm chuẩn theo luật định về khiếu nại. Căn cứ quy định theo Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 như sau:
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
3. Tố cáo là gì?
Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo năm 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo
Khiếu nại và tố cáo đều là quyền của công dân, thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về các quyết định của cơ quan nhà nước và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, 2 quyền này được dùng trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Sau đây, Sen Ti xin đưa ra những yếu tố để phân biệt về khiếu nại và tố cáo để bạn đọc hiểu rõ và sử dụng những quyền đó đúng hoàn cảnh.
– Thứ nhất về chủ thể: chủ thể của tố cáo chỉ có thể là cá nhân, trong khi đó người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.
– Thứ hai về đối tượng: đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Còn tố cáo có đối tượng rộng hơn, đó là hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
– Thứ ba về mục đích: mục đích của khiếu nại hướng tới bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, còn mục đích của tố cáo không chỉ nhằm bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà còn hướng tới lợi ích của Nhà nước và xã hội.
– Thứ tư về cách thức thực hiện: cách thức thực hiện của khiếu nại là việc người khiếu nại “đề nghị” người có thẩm quyền “xem xét lại” các quyết định hành chính, hành vi hành chính… trong khi đó, cách thức thực hiện tố cáo là việc người tố cáo “báo” cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo “biết” về hành vi vi phạm pháp luật.
– Thứ năm, giải quyết khiếu nại là việc xác minh kết luận và quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại. Trong khi đó giải quyết tố cáo là việc người giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, từ đó áp dụng biện pháp xử lý cho thích hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi chứ không phải ra quyết định giải quyết tố cáo.
Trên đây, Sen Ti đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Sen Ti:

#Khiếu #nại #và #tố #cáo #có #nghĩa #là #gì


#Khiếu #nại #và #tố #cáo #có #nghĩa #là #gì

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button