Hướng dẫn cài đặt iOS 16 phiên bản beta

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản thử nghiệm của iOS 16 với một loạt tính năng và thay đổi mới như tùy chỉnh màn hình khóa iPhone, thông báo, nút hoàn tác và chỉnh sửa khi nhắn tin,…

Nếu không thể chờ đợi và muốn trải nghiệm ngay những tính năng mới này, hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt iOS 16 phiên bản beta trong bài viết này.

iOS 16 mang tới nhiều tính năng hoàn toàn mới, nổi bật nhất là tùy chỉnh màn hình khóa

Xin lưu ý rằng bản beta iOS 16 developer không nhằm mục đích sử dụng chính thức trên các thiết bị như iPhone hoặc iPad, vì vậy, các vấn đề về hiệu suất và lỗi có thể xảy ra thường xuyên, đặc biệt là với các bản dựng ban đầu của phần mềm mới.

Bản iOS 16 beta đầu tiên có kích thước tệp khoảng 3 GB. Nếu không muốn đăng ký với tư cách là Apple Developer để có quyền truy cập vào bản beta iOS 16, mọi người có thể đợi bản beta công khai miễn phí ra mắt vào tháng 7.

Cách tải iOS 16 bản beta dành cho lập trình viên iOS

Mọi người cần đăng ký với tư cách là lập trình viên của Apple nếu muốn trải nghiệm sớm iOS 16 beta, với chi phí là ($99/năm).

Đảm bảo tạo một bản sao lưu mớI cho iPhone hoặc iPad trong trường hợp mọi người muốn hoặc cần hạ cấp xuống iOS 15 (Apple khuyên người dùng nên thực hiện sao lưu trên Mac hoặc PC)

Bước 1: Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập trang web Apple’s Developer.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng hai dấu gạch ngang ở góc trên cùng bên trái, sau đó đăng nhập bằng cách chọn Account.

iOS 16 1 1*365497iOS 16 1 2*365499

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn lại vào hai dấu gạch ngang và chọn Downloads.

iOS 16 1 3*365498iOS 16 1 4*365501

Bước 4: Vuốt xuống và nhấn vào Install Profile trong mục iOS 16 beta hoặc iPadOS 16 beta.

Bước 5: Nhấn Allow để tải hồ sơ xuống và Close khi quá trình tải hoàn tất.

iOS 16 2 2*365505iOS 16 2 3*365504

Bước 6: Đi tới Settings trên thiết bị của mọi người và nhấn vào Profile Downloaded.

Bước 7: Nhấn vào Install ở góc trên cùng bên phải và nhập mật mã của mình nếu cần. Đọc thỏa thuận, sau đó nhấn Install hai lần nữa.

iOS 16 3 2*365506iOS 16 3 3*365508iOS 16 3 4*365509

Bước 8: iPhone hoặc iPad sẽ nhắc người dùng khởi động lại để hoàn tất các thay đổi.

Bước 9: Sau khi khởi động lại, hãy quay lại Settings > General > Software Update. Lúc này, mọi người sẽ thấy iOS 16 khả dụng, hãy nhấn vào Download and Install Agree.

iOS 16 5 1*365519iOS 16 5 2*365517iOS 16 5 3*365518

Bước 10: Khi iOS 16 được cài đặt, Apple sẽ yêu cầu chuyển đến Settings > Privacy & Security để bật Developer Mode mới nếu người dùng đang làm việc trên một ứng dụng.

iOS 16 6 1*365522iOS 16 6 2*365521iOS 16 6*365520

Apple cho biết rằng, chế độ Developer dành cho những ai đang phát triển ứng dụng cho các sản phẩm của Apple, nó cho phép mọi người sử dụng các tính năng cần thiết để thực hiện công việc này. Khi chế độ lập trình viên được bật, khả năng bảo mật thiết bị sẽ bị giảm”.

Thông tin thêm

Hướng dẫn cài đặt iOS 16 phiên bản beta

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản thử nghiệm của iOS 16 với một loạt tính năng và thay đổi mới như tùy chỉnh màn hình khóa iPhone, thông báo, nút hoàn tác và chỉnh sửa khi nhắn tin,…
Nếu không thể chờ đợi và muốn trải nghiệm ngay những tính năng mới này, hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt iOS 16 phiên bản beta trong bài viết này.

iOS 16 mang tới nhiều tính năng hoàn toàn mới, nổi bật nhất là tùy chỉnh màn hình khóa
Xin lưu ý rằng bản beta iOS 16 developer không nhằm mục đích sử dụng chính thức trên các thiết bị như iPhone hoặc iPad, vì vậy, các vấn đề về hiệu suất và lỗi có thể xảy ra thường xuyên, đặc biệt là với các bản dựng ban đầu của phần mềm mới.
Bản iOS 16 beta đầu tiên có kích thước tệp khoảng 3 GB. Nếu không muốn đăng ký với tư cách là Apple Developer để có quyền truy cập vào bản beta iOS 16, mọi người có thể đợi bản beta công khai miễn phí ra mắt vào tháng 7.
Cách tải iOS 16 bản beta dành cho lập trình viên iOS
Mọi người cần đăng ký với tư cách là lập trình viên của Apple nếu muốn trải nghiệm sớm iOS 16 beta, với chi phí là ($99/năm).
Đảm bảo tạo một bản sao lưu mớI cho iPhone hoặc iPad trong trường hợp mọi người muốn hoặc cần hạ cấp xuống iOS 15 (Apple khuyên người dùng nên thực hiện sao lưu trên Mac hoặc PC)
Bước 1: Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập trang web Apple’s Developer.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng hai dấu gạch ngang ở góc trên cùng bên trái, sau đó đăng nhập bằng cách chọn Account.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn lại vào hai dấu gạch ngang và chọn Downloads.

Bước 4: Vuốt xuống và nhấn vào Install Profile trong mục iOS 16 beta hoặc iPadOS 16 beta.

Bước 5: Nhấn Allow để tải hồ sơ xuống và Close khi quá trình tải hoàn tất.

Bước 6: Đi tới Settings trên thiết bị của mọi người và nhấn vào Profile Downloaded.

Bước 7: Nhấn vào Install ở góc trên cùng bên phải và nhập mật mã của mình nếu cần. Đọc thỏa thuận, sau đó nhấn Install hai lần nữa.

Bước 8: iPhone hoặc iPad sẽ nhắc người dùng khởi động lại để hoàn tất các thay đổi.

Bước 9: Sau khi khởi động lại, hãy quay lại Settings > General > Software Update. Lúc này, mọi người sẽ thấy iOS 16 khả dụng, hãy nhấn vào Download and Install > Agree.

Bước 10: Khi iOS 16 được cài đặt, Apple sẽ yêu cầu chuyển đến Settings > Privacy & Security để bật Developer Mode mới nếu người dùng đang làm việc trên một ứng dụng.

Apple cho biết rằng, chế độ Developer dành cho những ai đang phát triển ứng dụng cho các sản phẩm của Apple, nó cho phép mọi người sử dụng các tính năng cần thiết để thực hiện công việc này. Khi chế độ lập trình viên được bật, khả năng bảo mật thiết bị sẽ bị giảm”.

#Hướng #dẫn #cài #đặt #iOS #phiên #bản #beta

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản thử nghiệm của iOS 16 với một loạt tính năng và thay đổi mới như tùy chỉnh màn hình khóa iPhone, thông báo, nút hoàn tác và chỉnh sửa khi nhắn tin,…
Nếu không thể chờ đợi và muốn trải nghiệm ngay những tính năng mới này, hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt iOS 16 phiên bản beta trong bài viết này.

iOS 16 mang tới nhiều tính năng hoàn toàn mới, nổi bật nhất là tùy chỉnh màn hình khóa
Xin lưu ý rằng bản beta iOS 16 developer không nhằm mục đích sử dụng chính thức trên các thiết bị như iPhone hoặc iPad, vì vậy, các vấn đề về hiệu suất và lỗi có thể xảy ra thường xuyên, đặc biệt là với các bản dựng ban đầu của phần mềm mới.
Bản iOS 16 beta đầu tiên có kích thước tệp khoảng 3 GB. Nếu không muốn đăng ký với tư cách là Apple Developer để có quyền truy cập vào bản beta iOS 16, mọi người có thể đợi bản beta công khai miễn phí ra mắt vào tháng 7.
Cách tải iOS 16 bản beta dành cho lập trình viên iOS
Mọi người cần đăng ký với tư cách là lập trình viên của Apple nếu muốn trải nghiệm sớm iOS 16 beta, với chi phí là ($99/năm).
Đảm bảo tạo một bản sao lưu mớI cho iPhone hoặc iPad trong trường hợp mọi người muốn hoặc cần hạ cấp xuống iOS 15 (Apple khuyên người dùng nên thực hiện sao lưu trên Mac hoặc PC)
Bước 1: Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập trang web Apple’s Developer.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng hai dấu gạch ngang ở góc trên cùng bên trái, sau đó đăng nhập bằng cách chọn Account.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn lại vào hai dấu gạch ngang và chọn Downloads.

Bước 4: Vuốt xuống và nhấn vào Install Profile trong mục iOS 16 beta hoặc iPadOS 16 beta.

Bước 5: Nhấn Allow để tải hồ sơ xuống và Close khi quá trình tải hoàn tất.

Bước 6: Đi tới Settings trên thiết bị của mọi người và nhấn vào Profile Downloaded.

Bước 7: Nhấn vào Install ở góc trên cùng bên phải và nhập mật mã của mình nếu cần. Đọc thỏa thuận, sau đó nhấn Install hai lần nữa.

Bước 8: iPhone hoặc iPad sẽ nhắc người dùng khởi động lại để hoàn tất các thay đổi.

Bước 9: Sau khi khởi động lại, hãy quay lại Settings > General > Software Update. Lúc này, mọi người sẽ thấy iOS 16 khả dụng, hãy nhấn vào Download and Install > Agree.

Bước 10: Khi iOS 16 được cài đặt, Apple sẽ yêu cầu chuyển đến Settings > Privacy & Security để bật Developer Mode mới nếu người dùng đang làm việc trên một ứng dụng.

Apple cho biết rằng, chế độ Developer dành cho những ai đang phát triển ứng dụng cho các sản phẩm của Apple, nó cho phép mọi người sử dụng các tính năng cần thiết để thực hiện công việc này. Khi chế độ lập trình viên được bật, khả năng bảo mật thiết bị sẽ bị giảm”.

#Hướng #dẫn #cài #đặt #iOS #phiên #bản #beta

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản thử nghiệm của iOS 16 với một loạt tính năng và thay đổi mới như tùy chỉnh màn hình khóa iPhone, thông báo, nút hoàn tác và chỉnh sửa khi nhắn tin,…
Nếu không thể chờ đợi và muốn trải nghiệm ngay những tính năng mới này, hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt iOS 16 phiên bản beta trong bài viết này.

iOS 16 mang tới nhiều tính năng hoàn toàn mới, nổi bật nhất là tùy chỉnh màn hình khóa
Xin lưu ý rằng bản beta iOS 16 developer không nhằm mục đích sử dụng chính thức trên các thiết bị như iPhone hoặc iPad, vì vậy, các vấn đề về hiệu suất và lỗi có thể xảy ra thường xuyên, đặc biệt là với các bản dựng ban đầu của phần mềm mới.
Bản iOS 16 beta đầu tiên có kích thước tệp khoảng 3 GB. Nếu không muốn đăng ký với tư cách là Apple Developer để có quyền truy cập vào bản beta iOS 16, mọi người có thể đợi bản beta công khai miễn phí ra mắt vào tháng 7.
Cách tải iOS 16 bản beta dành cho lập trình viên iOS
Mọi người cần đăng ký với tư cách là lập trình viên của Apple nếu muốn trải nghiệm sớm iOS 16 beta, với chi phí là ($99/năm).
Đảm bảo tạo một bản sao lưu mớI cho iPhone hoặc iPad trong trường hợp mọi người muốn hoặc cần hạ cấp xuống iOS 15 (Apple khuyên người dùng nên thực hiện sao lưu trên Mac hoặc PC)
Bước 1: Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập trang web Apple’s Developer.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng hai dấu gạch ngang ở góc trên cùng bên trái, sau đó đăng nhập bằng cách chọn Account.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn lại vào hai dấu gạch ngang và chọn Downloads.

Bước 4: Vuốt xuống và nhấn vào Install Profile trong mục iOS 16 beta hoặc iPadOS 16 beta.

Bước 5: Nhấn Allow để tải hồ sơ xuống và Close khi quá trình tải hoàn tất.

Bước 6: Đi tới Settings trên thiết bị của mọi người và nhấn vào Profile Downloaded.

Bước 7: Nhấn vào Install ở góc trên cùng bên phải và nhập mật mã của mình nếu cần. Đọc thỏa thuận, sau đó nhấn Install hai lần nữa.

Bước 8: iPhone hoặc iPad sẽ nhắc người dùng khởi động lại để hoàn tất các thay đổi.

Bước 9: Sau khi khởi động lại, hãy quay lại Settings > General > Software Update. Lúc này, mọi người sẽ thấy iOS 16 khả dụng, hãy nhấn vào Download and Install > Agree.

Bước 10: Khi iOS 16 được cài đặt, Apple sẽ yêu cầu chuyển đến Settings > Privacy & Security để bật Developer Mode mới nếu người dùng đang làm việc trên một ứng dụng.

Apple cho biết rằng, chế độ Developer dành cho những ai đang phát triển ứng dụng cho các sản phẩm của Apple, nó cho phép mọi người sử dụng các tính năng cần thiết để thực hiện công việc này. Khi chế độ lập trình viên được bật, khả năng bảo mật thiết bị sẽ bị giảm”.

#Hướng #dẫn #cài #đặt #iOS #phiên #bản #beta

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản thử nghiệm của iOS 16 với một loạt tính năng và thay đổi mới như tùy chỉnh màn hình khóa iPhone, thông báo, nút hoàn tác và chỉnh sửa khi nhắn tin,…
Nếu không thể chờ đợi và muốn trải nghiệm ngay những tính năng mới này, hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt iOS 16 phiên bản beta trong bài viết này.

iOS 16 mang tới nhiều tính năng hoàn toàn mới, nổi bật nhất là tùy chỉnh màn hình khóa
Xin lưu ý rằng bản beta iOS 16 developer không nhằm mục đích sử dụng chính thức trên các thiết bị như iPhone hoặc iPad, vì vậy, các vấn đề về hiệu suất và lỗi có thể xảy ra thường xuyên, đặc biệt là với các bản dựng ban đầu của phần mềm mới.
Bản iOS 16 beta đầu tiên có kích thước tệp khoảng 3 GB. Nếu không muốn đăng ký với tư cách là Apple Developer để có quyền truy cập vào bản beta iOS 16, mọi người có thể đợi bản beta công khai miễn phí ra mắt vào tháng 7.
Cách tải iOS 16 bản beta dành cho lập trình viên iOS
Mọi người cần đăng ký với tư cách là lập trình viên của Apple nếu muốn trải nghiệm sớm iOS 16 beta, với chi phí là ($99/năm).
Đảm bảo tạo một bản sao lưu mớI cho iPhone hoặc iPad trong trường hợp mọi người muốn hoặc cần hạ cấp xuống iOS 15 (Apple khuyên người dùng nên thực hiện sao lưu trên Mac hoặc PC)
Bước 1: Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập trang web Apple’s Developer.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng hai dấu gạch ngang ở góc trên cùng bên trái, sau đó đăng nhập bằng cách chọn Account.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn lại vào hai dấu gạch ngang và chọn Downloads.

Bước 4: Vuốt xuống và nhấn vào Install Profile trong mục iOS 16 beta hoặc iPadOS 16 beta.

Bước 5: Nhấn Allow để tải hồ sơ xuống và Close khi quá trình tải hoàn tất.

Bước 6: Đi tới Settings trên thiết bị của mọi người và nhấn vào Profile Downloaded.

Bước 7: Nhấn vào Install ở góc trên cùng bên phải và nhập mật mã của mình nếu cần. Đọc thỏa thuận, sau đó nhấn Install hai lần nữa.

Bước 8: iPhone hoặc iPad sẽ nhắc người dùng khởi động lại để hoàn tất các thay đổi.

Bước 9: Sau khi khởi động lại, hãy quay lại Settings > General > Software Update. Lúc này, mọi người sẽ thấy iOS 16 khả dụng, hãy nhấn vào Download and Install > Agree.

Bước 10: Khi iOS 16 được cài đặt, Apple sẽ yêu cầu chuyển đến Settings > Privacy & Security để bật Developer Mode mới nếu người dùng đang làm việc trên một ứng dụng.

Apple cho biết rằng, chế độ Developer dành cho những ai đang phát triển ứng dụng cho các sản phẩm của Apple, nó cho phép mọi người sử dụng các tính năng cần thiết để thực hiện công việc này. Khi chế độ lập trình viên được bật, khả năng bảo mật thiết bị sẽ bị giảm”.

#Hướng #dẫn #cài #đặt #iOS #phiên #bản #beta


#Hướng #dẫn #cài #đặt #iOS #phiên #bản #beta

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button