Hard reset trên Wiko Lenny 3

Khi bạn quên mật khẩu hoặc bị treo và không thể thao tác hay cài đặt được, phương án cuối cùng bạn phải dùng những phím cứng bên ngoài để “Reset” lại máy.

Sau đây mình sẽ hướng dẫnHard reset trên Wiko Lenny 3.

Lưu ý: Tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn sẽ bị xóa đi và không thể phục hồi lại được.

Bước 1: Tắt nguồn máy.

Bước 2: Nhấn phím “Tăng âm lượng” + “Nguồn” khi máy rung lên thì bỏ phím “Nguồn” ra giữ phím “Tăng âm lượng” đến khi nào xuất hiện hình Robot thì bỏ tay ra.

Bước 3: Ở màn hình Robot nhấn phím “Nguồn”

Nhấn phím Nhấn phím “Nguồn

Bước 4: Nhấn phím giảm âm lượng di chuyển đến “Wipe data/facetory reset” nhấn phím “Tăng âm lượng” để chọn.

Nhấn phím giảm âm lượng di chuyển đến “Wipe data/facetory reset” nhấn phím “Tăng âm lượng” để chọn

Bước 5: Nhấn phím giảm âm lượng di chuyển đến “Yes — delete all user data” nhấn phím “Tăng âm lượng” để chọn.

Nhấn phím giảm âm lượng di chuyển đến “Yes — delete all user data” nhấn phím “Tăng âm lượng” để chọn

Bước 6: Nhấn phím “Tăng âm lượng” để chọn “Reboot system nows” là xong nhé.

Nhấn phím “Tăng âm lượng” để chọn “Reboot system nows

Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button