Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Để củng cố lại kiến ​​thức bài Gam, các em cùng nhau làm bài tập và có thể so sánh lời giải trong phần giải bài tập trang 34, 35 SGK toán lớp 3 Tập 1. Bằng cách này, tôi có thể tìm ra cách làm bài kiểm tra một cách chính xác và cách học toán.

Lời giải toán lớp 3 trang 34, 35 SGK Cánh diều Tập 1

Giải bài trang 34, 35 SGK toán lớp 3 tập 1:

gam

1. Giải bài 1 trang 34 SGK toán lớp 3 |

Chủ đề: a) Mỗi ​​túi sau nặng bao nhiêu gam?

Các bài soạn trang 34 35 SGK ngữ văn 3 chương 1

b) Túi nào ở câu a nặng nhất?

Hướng dẫn giải pháp:
+ Kiểm tra cân để biết trọng lượng của từng bao.
+ So sánh khối lượng của từng túi để biết túi nào nặng nhất.

Câu trả lời:

a) Khối lượng một bao tỏi: 100 + 20 + 10 = 130 (g).
Trọng lượng túi chanh: 450g
Một túi cà chua nặng 820 gam.

Giáo án Luyện tập Hình tròn 3, trang 35

2. Giải bài 2 SGK toán lớp 3 trang 35.

Chủ đề: một số?
1 ki-lô-gam =? gam 1000 gam =? Kg.
b) Tính:
356g + 400g 8gx 6
1000g – 500g 30g: 5

Câu trả lời:
a) 1kg = 1000g 1000g = 1kg.
b) 356 gam + 400 gam = 756 gam 8 gam x 6 = 48 gam
1000 gam – 500 gam = 500 gam 30 gam: 5 = 6 gam

3. Giải bài 3 SGK toán lớp 3 trang 35.

Chủ đề: Quả đu đủ thứ nhất nặng 1 kg và quả đu đủ thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 100 gam. Hỏi quả đu đủ thứ hai nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải pháp:
+ Quy đổi khối lượng của quả đu đủ thứ nhất từ ​​kilôgam sang gam.
+ Khối lượng quả đu đủ thứ hai = khối lượng quả đu đủ thứ nhất trừ đi 100 gam.

Câu trả lời:
Quy đổi: 1 kg = 1000 gram
Khối lượng quả đu đủ thứ hai tính bằng gam là:
1000 – 100 = 900 (gam)
Đáp số: 900 gam.

Tập 1 SGK toán 3 Tập 1 bao gồm các bài giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 của sgk toán 2, chia 5. Tài liệu giải cũng bám sát phần Dữ liệu lớn trong bài tập. Trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Cuốn sách Con Rồng Cháu Tiên. Mời các bạn tham khảo để có thể học tốt trong tiết học tiếp theo.

4. Giải bài 4 SGK toán lớp 3 trang 35.

Chủ đề: Chọn đơn vị khối lượng (g, kg) cho vào hộp? thích hợp như thế nào.

cách chơi lop 3 trang 34 bấm 1

Hướng dẫn giải pháp: Chọn đơn vị đo khối lượng thích hợp dựa trên kiến ​​thức thực tế.

Câu trả lời:
Một quả táo nặng 100 gam.
Con cá nặng 850 gram.
Chiếc xe đạp nặng 12 kg.
Dâu tây nặng 5 gam.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69509n.aspx
Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều Cập nhật tại đây, Sen Ti mong muốn các bạn có hướng làm toán và giải toán tốt hơn. Các em tham khảo để củng cố kiến ​​thức về game và cách làm bài thi nhé.

Thông tin thêm

Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Để củng cố kiến thức về bài học Gam, các em cùng làm bài tập và có thể đối chiếu với lời giải trong Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Cách này giúp em chắc chắn cách làm bài chính xác, có phương pháp học Toán tốt.

Giải Toán lớp 3 trang 34, 35, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Gam
1. Giải bài 1 Trang 34 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?

b) Hãy cho biết túi nào ở câu a cân nặng nhất?
Hướng dẫn giải:+ Quan sát cân đồng hồ để tìm xem mỗi túi nặng bao nhiêu gam.+ So sánh cân nặng của mỗi túi để tìm ra túi nào nặng nhất.
Đáp án:
a) Túi tỏi nặng: 100 + 20 + 10 = 130 (g).Túi chanh nặng: 450 g.Túi cà chua nặng 820 g.

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?1 kg = ? g                                          1000 g = ? kg.b) Tính:356 g + 400 g                                     8 g x 61000 g – 500 g                                    30 g : 5
Đáp án:a) 1 kg = 1000 g                                                1000 g = 1 kg.b) 356 g + 400 g = 756 g                                    8 g x 6 = 48 g1000 g – 500 g = 500 g                                       30 g : 5 = 6 g 
3. Giải bài 3 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quả đu đủ thứ nhất cân nặng 1 kg, quả đu đủ thứ hai nhẹ hơn quả đu đủ thứ nhất 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải:+ Đổi cân nặng của quả đu đủ thứ nhất từ ki-lô-gam ra đơn vị gam.+ Cân nặng của quả đu đủ thứ hai = cân nặng của quả đu đủ thứ nhất trừ đi 100 g.
Đáp án:Đổi: 1 kg = 1000 gQuả đu đủ thứ hai cân nặng số gam là:1000 – 100 = 900 (g)Đáp số: 900g.
Chi tiết giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trong bài học Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 cũng đã được Sen Ti hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để có thể học tốt bài học kế tiếp này.
4. Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đơn vị đo khối lượng (g, kg) để đặt vào ô ? cho thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức thực tế để chọn đơn vị đo khối lượng thích hợp.
Đáp án:Quả táo nặng 100 g.Con cá nặng 850 g.Xe đạp nặng 12 kg.Quả dâu nặng 5 g.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69509n.aspx Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã cập nhật trên đây, Sen Ti hi vọng các em đã có định hướng làm bài tập, giải Toán tốt hơn. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức về gam cũng như cách làm bài.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Để củng cố kiến thức về bài học Gam, các em cùng làm bài tập và có thể đối chiếu với lời giải trong Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Cách này giúp em chắc chắn cách làm bài chính xác, có phương pháp học Toán tốt.

Giải Toán lớp 3 trang 34, 35, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Gam
1. Giải bài 1 Trang 34 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?

b) Hãy cho biết túi nào ở câu a cân nặng nhất?
Hướng dẫn giải:+ Quan sát cân đồng hồ để tìm xem mỗi túi nặng bao nhiêu gam.+ So sánh cân nặng của mỗi túi để tìm ra túi nào nặng nhất.
Đáp án:
a) Túi tỏi nặng: 100 + 20 + 10 = 130 (g).Túi chanh nặng: 450 g.Túi cà chua nặng 820 g.

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?1 kg = ? g                                          1000 g = ? kg.b) Tính:356 g + 400 g                                     8 g x 61000 g – 500 g                                    30 g : 5
Đáp án:a) 1 kg = 1000 g                                                1000 g = 1 kg.b) 356 g + 400 g = 756 g                                    8 g x 6 = 48 g1000 g – 500 g = 500 g                                       30 g : 5 = 6 g 
3. Giải bài 3 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quả đu đủ thứ nhất cân nặng 1 kg, quả đu đủ thứ hai nhẹ hơn quả đu đủ thứ nhất 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải:+ Đổi cân nặng của quả đu đủ thứ nhất từ ki-lô-gam ra đơn vị gam.+ Cân nặng của quả đu đủ thứ hai = cân nặng của quả đu đủ thứ nhất trừ đi 100 g.
Đáp án:Đổi: 1 kg = 1000 gQuả đu đủ thứ hai cân nặng số gam là:1000 – 100 = 900 (g)Đáp số: 900g.
Chi tiết giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trong bài học Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 cũng đã được Sen Ti hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để có thể học tốt bài học kế tiếp này.
4. Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đơn vị đo khối lượng (g, kg) để đặt vào ô ? cho thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức thực tế để chọn đơn vị đo khối lượng thích hợp.
Đáp án:Quả táo nặng 100 g.Con cá nặng 850 g.Xe đạp nặng 12 kg.Quả dâu nặng 5 g.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69509n.aspx Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã cập nhật trên đây, Sen Ti hi vọng các em đã có định hướng làm bài tập, giải Toán tốt hơn. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức về gam cũng như cách làm bài.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Để củng cố kiến thức về bài học Gam, các em cùng làm bài tập và có thể đối chiếu với lời giải trong Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Cách này giúp em chắc chắn cách làm bài chính xác, có phương pháp học Toán tốt.

Giải Toán lớp 3 trang 34, 35, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Gam
1. Giải bài 1 Trang 34 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?

b) Hãy cho biết túi nào ở câu a cân nặng nhất?
Hướng dẫn giải:+ Quan sát cân đồng hồ để tìm xem mỗi túi nặng bao nhiêu gam.+ So sánh cân nặng của mỗi túi để tìm ra túi nào nặng nhất.
Đáp án:
a) Túi tỏi nặng: 100 + 20 + 10 = 130 (g).Túi chanh nặng: 450 g.Túi cà chua nặng 820 g.

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?1 kg = ? g                                          1000 g = ? kg.b) Tính:356 g + 400 g                                     8 g x 61000 g – 500 g                                    30 g : 5
Đáp án:a) 1 kg = 1000 g                                                1000 g = 1 kg.b) 356 g + 400 g = 756 g                                    8 g x 6 = 48 g1000 g – 500 g = 500 g                                       30 g : 5 = 6 g 
3. Giải bài 3 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quả đu đủ thứ nhất cân nặng 1 kg, quả đu đủ thứ hai nhẹ hơn quả đu đủ thứ nhất 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải:+ Đổi cân nặng của quả đu đủ thứ nhất từ ki-lô-gam ra đơn vị gam.+ Cân nặng của quả đu đủ thứ hai = cân nặng của quả đu đủ thứ nhất trừ đi 100 g.
Đáp án:Đổi: 1 kg = 1000 gQuả đu đủ thứ hai cân nặng số gam là:1000 – 100 = 900 (g)Đáp số: 900g.
Chi tiết giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trong bài học Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 cũng đã được Sen Ti hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để có thể học tốt bài học kế tiếp này.
4. Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đơn vị đo khối lượng (g, kg) để đặt vào ô ? cho thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức thực tế để chọn đơn vị đo khối lượng thích hợp.
Đáp án:Quả táo nặng 100 g.Con cá nặng 850 g.Xe đạp nặng 12 kg.Quả dâu nặng 5 g.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69509n.aspx Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã cập nhật trên đây, Sen Ti hi vọng các em đã có định hướng làm bài tập, giải Toán tốt hơn. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức về gam cũng như cách làm bài.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Để củng cố kiến thức về bài học Gam, các em cùng làm bài tập và có thể đối chiếu với lời giải trong Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Cách này giúp em chắc chắn cách làm bài chính xác, có phương pháp học Toán tốt.

Giải Toán lớp 3 trang 34, 35, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Gam
1. Giải bài 1 Trang 34 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?

b) Hãy cho biết túi nào ở câu a cân nặng nhất?
Hướng dẫn giải:+ Quan sát cân đồng hồ để tìm xem mỗi túi nặng bao nhiêu gam.+ So sánh cân nặng của mỗi túi để tìm ra túi nào nặng nhất.
Đáp án:
a) Túi tỏi nặng: 100 + 20 + 10 = 130 (g).Túi chanh nặng: 450 g.Túi cà chua nặng 820 g.

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?1 kg = ? g                                          1000 g = ? kg.b) Tính:356 g + 400 g                                     8 g x 61000 g – 500 g                                    30 g : 5
Đáp án:a) 1 kg = 1000 g                                                1000 g = 1 kg.b) 356 g + 400 g = 756 g                                    8 g x 6 = 48 g1000 g – 500 g = 500 g                                       30 g : 5 = 6 g 
3. Giải bài 3 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quả đu đủ thứ nhất cân nặng 1 kg, quả đu đủ thứ hai nhẹ hơn quả đu đủ thứ nhất 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải:+ Đổi cân nặng của quả đu đủ thứ nhất từ ki-lô-gam ra đơn vị gam.+ Cân nặng của quả đu đủ thứ hai = cân nặng của quả đu đủ thứ nhất trừ đi 100 g.
Đáp án:Đổi: 1 kg = 1000 gQuả đu đủ thứ hai cân nặng số gam là:1000 – 100 = 900 (g)Đáp số: 900g.
Chi tiết giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trong bài học Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 cũng đã được Sen Ti hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để có thể học tốt bài học kế tiếp này.
4. Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đơn vị đo khối lượng (g, kg) để đặt vào ô ? cho thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức thực tế để chọn đơn vị đo khối lượng thích hợp.
Đáp án:Quả táo nặng 100 g.Con cá nặng 850 g.Xe đạp nặng 12 kg.Quả dâu nặng 5 g.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69509n.aspx Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã cập nhật trên đây, Sen Ti hi vọng các em đã có định hướng làm bài tập, giải Toán tốt hơn. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức về gam cũng như cách làm bài.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button