Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

SGK Toán 3 Tập 1 Trang 29 Giải bài tập: Bảng nhân 9 là tài liệu hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài một cách chính xác và nắm chắc kiến ​​thức thì các bạn đừng quên hướng dẫn giải bài này nhé.

Giải toán lớp 3 trang 29 sách “Cánh Diều” Tập 1

Làm các bài tập trang 29 SGK toán 3 tập 1

9. Bảng cửu chương

1. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 29 tập 1

Chủ đề: tính nhẩm:
9×2 9×6 9×3 9×9 9×4 9×7
9×5 9×1 9×8 9×10 4×9 7×9

Hướng dẫn giải pháp: Tính bằng bảng cửu chương với 9.

Câu trả lời:
9×2 = 18 9×6 = 54 9×3 = 27 9×9 = 81 9×4 = 36 9×7 = 63
9×5 = 45 9×1 = 9 9×8 = 72 9×10 = 90 4×9 = 36 7×9 = 63

2. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 29 bài 2.

Chủ đề: Con số?

Các bài học trang 29 SGK Sinh 3 Chương 1 Sách Ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Ta lần lượt nhân các số đã cho với 9. Sau đó ghi kết quả vào cột thích hợp.

Câu trả lời:

Hãy chơi Vòng 3 Trang 29 Nhấp chuột 1

3. Giải bài 29 SGK toán lớp 3.

Chủ đề: Đưa ra phép nhân đúng cho mỗi hình:

Vo bai tap Tieng Viet lop 3 tap 1 trang 29

Câu trả lời:
Hình 1: 9 x 4 = 36
Hình 2: 9 x 3 = 27

Thực hành là bài học tiếp theo. Bài học này sẽ giúp các em củng cố lại các kiến ​​thức về bảng nhân 7, bảng nhân 8, … mà các em đã học trước đó. Các em sẽ học qua các bài 1, 2, … của bài học này để củng cố và ôn lại những gì đã học. Nếu chưa rõ kết quả và cách làm, mời bạn đọc so sánh và đối chiếu lời giải các bài tập trang 30, 31 SGK toán 1, tập 3 của sách này.

4. Giải bài 5 trang 29 SGK toán lớp 3

Chủ đề: a) Mỗi ​​chiếc bánh được trang trí bằng 9 quả dâu tây. Bạn cần bao nhiêu quả dâu tây để trang trí 10 chiếc bánh này?
b) Sử dụng các phép nhân trong Bảng 9 để mô tả các tình huống thực tế.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số dâu tây cần trang trí 10 cái bánh, nhân số dâu tây cần trang trí 1 cái bánh với 10.

Câu trả lời:
a) Để trang trí 10 cái bánh thì số dâu cần thiết là:
9 x 10 = 90 (quả)
Đáp số: 90 quả dâu tây.
b) Học sinh sử dụng bảng nhân 9 để mô tả các tình huống thực tế.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx
Ngoài các bài giải bài tập trang 29 SGK toán lớp 3 Tập 1 Sách Cánh Diều ở trên, các em còn có thể làm các bài giải bài tập Bảng nhân 9 khác để củng cố kiến ​​thức của mình.

Thông tin thêm

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Bảng nhân 9 là tài liệu lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán tập 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài tập chính xác, nắm chắc kiến thức thì các em đừng bỏ hướng dẫn giải này.

Giải Toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Bảng nhân 9
1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm: 9 x 2                   9 x 6              9 x 3               9 x 9               9 x 4               9 x 79 x 5                   9 x 1              9 x 8               9 x 10             4 x 9               7 x 9
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 để tính.
Đáp án:9 x 2 = 18       9 x 6 = 54        9 x 3 = 27          9 x 9 = 81           9 x 4 = 36           9 x 7 = 639 x 5 = 45       9 x 1 = 9          9 x 8 = 72          9 x 10 = 90          4 x 9 = 36           7 x 9 = 63
2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 9. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 9 x 4 = 36Hình 2: 9 x 3 = 27
Bài Luyện tập là bài học tiếp theo. Bài này sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học trước đó như Bảng nhân 7, Bảng nhân 8. Các em cùng giải các bài 1, 2,… trong bài học này để có thể củng cố, ôn lại kiến thức. Bên cạnh đó, nếu chưa chắc chắn với kết quả, cách làm thì các em hãy tham khảo, đối chiếu với tài liệu Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
4. Giải bài 5 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
Hướng dẫn giải: Để tính số quả dâu tây cần để trang trí cho 10 chiếc bánh, ta lấy số quả dâu tây cần để trang trí cho 1 chiếc bánh nhân với 10.
Đáp án:a) Để trang trí 10 chiếc bánh cần số quả dâu tây là:9 x 10 = 90 (quả)Đáp số: 90 quả dâu tây.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx Ngoài tài liệu giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan tới bảng nhân 9 để củng cố kiến thức nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Bảng nhân 9 là tài liệu lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán tập 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài tập chính xác, nắm chắc kiến thức thì các em đừng bỏ hướng dẫn giải này.

Giải Toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Bảng nhân 9
1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm: 9 x 2                   9 x 6              9 x 3               9 x 9               9 x 4               9 x 79 x 5                   9 x 1              9 x 8               9 x 10             4 x 9               7 x 9
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 để tính.
Đáp án:9 x 2 = 18       9 x 6 = 54        9 x 3 = 27          9 x 9 = 81           9 x 4 = 36           9 x 7 = 639 x 5 = 45       9 x 1 = 9          9 x 8 = 72          9 x 10 = 90          4 x 9 = 36           7 x 9 = 63
2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 9. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 9 x 4 = 36Hình 2: 9 x 3 = 27
Bài Luyện tập là bài học tiếp theo. Bài này sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học trước đó như Bảng nhân 7, Bảng nhân 8. Các em cùng giải các bài 1, 2,… trong bài học này để có thể củng cố, ôn lại kiến thức. Bên cạnh đó, nếu chưa chắc chắn với kết quả, cách làm thì các em hãy tham khảo, đối chiếu với tài liệu Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
4. Giải bài 5 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
Hướng dẫn giải: Để tính số quả dâu tây cần để trang trí cho 10 chiếc bánh, ta lấy số quả dâu tây cần để trang trí cho 1 chiếc bánh nhân với 10.
Đáp án:a) Để trang trí 10 chiếc bánh cần số quả dâu tây là:9 x 10 = 90 (quả)Đáp số: 90 quả dâu tây.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx Ngoài tài liệu giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan tới bảng nhân 9 để củng cố kiến thức nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Bảng nhân 9 là tài liệu lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán tập 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài tập chính xác, nắm chắc kiến thức thì các em đừng bỏ hướng dẫn giải này.

Giải Toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Bảng nhân 9
1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm: 9 x 2                   9 x 6              9 x 3               9 x 9               9 x 4               9 x 79 x 5                   9 x 1              9 x 8               9 x 10             4 x 9               7 x 9
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 để tính.
Đáp án:9 x 2 = 18       9 x 6 = 54        9 x 3 = 27          9 x 9 = 81           9 x 4 = 36           9 x 7 = 639 x 5 = 45       9 x 1 = 9          9 x 8 = 72          9 x 10 = 90          4 x 9 = 36           7 x 9 = 63
2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 9. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 9 x 4 = 36Hình 2: 9 x 3 = 27
Bài Luyện tập là bài học tiếp theo. Bài này sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học trước đó như Bảng nhân 7, Bảng nhân 8. Các em cùng giải các bài 1, 2,… trong bài học này để có thể củng cố, ôn lại kiến thức. Bên cạnh đó, nếu chưa chắc chắn với kết quả, cách làm thì các em hãy tham khảo, đối chiếu với tài liệu Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
4. Giải bài 5 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
Hướng dẫn giải: Để tính số quả dâu tây cần để trang trí cho 10 chiếc bánh, ta lấy số quả dâu tây cần để trang trí cho 1 chiếc bánh nhân với 10.
Đáp án:a) Để trang trí 10 chiếc bánh cần số quả dâu tây là:9 x 10 = 90 (quả)Đáp số: 90 quả dâu tây.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx Ngoài tài liệu giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan tới bảng nhân 9 để củng cố kiến thức nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Bảng nhân 9 là tài liệu lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán tập 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài tập chính xác, nắm chắc kiến thức thì các em đừng bỏ hướng dẫn giải này.

Giải Toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Bảng nhân 9
1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm: 9 x 2                   9 x 6              9 x 3               9 x 9               9 x 4               9 x 79 x 5                   9 x 1              9 x 8               9 x 10             4 x 9               7 x 9
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 để tính.
Đáp án:9 x 2 = 18       9 x 6 = 54        9 x 3 = 27          9 x 9 = 81           9 x 4 = 36           9 x 7 = 639 x 5 = 45       9 x 1 = 9          9 x 8 = 72          9 x 10 = 90          4 x 9 = 36           7 x 9 = 63
2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 9. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 9 x 4 = 36Hình 2: 9 x 3 = 27
Bài Luyện tập là bài học tiếp theo. Bài này sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học trước đó như Bảng nhân 7, Bảng nhân 8. Các em cùng giải các bài 1, 2,… trong bài học này để có thể củng cố, ôn lại kiến thức. Bên cạnh đó, nếu chưa chắc chắn với kết quả, cách làm thì các em hãy tham khảo, đối chiếu với tài liệu Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
4. Giải bài 5 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
Hướng dẫn giải: Để tính số quả dâu tây cần để trang trí cho 10 chiếc bánh, ta lấy số quả dâu tây cần để trang trí cho 1 chiếc bánh nhân với 10.
Đáp án:a) Để trang trí 10 chiếc bánh cần số quả dâu tây là:9 x 10 = 90 (quả)Đáp số: 90 quả dâu tây.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx Ngoài tài liệu giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan tới bảng nhân 9 để củng cố kiến thức nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button