Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Tài liệu SGK Toán 3 Tập 1, phần Giải bài tập Cánh diều trang 25 giúp các em học sinh củng cố kiến ​​thức, đồng thời có thể so sánh với các bài tập Bảng nhân từ 1 đến 4 trong SGK. Từ đó, các em cũng nhanh chóng biết được dạng bài và có thể thành thạo bài nào.

Giải toán lớp 3 trang 25 sách rồng tập 1

Giải bài tập trang 25 sgk toán 3:

7. Bảng cửu chương

Giải bài 1 trang 25 SGK toán lớp 3 |

Chủ đề: Tính nhẩm:

7×2 7×1 7×8 7×9 7×3 7×4
7×6 7×7 7×5 7×10 3×7 4×7

Hướng dẫn giải pháp: Tính toán bằng bảng nhân 7.

Câu trả lời:
7×2 = 14 7×1 = 7 7×8 = 56 7×9 = 63 7×3 = 21 7×4 = 28
7×6 = 42 7×7 = 49 7×5 = 35 7×10 = 70 3×7 = 21 4×7 = 28

2. Giải bài 2 Trang 25 SGK toán lớp 3.

Chủ đề: Con số?

Các bài học ở trang 25 SGK Sinh 3 Chương 1 Sách Ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số ngày tương ứng với số tuần, chúng ta nhân 7 với số tuần.

Câu trả lời:

Bình chọn cho Mức 3, Trang 3, Trang 25

3. Giải bài 3 trang 25 SGK toán lớp 3 |

Chủ đề: Cho phép nhân đúng theo hình:

Trò chơi điện tử: 3 tập, 1 trang 25

Câu trả lời:
Phép nhân đúng cho hình là: 7 x 4 = 28

Lời giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 và lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 của phần Bảng nhân 8 cũng được big data hướng dẫn giải chi tiết. Bảng cửu chương 8 sau khi dạy học sinh có thể dùng làm tài liệu tham khảo để làm bài đúng và chính xác.

4. Giải bài 4 SGK toán lớp 3 trang 25.

Chủ đề: a) Giải vô địch bóng đá nữ sinh tiểu học bao gồm 5 đội, mỗi đội 7 cầu thủ. Có bao nhiêu cầu thủ từ trường tham gia cuộc thi?
b) Sử dụng các phép nhân trong bảng nhân 7 để mô tả các tình huống thực tế.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính tổng số người chơi tham gia trò chơi, chúng ta nhân số người chơi của mỗi đội với 5.

Câu trả lời:
a) Tổng số thí sinh tham gia cuộc thi là:
7 x 5 = 35 (người chơi).
Trả lời: 35 người chơi.
b) Học sinh sử dụng 7 trong bảng nhân để mô tả các tình huống thực tế.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69504n.aspx
Trên đây là phần Giải bài tập trang 25 sgk toán 3. Nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể vào phần Tìm hiểu về Dữ liệu lớn.

Thông tin thêm

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, có thể so sánh với bài làm bài tập 1 đến 4 về bảng nhân 7 trong SGK. Từ đó, các em cũng nhanh chóng biết được dạng bài, gặp bài nào cũng có thể chinh phục được.

Giải Toán lớp 3 trang 25 Sách Cánh Diều tập 1
Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:

Bảng nhân 7

1. Giải bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:
7 x 2                 7 x 1                7 x 8                7 x 9                 7 x 3              7 x 47 x 6                 7 x 7                7 x 5                 7 x 10              3 x 7              4 x 7
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 7 để tính.
Đáp án:7 x 2 = 14         7 x 1 = 7         7 x 8 = 56          7 x 9 = 63         7 x 3 = 21          7 x 4 = 287 x 6 = 42         7 x 7 = 49       7 x 5 = 35          7 x 10 = 70       3 x 7 = 21          4 x 7 = 28
2. Giải bài 2 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Để tính số ngày tương ứng với số tuần ta lấy 7 nhân với số tuần.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với tranh vẽ:

Đáp án:Phép nhân phù hợp với tranh vẽ là: 7 x 4 = 28
Tài liệu Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều cũng đã được Sen Ti hướng dẫn rất chi tiết về lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 của bài Bảng nhân 8. Các em sau khi học xong bài học Bảng nhân 8 có thể tham khảo để làm bài đúng, chính xác.
4. Giải bài 4 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Giải bóng đá nữ của một trường tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
Hướng dẫn giải: Để tính toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu ta lấy số cầu thủ của mỗi đội nhân với 5.
Đáp án:a) Toàn trường có tất cả số cầu thủ tham gia giải đấu là:7 x 5 = 35 (cầu thủ).Đáp án: 35 cầu thủ.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69504n.aspx Trên đây là tài liệu giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em muốn tham khảo nhiều hơn thì có thể vào mục Học tập của Sen Ti nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, có thể so sánh với bài làm bài tập 1 đến 4 về bảng nhân 7 trong SGK. Từ đó, các em cũng nhanh chóng biết được dạng bài, gặp bài nào cũng có thể chinh phục được.

Giải Toán lớp 3 trang 25 Sách Cánh Diều tập 1
Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:

Bảng nhân 7

1. Giải bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:
7 x 2                 7 x 1                7 x 8                7 x 9                 7 x 3              7 x 47 x 6                 7 x 7                7 x 5                 7 x 10              3 x 7              4 x 7
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 7 để tính.
Đáp án:7 x 2 = 14         7 x 1 = 7         7 x 8 = 56          7 x 9 = 63         7 x 3 = 21          7 x 4 = 287 x 6 = 42         7 x 7 = 49       7 x 5 = 35          7 x 10 = 70       3 x 7 = 21          4 x 7 = 28
2. Giải bài 2 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Để tính số ngày tương ứng với số tuần ta lấy 7 nhân với số tuần.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với tranh vẽ:

Đáp án:Phép nhân phù hợp với tranh vẽ là: 7 x 4 = 28
Tài liệu Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều cũng đã được Sen Ti hướng dẫn rất chi tiết về lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 của bài Bảng nhân 8. Các em sau khi học xong bài học Bảng nhân 8 có thể tham khảo để làm bài đúng, chính xác.
4. Giải bài 4 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Giải bóng đá nữ của một trường tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
Hướng dẫn giải: Để tính toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu ta lấy số cầu thủ của mỗi đội nhân với 5.
Đáp án:a) Toàn trường có tất cả số cầu thủ tham gia giải đấu là:7 x 5 = 35 (cầu thủ).Đáp án: 35 cầu thủ.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69504n.aspx Trên đây là tài liệu giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em muốn tham khảo nhiều hơn thì có thể vào mục Học tập của Sen Ti nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, có thể so sánh với bài làm bài tập 1 đến 4 về bảng nhân 7 trong SGK. Từ đó, các em cũng nhanh chóng biết được dạng bài, gặp bài nào cũng có thể chinh phục được.

Giải Toán lớp 3 trang 25 Sách Cánh Diều tập 1
Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:

Bảng nhân 7

1. Giải bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:
7 x 2                 7 x 1                7 x 8                7 x 9                 7 x 3              7 x 47 x 6                 7 x 7                7 x 5                 7 x 10              3 x 7              4 x 7
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 7 để tính.
Đáp án:7 x 2 = 14         7 x 1 = 7         7 x 8 = 56          7 x 9 = 63         7 x 3 = 21          7 x 4 = 287 x 6 = 42         7 x 7 = 49       7 x 5 = 35          7 x 10 = 70       3 x 7 = 21          4 x 7 = 28
2. Giải bài 2 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Để tính số ngày tương ứng với số tuần ta lấy 7 nhân với số tuần.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với tranh vẽ:

Đáp án:Phép nhân phù hợp với tranh vẽ là: 7 x 4 = 28
Tài liệu Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều cũng đã được Sen Ti hướng dẫn rất chi tiết về lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 của bài Bảng nhân 8. Các em sau khi học xong bài học Bảng nhân 8 có thể tham khảo để làm bài đúng, chính xác.
4. Giải bài 4 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Giải bóng đá nữ của một trường tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
Hướng dẫn giải: Để tính toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu ta lấy số cầu thủ của mỗi đội nhân với 5.
Đáp án:a) Toàn trường có tất cả số cầu thủ tham gia giải đấu là:7 x 5 = 35 (cầu thủ).Đáp án: 35 cầu thủ.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69504n.aspx Trên đây là tài liệu giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em muốn tham khảo nhiều hơn thì có thể vào mục Học tập của Sen Ti nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, có thể so sánh với bài làm bài tập 1 đến 4 về bảng nhân 7 trong SGK. Từ đó, các em cũng nhanh chóng biết được dạng bài, gặp bài nào cũng có thể chinh phục được.

Giải Toán lớp 3 trang 25 Sách Cánh Diều tập 1
Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:

Bảng nhân 7

1. Giải bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:
7 x 2                 7 x 1                7 x 8                7 x 9                 7 x 3              7 x 47 x 6                 7 x 7                7 x 5                 7 x 10              3 x 7              4 x 7
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 7 để tính.
Đáp án:7 x 2 = 14         7 x 1 = 7         7 x 8 = 56          7 x 9 = 63         7 x 3 = 21          7 x 4 = 287 x 6 = 42         7 x 7 = 49       7 x 5 = 35          7 x 10 = 70       3 x 7 = 21          4 x 7 = 28
2. Giải bài 2 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Để tính số ngày tương ứng với số tuần ta lấy 7 nhân với số tuần.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với tranh vẽ:

Đáp án:Phép nhân phù hợp với tranh vẽ là: 7 x 4 = 28
Tài liệu Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều cũng đã được Sen Ti hướng dẫn rất chi tiết về lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 của bài Bảng nhân 8. Các em sau khi học xong bài học Bảng nhân 8 có thể tham khảo để làm bài đúng, chính xác.
4. Giải bài 4 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Giải bóng đá nữ của một trường tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
Hướng dẫn giải: Để tính toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu ta lấy số cầu thủ của mỗi đội nhân với 5.
Đáp án:a) Toàn trường có tất cả số cầu thủ tham gia giải đấu là:7 x 5 = 35 (cầu thủ).Đáp án: 35 cầu thủ.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69504n.aspx Trên đây là tài liệu giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em muốn tham khảo nhiều hơn thì có thể vào mục Học tập của Sen Ti nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button