Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Bài giải lý thuyết lớp 3 vừa học là lặp lại các số trong phạm vi 1000, các em nhớ làm bài tập trong sách ở nhà để củng cố lại kiến ​​thức, các em có thể tham khảo lời giải ở bài 1, 2, 3, 4 và ngã 5 . SGK toán 3 tập 1 tập 19, trang thực hành, “cánh diều” này.

Giải toán lớp 3 trang 19 SGK cánh diều tập 1

Giải bài tập trang 19 sgk toán 3:

4. Bảng cửu chương

1. Giải bài tập SGK Toán 3 trang 19 bài 1

Chủ đề: tính nhẩm:
4×3 4×1 4×8 4×9 4×2 4×5
4×6 4×7 4×4 4×10 2×4 5×4

Hướng dẫn giải pháp: Tính toán với bảng nhân 4.

Câu trả lời:
4×3 = 12 4×1 = 4 4×8 = 32 4×9 = 36 4×2 = 8 4×5 = 20
4×6 = 24 4×7 = 28 4×4 = 16 4×10 = 40 2×4 = 8 5×4 = 20

2. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 19 bài 2.

chủ đề: Chọn câu trả lời đúng cho mỗi phép tính:

Các bài học trang 19 SGK Sinh 3 Chương 1 Sách Ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Làm các phép tính dưới lá cây và sau đó so sánh kết quả với các con ếch.

Câu trả lời:

Cố gắng hack 3 trang 19 Băng Nhạn 6

Tiếp tục của khóa học này, các em sẽ học các bảng cửu chương trong Bài 6. Tương tự như các bài học trên, để củng cố lại kiến ​​thức của mình trong bài học này và vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng, chính xác, các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập 21 SGK Toán 3 Tập 1, Cuốn Cánh diều.

3. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 19 bài 3.

Chủ đề: Đưa ra phép nhân đúng cho mỗi hình:

trắng 2 bên 19 lop 3

Câu trả lời:
Hình 1: 4 x 6 = 24
Hình 2: 4 x 4 = 16

4. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 19 bài 4.

a) Hãy đếm 4

trắng 2 bên 19 lop 3

b) Ghép số điểm cho mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.

Câu trả lời:

Một loại)

Toán lớp 3 vòng 3 trang 59

b) Học sinh thực hành độc lập.

5. Giải bài 5 Trang 19 SGK toán lớp 3.

Chủ đề:
a) Mỗi ​​bàn có 4 ghế. 9 cái bàn như vậy có bao nhiêu chỗ ngồi?
b) Mô tả một số trường hợp thực tế sử dụng phép nhân 4 x 5.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số chỗ ngồi cho 9 bàn, chúng ta sử dụng phép nhân 4 x 9.

Câu trả lời:
a) Tổng số ghế của 9 bàn là:
4 x 9 = 36 (ghế)
Đáp số: 36 chỗ ngồi.
b) Họ nói về việc sử dụng phép nhân 4 x 5 trong cuộc sống thực. Ví dụ:
+ Có 5 bát táo, mỗi bát có 4 quả táo. Để đếm tất cả số quả táo trong 5 đĩa, chúng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt được 4 con thỏ. Để tính tổng số thỏ trong 5 lồng, ta dùng phép nhân 4 x 5.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx
Hi vọng rằng “Cánh diều” qua lời giải chi tiết phần “Giải bài tập trang 19 sgk toán 3 tập 1 này có thể giúp các em nắm chắc kiến ​​thức và giải bài tập tốt hơn.

Thông tin thêm

Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố kiến thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng dẫn giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đó nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Tương tự như bài trên, để có thể củng cố kiến thức bài học này, làm bài dễ dàng, chính xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?b) Kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Ví dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ kiến thức, làm bài tập tốt hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố kiến thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng dẫn giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đó nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Tương tự như bài trên, để có thể củng cố kiến thức bài học này, làm bài dễ dàng, chính xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?b) Kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Ví dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ kiến thức, làm bài tập tốt hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố kiến thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng dẫn giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đó nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Tương tự như bài trên, để có thể củng cố kiến thức bài học này, làm bài dễ dàng, chính xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?b) Kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Ví dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ kiến thức, làm bài tập tốt hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố kiến thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng dẫn giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đó nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Tương tự như bài trên, để có thể củng cố kiến thức bài học này, làm bài dễ dàng, chính xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?b) Kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Ví dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ kiến thức, làm bài tập tốt hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button