Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Lời giải chi tiết bài 1, bài 2 đến bài 6 mà em đang ôn tập được giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh Diều. Điều này giúp học sinh dễ dàng củng cố kiến ​​thức và làm bài tốt. Nếu bạn quên điều gì đó, hãy quay lại kiến ​​thức đó để bổ sung lại.

Các bài giải toán lớp 3, Tập 1, trang 113, 114

Giải bài trang 113, 114 SGK toán lớp 3 tập 1:

Tôi xem lại những gì tôi đã học

1. Giải bài 1 SGK toán lớp 3 trang 113.

Chủ đề: Đặt và sau đó tính toán:

Các bài học sẽ thuộc trang 113-114 SGK chương 3 chương 1 sách ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp:
a) Sắp xếp phép tính sao cho các số ở cùng hàng, cùng cột.
Tính từ phải sang trái.
b) Lập phương trình và chia từ trái sang phải.

Câu trả lời:

Cố gắng xóa 3 trang 113 114

2. Giải bài 2 SGK toán lớp 3 trang 113.

Chủ đề: Đánh giá từng biểu hiện sau:
25 – 15: 5 101 x (16 – 7)
40 +8: 2 48: (8: 2)

Hướng dẫn giải pháp:
– Đối với các biểu thức có cộng, trừ, nhân, chia trước hết ta thực hiện phép nhân và phép chia, sau đó là phép cộng và phép trừ.
– Đối với biểu thức chứa dấu ngoặc (), trước hết ta thực hiện phép tính bên trong dấu ngoặc, ngoài dấu ngoặc sau.

Câu trả lời:
25 – 15: 5 = 25 – 3
= 22

101 x (16 – 7) = 101 x 9
= 909

40 + 8: 2 = 40 + 4
= 44

48: (8: 2) = 48: 4
= 12

3. Giải bài 3 SGK toán lớp 3 trang 113.

Chủ đề: a) Đọc tên các vật sau theo thứ tự từ ít nước đến nhiều nước.

Bài tập lop 3 tap 1 trang 114

b) Tổng lượng nước ở 2 cốc B và D là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:
– Trao đổi ứng dụng 1 l = 1000 ml
So sánh lượng nước trong mỗi vật và trả lời các câu hỏi.

Câu trả lời:

SGK lớp 3 trang 113-114

b) Tổng lượng nước ở 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).

4. Giải bài 4 trang 113 SGK toán lớp 3

Chủ đề: a) Mỗi ​​hình có bao nhiêu góc ở đáy?

Nỗ lực giảm 3 bên 114 Luyen Tap

b) Cùng eke kiểm tra xem hình nào trong a có bốn góc vuông.

Hướng dẫn giải pháp:
a) Quan sát và đếm số góc trong mỗi hình.
b) Dùng êke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.

Câu trả lời:
a) Hình A có 4 góc.
Hình B có 3 góc.
Hình C có 4 góc.
Hình D có 4 góc.
b) Hình A, D có 4 góc vuông.

Các học sinh lớp ba tham gia một khóa học bồi dưỡng về nhân và chia trong số 1000 tiếp theo. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo phần Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1 sách Cánh Diều để có lời giải chi tiết.

5. Giải bài 5 trang 114 SGK toán lớp 3

Chủ đề: a) Bác Tấn đã xây hàng rào rộng 100 mét vuông xung quanh cánh đồng hoa như hình bên. Hàng rào này dài bao nhiêu mét?

Tom đánh game 3 trang 114 cố gắng lop 3

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình vừa khít với nhau để tạo thành hình chữ nhật.

Vo Bai Tap Lop 3 Tap 2 trang 114

Hướng dẫn giải pháp:
– Chiều dài của hàng rào tương ứng với chu vi hình vuông có chiều dài cạnh là 32 m.
– Chu vi hình vuông bằng cạnh nhân 4 lần.

Câu trả lời:
a) Hàng rào này dài bao nhiêu mét?
32 x 3 = 96 (mét)
Đáp số: 96m
b) Ta có thể chọn các hình 1, 3, 4 sao cho ghép thành hình chữ nhật.

6. Giải bài tập trang 114 SGK toán lớp 6 phần 3.

Chủ đề: Một tấm bìa hình vuông có độ dài cạnh là 2 dm. Tại mỗi góc của quảng trường, ông Phương đóng một chiếc đinh và dùng sợi dây dài 4 mét quấn những tấm ván quanh bốn chiếc đinh (xem ảnh). Phương đã quay được bao nhiêu vòng?

SGK toán 3 trang 113

Hướng dẫn giải pháp:
+ Chuyển đơn vị đo độ dài sang cùng đơn vị đo.
+ Tính chu vi tấm bìa hình vuông = độ dài một cạnh x 4.
+ số vòng dây = chiều dài sợi dây: chu vi hình vuông.

Câu trả lời:
Đổi 4 m = 40 dm.
Chu vi của tấm hình vuông là:
2 x 4 = 8 (dm)
Số vòng anh Phương đánh gió được là:
40: 8 = 5 (vòng)
Trả lời: 5 vòng

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1 sách Cánh diều trên đây đã được cập nhật, các em có thể tham khảo để khắc sâu kiến ​​thức và luyện tập các dạng bài tập.

Thông tin thêm

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Lời giải chi tiết bài 1, bài 2 cho tới bài 6 của bài học Em ôn lại những gì đã học đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Thông qua đây, các em dễ dàng củng cố kiến thức và làm bài tập tốt. Nếu như quên kiến thức nào, các em cùng quay lại kiến thức đó để bổ sung lại nhé.

Giải Toán lớp 3, sách Cánh Diều tập 1 trang 113, 114 
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Em ôn lại những gì đã học
1. Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.Tính theo thứ tự từ phải sang trái.b) Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:25 – 15 : 5 101 x (16 – 7)40 +8 : 2 48 : (8 : 2)
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, cộng trừ sau.– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Đáp án:25 – 15 : 5 = 25 – 3                 = 22
101 x (16 – 7) = 101 x 9                      = 909
40 + 8 : 2 = 40 + 4                = 44
48 : (8 : 2) = 48 : 4                 = 12
3. Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đọc tên các các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất.

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là bao nhiêu mi-li-lít?
Hướng dẫn giải:– Áp dụng cách đổi 1 l = 1 000 ml– So sánh lượng nước trong mỗi đồ vật rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).
4. Giải bài 4 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi hình sau có mấy góc?

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát và đếm số góc ở mỗi hình.b) Sử dụng ê ke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.
Đáp án:a) Hình A có 4 góc.Hình B có 3 góc.Hình C có 4 góc.Hình D có 4 góc.b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.
Các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài học Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 tiếp theo. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết nhé.
5. Giải bài 5 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32 m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:– Độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4
Đáp án:a) Hàng rào đó dài số mét là          32 x 3 = 96 (m)               Đáp số: 96mb) Ta có thể chọn hình 1, 3, 4 để có thể ghép thành hình chữ nhật.
6. Giải bài 6 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải:+ Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng 1 đơn vị đo.+ Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Độ dài một cạnh x 4.+ Số vòng quấn được = Chiều dài sợi dây : Chu vi hình vuông.
Đáp án:Đổi 4 m = 40 dm.Chu vi của tấm gỗ hình vuông là:          2 x 4 = 8 (dm)Anh Phương quấn được số vòng là:         40 : 8 = 5 (vòng)              Đáp số: 5 vòng
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã được cập nhật trên đây, các em cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và cách làm bài tập.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Lời giải chi tiết bài 1, bài 2 cho tới bài 6 của bài học Em ôn lại những gì đã học đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Thông qua đây, các em dễ dàng củng cố kiến thức và làm bài tập tốt. Nếu như quên kiến thức nào, các em cùng quay lại kiến thức đó để bổ sung lại nhé.

Giải Toán lớp 3, sách Cánh Diều tập 1 trang 113, 114 
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Em ôn lại những gì đã học
1. Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.Tính theo thứ tự từ phải sang trái.b) Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:25 – 15 : 5 101 x (16 – 7)40 +8 : 2 48 : (8 : 2)
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, cộng trừ sau.– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Đáp án:25 – 15 : 5 = 25 – 3                 = 22
101 x (16 – 7) = 101 x 9                      = 909
40 + 8 : 2 = 40 + 4                = 44
48 : (8 : 2) = 48 : 4                 = 12
3. Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đọc tên các các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất.

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là bao nhiêu mi-li-lít?
Hướng dẫn giải:– Áp dụng cách đổi 1 l = 1 000 ml– So sánh lượng nước trong mỗi đồ vật rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).
4. Giải bài 4 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi hình sau có mấy góc?

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát và đếm số góc ở mỗi hình.b) Sử dụng ê ke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.
Đáp án:a) Hình A có 4 góc.Hình B có 3 góc.Hình C có 4 góc.Hình D có 4 góc.b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.
Các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài học Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 tiếp theo. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết nhé.
5. Giải bài 5 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32 m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:– Độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4
Đáp án:a) Hàng rào đó dài số mét là          32 x 3 = 96 (m)               Đáp số: 96mb) Ta có thể chọn hình 1, 3, 4 để có thể ghép thành hình chữ nhật.
6. Giải bài 6 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải:+ Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng 1 đơn vị đo.+ Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Độ dài một cạnh x 4.+ Số vòng quấn được = Chiều dài sợi dây : Chu vi hình vuông.
Đáp án:Đổi 4 m = 40 dm.Chu vi của tấm gỗ hình vuông là:          2 x 4 = 8 (dm)Anh Phương quấn được số vòng là:         40 : 8 = 5 (vòng)              Đáp số: 5 vòng
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã được cập nhật trên đây, các em cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và cách làm bài tập.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Lời giải chi tiết bài 1, bài 2 cho tới bài 6 của bài học Em ôn lại những gì đã học đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Thông qua đây, các em dễ dàng củng cố kiến thức và làm bài tập tốt. Nếu như quên kiến thức nào, các em cùng quay lại kiến thức đó để bổ sung lại nhé.

Giải Toán lớp 3, sách Cánh Diều tập 1 trang 113, 114 
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Em ôn lại những gì đã học
1. Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.Tính theo thứ tự từ phải sang trái.b) Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:25 – 15 : 5 101 x (16 – 7)40 +8 : 2 48 : (8 : 2)
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, cộng trừ sau.– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Đáp án:25 – 15 : 5 = 25 – 3                 = 22
101 x (16 – 7) = 101 x 9                      = 909
40 + 8 : 2 = 40 + 4                = 44
48 : (8 : 2) = 48 : 4                 = 12
3. Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đọc tên các các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất.

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là bao nhiêu mi-li-lít?
Hướng dẫn giải:– Áp dụng cách đổi 1 l = 1 000 ml– So sánh lượng nước trong mỗi đồ vật rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).
4. Giải bài 4 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi hình sau có mấy góc?

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát và đếm số góc ở mỗi hình.b) Sử dụng ê ke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.
Đáp án:a) Hình A có 4 góc.Hình B có 3 góc.Hình C có 4 góc.Hình D có 4 góc.b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.
Các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài học Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 tiếp theo. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết nhé.
5. Giải bài 5 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32 m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:– Độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4
Đáp án:a) Hàng rào đó dài số mét là          32 x 3 = 96 (m)               Đáp số: 96mb) Ta có thể chọn hình 1, 3, 4 để có thể ghép thành hình chữ nhật.
6. Giải bài 6 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải:+ Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng 1 đơn vị đo.+ Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Độ dài một cạnh x 4.+ Số vòng quấn được = Chiều dài sợi dây : Chu vi hình vuông.
Đáp án:Đổi 4 m = 40 dm.Chu vi của tấm gỗ hình vuông là:          2 x 4 = 8 (dm)Anh Phương quấn được số vòng là:         40 : 8 = 5 (vòng)              Đáp số: 5 vòng
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã được cập nhật trên đây, các em cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và cách làm bài tập.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Lời giải chi tiết bài 1, bài 2 cho tới bài 6 của bài học Em ôn lại những gì đã học đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Thông qua đây, các em dễ dàng củng cố kiến thức và làm bài tập tốt. Nếu như quên kiến thức nào, các em cùng quay lại kiến thức đó để bổ sung lại nhé.

Giải Toán lớp 3, sách Cánh Diều tập 1 trang 113, 114 
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Em ôn lại những gì đã học
1. Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.Tính theo thứ tự từ phải sang trái.b) Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:25 – 15 : 5 101 x (16 – 7)40 +8 : 2 48 : (8 : 2)
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, cộng trừ sau.– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Đáp án:25 – 15 : 5 = 25 – 3                 = 22
101 x (16 – 7) = 101 x 9                      = 909
40 + 8 : 2 = 40 + 4                = 44
48 : (8 : 2) = 48 : 4                 = 12
3. Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đọc tên các các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất.

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là bao nhiêu mi-li-lít?
Hướng dẫn giải:– Áp dụng cách đổi 1 l = 1 000 ml– So sánh lượng nước trong mỗi đồ vật rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).
4. Giải bài 4 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi hình sau có mấy góc?

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát và đếm số góc ở mỗi hình.b) Sử dụng ê ke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.
Đáp án:a) Hình A có 4 góc.Hình B có 3 góc.Hình C có 4 góc.Hình D có 4 góc.b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.
Các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài học Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 tiếp theo. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết nhé.
5. Giải bài 5 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32 m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:– Độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4
Đáp án:a) Hàng rào đó dài số mét là          32 x 3 = 96 (m)               Đáp số: 96mb) Ta có thể chọn hình 1, 3, 4 để có thể ghép thành hình chữ nhật.
6. Giải bài 6 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải:+ Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng 1 đơn vị đo.+ Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Độ dài một cạnh x 4.+ Số vòng quấn được = Chiều dài sợi dây : Chu vi hình vuông.
Đáp án:Đổi 4 m = 40 dm.Chu vi của tấm gỗ hình vuông là:          2 x 4 = 8 (dm)Anh Phương quấn được số vòng là:         40 : 8 = 5 (vòng)              Đáp số: 5 vòng
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã được cập nhật trên đây, các em cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và cách làm bài tập.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button