Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

SGK Toán 3 Tập 1 Trang 112 Giải bài tập Cánh Diều hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 của bài Chu vi hình chữ nhật, Chu vi hình vuông để các em học sinh dễ dàng tìm ra cách giải bài tập. Ngoài bài tập, các em cũng nên ôn luyện phần lý thuyết, ghi chép và củng cố lại kiến ​​thức.

Giải Toán 3 trang 112 sách “Cánh Diều” Tập 1

Giải bài trang 112 SGK toán 3 tập 1:

Chu vi hình chữ nhật. Chu vi bình phương

1. Giải bài 1 trang 112 SGK toán lớp 3

Chủ đề: Tính chu vi của các hình chữ nhật và hình vuông sau:

Lớp học ở trang 112 SGK

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi hình chữ nhật = (dài + rộng) x 2.
– Chu vi hình vuông = độ dài một cạnh hình vuông x 4.

Câu trả lời:
a) Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 4) x 2 = 28 (cm)
b) Chu vi hình chữ nhật là
(60 + 40) x 2 = 200 (dm)
c) Chu vi hình vuông là bao nhiêu?
7 x 4 = 28 (mét)

2. Giải bài 2 SGK toán lớp 3 trang 112.

Chủ đề: a) Tìm chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m.
b) Xác định chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 12 dm.

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi hình chữ nhật = (dài + rộng) x 2.
– Chu vi hình vuông = độ dài một cạnh hình vuông x 4.

Câu trả lời:
a) Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?
(12 + 8) x 2 = 40 (mét)
Đáp số: 40m
b) Chu vi hình vuông là
12 x 4 = 48 (dm)
Trả lời: 48dm

Tiếp theo, thầy giáo dạy Toán Dữ liệu lớn dẫn giải bài tập trang 113, 114 bài Cánh diều SGK Toán 3 Tập 1 trang 114. Thầy xem lại những gì đã học để các em tra cứu, đối chiếu nhé. chúng Toán học hỗ trợ đắc lực trong học tập.

3. Giải bài 3 SGK toán lớp 3 trang 112.

Chủ đề: a) Tính chu vi của khung dây hình chữ nhật như sau:

sgk toán 3 trang 112

b) Tính chu vi khu vườn hình vuông như sau:

Bai Tap Toan Lop 3 Tap 2 Trang 113

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi hình chữ nhật = (dài + rộng) x 2.
– Chu vi hình vuông = độ dài một cạnh hình vuông x 4.

Câu trả lời:
a) Chu vi của lưới thép là bao nhiêu?
(10 + 2) x 2 = 24 (mét)
Đáp số: 24phút
b) Chu vi khu vườn là
8 x 4 = 32 (mét)
Đáp số: 32m

4. Giải bài 4 trang 112 SGK toán 3

Chủ đề: Sân bóng rổ có hình chữ nhật, dài 28 m và rộng hơn 13 m so với chiều dài của nó. Tính chu vi của sân bóng rổ này?

Cố gắng xóa 3 trang trong số 113

Hướng dẫn giải pháp:
Bước 1: Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng hình chữ nhật = chiều dài – 13 m.
– Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (Dài + Rộng) x 2.

Câu trả lời:
Chiều rộng của sân bóng rổ này là
28 – 13 = 15 (thước)
Chu vi của một sân bóng rổ là
(28 + 15) x 2 = 86 (mét)
Đáp số: 86m

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69493n.aspx
Các em học sinh nhớ tham khảo bài Cánh diều trang 112 SGK toán 3 để học tốt môn Toán và giải các câu hỏi một cách dễ dàng và chính xác.

Thông tin thêm

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 của bài Chu vi hình chữ nhật, chu vi Hình vuông giúp các em dễ dành định hướng được cách giải bài tập. Ngoài làm bài tập, các em cũng nên xem lại lý thuyết để nắm chắc, củng cố kiến thức hơn.

Giải Toán 3 trang 112, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông
1. Giải bài 1 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi các hình chữ nhật, các hình vuông sau:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là:                 (10 + 4) x 2 = 28 (cm)b) Chu vi hình chữ nhật là                (60 + 40) x 2 = 200 (dm)c) Chu vi hình vuông là                 7 x 4 = 28 (m)
2. Giải bài 2 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m.b) Tính chu vi hình vuông có cạnh 12 dm.
Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là                  (12 + 8) x 2 = 40 (m)                       Đáp số: 40mb) Chu vi hình vuông là                12 x 4 = 48 (dm)                       Đáp số: 48dm
Tiếp theo, giáo viên Toán của Sen Ti sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều của bài Em ôn lại những gì đã học để các em có thể tham khảo, đối chiếu dễ dàng, từ đó giúp các em học tốt Toán hiệu quả.
3. Giải bài 3 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi tấm lưới thép có dạng hình chữ nhật như hình dưới đây:

b) Tính chu vi mảnh vườn có dạng hình vuông như hình dưới đây:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi tấm lưới thép có là            (10 + 2) x 2 = 24 (m)                  Đáp số: 24mb) Chu vi mảnh vườn là              8 x 4 = 32 (m)                  Đáp số: 32m
4. Giải bài 4 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một sân bóng rổ có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 13 m. Tính chu vi của sân bóng rổ đó?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng của hình chữ nhật = chiều dài – 13 m.– Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chiều rộng của sân bóng rổ đó là            28 – 13 = 15 (m)Chu vi của sân bóng rổ là            (28 + 15) x 2 = 86 (m)                  Đáp số: 86m
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69493n.aspx Các em học sinh nhớ tham khảo giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều để có thể học tốt Toán, làm bài tập dễ dàng và chính xác nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 của bài Chu vi hình chữ nhật, chu vi Hình vuông giúp các em dễ dành định hướng được cách giải bài tập. Ngoài làm bài tập, các em cũng nên xem lại lý thuyết để nắm chắc, củng cố kiến thức hơn.

Giải Toán 3 trang 112, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông
1. Giải bài 1 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi các hình chữ nhật, các hình vuông sau:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là:                 (10 + 4) x 2 = 28 (cm)b) Chu vi hình chữ nhật là                (60 + 40) x 2 = 200 (dm)c) Chu vi hình vuông là                 7 x 4 = 28 (m)
2. Giải bài 2 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m.b) Tính chu vi hình vuông có cạnh 12 dm.
Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là                  (12 + 8) x 2 = 40 (m)                       Đáp số: 40mb) Chu vi hình vuông là                12 x 4 = 48 (dm)                       Đáp số: 48dm
Tiếp theo, giáo viên Toán của Sen Ti sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều của bài Em ôn lại những gì đã học để các em có thể tham khảo, đối chiếu dễ dàng, từ đó giúp các em học tốt Toán hiệu quả.
3. Giải bài 3 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi tấm lưới thép có dạng hình chữ nhật như hình dưới đây:

b) Tính chu vi mảnh vườn có dạng hình vuông như hình dưới đây:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi tấm lưới thép có là            (10 + 2) x 2 = 24 (m)                  Đáp số: 24mb) Chu vi mảnh vườn là              8 x 4 = 32 (m)                  Đáp số: 32m
4. Giải bài 4 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một sân bóng rổ có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 13 m. Tính chu vi của sân bóng rổ đó?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng của hình chữ nhật = chiều dài – 13 m.– Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chiều rộng của sân bóng rổ đó là            28 – 13 = 15 (m)Chu vi của sân bóng rổ là            (28 + 15) x 2 = 86 (m)                  Đáp số: 86m
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69493n.aspx Các em học sinh nhớ tham khảo giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều để có thể học tốt Toán, làm bài tập dễ dàng và chính xác nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 của bài Chu vi hình chữ nhật, chu vi Hình vuông giúp các em dễ dành định hướng được cách giải bài tập. Ngoài làm bài tập, các em cũng nên xem lại lý thuyết để nắm chắc, củng cố kiến thức hơn.

Giải Toán 3 trang 112, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông
1. Giải bài 1 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi các hình chữ nhật, các hình vuông sau:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là:                 (10 + 4) x 2 = 28 (cm)b) Chu vi hình chữ nhật là                (60 + 40) x 2 = 200 (dm)c) Chu vi hình vuông là                 7 x 4 = 28 (m)
2. Giải bài 2 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m.b) Tính chu vi hình vuông có cạnh 12 dm.
Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là                  (12 + 8) x 2 = 40 (m)                       Đáp số: 40mb) Chu vi hình vuông là                12 x 4 = 48 (dm)                       Đáp số: 48dm
Tiếp theo, giáo viên Toán của Sen Ti sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều của bài Em ôn lại những gì đã học để các em có thể tham khảo, đối chiếu dễ dàng, từ đó giúp các em học tốt Toán hiệu quả.
3. Giải bài 3 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi tấm lưới thép có dạng hình chữ nhật như hình dưới đây:

b) Tính chu vi mảnh vườn có dạng hình vuông như hình dưới đây:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi tấm lưới thép có là            (10 + 2) x 2 = 24 (m)                  Đáp số: 24mb) Chu vi mảnh vườn là              8 x 4 = 32 (m)                  Đáp số: 32m
4. Giải bài 4 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một sân bóng rổ có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 13 m. Tính chu vi của sân bóng rổ đó?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng của hình chữ nhật = chiều dài – 13 m.– Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chiều rộng của sân bóng rổ đó là            28 – 13 = 15 (m)Chu vi của sân bóng rổ là            (28 + 15) x 2 = 86 (m)                  Đáp số: 86m
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69493n.aspx Các em học sinh nhớ tham khảo giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều để có thể học tốt Toán, làm bài tập dễ dàng và chính xác nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 của bài Chu vi hình chữ nhật, chu vi Hình vuông giúp các em dễ dành định hướng được cách giải bài tập. Ngoài làm bài tập, các em cũng nên xem lại lý thuyết để nắm chắc, củng cố kiến thức hơn.

Giải Toán 3 trang 112, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông
1. Giải bài 1 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi các hình chữ nhật, các hình vuông sau:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là:                 (10 + 4) x 2 = 28 (cm)b) Chu vi hình chữ nhật là                (60 + 40) x 2 = 200 (dm)c) Chu vi hình vuông là                 7 x 4 = 28 (m)
2. Giải bài 2 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m.b) Tính chu vi hình vuông có cạnh 12 dm.
Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là                  (12 + 8) x 2 = 40 (m)                       Đáp số: 40mb) Chu vi hình vuông là                12 x 4 = 48 (dm)                       Đáp số: 48dm
Tiếp theo, giáo viên Toán của Sen Ti sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều của bài Em ôn lại những gì đã học để các em có thể tham khảo, đối chiếu dễ dàng, từ đó giúp các em học tốt Toán hiệu quả.
3. Giải bài 3 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi tấm lưới thép có dạng hình chữ nhật như hình dưới đây:

b) Tính chu vi mảnh vườn có dạng hình vuông như hình dưới đây:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi tấm lưới thép có là            (10 + 2) x 2 = 24 (m)                  Đáp số: 24mb) Chu vi mảnh vườn là              8 x 4 = 32 (m)                  Đáp số: 32m
4. Giải bài 4 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một sân bóng rổ có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 13 m. Tính chu vi của sân bóng rổ đó?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng của hình chữ nhật = chiều dài – 13 m.– Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chiều rộng của sân bóng rổ đó là            28 – 13 = 15 (m)Chu vi của sân bóng rổ là            (28 + 15) x 2 = 86 (m)                  Đáp số: 86m
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69493n.aspx Các em học sinh nhớ tham khảo giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều để có thể học tốt Toán, làm bài tập dễ dàng và chính xác nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button