Giáo Dục

Giải bài 70 71 72 trang 87 Toán 6 tập 2

Cùng tham khảo tài liệu giải bài 70 71 72 trang 87 Toán 6 tập 2 nằm trong bài học số 6: Tia phân giác sách giáo khoa Toán lớp 6 phần hình học.

Nếu gặp khó khăn trong việc giải quyết các bài tập số 70, 71, 72 và các bài phần luyện tập trang 87, các em hãy cùng tham khảo cách giải chi tiết các bài tập này trong nội dung dưới đây.

Giải bài 70 71 72 trang 87 Toán 6 tập 2, Tia phân giác của góc

Xem thêm Giải bài 24 25 26 trang 84 Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

a, Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (1) vì các tia Ot, Oy cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ chứa Ox và

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

b, Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy nên

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

=> Góc tOy = 500 – 250 = 250

Vậy ∠xOt = ∠yOt (2)

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Suy ra: Ot là tia phân giác góc xOy

Giải bài 31 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

a) Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = 1260

(tương tự cách vẽ ở các bài tập trước )

b)b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Đặt thước đo góc nằm cùng tia Oy trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox trùng với đỉnh O của góc xOy và tia Ox đi qua vạch O của thước . Kẻ tia Ot đi qua vạch 63 thì Ot là tia phân giác của góc xOy.

Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

Ta đã biết, để Ot là tia phân giác của góc xOy cần thỏa mãn 2 điều kiện:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Vậy :

a) Không kết luận được vì thiếu điều kiện Ot nằm giữa Ox và Oy.

b) Không kết luận được vì thiếu điều kiện giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

 * Lưu ý:

+ Từ ý d), sau này khi cho Ot là tia phân giác của ∠xOt  ta có thể suy ra

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Phần luyện tập

Giải bài 33 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Giải bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Giải bài 36 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

giai bai 70 71 72 trang 87 toan 6 tap 2

a

a

a

a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button