Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88 sgk Đại Số 10

Tiếp tục, chúng sẽ cùng nhau giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88 sgk Đại Số 10, Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn để tìm ra cách giải và đáp án chính xác nhất, các em hãy coi đây là tài liệu tham khảo chứ đừng phụ thuộc vào nó quá nhiều nha, không tốt đâu.

Bài toán Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn khá thú vị, các em đã được học trong chương 4 bất đẳng thức và bất phương trình, cùng tham khảo cách giải các bài tập 1 trang 87 và 2, 3, 4, 5 trang 88 trong sách giáo khoa đại số 10 dưới đây

giai bai tap bat phuong trinh va he bat phuong trinh mot an dai so 10

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88 sgk Đại Số 10, Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Xem thêm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài tập Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Giải bài 1 trang 87 SGK Đại Số 10:

a) BPT xác định khi

giai bai 1 trang 87 sgk dai so 10

Vậy tập giá trị của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = R{0; –1}

b) BPT xác định khi

giai bai 1 trang 88 sgk dai so 10

Vậy tập giá trị của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = R{–2; 1; 2; 3}

c) BPT xác định khi x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ –1.

Vậy tập giá trị của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = R{–1}

d) BPT xác định khi

giai bai 1 trang 88 sgk dai so 10

Vậy tập giá trị của x thỏa mãn điều kiện xác định là D = (–∞; 1] {–4}.

Giải bài 2 trang 88 SGK Đại Số 10:

a) Điều kiện xác định x ≥ –8

giai bai 2 trang 88 sgk dai so 10

b) Tập xác định: D = R.

giai bai 2 trang 88 sgk dai so 10

Giải bài 3 trang 88 SGK Đại Số 10:

a) Nhân hai vế của BPT –4x + 1 > 0 với (–1) ta được BPT 4x – 1 < 0 nên hai BPT đó tương đương.

Viết là –4x + 1 > 0 ⇔ 4x – 1 < 0.

b) Ta có:

2x2 + 5 ≤ 2x – 1

⇔ 2x2 + 5 + 1 – 2x ≤ 2x – 1 + 1 – 2x (Cộng cả hai vế của BPT với 1 – 2x).

⇔ 2x2 – 2x + 6 ≤ 0.

Vậy hai BPT 2x2 + 5 ≤ 2x – 1 ⇔ 2x2 – 2x + 6 ≤ 0.

c) Ta có: x + 1 > 0

giai bai 3 trang 88 sgk dai so 10

d) Điều kiện x ≥ 1, khi đó 2x + 1 > 0.

giai bai 3 trang 88 sgk dai so 10

Giải bài 4 trang 88 SGK Đại Số 10:

a) Tập xác định D = R.

giai bai 4 trang 88 sgk dai so 10

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là giai bai 4 trang 88 sgk dai so 10

b) (2x – 1)(x + 3) – 3x + 1 ≤ (x – 1)(x + 3) + x2 – 5

⇔ 2x2 – x + 6x – 3 – 3x + 1 ≤ x2 – x + 3x – 3 + x2 – 5

⇔ 2x2 + 2x – 2 ≤ 2x2 + 2x – 8

⇔ 6 ≤ 0 (Vô lý).

Vậy BPT vô nghiệm.

Giải bài 5 trang 88 SGK Đại Số 10:

a) Tập xác định D = R.

Giải từng bất phương trình ta có:

giai bai 5 trang 88 sgk dai so 10

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là

giai bai 5 trang 88 sgk dai so 10

b) Tập xác định D = R.

Giải từng bất phương trình:

giai bai 5 trang 88 sgk dai so 10

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là

giai bai 5 trang 88 sgk dai so 10

Trên đây, chúng ta đã cùng tìm hiểu xong cách Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88 sgk Đại Số 10, Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn, tài liệu sau, các em tiếp tục theo cách giải bài tập trang 94 sgk Đại số 10 về Dấu của nhị thức bậc nhất nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button