Giáo Dục

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2016 – 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 5 có đáp án đi cùng. Với việc ôn luyện đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 hi vọng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 – 2017.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2016 – 2017

I. Tìm cặp bằng nhau

II. Đi tìm kho báu

Question 1: What is the perimeter of a rectangle with sides 5cm by 4cm?

Question 2: Find the sum of numbers that are greater than 50 in the following table.

Question 3: If subtracting 19 from the greatesst 2 – digit number and then dividing the difference by 4, we get the result …

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

A) 19 B) 20 C) 40 D) 20.25

Question 4: There are 38 students in the class 5A. The students can be sit at 11 tables with no empty seats. There are small table for 3 students and large tables for 4 students. How many small tables and large tables in the class?

Question 5: The perimeter of a square is 80cm. What is the measure of each side?

III. Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

I. Tìm cặp bằng nhau

(1) = (18); (2) = (15); (3) = (12); (4) = (8); (5) = (14); (6) = (17); (7) = (10); (9) = (16); (11) = 19); (13) = (20)

II. Đi tìm kho báu

Question 1: 18

Question 2: 120

Question 3: b

Question 4: 6; 5

Question 5: 20

III. Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần

(10) < (4) < (13) < (9) < (16) < (20) < (12) < (3) < (11) < (15) < (2) < (6) < (19) < (18) < (1) < (7) < (5) < (17) < (8) < (14)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button