Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2016 – 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 1 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 – 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2016 – 2017

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 2: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 3: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 4: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 5: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 6: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 7: How many hats are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 8: How many books are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 9: How many pencils are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 10: How many chickens are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 11: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 12: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 13: How many dolls are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 4:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

a) 8 b) 10 c) 9 d) 6
Câu 5: Choose the suitable number to fill in the box:
7 → 8 → □→ 10

a) 6 b) 9 c) 8 d) 7

Câu 6: Choose the suitable number to fill in the box:
6 → 7 →□→ 9

a) 7 b) 8 c ) 5 d) 9

Câu 7: Choose the suitable number to fill in the box: □ > 9

a) 10 b) 2 c) 7 d) 9

Câu 8: Choose the suitable number to fill in the box:□ > 7

a) 6 b) 10 c) 2 d) 7

Bài thi số 3: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: < Câu 2: < Câu 3: < Câu 4: = Câu 5: <

Câu 6: > Câu 7: 6 Câu 8: 10 Câu 9: 8

Câu 10: 5 Câu 11: > Câu 12: > Câu 13: 9

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: > Câu 2: = Câu 3: = Câu 4: c

Câu 5: b Câu 6: b Câu 7: a Câu 8: b

Bài thi số 3: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

Câu 1: 10 < 3 < 8 < 9 < 7 < 5 < 1 < 4 < 6 < 2

Câu 2: 4 < 5 < 7 < 1 < 8 < 2 < 10 < 9 < 6 < 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button