Đề thi học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội

Sen Ti giới thiệu đến quý giáo viên và các em học trò lớp 8 Đề thi học kì 1 môn Toán 8 5 học 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội.

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội:
+ Cho góc vuông xOy và điểm A trên tia Ox sao cho OA centimet = 4. lấy điểm B tùy ý trên tia Oy và gọi M là trọng điểm của AB. Khi B đi lại trên tia Oy thì M đi lại trên đường nào? A. M đi lại trên bán kính Kt vuông góc với bán kính Ox tại K và cách Oy 1 đoạn 2 centimet B. M đi lại trên đường kính góc xOy. CM đi lại trên tia Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 đoạn 4 centimet. DM đi lại trên đường thẳng Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 đoạn 2cm.
+ Cho ABC là tam giác. Gọi O là 1 điểm bên trong tam giác. MNPQ lần là lượt trung điểm của đoạn thẳng OB OC AC AB. Xác định địa điểm của điểm O để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật? A. O nằm trên đường cao của A đối với BC B. O nằm ở đường trung trực của góc A C. O nằm ở đường trung trực kẻ từ A tới BC D. O nằm ở đường trung trực của BC.
+ Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Trên 2 cạnh BC CD lấy 2 điểm M, N sao cho góc MAN 45 độ, trên tia đối DC lấy điểm K sao cho DK = BM. Chọn các câu đúng. A. Hai tam giác ABM và AND đồng dạng với nhau. B. Tam giác ABM bằng tam giác ADK. C. Góc CÓ THỂ bằng 45 độ. D. Tam giác AMN bằng tam giác AKN.

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

Đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 8 đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội.
Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội:
+ Cho góc vuông xOy và điểm A thuộc tia Ox sao cho OA centimet = 4. lấy điểm B tùy ý trên tia Oy và gọi M là trung điểm của AB. Khi B đi lại trên tia Oy thì M đi lại trên đường nào. A. M đi lại trên tia Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 2cm B. M đi lại trên tia phân giác của góc xOy. C. M đi lại trên tia Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 4 centimet. D. M đi lại trên đường thẳng Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 2cm.
+ Cho tam giác ABC. Gọi O là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác. M N P Q lần là lượt trung điểm của các đoạn thẳng OB OC AC AB. Xác định địa điểm của điểm O để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật? A. O nằm trên đường cao hạ từ A xuống BC B. O nằm trên đường phân giác góc A C. O nằm trên đường trung tuyến kẻ từ A xuống BC D. O nằm trên đường trung trực của BC.
+ Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên 2 cạnh BC, CD lấy 2 điểm M, N sao cho góc MAN bằng 45 độ, trên tia đối của tia DC lấy điểm K sao cho DK = BM. Hãy chọn các khẳng định đúng. A. Hai tam giác ABM và AND bằng nhau. B. Tam giác ABM bằng tam giác ADK. C. Góc KAN bằng 45 độ. D. Tam giác AMN bằng tam giác AKN.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 8 đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội.
Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội:
+ Cho góc vuông xOy và điểm A thuộc tia Ox sao cho OA centimet = 4. lấy điểm B tùy ý trên tia Oy và gọi M là trung điểm của AB. Khi B đi lại trên tia Oy thì M đi lại trên đường nào. A. M đi lại trên tia Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 2cm B. M đi lại trên tia phân giác của góc xOy. C. M đi lại trên tia Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 4 centimet. D. M đi lại trên đường thẳng Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 2cm.
+ Cho tam giác ABC. Gọi O là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác. M N P Q lần là lượt trung điểm của các đoạn thẳng OB OC AC AB. Xác định địa điểm của điểm O để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật? A. O nằm trên đường cao hạ từ A xuống BC B. O nằm trên đường phân giác góc A C. O nằm trên đường trung tuyến kẻ từ A xuống BC D. O nằm trên đường trung trực của BC.
+ Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên 2 cạnh BC, CD lấy 2 điểm M, N sao cho góc MAN bằng 45 độ, trên tia đối của tia DC lấy điểm K sao cho DK = BM. Hãy chọn các khẳng định đúng. A. Hai tam giác ABM và AND bằng nhau. B. Tam giác ABM bằng tam giác ADK. C. Góc KAN bằng 45 độ. D. Tam giác AMN bằng tam giác AKN.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 8 đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội.
Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Thạch Thán – Hà Nội:
+ Cho góc vuông xOy và điểm A thuộc tia Ox sao cho OA centimet = 4. lấy điểm B tùy ý trên tia Oy và gọi M là trung điểm của AB. Khi B đi lại trên tia Oy thì M đi lại trên đường nào. A. M đi lại trên tia Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 2cm B. M đi lại trên tia phân giác của góc xOy. C. M đi lại trên tia Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 4 centimet. D. M đi lại trên đường thẳng Kt vuông góc với tia Ox tại K và cách Oy 1 khoảng 2cm.
+ Cho tam giác ABC. Gọi O là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác. M N P Q lần là lượt trung điểm của các đoạn thẳng OB OC AC AB. Xác định địa điểm của điểm O để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật? A. O nằm trên đường cao hạ từ A xuống BC B. O nằm trên đường phân giác góc A C. O nằm trên đường trung tuyến kẻ từ A xuống BC D. O nằm trên đường trung trực của BC.
+ Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên 2 cạnh BC, CD lấy 2 điểm M, N sao cho góc MAN bằng 45 độ, trên tia đối của tia DC lấy điểm K sao cho DK = BM. Hãy chọn các khẳng định đúng. A. Hai tam giác ABM và AND bằng nhau. B. Tam giác ABM bằng tam giác ADK. C. Góc KAN bằng 45 độ. D. Tam giác AMN bằng tam giác AKN.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Thạch #Thán #Hà #Nội

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-thi-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-truong-thcs-thach-than-ha-noi.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button