Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre

Sen Ti giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò lớp 12 Đề thi học kì 1 môn Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre; đề thi có đáp án trắc nghiệm câu 132.

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre:
+ Ông An dự kiến xây 1 cặp bể nước bằng bê tông hình trụ với kích tấc mỗi bể như sau: đường kính của bể (trong) là 2m; thành bồn tắm dày 10 centimet; Chiều cao của bồn tắm là 2,4m. Hỏi Mr. Cần bao lăm m3 bê tông để đổ thành 2 bể nói trên (bề mặt bao quanh các bể)?
+ 1 người lao động muốn xây 1 bể nước hình chữ nhật có kích tấc đáy là 2m x 3m. Hỏi bể chứa được 9 m3 nước thì người thợ phải xây chiều cao tối thiểu của bể là bao lăm?
+ Hình nón (N) có chiều cao là 15a. Diện tích đường kính song song với mặt đáy và cách đỉnh 6a của hình nón có diện tích bằng 4πa 2. Khi đấy thể tích của khối nón (N) bằng?
+ Gọi y = f (x) là hàm số bậc 3 và có đồ thị là 1 đường cong như hình vẽ bên. Cho g (x) = f [ f(x) + 1]. Tìm số nghiệm của phương trình g0 (x) = 0.
+ Gọi y = f (x) là hàm số bậc 2 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các trị giá của m để phương trình | f (x) | = m có 6 nghiệm biệt lập.

Tải xuống tài liệu

.

Đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

[rule_3_plain]

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 132.
Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre:
+ Ông An dự kiến xây 1 cặp bồn chứa nước hình trụ bằng bê-tông với kích tấc mỗi bồn như sau: đường kính bồn (sơ sinh) là 2m; thành bồn dày 10cm; chiều cao của bồn là 2,4m. Hỏi ông An cần tối thiểu bao lăm m3 bê-tông để đổ được phần vách của 2 bồn nêu trên trên (phần bề mặt bao quanh bồn)?
+ 1 người thợ muốn xây bồn chứa nước hình hộp chữ nhật có kích tấc đáy là 2m x 3m. Hỏi để bồn chứa được 9 m3 nước thì người thợ đấy phải xây chiều cao của bồn tối thiểu bằng bao lăm?
+ Khối nón (N) có chiều cao bằng 15a. Thiết diện song song mặt đáy và cách đỉnh hình nón 1 đoạn bằng 6a có diện tích bằng 4πa 2. Khi đấy, thể tích của khối nón (N) bằng?
+ Cho y = f(x) là 1 hàm số bậc 3 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Đặt g(x) = f [ f(x) + 1]. Tìm số nghiệm của phương trình g0(x) = 0.
+ Cho y = f(x) là 1 hàm số bậc 4 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các trị giá của m để phương trình |f(x)| = m có 6 nghiệm phân biệt.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

[rule_3_plain]

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 132.
Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre:
+ Ông An dự kiến xây 1 cặp bồn chứa nước hình trụ bằng bê-tông với kích tấc mỗi bồn như sau: đường kính bồn (sơ sinh) là 2m; thành bồn dày 10cm; chiều cao của bồn là 2,4m. Hỏi ông An cần tối thiểu bao lăm m3 bê-tông để đổ được phần vách của 2 bồn nêu trên trên (phần bề mặt bao quanh bồn)?
+ 1 người thợ muốn xây bồn chứa nước hình hộp chữ nhật có kích tấc đáy là 2m x 3m. Hỏi để bồn chứa được 9 m3 nước thì người thợ đấy phải xây chiều cao của bồn tối thiểu bằng bao lăm?
+ Khối nón (N) có chiều cao bằng 15a. Thiết diện song song mặt đáy và cách đỉnh hình nón 1 đoạn bằng 6a có diện tích bằng 4πa 2. Khi đấy, thể tích của khối nón (N) bằng?
+ Cho y = f(x) là 1 hàm số bậc 3 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Đặt g(x) = f [ f(x) + 1]. Tìm số nghiệm của phương trình g0(x) = 0.
+ Cho y = f(x) là 1 hàm số bậc 4 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các trị giá của m để phương trình |f(x)| = m có 6 nghiệm phân biệt.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 132.
Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre:
+ Ông An dự kiến xây 1 cặp bồn chứa nước hình trụ bằng bê-tông với kích tấc mỗi bồn như sau: đường kính bồn (sơ sinh) là 2m; thành bồn dày 10cm; chiều cao của bồn là 2,4m. Hỏi ông An cần tối thiểu bao lăm m3 bê-tông để đổ được phần vách của 2 bồn nêu trên trên (phần bề mặt bao quanh bồn)?
+ 1 người thợ muốn xây bồn chứa nước hình hộp chữ nhật có kích tấc đáy là 2m x 3m. Hỏi để bồn chứa được 9 m3 nước thì người thợ đấy phải xây chiều cao của bồn tối thiểu bằng bao lăm?
+ Khối nón (N) có chiều cao bằng 15a. Thiết diện song song mặt đáy và cách đỉnh hình nón 1 đoạn bằng 6a có diện tích bằng 4πa 2. Khi đấy, thể tích của khối nón (N) bằng?
+ Cho y = f(x) là 1 hàm số bậc 3 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Đặt g(x) = f [ f(x) + 1]. Tìm số nghiệm của phương trình g0(x) = 0.
+ Cho y = f(x) là 1 hàm số bậc 4 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các trị giá của m để phương trình |f(x)| = m có 6 nghiệm phân biệt.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

[rule_3_plain]

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Trương #Vĩnh #Ký #Bến #Tre

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-hoc-ki-1-toan-12-nam-2021-2022-truong-thpt-truong-vinh-ky-ben-tre.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button