Đề thi HK1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô và các em học trò lớp 12 Đề thi HS1 môn Toán 12 5 học 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; thi có đáp án.

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Cho hàm số xác định, liên tiếp trên và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Câu nào sau đây ko đúng? A. Hàm số có 3 điểm cực trị. B. được gọi là điểm cực tiểu của hàm số. C. được gọi là trị giá bé nhất của hàm số. D. được gọi là điểm cực đại của hàm số.
+ Mr. An gửi vào nhà băng số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 7% / 5, biết rằng nếu ko rút tiền ra khỏi nhà băng thì cứ sau mỗi 5 số tiền lãi sẽ được cộng vào vốn gốc. Sau 10 5, nếu ko rút lãi và ví thử lãi suất nhà băng ko chỉnh sửa thì số tiền (đơn vị là Việt Nam Đồng) nhưng Mr. Và đã nhận, bao gồm cả gốc và lãi?
+ Cho hàm số 3 2 y ax bx cx d có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình 3 2 ax bx cx d 2 0 có bao lăm nghiệm? A. Phương trình có đúng 1 nghiệm. B. Phương trình có đúng 2 nghiệm. C. Phương trình vô nghiệm. D. Phương trình có đúng 3 nghiệm.
+ Cho hàm số yx log. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số có tập trị giá nào. B. Hàm số đồng biến trên khoảng. C. Hàm số có tập xác định là. D. Hàm số có 1 tập trị giá.
+ Cho vận động thẳng xác định bởi phương trình 1 4 2 3 2 S tt trong ấy t tính bằng giây (s), S tính bằng mét (m). Tính tốc độ của vận động tại thời khắc ts 4.

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Cho hàm số xác định, liên tiếp trên và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số có 3 điểm cực trị. B. được gọi là điểm cực tiểu của hàm số. C. được gọi là trị giá cực tiểu của hàm số. D. được gọi là điểm cực đại của hàm số.
+ Ông An gửi số tiền 100 triệu đồng vào nhà băng với lãi suất 7% trên/ 5, biết rằng nếu ko rút tiền ra khỏi nhà băng thì cứ sau mỗi 5 số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban sơ. Hỏi sau thời kì 10 5 nếu ko rút lãi lần nào và ví thử lãi suất nhà băng ko chỉnh sửa thì số tiền (đơn vị là đồng) nhưng ông An thu được tính cả gốc lẫn lãi là?
+ Cho hàm số 3 2 y ax bx cx d có đồ thị như hình bên. Hỏi phương trình 3 2 ax bx cx d 2 0 có bao lăm nghiệm? A. Phương trình có đúng 1 nghiệm. B. Phương trình có đúng 2 nghiệm. C. Phương trình khôngg có nghiệm. D. Phương trình có đúng 3 nghiệm.
+ Cho hàm số y x log. Khẳng định nào sau đây khẳng định SAI? A. Hàm số có tập trị giá là. B. Hàm số đồng biến trên khoảng. C. Hàm số có tập xác định là. D. Hàm số có tập trị giá là.
+ Cho chuyển thẳng xác định bởi phương trình 1 4 2 3 2 S t t trong ấy t tính bằng giây (s), S được tính bằng mét (m). Tính tốc độ của vận động tại thời khắc t s 4.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_2_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_2_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Cho hàm số xác định, liên tiếp trên và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số có 3 điểm cực trị. B. được gọi là điểm cực tiểu của hàm số. C. được gọi là trị giá cực tiểu của hàm số. D. được gọi là điểm cực đại của hàm số.
+ Ông An gửi số tiền 100 triệu đồng vào nhà băng với lãi suất 7% trên/ 5, biết rằng nếu ko rút tiền ra khỏi nhà băng thì cứ sau mỗi 5 số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban sơ. Hỏi sau thời kì 10 5 nếu ko rút lãi lần nào và ví thử lãi suất nhà băng ko chỉnh sửa thì số tiền (đơn vị là đồng) nhưng ông An thu được tính cả gốc lẫn lãi là?
+ Cho hàm số 3 2 y ax bx cx d có đồ thị như hình bên. Hỏi phương trình 3 2 ax bx cx d 2 0 có bao lăm nghiệm? A. Phương trình có đúng 1 nghiệm. B. Phương trình có đúng 2 nghiệm. C. Phương trình khôngg có nghiệm. D. Phương trình có đúng 3 nghiệm.
+ Cho hàm số y x log. Khẳng định nào sau đây khẳng định SAI? A. Hàm số có tập trị giá là. B. Hàm số đồng biến trên khoảng. C. Hàm số có tập xác định là. D. Hàm số có tập trị giá là.
+ Cho chuyển thẳng xác định bởi phương trình 1 4 2 3 2 S t t trong ấy t tính bằng giây (s), S được tính bằng mét (m). Tính tốc độ của vận động tại thời khắc t s 4.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Cho hàm số xác định, liên tiếp trên và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số có 3 điểm cực trị. B. được gọi là điểm cực tiểu của hàm số. C. được gọi là trị giá cực tiểu của hàm số. D. được gọi là điểm cực đại của hàm số.
+ Ông An gửi số tiền 100 triệu đồng vào nhà băng với lãi suất 7% trên/ 5, biết rằng nếu ko rút tiền ra khỏi nhà băng thì cứ sau mỗi 5 số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban sơ. Hỏi sau thời kì 10 5 nếu ko rút lãi lần nào và ví thử lãi suất nhà băng ko chỉnh sửa thì số tiền (đơn vị là đồng) nhưng ông An thu được tính cả gốc lẫn lãi là?
+ Cho hàm số 3 2 y ax bx cx d có đồ thị như hình bên. Hỏi phương trình 3 2 ax bx cx d 2 0 có bao lăm nghiệm? A. Phương trình có đúng 1 nghiệm. B. Phương trình có đúng 2 nghiệm. C. Phương trình khôngg có nghiệm. D. Phương trình có đúng 3 nghiệm.
+ Cho hàm số y x log. Khẳng định nào sau đây khẳng định SAI? A. Hàm số có tập trị giá là. B. Hàm số đồng biến trên khoảng. C. Hàm số có tập xác định là. D. Hàm số có tập trị giá là.
+ Cho chuyển thẳng xác định bởi phương trình 1 4 2 3 2 S t t trong ấy t tính bằng giây (s), S được tính bằng mét (m). Tính tốc độ của vận động tại thời khắc t s 4.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/de-thi-hk1-toan-12-nam-2021-2022-truong-thpt-trieu-quang-phuc-hung-yen.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button