Đề thi HK1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Ngày … tháng 1 5 2022, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, thị thành Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức thăm dò chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021-2022.

Đề thi HS1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Diêu Vinh – Đồng Nai mã đề 120 gồm 05 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài của học trò là 45 phút, đề thi có đáp án.

Trích đề thi học kì 1 lớp 12 môn toán 5 2021 – 2022 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai:
1 hình hộp chữ nhật có 3 kích tấc là log2 x (centimet), log3 x (centimet), log4 x (centimet). Gọi S cm2 là tổng diện tích các mặt phẳng của hình lập phương và V cm3 là thể tích của hình lập phương. Biết rằng S = V thì trị giá của x là bao lăm?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1, G2 lần là lượt trọng điểm của các tam giác ACD và SCD. Biết rằng thể tích hình chóp S.ABCD V thì thể tích của khối tứ diện G1G2AB là?
+ Cho chiều cao hình nón h = 15 centimet. Gọi (P) là mặt phẳng qua đỉnh của hình nón sao cho khoảng cách từ tâm của hình nón tới (P) là 12 centimet và diện tích đường kính tạo bởi (P) và hình nón là 375 cm2. Thể tích của khối nón là bao lăm?
1 hình trụ có chiều cao 16 centimet và bán kính đáy là 10 centimet. Giao của hình trụ với mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ được trình diễn là hình vuông. Khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và trục của hình trụ là bao lăm?
+ Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R = 29 centimet và mặt phẳng (P). Khoảng cách từ O tới mặt phẳng (P) là 21 centimet. Chu vi của đường tròn giao tuyến tạo bởi (P) và (S) là bao lăm?

Tải xuống tài liệu

.

Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

Ngày … tháng 01 5 2022, trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thị thành Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức kì thi thăm dò chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022.
Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai mã đề 120 gồm 05 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 45 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai:
+ 1 hình hộp chữ nhật có 3 kích tấc log2 x (centimet), log3 x (centimet), log4 x (centimet). Gọi S cm2 là tổng diện tích các mặt của hình hộp và V cm3 là thể tích của khối hộp. Biết rằng S = V trị giá của x là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1, G2 lần là lượt trọng điểm các tam giác ACD và SCD. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD là V, thể tích khối tứ diện G1G2AB là?
+ Cho hình nón có chiều cao h = 15 centimet. Gọi (P) là mặt phẳng qua đỉnh của hình nón sao cho khoảng cách từ tâm của đáy hình nón tới (P) bằng 12 centimet và diện tích tiết diện tạo bởi (P) và hình nón bằng 375 cm2. Thể tích của khối nón là?
+ 1 hình trụ có chiều cao bằng 16 centimet, bán kính đáy bằng 10 centimet. Cắt hình trụ bằng 1 mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ ta được tiết diện là 1 hình vuông. Khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và trục của hình trụ là?
+ Cho hình cầu (S ) có tâm O, bán kính R = 29 centimet và mặt phẳng (P). Khoảng cách từ O tới mặt phẳng (P) là 21 centimet. Đường tròn giao tuyến tạo bởi (P) và (S) có chu vi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

[rule_2_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

[rule_2_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

Ngày … tháng 01 5 2022, trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thị thành Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức kì thi thăm dò chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022.
Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai mã đề 120 gồm 05 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 45 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai:
+ 1 hình hộp chữ nhật có 3 kích tấc log2 x (centimet), log3 x (centimet), log4 x (centimet). Gọi S cm2 là tổng diện tích các mặt của hình hộp và V cm3 là thể tích của khối hộp. Biết rằng S = V trị giá của x là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1, G2 lần là lượt trọng điểm các tam giác ACD và SCD. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD là V, thể tích khối tứ diện G1G2AB là?
+ Cho hình nón có chiều cao h = 15 centimet. Gọi (P) là mặt phẳng qua đỉnh của hình nón sao cho khoảng cách từ tâm của đáy hình nón tới (P) bằng 12 centimet và diện tích tiết diện tạo bởi (P) và hình nón bằng 375 cm2. Thể tích của khối nón là?
+ 1 hình trụ có chiều cao bằng 16 centimet, bán kính đáy bằng 10 centimet. Cắt hình trụ bằng 1 mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ ta được tiết diện là 1 hình vuông. Khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và trục của hình trụ là?
+ Cho hình cầu (S ) có tâm O, bán kính R = 29 centimet và mặt phẳng (P). Khoảng cách từ O tới mặt phẳng (P) là 21 centimet. Đường tròn giao tuyến tạo bởi (P) và (S) có chu vi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

Ngày … tháng 01 5 2022, trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thị thành Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức kì thi thăm dò chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022.
Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai mã đề 120 gồm 05 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 45 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai:
+ 1 hình hộp chữ nhật có 3 kích tấc log2 x (centimet), log3 x (centimet), log4 x (centimet). Gọi S cm2 là tổng diện tích các mặt của hình hộp và V cm3 là thể tích của khối hộp. Biết rằng S = V trị giá của x là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1, G2 lần là lượt trọng điểm các tam giác ACD và SCD. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD là V, thể tích khối tứ diện G1G2AB là?
+ Cho hình nón có chiều cao h = 15 centimet. Gọi (P) là mặt phẳng qua đỉnh của hình nón sao cho khoảng cách từ tâm của đáy hình nón tới (P) bằng 12 centimet và diện tích tiết diện tạo bởi (P) và hình nón bằng 375 cm2. Thể tích của khối nón là?
+ 1 hình trụ có chiều cao bằng 16 centimet, bán kính đáy bằng 10 centimet. Cắt hình trụ bằng 1 mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ ta được tiết diện là 1 hình vuông. Khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và trục của hình trụ là?
+ Cho hình cầu (S ) có tâm O, bán kính R = 29 centimet và mặt phẳng (P). Khoảng cách từ O tới mặt phẳng (P) là 21 centimet. Đường tròn giao tuyến tạo bởi (P) và (S) có chu vi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-hk1-toan-12-nam-2021-2022-truong-chuyen-luong-the-vinh-dong-nai.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button