Đề thi HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô và các em học trò Đề thi HS1 môn Toán lớp 11 5 học 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; thi có đáp án.

Trích đề thi học kì 1 môn Toán 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Cho 5 đường thẳng song song bậc 1 2 3 4 5 a a a a a và 7 đường thẳng song song 1 2 3 4 5 6 7 b b b b b b cùng lúc cắt 5 đường thẳng trên. Tính số hình bình hành do 12 đường thẳng đã cho tạo thành?
+ Tại chương trình “Skoolboekrak” 1 nhà tài trợ đã tặng sách tham khảo gồm 7 cuốn Toán, 8 cuốn Vật lý, 9 cuốn Hóa học (các loại sách cùng loại) làm phần thưởng cho 12 học trò, mỗi học trò được 2 cuốn các loại. Trong số 12 học trò trên, có 2 bạn là Quang và Thiện. Tính xác suất để Quang và Thiện có phần thưởng y sì?
+ Lan tiết kiệm để sắm 1 cây đàn. Trong tuần trước nhất, Lan tiết kiệm được 42 đô la Mỹ, và trong mỗi tuần tiếp theo, Lan thêm 8 đô la Mỹ vào account tiết kiệm của mình. Cây đàn nhưng Lan phải sắm có giá 400 đô la Mỹ. Trong tuần thứ mấy Lan có đủ tiền để sắm cây đàn ấy?
+ Tam giác có 3 đỉnh là trọng điểm 3 cạnh của tam giác ABC được gọi là trung tuyến của tam giác ABC. Ta dựng quy trình các tam giác 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ABC ABCABC sao cho ABC 1 1 1 là tam giác đều cạnh 3 của nó. Với mỗi số nguyên dương n 2, tam giác ABC nnn là trung tuyến của tam giác ABC nnn 1 1 1. Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu n S tương ứng là diện tích hình tròn tam giác ABC nn n. Tổng số SSSS 1 2 2021 là bao lăm?
+ Phép biến hình nào sau đây ko có thuộc tính “Biến 2 điểm biệt lập MN tuần tự thành 2 điểm MN và MN MN”. A. Phép tịnh tiến. B. Phép quay. C. Là phép đối xứng. D. Hoán vị với tỉ số k> 1.

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

Đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Trong mặt phẳng cho 5 đường thẳng song song 1 2 3 4 5 a a a a a và 7 đường thẳng song song 1 2 3 4 5 6 7 b b b b b b b cùng lúc cắt 5 đường thẳng trên. Tính số hình bình hành hình thành bởi 12 đường thẳng đã cho?
+ Tại chương trình “Tủ sách học đường”, 1 mạnh thường quân đã trao tặng các cuốn sách tham khảo gồm 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Vật Lí, 9 cuốn sách Hóa Học (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 12 học trò, mỗi học trò được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 12 học trò trên có 2 bạn Quang và Thiện. Tính xác suất để 2 bạn Quang và Thiện có phần thưởng giống nhau?
+ Lan đang tiết kiệm để sắm 1 cây guitar. Trong tuần trước nhất Lan để dành 42 đô la Mỹ, và trong mỗi tuần tiếp theo, Lan đã thêm 8 đô la Mỹ vào account tiết kiệm của mình. Cây guitar Lan cần sắm có giá 400 đô la Mỹ. Hỏi vào tuần thứ bao lăm thì Lan có đủ tiền để sắm cây guitar ấy?
+ Tam giác nhưng 3 đỉnh của nó là 3 trung điểm 3 cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC. Ta xây dựng dãy các tam giác 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ABC A B C A B C sao cho ABC 1 1 1 là 1 tam giác đều cạnh bằng 3. Với mỗi số nguyên dương n 2, tam giác A B C n n n là tam giác trung bình của tam giác A B C n n n 1 1 1. Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu n S tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác A B C n n n. Tổng S S S S 1 2 2021 là?
+ Phép biến hình nào sau đây ko có thuộc tính “Biến 2 điểm phân biệt M N tuần tự thành 2 điểm M N nhưng M N MN”. A. Phép tịnh tiến. B. Phép quay. C. Phép đối xứng trục. D. Phép vị tự với tỉ số k > 1.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_2_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_2_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Trong mặt phẳng cho 5 đường thẳng song song 1 2 3 4 5 a a a a a và 7 đường thẳng song song 1 2 3 4 5 6 7 b b b b b b b cùng lúc cắt 5 đường thẳng trên. Tính số hình bình hành hình thành bởi 12 đường thẳng đã cho?
+ Tại chương trình “Tủ sách học đường”, 1 mạnh thường quân đã trao tặng các cuốn sách tham khảo gồm 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Vật Lí, 9 cuốn sách Hóa Học (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 12 học trò, mỗi học trò được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 12 học trò trên có 2 bạn Quang và Thiện. Tính xác suất để 2 bạn Quang và Thiện có phần thưởng giống nhau?
+ Lan đang tiết kiệm để sắm 1 cây guitar. Trong tuần trước nhất Lan để dành 42 đô la Mỹ, và trong mỗi tuần tiếp theo, Lan đã thêm 8 đô la Mỹ vào account tiết kiệm của mình. Cây guitar Lan cần sắm có giá 400 đô la Mỹ. Hỏi vào tuần thứ bao lăm thì Lan có đủ tiền để sắm cây guitar ấy?
+ Tam giác nhưng 3 đỉnh của nó là 3 trung điểm 3 cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC. Ta xây dựng dãy các tam giác 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ABC A B C A B C sao cho ABC 1 1 1 là 1 tam giác đều cạnh bằng 3. Với mỗi số nguyên dương n 2, tam giác A B C n n n là tam giác trung bình của tam giác A B C n n n 1 1 1. Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu n S tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác A B C n n n. Tổng S S S S 1 2 2021 là?
+ Phép biến hình nào sau đây ko có thuộc tính “Biến 2 điểm phân biệt M N tuần tự thành 2 điểm M N nhưng M N MN”. A. Phép tịnh tiến. B. Phép quay. C. Phép đối xứng trục. D. Phép vị tự với tỉ số k > 1.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên; đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Trong mặt phẳng cho 5 đường thẳng song song 1 2 3 4 5 a a a a a và 7 đường thẳng song song 1 2 3 4 5 6 7 b b b b b b b cùng lúc cắt 5 đường thẳng trên. Tính số hình bình hành hình thành bởi 12 đường thẳng đã cho?
+ Tại chương trình “Tủ sách học đường”, 1 mạnh thường quân đã trao tặng các cuốn sách tham khảo gồm 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Vật Lí, 9 cuốn sách Hóa Học (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 12 học trò, mỗi học trò được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 12 học trò trên có 2 bạn Quang và Thiện. Tính xác suất để 2 bạn Quang và Thiện có phần thưởng giống nhau?
+ Lan đang tiết kiệm để sắm 1 cây guitar. Trong tuần trước nhất Lan để dành 42 đô la Mỹ, và trong mỗi tuần tiếp theo, Lan đã thêm 8 đô la Mỹ vào account tiết kiệm của mình. Cây guitar Lan cần sắm có giá 400 đô la Mỹ. Hỏi vào tuần thứ bao lăm thì Lan có đủ tiền để sắm cây guitar ấy?
+ Tam giác nhưng 3 đỉnh của nó là 3 trung điểm 3 cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC. Ta xây dựng dãy các tam giác 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ABC A B C A B C sao cho ABC 1 1 1 là 1 tam giác đều cạnh bằng 3. Với mỗi số nguyên dương n 2, tam giác A B C n n n là tam giác trung bình của tam giác A B C n n n 1 1 1. Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu n S tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác A B C n n n. Tổng S S S S 1 2 2021 là?
+ Phép biến hình nào sau đây ko có thuộc tính “Biến 2 điểm phân biệt M N tuần tự thành 2 điểm M N nhưng M N MN”. A. Phép tịnh tiến. B. Phép quay. C. Phép đối xứng trục. D. Phép vị tự với tỉ số k > 1.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/de-thi-hk1-toan-11-nam-2021-2022-truong-thpt-trieu-quang-phuc-hung-yen.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button