Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán 12 5 học 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị mã đề 177 gồm 08 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài của học trò là 90 phút, đề thi có đáp án. 177 276 378 475 574 673 779 872.

Trích đề thi cuối học kì 1 lớp 12 môn Toán 5 học 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B AB a BC a 2 SA ABC và SA a 3. Gọi E là điểm trên SB sao cho 1 2 SE EB và F là tâm SC của nó. Tính thể tích V1 của khối nón A BCFE.
+ Cho S ABC là hình chóp đều có cạnh đáy bằng 2a và mặt bên hợp với mặt đáy 1 góc 60. Gọi S là đường tròn ngoại tiếp hình chóp S ABC. Thể tích khối cầu tạo bởi khối cầu S bằng?
+ Gọi tên m0 trị giá của thông số m để phương trình 2 2 2 log 3 log 3 2 0 xm xm có 2 nghiệm 1 2 xx thỏa mãn 1 2 xx 64. Khi đấy?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị mã đề 177 gồm 08 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 177 276 378 475 574 673 779 872.
Trích dẫn đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B AB a BC a 2 SA ABC và SA a 3. Gọi E là điểm thuộc cạnh SB sao cho 1 2 SE EB và F là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích V1 của khối chóp A BCFE.
+ Cho hình chóp đều S ABC có cạnh đáy bằng 2a mặt bên hợp với mặt đáy 1 góc 60. Gọi S là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. Thể tích của khối cầu hình thành bởi mặt cầu S bằng?
+ Gọi m0 trị giá của thông số m để phương trình 2 2 2 log 3 log 3 2 0 xm x m có 2 nghiệm 1 2 x x 1 2 x x 64. Khi đấy?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị mã đề 177 gồm 08 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 177 276 378 475 574 673 779 872.
Trích dẫn đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B AB a BC a 2 SA ABC và SA a 3. Gọi E là điểm thuộc cạnh SB sao cho 1 2 SE EB và F là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích V1 của khối chóp A BCFE.
+ Cho hình chóp đều S ABC có cạnh đáy bằng 2a mặt bên hợp với mặt đáy 1 góc 60. Gọi S là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. Thể tích của khối cầu hình thành bởi mặt cầu S bằng?
+ Gọi m0 trị giá của thông số m để phương trình 2 2 2 log 3 log 3 2 0 xm x m có 2 nghiệm 1 2 x x 1 2 x x 64. Khi đấy?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

Đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị mã đề 177 gồm 08 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 177 276 378 475 574 673 779 872.
Trích dẫn đề thi cuối kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B AB a BC a 2 SA ABC và SA a 3. Gọi E là điểm thuộc cạnh SB sao cho 1 2 SE EB và F là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích V1 của khối chóp A BCFE.
+ Cho hình chóp đều S ABC có cạnh đáy bằng 2a mặt bên hợp với mặt đáy 1 góc 60. Gọi S là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. Thể tích của khối cầu hình thành bởi mặt cầu S bằng?
+ Gọi m0 trị giá của thông số m để phương trình 2 2 2 log 3 log 3 2 0 xm x m có 2 nghiệm 1 2 x x 1 2 x x 64. Khi đấy?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #thi #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Lê #Lợi #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-cuoi-ky-1-toan-12-nam-2021-2022-truong-thpt-le-loi-quang-tri.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button