Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa

Sen Ti giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò Đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Như Thanh – Thanh Hóa.

Trích đề rà soát cuối học kì 1 lớp 12 môn Toán 5 học 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa:
+ Cho lăng trụ đứng ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng điểm của tam giác ABC. Nếu khoảng cách giữa 2 đường thẳng AA và BC là 3 4 a. Khi ấy thể tích của khối lăng trụ?
+ Cho hình nón có đường cao bằng 4 đường kính đi qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón thành 1 tam giác chữ nhật có diện tích bằng 16. Thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho bằng?
+ Mr. 1 người gửi tiền 200 triệu đồng vào nhà băng theo bề ngoài lãi kép, lãi suất 6,5% / 5 và lãi suất ko đổi trong suốt thời kì gửi. Sau 6 5, lợi nhuận của bạn là bao lăm (làm tròn tới hàng triệu)? A. 92 triệu đồng. B. 226 triệu đồng. C. 74 triệu đồng. D. 175 triệu đồng.

Tải xuống tài liệu

.

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

[rule_3_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi dò xét chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Như Thanh – Thanh Hóa.
Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa:
+ Cho lăng trụ ABC A B C có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng điểm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa 2 đường thẳng AA và BC bằng 3 4 a. Khi ấy thể tích của khối lăng trụ là?
+ Cho hình nón có chiều cao bằng 4 tiết diện qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo 1 tiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 16. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng?
+ Ông A gửi 200 triệu đồng vào 1 nhà băng theo bề ngoài lãi kép,với lãi suất là 6,5% 1 5 và lãi suất ko đổi trong suốt thời kì gửi. Sau 6 5, số tiền lãi (làm tròn tới hàng triệu) của ông bằng bao lăm? A. 92 triệu đồng. B. 226 triệu đồng. C. 74 triệu đồng. D. 175 triệu đồng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

[rule_2_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

[rule_2_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

[rule_3_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi dò xét chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Như Thanh – Thanh Hóa.
Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa:
+ Cho lăng trụ ABC A B C có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng điểm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa 2 đường thẳng AA và BC bằng 3 4 a. Khi ấy thể tích của khối lăng trụ là?
+ Cho hình nón có chiều cao bằng 4 tiết diện qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo 1 tiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 16. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng?
+ Ông A gửi 200 triệu đồng vào 1 nhà băng theo bề ngoài lãi kép,với lãi suất là 6,5% 1 5 và lãi suất ko đổi trong suốt thời kì gửi. Sau 6 5, số tiền lãi (làm tròn tới hàng triệu) của ông bằng bao lăm? A. 92 triệu đồng. B. 226 triệu đồng. C. 74 triệu đồng. D. 175 triệu đồng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

Sen Ti giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi dò xét chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Như Thanh – Thanh Hóa.
Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường Như Thanh – Thanh Hóa:
+ Cho lăng trụ ABC A B C có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng điểm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa 2 đường thẳng AA và BC bằng 3 4 a. Khi ấy thể tích của khối lăng trụ là?
+ Cho hình nón có chiều cao bằng 4 tiết diện qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo 1 tiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 16. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng?
+ Ông A gửi 200 triệu đồng vào 1 nhà băng theo bề ngoài lãi kép,với lãi suất là 6,5% 1 5 và lãi suất ko đổi trong suốt thời kì gửi. Sau 6 5, số tiền lãi (làm tròn tới hàng triệu) của ông bằng bao lăm? A. 92 triệu đồng. B. 226 triệu đồng. C. 74 triệu đồng. D. 175 triệu đồng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

[rule_3_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kỳ #Toán #5 #trường #Như #Thanh #Thanh #Hóa

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-cuoi-hoc-ky-1-toan-12-nam-2021-2022-truong-nhu-thanh-thanh-hoa.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button