Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định

Đề rà soát học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Trực Ninh – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì làm bài dành cho học trò. để xong xuôi bài thi nằm là 90 phút (không kể thời kì thầy cô giáo coi thi phát tay).

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 5 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Trực Ninh – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái trước phương án ấy vào bảng: Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc là A. hình chữ nhật. B. hình vuông. C. hình thoi D. hình thang cân.
+ Diện tích hình chữ nhật ban sơ sẽ chỉnh sửa như thế nào nếu cả chiều dài và chiều rộng đều nâng cao 3 lần? A. tăng 3 lần B. tăng 6 lần C. tăng 9 lần D. ko đổi.
+ Mệnh đề nào sau đây là đúng A. Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. B. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. C. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật. D. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
+ Cho ABC là tam giác cân tại A có M là trọng điểm BC. Gọi H là điểm đối xứng với A bao quanh điểm M. a) Chứng minh tứ giác ABHC là hình thoi. b) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt bán kính CA tại điểm F. Gọi là giao điểm của AB và HF. Chứng minh rằng I là trung điểm của AB. c) Kẻ từ C 1 đường thẳng song song với AH, đường thẳng này cắt bán kính BA tại điểm E. Chứng minh tứ giác BCEF là hình chữ nhật.
+ Tứ giác ABCD có AC cắt BD tại O và OA OB OC OD thì tứ giác ABCD A. hình chữ nhật B. hình thoi C. hình vuông D. hình thang cân.

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án ấy vào bài làm: Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là A. hình chữ nhật. B. hình vuông. C. hình thoi D. hình thang cân.
+ Diện tích của hình chữ nhật chỉnh sửa như thế nào so với ban sơ nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng 3 lần? A. tăng 3 lần B. tăng 6 lần C. tăng 9 lần D. ko đổi.
+ Khẳng định nào sau đây là đúng A. Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. B. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. C. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật. D. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
+ Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC. Gọi H là điểm đối xứng với A qua điểm M. a) Chứng minh tứ giác ABHC là hình thoi. b) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt tia CA tại điểm F. Gọi I là giao điểm của AB và HF. Chứng minh I là trung điểm của AB. c) Từ C kẻ đường thẳng song song với AH, đường thẳng này cắt tia BA tại điểm E. Chứng minh tứ giác BCEF là hình chữ nhật.
+ Tứ giác ABCD có AC cắt BD tại O và OA OB OC OD thì tứ giác ABCD là A. hình chữ nhật B. hình thoi C. hình vuông D. hình thang cân.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án ấy vào bài làm: Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là A. hình chữ nhật. B. hình vuông. C. hình thoi D. hình thang cân.
+ Diện tích của hình chữ nhật chỉnh sửa như thế nào so với ban sơ nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng 3 lần? A. tăng 3 lần B. tăng 6 lần C. tăng 9 lần D. ko đổi.
+ Khẳng định nào sau đây là đúng A. Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. B. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. C. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật. D. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
+ Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC. Gọi H là điểm đối xứng với A qua điểm M. a) Chứng minh tứ giác ABHC là hình thoi. b) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt tia CA tại điểm F. Gọi I là giao điểm của AB và HF. Chứng minh I là trung điểm của AB. c) Từ C kẻ đường thẳng song song với AH, đường thẳng này cắt tia BA tại điểm E. Chứng minh tứ giác BCEF là hình chữ nhật.
+ Tứ giác ABCD có AC cắt BD tại O và OA OB OC OD thì tứ giác ABCD là A. hình chữ nhật B. hình thoi C. hình vuông D. hình thang cân.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Trực Ninh – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án ấy vào bài làm: Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là A. hình chữ nhật. B. hình vuông. C. hình thoi D. hình thang cân.
+ Diện tích của hình chữ nhật chỉnh sửa như thế nào so với ban sơ nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng 3 lần? A. tăng 3 lần B. tăng 6 lần C. tăng 9 lần D. ko đổi.
+ Khẳng định nào sau đây là đúng A. Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. B. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. C. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật. D. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
+ Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC. Gọi H là điểm đối xứng với A qua điểm M. a) Chứng minh tứ giác ABHC là hình thoi. b) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt tia CA tại điểm F. Gọi I là giao điểm của AB và HF. Chứng minh I là trung điểm của AB. c) Từ C kẻ đường thẳng song song với AH, đường thẳng này cắt tia BA tại điểm E. Chứng minh tứ giác BCEF là hình chữ nhật.
+ Tứ giác ABCD có AC cắt BD tại O và OA OB OC OD thì tứ giác ABCD là A. hình chữ nhật B. hình thoi C. hình vuông D. hình thang cân.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Trực #Ninh #Nam #Định

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-phong-gddt-truc-ninh-nam-dinh.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button