Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định

Đề rà soát học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Mỹ Lộc – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì làm bài dành cho học trò. để chấm dứt bài thi nằm là 90 phút (không kể thời kì thầy cô giáo coi thi phát).

Với Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8 5 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Mỹ Lộc – Nam Định:
+ Cho ABC là tam giác vuông tại A AB AC vẽ đường cao AH. Từ H kí hiệu HD AB HE AC D AB E AC, lấy O là tâm BC, I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A ACB. c) Chứng minh OA DE.
+ Trong tam giác ABC, M là trọng điểm AB, N là trọng điểm AC. Nếu MN bằng 6cm thì độ dài BC của nó là A. 6cm B. 12cm C. 16cm D. 3cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. hình thang cân B. tam giác đều C. tam giác vuông D. hình bình hành.
+ Để tấm gỗ có độ dài 2 đường chéo lần là lượt 6cm và lúc đấy độ dài cạnh tấm là A.5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm.
+ Chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái trước phương án đấy vào bài tập Mở mang biểu thức 2 2x 1 ta được?

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HD AB HE AC D AB E AC gọi O là trung điểm của BC, I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A DE ACB. c) Chứng minh OA DE.
+ Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Biết MN 6cm lúc đấy độ dài cạnh BC là A. 6cm B. 12cm C. 16cm D. 3cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. hình thang cân B. tam giác đều C. tam giác vuông D. hình bình hành.
+ Cho hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần là lượt 6cm và lúc đấy độ dài cạnh hình thoi là A.5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm.
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm Khai triển biểu thức 2 2x 1 ta được?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HD AB HE AC D AB E AC gọi O là trung điểm của BC, I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A DE ACB. c) Chứng minh OA DE.
+ Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Biết MN 6cm lúc đấy độ dài cạnh BC là A. 6cm B. 12cm C. 16cm D. 3cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. hình thang cân B. tam giác đều C. tam giác vuông D. hình bình hành.
+ Cho hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần là lượt 6cm và lúc đấy độ dài cạnh hình thoi là A.5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm.
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm Khai triển biểu thức 2 2x 1 ta được?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HD AB HE AC D AB E AC gọi O là trung điểm của BC, I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A DE ACB. c) Chứng minh OA DE.
+ Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Biết MN 6cm lúc đấy độ dài cạnh BC là A. 6cm B. 12cm C. 16cm D. 3cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. hình thang cân B. tam giác đều C. tam giác vuông D. hình bình hành.
+ Cho hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần là lượt 6cm và lúc đấy độ dài cạnh hình thoi là A.5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm.
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm Khai triển biểu thức 2 2x 1 ta được?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-phong-gddt-my-loc-nam-dinh.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button