Đề kiểm tra học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội

Ngày 29/12/2021, trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội tổ chức dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021-2022.

Đề rà soát học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội được biên soạn với vẻ ngoài 100% đề thi trắc nghiệm, gồm 5 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì làm làm bài thi Thời gian làm bài là 90 phút, đề thi có đáp án.

TÔI. DẤU HIỆU

– Học trò nắm vững các luật lệ nhân, chia đơn thức, đa thức với đa thức, 7 hằng đẳng thức, các cách tính nhân tử của đa thức (nhân tử thường, quy bình đẳng thức, phân nhóm).
– Áp dụng kiến ​​thức đã học để giải các bài toán về tìm x, rút ​​gọn biểu thức, nhân tử của đa thức.
– HS quy đồng, rút ​​gọn phân số và cộng, trừ 2 phân số.
– Học trò nắm vững khái niệm, các thuộc tính của tín hiệu của các dạng đã học.
– Đoàn luyện bản lĩnh chứng minh hình học, suy luận hình học.
– Biết cách tính diện tích 1 số hình.
II. MATRIX

Nội dung Nhận thức Thông hiểu Phần mềm của Tổng Thấp Cao Nhân các phép chia dễ dàng, đa thức, nhân tử của đa thức 8 2 7 1,75 2 0,5 1 0,25 18 4 Phân số đại số 2 0,5 5 1,25 1 0,25 8 2 Tứ giác 4 ​​75 2 0,5 3 0,2 5 0, 5 2 0,5 1 0,25 1 0,25 4 1 Tổng 16 4 16 4 4 1 4 1 40 10.
Tác giả: Hoàng Thị Thu; Trưởng nhóm: Đào Lệ Hà; Ban: Đặng Sỹ Đức.

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

Ngày 29 tháng 12 5 2021, trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, thị thành Hà Nội tổ chức kì thi dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội được biên soạn theo vẻ ngoài đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.
I. MỤC TIÊU
– HS nắm chắc luật lệ nhân, chia đơn thức, đa thức với đa thức, 7 hằng đẳng thức, các bí quyết phân tách đa thức thành nhân tử (đặt nhân tử chung, dung hẳng đẳng thức, nhóm).
– Áp dụng được các tri thức đã học để giải các bài toán tìm x, rút gọn biểu thức, phân tách đa thức thành nhân tử.
– HS quy đồng, rút gọn được các phân thức, tiến hành được phép công trừ 2 phân thức.
– HS nắm vững khái niệm, thuộc tính tín hiệu nhận diện của các hình đã học.
– Rèn bản lĩnh chứng minh hình học, suy luận hình học.
– Biết tính diện tích của hình 1 số hình đã học.
II. MA TRẬN
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Áp dụng Tổng Thấp Cao Nhân chia đơn, đa thức, phân tách đa thức thành nhân tử 8 2 7 1.75 2 0.5 1 0.25 18 4 Phân thức đại số 2 0.5 5 1.25 1 0.25 8 2 Tứ giác 4 1 3 0.75 1 0.25 2 0.5 10 2.5 Đa giác, diện tích đa giác 2 0.5 1 0.25 1 0.25 4 1 Tổng 16 4 16 4 4 1 4 1 40 10.
Người ra đề: Hoàng Thị Thu; Tổ trưởng: Đào Lệ Hà; BGH: Đặng Sỹ Đức.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

Ngày 29 tháng 12 5 2021, trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, thị thành Hà Nội tổ chức kì thi dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội được biên soạn theo vẻ ngoài đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.
I. MỤC TIÊU
– HS nắm chắc luật lệ nhân, chia đơn thức, đa thức với đa thức, 7 hằng đẳng thức, các bí quyết phân tách đa thức thành nhân tử (đặt nhân tử chung, dung hẳng đẳng thức, nhóm).
– Áp dụng được các tri thức đã học để giải các bài toán tìm x, rút gọn biểu thức, phân tách đa thức thành nhân tử.
– HS quy đồng, rút gọn được các phân thức, tiến hành được phép công trừ 2 phân thức.
– HS nắm vững khái niệm, thuộc tính tín hiệu nhận diện của các hình đã học.
– Rèn bản lĩnh chứng minh hình học, suy luận hình học.
– Biết tính diện tích của hình 1 số hình đã học.
II. MA TRẬN
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Áp dụng Tổng Thấp Cao Nhân chia đơn, đa thức, phân tách đa thức thành nhân tử 8 2 7 1.75 2 0.5 1 0.25 18 4 Phân thức đại số 2 0.5 5 1.25 1 0.25 8 2 Tứ giác 4 1 3 0.75 1 0.25 2 0.5 10 2.5 Đa giác, diện tích đa giác 2 0.5 1 0.25 1 0.25 4 1 Tổng 16 4 16 4 4 1 4 1 40 10.
Người ra đề: Hoàng Thị Thu; Tổ trưởng: Đào Lệ Hà; BGH: Đặng Sỹ Đức.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

Ngày 29 tháng 12 5 2021, trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, thị thành Hà Nội tổ chức kì thi dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội được biên soạn theo vẻ ngoài đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.
I. MỤC TIÊU
– HS nắm chắc luật lệ nhân, chia đơn thức, đa thức với đa thức, 7 hằng đẳng thức, các bí quyết phân tách đa thức thành nhân tử (đặt nhân tử chung, dung hẳng đẳng thức, nhóm).
– Áp dụng được các tri thức đã học để giải các bài toán tìm x, rút gọn biểu thức, phân tách đa thức thành nhân tử.
– HS quy đồng, rút gọn được các phân thức, tiến hành được phép công trừ 2 phân thức.
– HS nắm vững khái niệm, thuộc tính tín hiệu nhận diện của các hình đã học.
– Rèn bản lĩnh chứng minh hình học, suy luận hình học.
– Biết tính diện tích của hình 1 số hình đã học.
II. MA TRẬN
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Áp dụng Tổng Thấp Cao Nhân chia đơn, đa thức, phân tách đa thức thành nhân tử 8 2 7 1.75 2 0.5 1 0.25 18 4 Phân thức đại số 2 0.5 5 1.25 1 0.25 8 2 Tứ giác 4 1 3 0.75 1 0.25 2 0.5 10 2.5 Đa giác, diện tích đa giác 2 0.5 1 0.25 1 0.25 4 1 Tổng 16 4 16 4 4 1 4 1 40 10.
Người ra đề: Hoàng Thị Thu; Tổ trưởng: Đào Lệ Hà; BGH: Đặng Sỹ Đức.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngọc #Thụy #Hà #Nội

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-hoc-ki-1-toan-8-nam-2021-2022-truong-thcs-ngoc-thuy-ha-noi.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button