Đề kiểm tra học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội

Ngày 23/12/2021, trường THCS Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội tổ chức điều tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021-2022.

Đề rà soát học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội được biên soạn với vẻ ngoài 100% câu hỏi trắc nghiệm, gồm 09 trang với 40 câu hỏi và đề, thời kì làm bài của học trò. là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích đề rà soát học kì 1 môn Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội:
Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hình vuông vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật. B. Hình vuông có 2 đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau C. Hình vuông là hình chữ nhật mà không hề là hình thoi. D. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
Chiều dài của hình chữ nhật nâng cao 2 lần và chiều rộng giảm đi 4 lần. Khi đấy diện tích của hình chữ nhật mới là: A. Không đổi B. Nhân 2 lần C. Giảm 2 lần D. Nhân 8 lần.
Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau? A. Tam giác đều là đa giác đều. B. Hình vuông là 1 đa giác đều. C. Hình thoi là 1 đa giác đều. D. Hình chữ nhật là 1 đa giác đều.
Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hình thang cân có 2 cạnh đáy bằng nhau là hình thoi. B. Tứ giác có 4 góc bằng nhau là hình thoi. C. Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc là hình thoi. D. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình thoi.
+ Cho tam giác có DEF trung tuyến DM. Gọi N là điểm đối xứng từ D sang M. Tam giác DEF cần thêm điều kiện gì để tứ giác DEF là hình thoi? A. Tam giác DEF vuông tại DB Tam giác DEF vuông cân EC Tam giác DEF cân tại DD Tam giác DEF cân tại F.

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

Ngày 23 tháng 12 5 2021, trường THCS Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thị thành Hà Nội tổ chức kì thi điều tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội được biên soạn theo vẻ ngoài đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 09 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội:
+ Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hình vuông vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật. B. Hình vuông có 2 đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau C. Hình vuông là hình chữ nhật mà ko là hình thoi. D. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
+ Hình chữ nhật có chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng giảm 4 lần. Khi đấy, diện tích hình chữ nhật mới là: A. Không chỉnh sửa B. Tăng 2 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 8 lần.
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A. Tam giác cân là 1 đa giác đều. B. Hình vuông là 1 đa giác đều. C. Hình thoi là 1 đa giác đều. D. Hình chữ nhật là 1 đa giác đều.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? A. Hình thang cân có 2 cạnh đáy bằng nhau là hình thoi. B. Tứ giác có 4 góc bằng nhau là hình thoi. C. Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. D. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình thoi.
+ Cho tam giác DEF có đường trung tuyến DM. Gọi N là điểm đối xứng của D qua M. Hỏi tam giác DEF cần thêm điều kiện gì để tứ giác DENF là hình thoi? A. Tam giác DEF vuông tại D. B. Tam giác DEF vuông tại E. C. Tam giác DEF cân tại D. D. Tam giác DEF cân tại F.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

Ngày 23 tháng 12 5 2021, trường THCS Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thị thành Hà Nội tổ chức kì thi điều tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội được biên soạn theo vẻ ngoài đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 09 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội:
+ Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hình vuông vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật. B. Hình vuông có 2 đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau C. Hình vuông là hình chữ nhật mà ko là hình thoi. D. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
+ Hình chữ nhật có chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng giảm 4 lần. Khi đấy, diện tích hình chữ nhật mới là: A. Không chỉnh sửa B. Tăng 2 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 8 lần.
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A. Tam giác cân là 1 đa giác đều. B. Hình vuông là 1 đa giác đều. C. Hình thoi là 1 đa giác đều. D. Hình chữ nhật là 1 đa giác đều.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? A. Hình thang cân có 2 cạnh đáy bằng nhau là hình thoi. B. Tứ giác có 4 góc bằng nhau là hình thoi. C. Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. D. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình thoi.
+ Cho tam giác DEF có đường trung tuyến DM. Gọi N là điểm đối xứng của D qua M. Hỏi tam giác DEF cần thêm điều kiện gì để tứ giác DENF là hình thoi? A. Tam giác DEF vuông tại D. B. Tam giác DEF vuông tại E. C. Tam giác DEF cân tại D. D. Tam giác DEF cân tại F.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

Ngày 23 tháng 12 5 2021, trường THCS Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thị thành Hà Nội tổ chức kì thi điều tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội được biên soạn theo vẻ ngoài đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 09 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề rà soát học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội:
+ Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hình vuông vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật. B. Hình vuông có 2 đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau C. Hình vuông là hình chữ nhật mà ko là hình thoi. D. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
+ Hình chữ nhật có chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng giảm 4 lần. Khi đấy, diện tích hình chữ nhật mới là: A. Không chỉnh sửa B. Tăng 2 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 8 lần.
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A. Tam giác cân là 1 đa giác đều. B. Hình vuông là 1 đa giác đều. C. Hình thoi là 1 đa giác đều. D. Hình chữ nhật là 1 đa giác đều.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? A. Hình thang cân có 2 cạnh đáy bằng nhau là hình thoi. B. Tứ giác có 4 góc bằng nhau là hình thoi. C. Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. D. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình thoi.
+ Cho tam giác DEF có đường trung tuyến DM. Gọi N là điểm đối xứng của D qua M. Hỏi tam giác DEF cần thêm điều kiện gì để tứ giác DENF là hình thoi? A. Tam giác DEF vuông tại D. B. Tam giác DEF vuông tại E. C. Tam giác DEF cân tại D. D. Tam giác DEF cân tại F.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Ngô #Gia #Tự #Hà #Nội

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-hoc-ki-1-toan-8-nam-2021-2022-truong-thcs-ngo-gia-tu-ha-noi.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button