Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội

Thứ 6 ngày 31 tháng 12 5 2021, trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thị thành Hà Nội tổ chức kỳ thi bình chọn chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021-2022.

Đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội gồm 01 trang gồm 05 bài toán dưới dạng tự luận, thời kì làm bài của học trò là 90 phút (thời kì thầy cô giáo ko làm bài). bao gồm để phê duyệt các bài rà soát).

Trích đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội:
+ Cho 2 biểu thức: A và B 1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa; 2) Tính trị giá của biểu thức A lúc x = 2; 3) Tìm trị giá của x để A = 2/3; 4) Dễ ợt biểu thức C = A + B (với x khác 2).
+ Cho ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm của BC. Kẻ D kẻ DE vuông góc với AB (E thuộc AB), DF vuông góc với AC (F thuộc AC). a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật. b) Cho AB = 6 centimet, AC = 8 centimet. Tính diện tích ABC. c) Gọi G là điểm đối xứng với D thành E. Chứng minh rằng tứ giác ADBG là hình thoi. d) Gọi là giao điểm của tia CE và đoạn thẳng BG. Chứng minh IB = 2IG.
+ Cho a, b, c không giống nhau 1 và 1 / a + 1 / b + 1 / c = 0. Tính trị giá của biểu thức: C.

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

Thứ 6 ngày 31 tháng 12 5 2021, trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thị thành Hà Nội tổ chức kỳ thi bình chọn chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không kể thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội:
+ Cho 2 biểu thức: A và B 1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa; 2) Tính trị giá của biểu thức A lúc x = 2; 3) Tìm các trị giá của x để A = 2/3; 4) Rút gọn biểu thức C = A + B (với x khác 2).
+ Cho ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Qua D vẽ DE vuông góc với AB (E thuộc AB), DF vuông góc AC (F thuộc AC). a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật. b) Cho AB = 6 centimet, AC = 8 centimet. Tính diện tích ABC. c) Gọi G là điểm đối xứng với D qua E. Chứng minh tứ giác ADBG là hình thoi. d) Gọi I là giao điểm của tia CE và đoạn thẳng BG. Chứng minh IB = 2IG.
+ Cho a, b, c không giống nhau đôi 1 và 1/a + 1/b + 1/c = 0. Tính trị giá biểu thức: C.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

Thứ 6 ngày 31 tháng 12 5 2021, trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thị thành Hà Nội tổ chức kỳ thi bình chọn chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không kể thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội:
+ Cho 2 biểu thức: A và B 1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa; 2) Tính trị giá của biểu thức A lúc x = 2; 3) Tìm các trị giá của x để A = 2/3; 4) Rút gọn biểu thức C = A + B (với x khác 2).
+ Cho ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Qua D vẽ DE vuông góc với AB (E thuộc AB), DF vuông góc AC (F thuộc AC). a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật. b) Cho AB = 6 centimet, AC = 8 centimet. Tính diện tích ABC. c) Gọi G là điểm đối xứng với D qua E. Chứng minh tứ giác ADBG là hình thoi. d) Gọi I là giao điểm của tia CE và đoạn thẳng BG. Chứng minh IB = 2IG.
+ Cho a, b, c không giống nhau đôi 1 và 1/a + 1/b + 1/c = 0. Tính trị giá biểu thức: C.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

Thứ 6 ngày 31 tháng 12 5 2021, trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thị thành Hà Nội tổ chức kỳ thi bình chọn chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không kể thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Kiêu Kỵ – Hà Nội:
+ Cho 2 biểu thức: A và B 1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa; 2) Tính trị giá của biểu thức A lúc x = 2; 3) Tìm các trị giá của x để A = 2/3; 4) Rút gọn biểu thức C = A + B (với x khác 2).
+ Cho ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Qua D vẽ DE vuông góc với AB (E thuộc AB), DF vuông góc AC (F thuộc AC). a) Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật. b) Cho AB = 6 centimet, AC = 8 centimet. Tính diện tích ABC. c) Gọi G là điểm đối xứng với D qua E. Chứng minh tứ giác ADBG là hình thoi. d) Gọi I là giao điểm của tia CE và đoạn thẳng BG. Chứng minh IB = 2IG.
+ Cho a, b, c không giống nhau đôi 1 và 1/a + 1/b + 1/c = 0. Tính trị giá biểu thức: C.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Kiêu #Kỵ #Hà #Nội

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-truong-thcs-kieu-ky-ha-noi.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button