Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

Ngày 12 tháng 12 5 2021, Sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Quảng Nam đã thực hiện dò la chất lượng môn Toán lớp 8 cuối học kì I 5 học 2021-2022.

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán 8 5 học 2021-2022 Sở GD & ĐT Quảng Nam gồm 15 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời kì làm bài của học trò là 60 phút (ko đếm chỉ cần khoảng). Đề thi do thầy cô giáo ra đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải bài tập tự luận mã đề A – mã đề B.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán 8 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Quảng Nam:
+ Cho ABC là tam giác vuông tại A. Gọi M là tâm BC, vẽ MD vuông góc với AB tại D, vẽ ME vuông góc với AC tại E. a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật; b) Chứng minh MD là đường kính trung trực của đoạn thẳng AB; c) Tìm thêm các tình trạng của tam giác ABC để tứ giác ADME là hình vuông.
+ MN là đường trung bình của hình thang ABCD (có cạnh AB và CD). Nếu AB = 10cm, CD = 20cm thì độ dài đoạn thẳng MN bằng A. 15cm. B. 25cm. C. 20 centimet. D. 30 centimet.
1 hình chữ nhật có chiều rộng 5 centimet và chiều dài 6 centimet. Diện tích của hình chữ nhật đấy bằng.

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

Ngày … tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi dò la chất lượng môn Toán lớp 8 công đoạn cuối học kì 1 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam gồm 15 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 60 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận mã đề A – mã đề B.
Trích dẫn đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC, kẻ MD vuông góc với AB tại D, kẻ ME vuông góc với AC tại E. a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật; b) Chứng minh MD là đường trung trực của đoạn thẳng AB; c) Tìm thêm điều kiện của tam giác vuông ABC để tứ giác ADME là hình vuông.
+ MN là đường trung bình của hình thang ABCD (đáy là AB và CD). Có AB = 10cm, CD = 20cm thì độ dài đoạn thẳng MN bằng A. 15cm. B. 25cm. C. 20cm. D. 30cm.
+ Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5cm và chiều dài bằng 6cm. Diện tích hình chữ nhật đấy bằng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

Ngày … tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi dò la chất lượng môn Toán lớp 8 công đoạn cuối học kì 1 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam gồm 15 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 60 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận mã đề A – mã đề B.
Trích dẫn đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC, kẻ MD vuông góc với AB tại D, kẻ ME vuông góc với AC tại E. a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật; b) Chứng minh MD là đường trung trực của đoạn thẳng AB; c) Tìm thêm điều kiện của tam giác vuông ABC để tứ giác ADME là hình vuông.
+ MN là đường trung bình của hình thang ABCD (đáy là AB và CD). Có AB = 10cm, CD = 20cm thì độ dài đoạn thẳng MN bằng A. 15cm. B. 25cm. C. 20cm. D. 30cm.
+ Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5cm và chiều dài bằng 6cm. Diện tích hình chữ nhật đấy bằng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

Ngày … tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi dò la chất lượng môn Toán lớp 8 công đoạn cuối học kì 1 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam gồm 15 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 60 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận mã đề A – mã đề B.
Trích dẫn đề rà soát cuối kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC, kẻ MD vuông góc với AB tại D, kẻ ME vuông góc với AC tại E. a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật; b) Chứng minh MD là đường trung trực của đoạn thẳng AB; c) Tìm thêm điều kiện của tam giác vuông ABC để tứ giác ADME là hình vuông.
+ MN là đường trung bình của hình thang ABCD (đáy là AB và CD). Có AB = 10cm, CD = 20cm thì độ dài đoạn thẳng MN bằng A. 15cm. B. 25cm. C. 20cm. D. 30cm.
+ Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5cm và chiều dài bằng 6cm. Diện tích hình chữ nhật đấy bằng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Quảng #Nam

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-so-gddt-quang-nam.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button