Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Thứ 5, ngày 06 tháng 01 5 2022, Sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021-2022.

Đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021-2022 Sở GD & ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết tự luận, phần trắc nghiệm gồm 06 câu hỏi tạo thành. 03. điểm, và phần tự luận gồm 03 câu hỏi. chiếm 07 điểm, thời kì làm bài của học trò là 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề), đề thi có đáp án, lời giải cụ thể và chỉ dẫn chấm.

Trích đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán 8 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bắc Ninh:
+ Bác Bình phải lát 1 cái sân hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 8 m. Bác đã chọn những viên gạch vuông có kích tấc 5 dm của mình để lát trên sân đấy. Tính số tiền nhưng Mr. Bình phải bỏ tiền ra sắm gạch cho đầy sân, biết giá mỗi viên gạch là 35000 đồng và diện tích vệt vữa ko đáng kể?
+ Cho ABC là tam giác vuông tại A AB AC và đường cao AH. Vẽ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. a) Tứ giác ADHE là hình gì? Vì sao? b) Tính diện tích tứ giác ADHE là AD 4 centimet AH 5 centimet. c) Gọi I là điểm đối xứng từ B sang D, K là điểm đối xứng từ H sang D. Chứng minh tứ giác BKIH là hình bình hành; AK vuông góc với IH.
Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng? Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Ruit. D. Hình bình hành.
Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là A. hình thang cân. B. hình chữ nhật. C. hình bình hành. D. ruot.
+ Có bao lăm số thiên nhiên n để đa thức 4 32 6 n xy xy chia hết cho đơn thức 2 2021 nxy?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

Thứ 5 ngày 06 tháng 01 5 2022, sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 06 câu, chiếm 03 điểm, phần tự luận gồm 03 câu, chiếm 07 điểm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề), đề thi có đáp án, lời giải cụ thể và chỉ dẫn chấm điểm.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Bác Bình cần lát gạch cho 1 cái sân hình chữ nhật có chiều dài là 9 m, chiều rộng bằng 8 m. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh 5 dm để lát lên sân đấy. Tính số tiền nhưng bác Bình phải trả để sắm gạch lát đủ sân, biết giá mỗi viên gạch là 35000 đồng và diện tích phần mạch vữa là ko đáng kể?
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. a) Tứ giác ADHE là hình gì? Tại sao? b) Tính diện tích của tứ giác ADHE nếu AD 4 centimet AH 5 centimet. c) Gọi I là điểm đối xứng của B qua D, K là điểm đối xứng của H qua D. Chứng minh tứ giác BKIH là hình bình hành;AK vuông góc với IH.
+ Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng? A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình thoi. D. Hình bình hành.
+ Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là A. hình thang cân. B. hình chữ nhật. C. hình bình hành. D. hình thoi.
+ Có bao lăm số thiên nhiên n để đa thức 4 32 6 n xy xy chia hết cho đơn thức 2 2021 n x y?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

Thứ 5 ngày 06 tháng 01 5 2022, sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 06 câu, chiếm 03 điểm, phần tự luận gồm 03 câu, chiếm 07 điểm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề), đề thi có đáp án, lời giải cụ thể và chỉ dẫn chấm điểm.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Bác Bình cần lát gạch cho 1 cái sân hình chữ nhật có chiều dài là 9 m, chiều rộng bằng 8 m. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh 5 dm để lát lên sân đấy. Tính số tiền nhưng bác Bình phải trả để sắm gạch lát đủ sân, biết giá mỗi viên gạch là 35000 đồng và diện tích phần mạch vữa là ko đáng kể?
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. a) Tứ giác ADHE là hình gì? Tại sao? b) Tính diện tích của tứ giác ADHE nếu AD 4 centimet AH 5 centimet. c) Gọi I là điểm đối xứng của B qua D, K là điểm đối xứng của H qua D. Chứng minh tứ giác BKIH là hình bình hành;AK vuông góc với IH.
+ Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng? A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình thoi. D. Hình bình hành.
+ Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là A. hình thang cân. B. hình chữ nhật. C. hình bình hành. D. hình thoi.
+ Có bao lăm số thiên nhiên n để đa thức 4 32 6 n xy xy chia hết cho đơn thức 2 2021 n x y?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

Thứ 5 ngày 06 tháng 01 5 2022, sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi dò xét chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 06 câu, chiếm 03 điểm, phần tự luận gồm 03 câu, chiếm 07 điểm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề), đề thi có đáp án, lời giải cụ thể và chỉ dẫn chấm điểm.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Bác Bình cần lát gạch cho 1 cái sân hình chữ nhật có chiều dài là 9 m, chiều rộng bằng 8 m. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh 5 dm để lát lên sân đấy. Tính số tiền nhưng bác Bình phải trả để sắm gạch lát đủ sân, biết giá mỗi viên gạch là 35000 đồng và diện tích phần mạch vữa là ko đáng kể?
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. a) Tứ giác ADHE là hình gì? Tại sao? b) Tính diện tích của tứ giác ADHE nếu AD 4 centimet AH 5 centimet. c) Gọi I là điểm đối xứng của B qua D, K là điểm đối xứng của H qua D. Chứng minh tứ giác BKIH là hình bình hành;AK vuông góc với IH.
+ Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng? A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình thoi. D. Hình bình hành.
+ Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là A. hình thang cân. B. hình chữ nhật. C. hình bình hành. D. hình thoi.
+ Có bao lăm số thiên nhiên n để đa thức 4 32 6 n xy xy chia hết cho đơn thức 2 2021 n x y?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-so-gddt-bac-ninh.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button