Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang

Ngày 12 tháng 12 5 2021, Sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Giang tổ chức rà soát bình chọn chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021-2022.

Đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bắc Giang được biên soạn theo bề ngoài 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm), phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, phần tự luận gồm 4 câu hỏi, thời kì làm bài của học trò là 90 phút (không tính thời kì giám khảo phát đề).

Trích đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán 8 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bắc Giang:
+ Cho ABC là tam giác vuông cân tại C, M là điểm bất cứ trên AB của nó (M ko trùng với A, B). Vẽ ME ⊥ AC tại E, MF ⊥ BC tại F. Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng: 1) Tứ giác CFME là hình chữ nhật. 2) Hình chữ nhật tam giác đều DEF.
Thuộc tính nào sau đây có hình chữ nhật? A. Hai đường chéo bằng nhau. B. 4 góc bằng nhau. C. Hai đường chéo vuông góc. D. Các cạnh đối diện song song và bằng nhau.
+ Nếu ABCD là đa thức và BD khác 0 thì 2 phân số AB và CD bằng nhau lúc nào?
+ Cho ABC là tam giác có chu vi 32cm. Gọi EFP lần là lượt trung điểm của các cạnh AB BC CA. Chu vi tam giác EFP là bao lăm?
+ Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

Ngày … tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Giang tổ chức kì thi bình chọn chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang được biên soạn theo bề ngoài 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì giám thị coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại C, M là điểm bất cứ trên cạnh AB (M ko trùng với A, B). Vẽ ME ⊥ AC tại E, MF ⊥ BC tại F. Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng: 1) Tứ giác CFME là hình chữ nhật. 2) Tam giác DEF vuông cân.
+ Hình chữ nhật ko có thuộc tính nào sau đây? A. Hai đường chéo bằng nhau. B. 4 góc bằng nhau. C. Hai đường chéo vuông góc. D. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
+ Với A B C D là các đa thức và B D khác đa thức ko, 2 phân thức A B và C D bằng nhau lúc?
+ Cho tam giác ABC có chu vi 32cm. Gọi E F P lần là lượt trung điểm của các cạnh AB BC CA. Chu vi của tam giác EFP là?
+ Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

Ngày … tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Giang tổ chức kì thi bình chọn chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang được biên soạn theo bề ngoài 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì giám thị coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại C, M là điểm bất cứ trên cạnh AB (M ko trùng với A, B). Vẽ ME ⊥ AC tại E, MF ⊥ BC tại F. Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng: 1) Tứ giác CFME là hình chữ nhật. 2) Tam giác DEF vuông cân.
+ Hình chữ nhật ko có thuộc tính nào sau đây? A. Hai đường chéo bằng nhau. B. 4 góc bằng nhau. C. Hai đường chéo vuông góc. D. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
+ Với A B C D là các đa thức và B D khác đa thức ko, 2 phân thức A B và C D bằng nhau lúc?
+ Cho tam giác ABC có chu vi 32cm. Gọi E F P lần là lượt trung điểm của các cạnh AB BC CA. Chu vi của tam giác EFP là?
+ Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

Ngày … tháng 12 5 2021, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Giang tổ chức kì thi bình chọn chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang được biên soạn theo bề ngoài 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì giám thị coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại C, M là điểm bất cứ trên cạnh AB (M ko trùng với A, B). Vẽ ME ⊥ AC tại E, MF ⊥ BC tại F. Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng: 1) Tứ giác CFME là hình chữ nhật. 2) Tam giác DEF vuông cân.
+ Hình chữ nhật ko có thuộc tính nào sau đây? A. Hai đường chéo bằng nhau. B. 4 góc bằng nhau. C. Hai đường chéo vuông góc. D. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
+ Với A B C D là các đa thức và B D khác đa thức ko, 2 phân thức A B và C D bằng nhau lúc?
+ Cho tam giác ABC có chu vi 32cm. Gọi E F P lần là lượt trung điểm của các cạnh AB BC CA. Chu vi của tam giác EFP là?
+ Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Giang

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-1-toan-8-nam-2021-2022-so-gddt-bac-giang.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button