Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề cương học kì 2 lớp 4 môn tin học lớp 4 năm 2021-2022 chứa đựng những kiến ​​thức quan trọng, Có những câu hỏi trắc nghiệm đã được chứng minh là hữu ích cho các kỳ thi trong học kỳ hai. Vì vậy, cũng có những đề ôn thi học kì 2 lớp 2, cùng các em luyện đề, ôn luyện kiến ​​thức chuẩn bị tốt cho bài thi cuối học kì 2.

Đồng thời giúp quý thầy cô tham khảo các nhiệm vụ đặt ra cho học sinh trong chương trình học kì 2 môn Tin học 4. Vì vậy, trân trọng kính mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải tài liệu tổng quan cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4:

Làm lại đề kiểm tra tin học lớp 4, học kì 2

  • Tìm hiểu cách chèn đoạn văn và bảng từ phần mềm Word vào bản trình bày
  • Tìm hiểu cách tạo hiệu ứng cho văn bản và hình ảnh trong trang trình bày
  • Biết cách giải thích các hành động của rùa theo lệnh
  • Biết cách đổi màu bút vẽ và nét vẽ
  • Tìm hiểu cách sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa, vẽ hình, viết chữ và sử dụng các lệnh của Logo để thực hiện các phép tính số học.
  • Biết ý nghĩa của việc sử dụng vòng lặp và đợi.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4

  • Thiết kế slide bằng hình ảnh / hình ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và thêm một số thông tin vào bài thuyết trình của bạn: tác giả, ngày, tháng thuyết trình, số hiệu slide …
  • Tìm hiểu cách sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển con rùa vẽ, viết chữ và thực hiện các phép tính số học bằng các lệnh của Logo nếu cần.

Lặp lại các câu trong Học kỳ 2 Khoa học Máy tính 4

Câu hỏi một: Khởi động phần mềm Word, chúng ta phải làm gì?

a) Nhấp vào biểu tượng
b) Nhấp đúp vào biểu tượng.
c) Nhấp vào biểu tượng Câu hỏi 1
d) Nhấp đúp vào biểu tượng. Câu hỏi 1

Chương 2: Em hãy cho biết phần mềm Word có bao nhiêu cách căn lề.

a) 1 kiểu
b) 2 loại
c) 3 loại
d) 4 loại

Câu hỏi 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản cần căn lề trái, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
b) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
c) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
d) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba

Câu hỏi 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản cần căn lề phải, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
b) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
c) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
d) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba

Câu hỏi 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn đều hai lề ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
b) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
c) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
d) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba

Câu hỏi 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản cần căn giữa, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
b) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
c) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
d) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba

Phần 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản cần căn giữa, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
b) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
d) Câu b) và câu c) đúng.

Mục 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn đều hai lề ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
b) Nhấp vào nút lệnh câu thứ ba
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
d) Cả a) và c) đều đúng.

Phần 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản cần căn lề phải, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + RED
b) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
c) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
d) Cả a) và c) đều đúng.

Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản cần căn lề trái, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấn Ctrl + Lỗi
b) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
c) Nhấp vào nút lệnhcâu thứ ba
d) Cả hai câu a) và b) đều đúng.

Câu 11: Để tạo một tệp mới trong Word:

a) Đi tới menu và chọn Tệp Mới Phần 11
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
d) Cả hai câu a) và b) đều đúng.

Phần 12: Để chọn trường cỡ chữ trong phần mềm Word, chúng ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Phần 12
b) nút lệnh Phần 12
c) nút lệnh Phần 12
d) Cả hai câu a) và b) đều đúng

Phần 13: Trong phần mềm Word, để chọn trường phông chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Phần 12
b) nút lệnh Phần 12
c) nút lệnh Phần 12
d) Cả hai câu a) và b) đều đúng

Phần 14: Trong phần mềm Word, khi chọn font Arial cho các ký tự tiếng Việt, chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Cả hai câu a) và b) đều đúng

Phần 15: Trong phần mềm Word, nếu ta chọn font .VnTime có ký tự tiếng Việt thì ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Cả hai câu a) và b) đều đúng

Phần 16: Trong phần mềm Word, nếu ta chọn kiểu chữ Vni-Times cho ký tự tiếng Việt thì ta chọn kiểu mã như sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Cả hai câu a) và b) đều đúng

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tin học 2022

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn tin học

chu kỳ kiến ​​thức và kỹ năng
câu và phân số
cấp độ 1 cấp độ 2 cấp 3 cấp 4 Tổng điểm và tỷ lệ phần trăm
TN TL / cố gắng TN TL / cố gắng TN TL / cố gắng TN TL / cố gắng mọi điều muỗng cà phê

1. Thế giới trực tuyến: những gì bạn đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

2

phần nhỏ

0,5

0,5

1,0

mười%

2. Thế giới trực tuyến: Hộp thư của bạn, gửi và nhận email, quản lý hộp thư của bạn.

số câu

2

Ngày thứ nhất

3

phần nhỏ

1,0

0,5

1,5

15%

3. Chỉnh sửa tài liệu bằng Microsoft Word:

Rèn luyện kỹ năng làm quen, tạo và sử dụng cột, cột văn bản, sử dụng hộp văn bản.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

TH1

thứ tự2

Ngày thứ nhất

3 + 2 thẻ

phần nhỏ

0,5

0,5

3.0

3.0

0,5

7.5

75%

mọi điều

số câu

4

3

thứ tự

thứ tự

Ngày thứ nhất

8+2thứ tự

phần nhỏ

2.0

1,5

3.0

3.0

0,5

mười

100%

Mối quan hệ%

20%

15%

30%

0%

30%

0,5%

0%

100%

số câu

lượt xem

Mối quan hệ

Lý thuyết (15 ′)

Thứ 8

4

40%

Bài tập (20 ‘)

2 thứ tự

6

60%

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4 năm 2021-2022

trường tiểu học

Họ và tên: ……………………………….

Lớp: ……………………………………

kỳ thi học kỳ hai
Môn: Tin học lớp 4
Lớp 20hai mươi mốt – 2022

1. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu hỏi một: Đó là trình duyệt web nào?

A.Google Chrome
ví dụ: Excel
C. Violympic.vn
D.Microsoft Word

Chương 2: Www viết tắt của từ nào trên web? (0,5đ)

A. Từ Internet
B. World Wide Web
c) World Wide Web
D. trang web

Câu hỏi 3: Địa chỉ email nào sau đây là đúng?

[email protected]
B. giảm[email protected]C. Nguyễn Văn Quyền[email protected]
D Đức[email protected]

phần 4 Email có thể được gửi cho ai?

A. Sẽ chỉ được gửi qua thư cho bạn ở trường
B. Tất cả các địa chỉ email đều đúng
C. Chỉ được gửi cho bạn trong lớp
D. Chỉ gửi cho bạn bè

Câu hỏi 5: Hãy trình bày quy trình tạo bảng?

A. Chèn / Bảng
C. Chèn / Hình ảnh
B. Chèn / Hộp văn bản
D. Chèn / WordArt

Phần 6: Bạn làm gì với công cụ tạo từ nhân tạo?

A. Chèn / Hộp văn bản
B. Bố cục Trang / Cột
C. Chèn / WordArt
D. Chèn / Bảng

Phần 7: Phím tắt để đánh dấu trang web là gì?

A Ctrl + D
B. Ctrl + trở thành
C Ctrl + F
D. Ctrl + Vẽ

Mục 8: Bạn bấm vào tab nào để chèn hộp văn bản cho văn bản?

một ngôi nhà
B. Chèn
c. Ý kiến
D. Bố cục trang

2. Thực hành: (6đ trong 20 phút)

Lưu bài đăng với tên: tên sinh viên lớp4.doc (ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu hỏi 1: (3đ)

Vui lòng sử dụng mẫu để tạo bảng với các cột: số, họ tên, nữ, lớp, ngày sinh

STT

Họ và tên

đàn ông và đàn bà

Lớp

Ngày sinh

chương 2 (3pt): Hãy điền các đoạn văn sau vào hai cột theo bảng dưới đây.

Email là gì?

“Email” có nghĩa là thông tin liên lạc được truyền qua Internet dưới dạng kỹ thuật số gửi và nhận thư thông qua một Tài khoản. Email

Bạn cần đăng ký tài khoản của riêng mình với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn.

Đáp án đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4 năm 2021-2022

1. Lý thuyết: (4,0 điểm, Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Kết án

Câu hỏi 1

chương 2

câu thứ ba

phần 4

câu hỏi 5

Phần 6

Phần 7

Mục 8

câu trả lời

Một loại

tẩy

Một loại

tẩy

Một loại

Một loại

tẩy

2. Thực hành (6 điểm)

Lưu bài đăng với tên: tên sinh viên lớp4.doc (ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3 điểm)

Hãy tạo một bảng với các cột sau: không, họ tên, nữ, lớp, ngày sinh

STT

Họ và tên

đàn ông và đàn bà

Lớp

Ngày sinh

Tạo bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3 điểm):

Nhập văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file tra cứu toàn bộ đề cương môn tin học lớp 4 học kì 2!

Thông tin thêm

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022 tổng hợp những kiến thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua đó, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, chuẩn bị kiến thức cho bài thi cuối học kì 2.
Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học sinh. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:
Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2
Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait
Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2
Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu
Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4
Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào
a) Nháy chuột vào biểu tượng b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng c) Nháy chuột vào biểu tượng d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng
Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?
a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu
Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh
Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.
Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:
a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
….
Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2022
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới trực tuyến: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hộp thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Rèn luyện kĩ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)
Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?
A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word
Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)
A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web
Câu 3: Trong các địa chỉ hộp thư điện tử sau, địa chỉ hộp thư điện tử nào đúng?
[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected] Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho ai?
A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen
Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?
A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt
Câu 6: Để sử dụng được công cụ tạo chữ nghệ thuật em thực hiện thao tác nào?
A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table
Câu 7: Tổ hợp phím để đánh dấu một trang web là phím nào?
A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V
Câu 8: Để chèn một Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?
A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout
II. Thực hành: (20 phút 6đ)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia hai cột theo mẫu dưới đây.
Thư điện tử là gì?
“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư thông qua một tài khoản. Muốn sử dụng thư
điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung cấp thư điện tử một tài khoản cho riêng mình.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022
I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)
Nhập thông tin (1 điểm)
Câu 2 (3đ):
Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)
>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022 tổng hợp những kiến thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua đó, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, chuẩn bị kiến thức cho bài thi cuối học kì 2.
Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học sinh. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:
Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2
Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait
Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2
Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu
Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4
Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào
a) Nháy chuột vào biểu tượng b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng c) Nháy chuột vào biểu tượng d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng
Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?
a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu
Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh
Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.
Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:
a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
….
Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2022
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới trực tuyến: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hộp thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Rèn luyện kĩ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)
Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?
A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word
Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)
A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web
Câu 3: Trong các địa chỉ hộp thư điện tử sau, địa chỉ hộp thư điện tử nào đúng?
[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected] Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho ai?
A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen
Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?
A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt
Câu 6: Để sử dụng được công cụ tạo chữ nghệ thuật em thực hiện thao tác nào?
A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table
Câu 7: Tổ hợp phím để đánh dấu một trang web là phím nào?
A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V
Câu 8: Để chèn một Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?
A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout
II. Thực hành: (20 phút 6đ)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia hai cột theo mẫu dưới đây.
Thư điện tử là gì?
“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư thông qua một tài khoản. Muốn sử dụng thư
điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung cấp thư điện tử một tài khoản cho riêng mình.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022
I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)
Nhập thông tin (1 điểm)
Câu 2 (3đ):
Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)
>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022 tổng hợp những kiến thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua đó, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, chuẩn bị kiến thức cho bài thi cuối học kì 2.
Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học sinh. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:
Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2
Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait
Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2
Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu
Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4
Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào
a) Nháy chuột vào biểu tượng b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng c) Nháy chuột vào biểu tượng d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng
Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?
a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu
Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh
Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.
Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:
a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
….
Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2022
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới trực tuyến: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hộp thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Rèn luyện kĩ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)
Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?
A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word
Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)
A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web
Câu 3: Trong các địa chỉ hộp thư điện tử sau, địa chỉ hộp thư điện tử nào đúng?
[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected] Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho ai?
A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen
Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?
A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt
Câu 6: Để sử dụng được công cụ tạo chữ nghệ thuật em thực hiện thao tác nào?
A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table
Câu 7: Tổ hợp phím để đánh dấu một trang web là phím nào?
A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V
Câu 8: Để chèn một Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?
A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout
II. Thực hành: (20 phút 6đ)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia hai cột theo mẫu dưới đây.
Thư điện tử là gì?
“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư thông qua một tài khoản. Muốn sử dụng thư
điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung cấp thư điện tử một tài khoản cho riêng mình.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022
I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)
Nhập thông tin (1 điểm)
Câu 2 (3đ):
Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)
>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022 tổng hợp những kiến thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua đó, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, chuẩn bị kiến thức cho bài thi cuối học kì 2.
Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học sinh. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:
Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2
Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait
Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2
Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu
Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4
Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào
a) Nháy chuột vào biểu tượng b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng c) Nháy chuột vào biểu tượng d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng
Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?
a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu
Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh
Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.
Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:
a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
….
Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2022
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới trực tuyến: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hộp thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Rèn luyện kĩ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)
Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?
A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word
Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)
A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web
Câu 3: Trong các địa chỉ hộp thư điện tử sau, địa chỉ hộp thư điện tử nào đúng?
[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected] Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho ai?
A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen
Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?
A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt
Câu 6: Để sử dụng được công cụ tạo chữ nghệ thuật em thực hiện thao tác nào?
A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table
Câu 7: Tổ hợp phím để đánh dấu một trang web là phím nào?
A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V
Câu 8: Để chèn một Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?
A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout
II. Thực hành: (20 phút 6đ)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia hai cột theo mẫu dưới đây.
Thư điện tử là gì?
“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư thông qua một tài khoản. Muốn sử dụng thư
điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung cấp thư điện tử một tài khoản cho riêng mình.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022
I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)
Nhập thông tin (1 điểm)
Câu 2 (3đ):
Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)
>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm


#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button