Đề cuối học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề cuối học kì 1 môn Toán 12 5 học 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, thời kì làm bài là 90 phút, đề thi có trắc nghiệm. -chọn đáp án và Lời giải cụ thể các bài văn mẫu 121 – 122 – 123 – 124.

Trích đề cuối học kì 1 môn Toán 12 5 học 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Để làm vít me, người ta ném 1 vật bằng thép có dạng như hình vẽ bên. Trong đấy phần trên là hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao 3 centimet, chiều dài đáy là 4 centimet; phần dưới là hình trụ có trục trùng với trục của hình lăng trụ đều trên, chiều cao bằng 12cm và chu vi hình tròn đáy bằng nửa chu vi của hình lăng trụ. Biết rằng cứ 3m thép có giá là k triệu đồng. Khi đấy giá nguyên liệu để làm 1 vật như hình trên gần nhất với kết quả nào sau đây?
+ Cho hình trụ có bán kính đáy là 5. Biết rằng lúc cắt hình trụ đã cho qua 1 mặt phẳng qua trục thì đường kính nhận được là hình vuông. Chu vi của hình trụ đã cho bằng?
+ Cho hàm số yfx liên tiếp trên đoạn [-1;2] và có đồ thị như hình bên dưới. Gọi M lần là lượt trị giá to nhất và bé nhất của hàm số đã cho trên khoảng [-1;2]. Chúng tôi trông giống như 2 triệu m?

Tải xuống tài liệu

.

Đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 121 – 122 – 123 – 124.
Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Để chế tác ra 1 cái đinh ốc, người ta đúc 1 vật bằng thép có hình dáng như hình bên. Trong đấy, phần phía trên có dạng là 1 hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao bằng 3cm và độ dài cạnh đáy bằng 4cm; phần phía dưới có dạng 1 hình trụ có trục trùng với trục của lăng trụ đều phía trên, chiều cao bằng 12cm và chu vi đường tròn đáy bằng 1 nửa chu vi đáy của lăng trụ. Biết mỗi 3 m thép có giá là k triệu đồng. Khi đấy, giá vật liệu để làm 1 vật như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?
+ Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5. Biết rằng lúc cắt hình trụ đã cho bởi 1 mặt phẳng qua trục, tiết diện nhận được là 1 hình vuông. Diện tích bao quanh của hình trụ đã cho bằng?
+ Cho hàm số y f x liên tiếp trên đoạn [-1;2] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M m lần là lượt trị giá to nhất và trị giá bé nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;2]. Ta có 2M m bằng?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 121 – 122 – 123 – 124.
Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Để chế tác ra 1 cái đinh ốc, người ta đúc 1 vật bằng thép có hình dáng như hình bên. Trong đấy, phần phía trên có dạng là 1 hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao bằng 3cm và độ dài cạnh đáy bằng 4cm; phần phía dưới có dạng 1 hình trụ có trục trùng với trục của lăng trụ đều phía trên, chiều cao bằng 12cm và chu vi đường tròn đáy bằng 1 nửa chu vi đáy của lăng trụ. Biết mỗi 3 m thép có giá là k triệu đồng. Khi đấy, giá vật liệu để làm 1 vật như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?
+ Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5. Biết rằng lúc cắt hình trụ đã cho bởi 1 mặt phẳng qua trục, tiết diện nhận được là 1 hình vuông. Diện tích bao quanh của hình trụ đã cho bằng?
+ Cho hàm số y f x liên tiếp trên đoạn [-1;2] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M m lần là lượt trị giá to nhất và trị giá bé nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;2]. Ta có 2M m bằng?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 121 – 122 – 123 – 124.
Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Để chế tác ra 1 cái đinh ốc, người ta đúc 1 vật bằng thép có hình dáng như hình bên. Trong đấy, phần phía trên có dạng là 1 hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao bằng 3cm và độ dài cạnh đáy bằng 4cm; phần phía dưới có dạng 1 hình trụ có trục trùng với trục của lăng trụ đều phía trên, chiều cao bằng 12cm và chu vi đường tròn đáy bằng 1 nửa chu vi đáy của lăng trụ. Biết mỗi 3 m thép có giá là k triệu đồng. Khi đấy, giá vật liệu để làm 1 vật như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?
+ Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5. Biết rằng lúc cắt hình trụ đã cho bởi 1 mặt phẳng qua trục, tiết diện nhận được là 1 hình vuông. Diện tích bao quanh của hình trụ đã cho bằng?
+ Cho hàm số y f x liên tiếp trên đoạn [-1;2] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M m lần là lượt trị giá to nhất và trị giá bé nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;2]. Ta có 2M m bằng?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-cuoi-hoc-ki-1-toan-12-nam-2021-2022-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button