Đề cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán 11 5 học 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu hỏi hình thành 07 ý, và phần tự luận gồm 4 câu hỏi. , chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, bài thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể các câu hỏi tự luận 111 – 112 – 113 – 114.

Trích đề cuối học kì 1 môn Toán 11 5 học 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Có đúng 2 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng cho trước. B. Có 1 hoành độ độc nhất vô nhị đi qua 1 điểm và đường thẳng cho trước. C. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng chứa điểm ấy. D. Có 1 đường thẳng độc nhất vô nhị đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng ko chứa điểm ấy.
+ 1 con xúc xắc ko cùng màu nên xác suất hiện ra mặt 5 chấm gấp 3 lần xác suất hiện ra các mức còn lại. Tìm xác suất để lúc lăn 1 lần thì hiện ra số chấm chẵn.
Chọn câu sai. A. Bằng 3 đường thẳng cắt nhau và ko trùng nhau xác định được 1 và chỉ 1 cấp. B. Bằng 3 điểm biệt lập 1 và chỉ xác định được 1 mức. C. Bằng 1 đoạn thẳng và 1 điểm nằm ngoài đoạn thẳng ấy xác định 1 và chỉ 1 cấp. D. Bằng 2 đường thẳng cắt nhau 1 và chỉ xác định được 1 cấp.
+ Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAB. Câu nào dưới đây đúng? A. Giao tuyến của (SCM) với BD là giao điểm của CM với BD. B. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CN với BD, với N là giao điểm của SM với AB. C. Đường thẳng DM ko cắt mặt phẳng (SAC) D. Giao tuyến của (SAD) với CM là giao điểm của SA với CM.
+ 1 người viết tình cờ 1 số thiên nhiên có 4 chữ số. Tìm xác suất để các chữ số của số được viết theo quy trình giảm dần.

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

Đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị theo Wikipedia

Thông tin thêm

Đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 111 – 112 – 113 – 114.
Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Có đúng 2 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng cho trước. B. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng cho trước. C. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng chứa điểm ấy. D. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng ko chứa điểm ấy.
+ 1 con súc sắc ko đồng chất nên xác suất hiện ra mặt 5 chấm gấp 3 lần xác suất hiện ra các mặt còn lại. Tính xác suất để lúc gieo 1 lần thì hiện ra mặt mang số chấm là chẵn.
+ Chọn khẳng định sai. A. Qua 3 đường thẳng phân biệt đôi 1 cắt nhau và ko đồng quy xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. B. Qua 3 điểm phân biệt xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. C. Qua 1 đường thẳng và 1 điểm nằm ngoài đường thẳng ấy xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. D. Qua 2 đường thẳng cắt nhau xác định được 1 và chỉ 1 phẳng.
+ Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAB. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CM với BD. B. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CN với BD, trong ấy N là giao điểm của SM với AB. C. Đường thẳng DM ko cắt mặt phẳng (SAC) D. Giao điểm của (SAD) với CM là giao điểm của SA với CM.
+ 1 người viết tình cờ 1 số thiên nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có quy trình giảm dần.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 111 – 112 – 113 – 114.
Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Có đúng 2 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng cho trước. B. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng cho trước. C. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng chứa điểm ấy. D. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng ko chứa điểm ấy.
+ 1 con súc sắc ko đồng chất nên xác suất hiện ra mặt 5 chấm gấp 3 lần xác suất hiện ra các mặt còn lại. Tính xác suất để lúc gieo 1 lần thì hiện ra mặt mang số chấm là chẵn.
+ Chọn khẳng định sai. A. Qua 3 đường thẳng phân biệt đôi 1 cắt nhau và ko đồng quy xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. B. Qua 3 điểm phân biệt xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. C. Qua 1 đường thẳng và 1 điểm nằm ngoài đường thẳng ấy xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. D. Qua 2 đường thẳng cắt nhau xác định được 1 và chỉ 1 phẳng.
+ Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAB. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CM với BD. B. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CN với BD, trong ấy N là giao điểm của SM với AB. C. Đường thẳng DM ko cắt mặt phẳng (SAC) D. Giao điểm của (SAD) với CM là giao điểm của SA với CM.
+ 1 người viết tình cờ 1 số thiên nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có quy trình giảm dần.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 111 – 112 – 113 – 114.
Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Có đúng 2 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng cho trước. B. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng cho trước. C. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng chứa điểm ấy. D. Có độc nhất vô nhị 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng ko chứa điểm ấy.
+ 1 con súc sắc ko đồng chất nên xác suất hiện ra mặt 5 chấm gấp 3 lần xác suất hiện ra các mặt còn lại. Tính xác suất để lúc gieo 1 lần thì hiện ra mặt mang số chấm là chẵn.
+ Chọn khẳng định sai. A. Qua 3 đường thẳng phân biệt đôi 1 cắt nhau và ko đồng quy xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. B. Qua 3 điểm phân biệt xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. C. Qua 1 đường thẳng và 1 điểm nằm ngoài đường thẳng ấy xác định được 1 và chỉ 1 mặt phẳng. D. Qua 2 đường thẳng cắt nhau xác định được 1 và chỉ 1 phẳng.
+ Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAB. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CM với BD. B. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CN với BD, trong ấy N là giao điểm của SM với AB. C. Đường thẳng DM ko cắt mặt phẳng (SAC) D. Giao điểm của (SAD) với CM là giao điểm của SA với CM.
+ 1 người viết tình cờ 1 số thiên nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có quy trình giảm dần.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_3_plain]

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-cuoi-hoc-ki-1-toan-11-nam-2021-2022-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button