Chuyên đề phân số bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 – 7

Tài liệu gồm 37 trang, vì tác giả Ngô Thế Hoàng (cô giáo môn Toán trường THCS Hợp Đức, thức giấc Bắc Giang) soạn, chỉ dẫn giải các dạng toán phân số theo chuyên đề dành cho học trò giỏi Toán lớp 6-7 nhằm phát huy, cung cấp. các em học trò lớp 6, lớp 7 ôn tập sẵn sàng cho kỳ thi chọn học trò giỏi Toán 6, Toán 7 cấp trường, cấp huyện, cấp thức giấc.

Dạng 1: Tìm n để bé dại nhất phân số.
Dạng 2: Chứng minh rằng các phân số sau đây đã được rút gọn.
Dạng 3: Tìm n để phân số có GTLN hoặc GTNN.
Dạng 4: Các bài toán về phân số.

Chuyển vận xuống tài liệu

.

Chuyên đề phân số bổ dưỡng học trò giỏi Toán 6 – 7 theo Wikipedia

Thông tin thêm

Chuyên đề phân số bổ dưỡng học trò giỏi Toán 6 – 7

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

Tài liệu gồm 37 trang, được soạn do tác giả Ngô Thế Hoàng (cô giáo Toán trường THCS Hợp Đức, thức giấc Bắc Giang), chỉ dẫn giải các dạng toán chuyên đề phân số bổ dưỡng học trò giỏi Toán 6 – 7, giúp các em học trò khối lớp 6, lớp 7 ôn tập để sẵn sàng cho các kỳ thi chọn HSG Toán 6, Toán 7 cấp trường, cấp huyện, cấp thức giấc.
Dạng 1: Tìm n để phân số tối giản.
Dạng 2: Chứng minh các phân số sau tối giản.
Dạng 3: Tìm n để phân số có GTLN hoặc GTNN.
Dạng 4: Các bài toán liên qua tới phân số.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chuyển vận tài liệu

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

Tài liệu gồm 37 trang, được soạn do tác giả Ngô Thế Hoàng (cô giáo Toán trường THCS Hợp Đức, thức giấc Bắc Giang), chỉ dẫn giải các dạng toán chuyên đề phân số bổ dưỡng học trò giỏi Toán 6 – 7, giúp các em học trò khối lớp 6, lớp 7 ôn tập để sẵn sàng cho các kỳ thi chọn HSG Toán 6, Toán 7 cấp trường, cấp huyện, cấp thức giấc.
Dạng 1: Tìm n để phân số tối giản.
Dạng 2: Chứng minh các phân số sau tối giản.
Dạng 3: Tìm n để phân số có GTLN hoặc GTNN.
Dạng 4: Các bài toán liên qua tới phân số.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chuyển vận tài liệu

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

Tài liệu gồm 37 trang, được soạn do tác giả Ngô Thế Hoàng (cô giáo Toán trường THCS Hợp Đức, thức giấc Bắc Giang), chỉ dẫn giải các dạng toán chuyên đề phân số bổ dưỡng học trò giỏi Toán 6 – 7, giúp các em học trò khối lớp 6, lớp 7 ôn tập để sẵn sàng cho các kỳ thi chọn HSG Toán 6, Toán 7 cấp trường, cấp huyện, cấp thức giấc.
Dạng 1: Tìm n để phân số tối giản.
Dạng 2: Chứng minh các phân số sau tối giản.
Dạng 3: Tìm n để phân số có GTLN hoặc GTNN.
Dạng 4: Các bài toán liên qua tới phân số.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chuyển vận tài liệu

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #phân #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/02/chuyen-de-phan-so-boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-6-7.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button