Cách bật, sử dụng tính năng phát hiện té ngã trên Apple Watch

Fall Detection (Tính năng phát hiện té ngã) là một chức năng được trang bị chỉ cho Apple Watch SE và Apple Watch Series 4 trở lên. Tính năng này là một phần trong cam kết tiện ích cho người dùng của Apple. Hãy cùng khám phá cách sử dụng tính năng phát hiện té ngã trên Apple Watch trong bài viết sau đây nhé!

1. Bật tính năng phát hiện té ngã

Để bật tính năng phát hiện té ngã trên Apple Watch, bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1: Bật tính năng phát hiện té ngã bằng Apple Watch của bạn

Bước 1: Chọn Settings (Cài đặt) > Chọn SOS > Chọn Fall Detection (Tính năng phát hiện té ngã).

Chọn Fall Detection để kích hoạt tính năng phát hiện té ngã

Chọn Fall Detection để kích hoạt tính năng phát hiện té ngã

Bước 2: Bật nút gạt sang màu xanh > Chọn Confirm (Xác nhận). Vậy là bạn đã kích hoạt thành công chức năng phát hiện té ngã trên Apple Watch của mình.

Chọn Confirm để hoàn thành cài đặt tính năng phát hiện té ngã

Chọn Confirm để hoàn thành cài đặt tính năng phát hiện té ngã

Cách 2: Bật tính năng bằng cách sử dụng các thiết bị đã liên kết với Apple Watch như iPhone hoặc iPad của bạn

Bước 1: Mở ứng dụng Apple Watch > Chọn My Watch (Đồng hồ của tôi).

Bước 2: Chọn Emergency SOS (SOS Khẩn cấp) > Chọn Fall Detection (Tính năng phát hiện té ngã) > Bật nút gạt sang màu xanh để bật chức năng phát hiện té ngã.

Bật nút gạt sang màu xanh để kích hoạt tính năng phát hiện té ngã

Bật nút gạt sang màu xanh để kích hoạt tính năng phát hiện té ngã

2. Thiết lập ID Y tế của bạn và thêm liên hệ khẩn cấp

Để cài đặt ID Y tế và thêm các liên hệ khẩn cấp, bạn hãy làm theo 4 bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Health (Sức khỏe) trên thiết bị của bạn > Chọn Summary (Tổng quan).

Chọn Summary để bước đầu cài đặt ID Y tế

Chọn Summary để bước đầu cài đặt ID Y tế

Bước 2: Chọn Set Up Your Medical ID (Cài đặt ID Y tế của bạn) > Chọn Get Started (Bắt đầu).

Bước 3: Hãy nhập ngày sinh và thông tin của bạn vào. Để thêm liên hệ khẩn cấp, chọn nút cộng bên cạnh add emergency contact (Thêm liên hệ khẩn cấp).

Chọn nút cộng để thêm các liên hệ khẩn cấp của bạn

Chọn nút cộng để thêm các liên hệ khẩn cấp của bạn

Sau khi chọn nút cộng, danh bạ (Contacts) của bạn sẽ hiện lên, hãy chọn một hoặc nhiều số liên lạc mà bạn muốn cũng như đặt tên cho mối quan hệ (Relationship) của họ với bạn.

Chọn số liên lạc và thiết lập mối quan hệ của bạn với người liên hệ khẩn cấp

Chọn số liên lạc và thiết lập mối quan hệ của bạn với người liên hệ khẩn cấp

Bước 4: Sau khi đã hoàn thành việc cài đặt số liên lạc khẩn cấp, nếu bạn muốn xóa một liên hệ: Chọn nút trừ bên cạnh liên hệ đó > Nhấn Delete.

Hãy bật Show When Locked (Hiển thị khi đang khóa màn hình) ở trên cùng cửa sổ để đảm bảo ID Y tế của bạn có hiện ngoài màn hình khóa. Việc này giúp cho những người giúp đỡ bạn có thể xem được tình trạng bệnh tình của bạn và có phương pháp sơ cứu phù hợp. Cuối cùng, ấn Done để hoàn thành việc thiết lập ID Y tế và liên hệ khẩn cấp.

Ấn Done để hoàn thành việc thiết lập ID Y tế và liên hệ khẩn cấp của bạn

Ấn Done để hoàn thành việc thiết lập ID Y tế và liên hệ khẩn cấp của bạn

3. Cách gọi điện SOS khẩn cấp

Để có thể gọi điện SOS khẩn cấp, có hai cách thực hiện:

– Cách 1: Khi bạn bị ngã, đồng hồ sẽ tự động phát hiện và cảnh báo sẽ được hiện trên màn hình Apple Watch của bạn. Hãy nhấn EMERGENCY SOS (SOS KHẨN CẤP) để gọi điện khẩn cấp. Nếu muốn kết thúc cuộc gọi, hãy ấn biểu tượng nút kết thúc màu đỏ.

Giao diện Apple Watch khi bạn bị té ngã

Giao diện Apple Watch khi bạn bị té ngã

– Cách 2: Ấn giữ nút cạnh bên đồng hồ cho đến khi màn hình hiển thị 3 tùy chọn. Kéo nút EMERGENCY SOS (SOS KHẨN CẤP) sang phải để thực hiện cuộc gọi.

Kéo nút SOS KHẨN CẤP để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

Kéo nút SOS KHẨN CẤP để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

Nếu bạn muốn kết thúc cuộc gọi, bấm nút kết thúc cuộc gọi và chọn Yes (Đồng ý kết thúc cuộc gọi).

Chọn Yes để kết thúc cuộc gọi khẩn cấp

Chọn Yes để kết thúc cuộc gọi khẩn cấp

4. Xem lại lịch sử ngã của bạn

Khi bạn bị ngã, iPhone hoặc iPad của bạn sẽ tự động ghi lại lần ngã của bạn vào lịch sử trong ứng dụng Health.

Để xem lại lịch sử: Mở ứng dụng Health (Sức khỏe) > Chọn Health Data ( Dữ liệu sức khỏe) > Chọn Results (Kết quả).

Chọn Results để xem lịch sử những lần ngã của bạn

Chọn Results để xem lịch sử những lần ngã của bạn

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button