Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc do Sen Ti tổng hợp. Đề thi học kì 1 lớp 8 này sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề thi học kì, ôn tập và củng cố lại những tri thức đã được học, đoàn luyện kĩ năng giải đề thi và xử lý những câu hỏi khó lúc gặp phải, biết cách phân bố thời kì làm bài cân đối để đạt được kết quả cao nhất.

TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Các hạt cấu hình thành phần đông các nguyên tử là

A. electron và nơtron.                                                      

B. proton và nơtron.

C. nơtron và electron.                                                      

D. electron, proton và nơtron.

Câu 2. Kí hiệu 2O2 tức là

A. 2 nguyên tử oxi.             

B. 2 phân tử oxi.            

C. 2 nguyên tố oxi.        

D. 2 hợp chất oxi.

Câu 3. Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3

A. 48.                                    

B. 72.                                

C. 80.                                

D. 107.

Câu 4. Cho Ca(II), PO4(III). Công thức hóa học nào viết đúng?

A. CaPO4.                             

B. Ca2PO4.                       

C. Ca3(PO4)2.                   

D. Ca3PO4.

Câu 5. Hợp chất của nguyên tố R với nhóm hiđroxit có dạng R(OH)3. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R ấy với nguyên tố oxi là

A. R2O3.                                

B. R3O2.                           

C. RO3.                            

D. RO2.

Câu 6. Trong các giai đoạn sau, giai đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí?

A. Khí hiđro cháy.                 

B. Gỗ bị cháy.                  

C. Sắt nóng chảy.             

D. Sắt bị gỉ.

Câu 7. Câu nào sau đây đúng?

A. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ.

B. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử bị phá vỡ.

C. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử ko bị phá vỡ.

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn.

Câu 8. Khối lượng trước và sau 1 phản ứng hóa học được bảo toàn vì

A. số lượng các chất ko chỉnh sửa.               

B. số lượng nguyên tử ko chỉnh sửa.

C. kết hợp giữa các nguyên tử ko đổi.      

D. ko có tạo thành chất mới.

Câu 9. Phương trình hoá học nào sau đây đúng?

A. (Mg + {O_2} lớn Mg{O_2}.)     

B. (Mg + O lớn MgO.)

C. (2Mg + {O_2} lớn MgO.)  

D. (2Mg + {O_2} lớn 2MgO.)

Câu 10. Cho phương trình hoá học: (3F{rm{e}} + X lớn F{{rm{e}}_3}{O_4}.) Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                    

B. O2.                               

C. 2O2.                             

D. 3O2.

Câu 11. Cho lược đồ phản ứng: Al + H2SO4  → Al2(SO4)3 + H2. Sau lúc thăng bằng với các hệ số nguyên tối giản thì tổng hệ số trong phương trình hóa học là:

A. 9.                                      

B. 8.                                  

C. 5.                                  

D. 6.

Câu 12. Trong 2 mol CO2 có bao lăm phân tử?

A. 6.1023.                              

B. 9.1023.                          

C. 12.1023.                        

D. 18.1023.

Câu 13. Ở đktc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm 1 thể tích là

A. 11,2 lít.                             

B. 22,4 lít.                         

C. 24,2 lít.                        

D. 42,4 lít.

Câu 14. Thể tích (đktc) ứng với 64 gam oxi là

A. 89,6 lít.                             

B. 44,8 lít.                         

C. 22,4 lít.                        

D. 11,2 lít.

Câu 15. Số mol ứng với 6,4 gam khí sunfurơ SO2

A. 0,2 mol.                            

B. 0,5 mol.                        

C. 0,01 mol.                      

D. 0,1 mol.

Câu 16. Ở điều kiện tiêu chuẩn, hỗn hợp gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 có khối lượng là

A. 8 gam.                               

B. 9 gam.                          

C. 10 gam.                        

D. 12 gam.

Câu 17. Lấy cùng 1 lượng m gam mỗi chất sau, chất nào có số mol béo nhất?

A. Mg.                                   

B. Ca.                               

C. Cl2.                              

D. N2.

Câu 18. Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                             

B. 32 gam.                        

C. 64 gam.                        

D. 8 gam.

Câu 19. Trong hợp chất CuSO4 % khối lượng của Cu, S, O lần là lượt:

A. 30%; 20%; 50%.              

B. 40%; 20%; 40%.          

C. 25%; 50%; 25%.          

D. 30%; 40%; 30%.

Câu 20.  Dãy nào gồm các khí đều có thể nhận được vào lọ bằng cách thức đẩy ko khí như miêu tả hình bên?

A. NH3, H2, CH4.                                                             

B. H2, CH4, Cl2.

C. NH3, CH4, O2.                                                             

D. H2, NH3, Cl2.

Câu 21. Cho các công thức hóa học của 1 số chất như sau: Br2, AlCl3, MgO, Zn, KNO3, NaOH, O3. Số đơn chất là

A. 4 chất.                               

B. 3 chất.                          

C. 2 chất.                          

D. 1 chất.

Câu 22. Cho các công thức: NaCl2, MgOH, CaO, SO2, MgO2. Số công thức hóa học viết sai

A. 4.                                      

B. 3.                                  

C. 2.                                  

D. 1.

Câu 23. Cho lược đồ phản ứng: Với x và y thì trị giá phù hợp của x và y lần là lượt:

A. 1 và 2.                               

B. 2 và 3.                          

C. 2 và 4.                          

D. 3 và 4.

Câu 24. Cho lược đồ phản ứng: 4CuFeS2 + 13O2  →​ 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO2. Tổng hệ số thăng bằng nguyên, tối giản của các chất trong phản ứng là

A. 24.                                    

B. 30.                                

C. 21.                                

D. 31.

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

(a) Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

(b) Muối ăn (NaCl) do nguyên tố natri và nguyên tố clo hình thành.

(c) Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất cacbon và oxi.

(d) Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, diêm sinh và oxi hình thành.

(e) Axit clohiđric gồm 2 chất là hiđro và clo.

Những phát biểu sai là

A. (a), (b).                              

B. (a), (d).                         

C. (b), (d).                                 

D. (c), (e).

Câu 26. Cho các giai đoạn sau:

(1) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.

(2) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi.

(3) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.

(4) Cháy rừng gây ô nhiễm béo cho môi trường.

(5) Nhiệt độ trái đất hot lên làm băng ở 2 cực trái đất tan dần.

Những giai đoạn xảy ra hiện tượng hóa học là

A. (1), (2), (4).                       

B. (1), (2), (4), (5).           

C. (2), (3).                         

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 27. Than cháy tạo ra khí cacbonic (CO2) theo phương trình: cacbon + oxi g khí cacbonic. Biết rằng khối lượng cacbon đã cháy là 4,5 kg và khối lượng oxi đã phản ứng là 12 kg. Khối lượng CO2 tạo ra là

A. 16,2 kg.                            

B. 16,3kg.                         

C. 16,4 kg.                        

D. 16,5 kg.

Câu 28. Khi phân tách thành phần hợp chất hữu cơ X nhận được các số liệu thực nghiệm như sau: %C = 54,54; %H = 9,09; còn lại là oxi. Khối lượng mol của X là 88 g/mol. Công thức phân tử của X là

A. C4H7O2.                           

B. C4H8O2.                       

C. C3H8O3.                       

D. C4H6O2.

Câu 29. Mg phản ứng với HCl theo phản ứng:  Sau phản ứng nhận được 2,24 lít (đktc) khí hiđro thì khối lượng của Mg đã tham dự phản ứng là

A. 2,4 gam.                            

B. 12 gam.                        

C. 2,3 gam.                       

D. 7,2 gam.

Câu 30. Cho 12,8 gam 1 kim khí R hóa trị II công dụng với khí clo vừa đủ, nhận được 27 gam muối clorua (RCl2). R là kim khí

A. Fe.                                    

B. Ca.                               

C. Cu.                               

D. Mg.

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC– ĐỀ 02

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                              

B. Nơtron và  electron.

C. Proton và nơtron.    

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2: Cho các chất sau:

(1) Khí nitơ do nguyên tố N hình thành;

(2) Khí cacbonic do 2 nguyên tố C và O hình thành;

(3) Natri hiđroxit do 3 nguyên tố Na, O và H hình thành;

(4) Sulfur do nguyên tố S hình thành.

Trong những chất trên, chất nào là đơn chất?

A. (1); (2).                         

B. (2); (3).                     

C. (3); (4).                     

D. (1); (4).

Câu 3: Dãy chất sau đây đều là hợp chất?

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3.            

B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3.

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.           

D. Cl2, Cu, Fe, Al.

Câu 4: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                               

B. X2Y.                         

C. XY2.                         

D. X2Y3.

Câu 5: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là

A. 3.                                   

B. 2.                              

C. 1.                              

D. 4.

Câu 6: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?

A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.                      

B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét.

C. Sự kết tinh của muối ăn.                                     

D. Sắt để lâu ngày trong ko khí bị gỉ.

Câu 7: Cho phương trình hoá học:  Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                

B. O2.                            

C. 2O2.                          

D. 3O2.

Câu 8: Số phân tử H2O có trong 1 giọt nước (0,05 gam) là

A. 1,7.1023  phân tử.          

B. 1,7.1022 phân tử.       

C. 1,7.1021 phân tử.       

D. 1,7.1020 phân tử.

Câu 9: Trong các khí CO2, H2S, N2, H2, SO2, số khí nhẹ hơn ko khí là

A. 5.                                   

B. 4.                              

C. 3.                              

D. 2.

Câu 10: Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                         

B. 32 gam.                    

C. 64 gam.                    

D. 8 gam.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC– ĐỀ 03

Câu 1. Cho các dữ kiện sau:

– Trong thân thể người có chứa từ 63 tới 68% về khối lượng là nước.

– Hiện nay, xoong nồi làm bằng inox rất được ưa thích.

– Cốc nhựa thì khó vỡ hơn cốc thủy tinh.

Dãy gồm các chất trong các câu trên là

A. cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.  

B. thủy tinh, nước, inox, nhựa.

C. thủy tinh, inox, soong nồi.

D. thân thể người, nước, xoong nồi.

Câu 2. Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                                       B. Nơtron và electron.

C. Proton và nơtron.                                                         D. Proton, nơtron và electron.

Câu 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nguyên tử là hạt hết sức bé và…(1)… về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi…(2)… mang…(3)…”

A. (1): trung hòa; (2): hạt nhân; (3): điện tích âm.

B. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): ko mang điện.

C. (1): ko trung hòa; (2): 1 hạt electron; (3): điện tích dương.

D. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): điện tích âm.

Câu 4. Khối lượng của 1 đvC là

A. 1,6605.10-23 gam.                                                         B. 1,6605.10-24 gam.

C. 6.1023 gam.                                                                   D. 1,9926.10-23 gam.

Câu 5. Để tạo thành phân tử của 1 hợp chất tối thiểu cần có bao lăm loại nguyên tố?

A. 4.                                       B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

Câu 6. Phân tử khối của hợp chất N2O5

A. 30.                                     B. 44.                                 C. 108.                               D. 94.

Câu 7. Sulfur đioxit có công thức hóa học là SO2. Thành phần phân tử của diêm sinh đioxit gồm:

A. 2 đơn chất diêm sinh và oxi.                                       B. 1 nguyên tố diêm sinh và 2 nguyên tố oxi.

C. nguyên tử diêm sinh và nguyên tử oxi.                       D. 1 nguyên tử diêm sinh và 2 nguyên tử oxi.

Câu 8. Nguyên tử S có hoá trị VI trong phân tử chất nào?

A. SO2.                                   B. H2S.                              C. SO3.                              D. CaS.

Câu 9. Hãy chọn công thức hoá học đúng là

A. BaPO4.                              B. Ba2PO4.                        C. Ba3PO4.                        D. Ba3(PO4)2.

Câu 10. Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                                   B. X2Y.                             C. XY2.                             D. X2Y3.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC– ĐỀ 04

Câu 1:

a) Hãy cho biết thế nào là đơn chất? Hợp chất?

b) Trong số các công thức hóa học sau: CO2, O2, Zn, CaCO3, công thức nào là công thức của đơn chất? Công thức nào là công thức của hợp chất?

Câu 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của:

a) Fe (III) và O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3:

a) Thế nào là phản ứng hóa học? Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra?

b) Hoàn thành các phương trình hóa học cho các lược đồ sau:

Al + O2  → Al2O3

Na3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + NaCl

Câu 4:

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5: Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6: Khi đốt dây sắt, sắt phản ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 →  Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC– ĐỀ 05

Câu 1: Nêu định nghĩa nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Câu 2: Nêu định nghĩa đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho thí dụ minh họa?

Câu 3: Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết ý nghĩa gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: 

a. Khi cho 1 mẩu vôi sống (có tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước hot lên, thậm chí có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi có phản ứng hóa học xảy ra ko? Tại sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành có tên là canxi hiđroxit

Câu 5: Nêu định nghĩa thể tích mol của chất khí? Cho biết thể tích mol của các chất khí ở đktc?

Câu 6: Cho lược đồ của các phản ứng sau:

a. Na + O2  → Na2O

b. KClO→  KCl +  O2    

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học lập được

Câu 7: Để chế tác mỗi quả pháo bông nhằm dùng cho cho các chiến sĩ biên phòng giữ giàng biên thuỳ hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim khí Magie (Mg), lúc pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b. Tính khối lượng khí oxi (O2) tham dự phản ứng?

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Cẩm Bình

Thi trực tuyến

  • Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 8 5 2021-2022

.

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc
theo Wikipedia

Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc do Sen Ti tổng hợp. Đề thi học kì 1 lớp 8 này sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề thi học kì, ôn tập và củng cố lại những tri thức đã được học, đoàn luyện kĩ năng giải đề thi và xử lý những câu hỏi khó lúc gặp phải, biết cách phân bố thời kì làm bài cân đối để đạt được kết quả cao nhất.

TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Các hạt cấu hình thành phần đông các nguyên tử là

A. electron và nơtron.                                                      

B. proton và nơtron.

C. nơtron và electron.                                                      

D. electron, proton và nơtron.

Câu 2. Kí hiệu 2O2 tức là

A. 2 nguyên tử oxi.             

B. 2 phân tử oxi.            

C. 2 nguyên tố oxi.        

D. 2 hợp chất oxi.

Câu 3. Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3 là

A. 48.                                    

B. 72.                                

C. 80.                                

D. 107.

Câu 4. Cho Ca(II), PO4(III). Công thức hóa học nào viết đúng?

A. CaPO4.                             

B. Ca2PO4.                       

C. Ca3(PO4)2.                   

D. Ca3PO4.

Câu 5. Hợp chất của nguyên tố R với nhóm hiđroxit có dạng R(OH)3. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R ấy với nguyên tố oxi là

A. R2O3.                                

B. R3O2.                           

C. RO3.                            

D. RO2.

Câu 6. Trong các giai đoạn sau, giai đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí?

A. Khí hiđro cháy.                 

B. Gỗ bị cháy.                  

C. Sắt nóng chảy.             

D. Sắt bị gỉ.

Câu 7. Câu nào sau đây đúng?

A. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ.

B. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử bị phá vỡ.

C. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử ko bị phá vỡ.

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn.

Câu 8. Khối lượng trước và sau 1 phản ứng hóa học được bảo toàn vì

A. số lượng các chất ko chỉnh sửa.               

B. số lượng nguyên tử ko chỉnh sửa.

C. kết hợp giữa các nguyên tử ko đổi.      

D. ko có tạo thành chất mới.

Câu 9. Phương trình hoá học nào sau đây đúng?

A. (Mg + {O_2} lớn Mg{O_2}.)     

B. (Mg + O lớn MgO.)

C. (2Mg + {O_2} lớn MgO.)  

D. (2Mg + {O_2} lớn 2MgO.)

Câu 10. Cho phương trình hoá học: (3F{rm{e}} + X lớn F{{rm{e}}_3}{O_4}.) Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                    

B. O2.                               

C. 2O2.                             

D. 3O2.

Câu 11. Cho lược đồ phản ứng: Al + H2SO4  → Al2(SO4)3 + H2. Sau lúc thăng bằng với các hệ số nguyên tối giản thì tổng hệ số trong phương trình hóa học là:

A. 9.                                      

B. 8.                                  

C. 5.                                  

D. 6.

Câu 12. Trong 2 mol CO2 có bao lăm phân tử?

A. 6.1023.                              

B. 9.1023.                          

C. 12.1023.                        

D. 18.1023.

Câu 13. Ở đktc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm 1 thể tích là

A. 11,2 lít.                             

B. 22,4 lít.                         

C. 24,2 lít.                        

D. 42,4 lít.

Câu 14. Thể tích (đktc) ứng với 64 gam oxi là

A. 89,6 lít.                             

B. 44,8 lít.                         

C. 22,4 lít.                        

D. 11,2 lít.

Câu 15. Số mol ứng với 6,4 gam khí sunfurơ SO2 là

A. 0,2 mol.                            

B. 0,5 mol.                        

C. 0,01 mol.                      

D. 0,1 mol.

Câu 16. Ở điều kiện tiêu chuẩn, hỗn hợp gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 có khối lượng là

A. 8 gam.                               

B. 9 gam.                          

C. 10 gam.                        

D. 12 gam.

Câu 17. Lấy cùng 1 lượng m gam mỗi chất sau, chất nào có số mol béo nhất?

A. Mg.                                   

B. Ca.                               

C. Cl2.                              

D. N2.

Câu 18. Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                             

B. 32 gam.                        

C. 64 gam.                        

D. 8 gam.

Câu 19. Trong hợp chất CuSO4 % khối lượng của Cu, S, O lần là lượt:

A. 30%; 20%; 50%.              

B. 40%; 20%; 40%.          

C. 25%; 50%; 25%.          

D. 30%; 40%; 30%.

Câu 20.  Dãy nào gồm các khí đều có thể nhận được vào lọ bằng cách thức đẩy ko khí như miêu tả hình bên?

A. NH3, H2, CH4.                                                             

B. H2, CH4, Cl2.

C. NH3, CH4, O2.                                                             

D. H2, NH3, Cl2.

Câu 21. Cho các công thức hóa học của 1 số chất như sau: Br2, AlCl3, MgO, Zn, KNO3, NaOH, O3. Số đơn chất là

A. 4 chất.                               

B. 3 chất.                          

C. 2 chất.                          

D. 1 chất.

Câu 22. Cho các công thức: NaCl2, MgOH, CaO, SO2, MgO2. Số công thức hóa học viết sai là

A. 4.                                      

B. 3.                                  

C. 2.                                  

D. 1.

Câu 23. Cho lược đồ phản ứng: Với x và y thì trị giá phù hợp của x và y lần là lượt:

A. 1 và 2.                               

B. 2 và 3.                          

C. 2 và 4.                          

D. 3 và 4.

Câu 24. Cho lược đồ phản ứng: 4CuFeS2 + 13O2  →​ 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO2. Tổng hệ số thăng bằng nguyên, tối giản của các chất trong phản ứng là

A. 24.                                    

B. 30.                                

C. 21.                                

D. 31.

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

(a) Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

(b) Muối ăn (NaCl) do nguyên tố natri và nguyên tố clo hình thành.

(c) Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất cacbon và oxi.

(d) Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, diêm sinh và oxi hình thành.

(e) Axit clohiđric gồm 2 chất là hiđro và clo.

Những phát biểu sai là

A. (a), (b).                              

B. (a), (d).                         

C. (b), (d).                                 

D. (c), (e).

Câu 26. Cho các giai đoạn sau:

(1) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.

(2) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi.

(3) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.

(4) Cháy rừng gây ô nhiễm béo cho môi trường.

(5) Nhiệt độ trái đất hot lên làm băng ở 2 cực trái đất tan dần.

Những giai đoạn xảy ra hiện tượng hóa học là

A. (1), (2), (4).                       

B. (1), (2), (4), (5).           

C. (2), (3).                         

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 27. Than cháy tạo ra khí cacbonic (CO2) theo phương trình: cacbon + oxi g khí cacbonic. Biết rằng khối lượng cacbon đã cháy là 4,5 kg và khối lượng oxi đã phản ứng là 12 kg. Khối lượng CO2 tạo ra là

A. 16,2 kg.                            

B. 16,3kg.                         

C. 16,4 kg.                        

D. 16,5 kg.

Câu 28. Khi phân tách thành phần hợp chất hữu cơ X nhận được các số liệu thực nghiệm như sau: %C = 54,54; %H = 9,09; còn lại là oxi. Khối lượng mol của X là 88 g/mol. Công thức phân tử của X là

A. C4H7O2.                           

B. C4H8O2.                       

C. C3H8O3.                       

D. C4H6O2.

Câu 29. Mg phản ứng với HCl theo phản ứng:  Sau phản ứng nhận được 2,24 lít (đktc) khí hiđro thì khối lượng của Mg đã tham dự phản ứng là

A. 2,4 gam.                            

B. 12 gam.                        

C. 2,3 gam.                       

D. 7,2 gam.

Câu 30. Cho 12,8 gam 1 kim khí R hóa trị II công dụng với khí clo vừa đủ, nhận được 27 gam muối clorua (RCl2). R là kim khí

A. Fe.                                    

B. Ca.                               

C. Cu.                               

D. Mg.

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 02

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                              

B. Nơtron và  electron.

C. Proton và nơtron.    

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2: Cho các chất sau:

(1) Khí nitơ do nguyên tố N hình thành;

(2) Khí cacbonic do 2 nguyên tố C và O hình thành;

(3) Natri hiđroxit do 3 nguyên tố Na, O và H hình thành;

(4) Sulfur do nguyên tố S hình thành.

Trong những chất trên, chất nào là đơn chất?

A. (1); (2).                         

B. (2); (3).                     

C. (3); (4).                     

D. (1); (4).

Câu 3: Dãy chất sau đây đều là hợp chất?

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3.            

B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3.

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.           

D. Cl2, Cu, Fe, Al.

Câu 4: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                               

B. X2Y.                         

C. XY2.                         

D. X2Y3.

Câu 5: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là

A. 3.                                   

B. 2.                              

C. 1.                              

D. 4.

Câu 6: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?

A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.                      

B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét.

C. Sự kết tinh của muối ăn.                                     

D. Sắt để lâu ngày trong ko khí bị gỉ.

Câu 7: Cho phương trình hoá học:  Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                

B. O2.                            

C. 2O2.                          

D. 3O2.

Câu 8: Số phân tử H2O có trong 1 giọt nước (0,05 gam) là

A. 1,7.1023  phân tử.          

B. 1,7.1022 phân tử.       

C. 1,7.1021 phân tử.       

D. 1,7.1020 phân tử.

Câu 9: Trong các khí CO2, H2S, N2, H2, SO2, số khí nhẹ hơn ko khí là

A. 5.                                   

B. 4.                              

C. 3.                              

D. 2.

Câu 10: Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                         

B. 32 gam.                    

C. 64 gam.                    

D. 8 gam.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 03

Câu 1. Cho các dữ kiện sau:

– Trong thân thể người có chứa từ 63 tới 68% về khối lượng là nước.

– Hiện nay, xoong nồi làm bằng inox rất được ưa thích.

– Cốc nhựa thì khó vỡ hơn cốc thủy tinh.

Dãy gồm các chất trong các câu trên là

A. cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.  

B. thủy tinh, nước, inox, nhựa.

C. thủy tinh, inox, soong nồi.

D. thân thể người, nước, xoong nồi.

Câu 2. Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                                       B. Nơtron và electron.

C. Proton và nơtron.                                                         D. Proton, nơtron và electron.

Câu 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nguyên tử là hạt hết sức bé và…(1)… về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi…(2)… mang…(3)…”

A. (1): trung hòa; (2): hạt nhân; (3): điện tích âm.

B. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): ko mang điện.

C. (1): ko trung hòa; (2): 1 hạt electron; (3): điện tích dương.

D. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): điện tích âm.

Câu 4. Khối lượng của 1 đvC là

A. 1,6605.10-23 gam.                                                         B. 1,6605.10-24 gam.

C. 6.1023 gam.                                                                   D. 1,9926.10-23 gam.

Câu 5. Để tạo thành phân tử của 1 hợp chất tối thiểu cần có bao lăm loại nguyên tố?

A. 4.                                       B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

Câu 6. Phân tử khối của hợp chất N2O5 là

A. 30.                                     B. 44.                                 C. 108.                               D. 94.

Câu 7. Sulfur đioxit có công thức hóa học là SO2. Thành phần phân tử của diêm sinh đioxit gồm:

A. 2 đơn chất diêm sinh và oxi.                                       B. 1 nguyên tố diêm sinh và 2 nguyên tố oxi.

C. nguyên tử diêm sinh và nguyên tử oxi.                       D. 1 nguyên tử diêm sinh và 2 nguyên tử oxi.

Câu 8. Nguyên tử S có hoá trị VI trong phân tử chất nào?

A. SO2.                                   B. H2S.                              C. SO3.                              D. CaS.

Câu 9. Hãy chọn công thức hoá học đúng là

A. BaPO4.                              B. Ba2PO4.                        C. Ba3PO4.                        D. Ba3(PO4)2.

Câu 10. Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                                   B. X2Y.                             C. XY2.                             D. X2Y3.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 04

Câu 1:

a) Hãy cho biết thế nào là đơn chất? Hợp chất?

b) Trong số các công thức hóa học sau: CO2, O2, Zn, CaCO3, công thức nào là công thức của đơn chất? Công thức nào là công thức của hợp chất?

Câu 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của:

a) Fe (III) và O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3:

a) Thế nào là phản ứng hóa học? Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra?

b) Hoàn thành các phương trình hóa học cho các lược đồ sau:

Al + O2  → Al2O3

Na3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + NaCl

Câu 4:

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5: Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6: Khi đốt dây sắt, sắt phản ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 →  Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 05

Câu 1: Nêu định nghĩa nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Câu 2: Nêu định nghĩa đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho thí dụ minh họa?

Câu 3: Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết ý nghĩa gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: 

a. Khi cho 1 mẩu vôi sống (có tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước hot lên, thậm chí có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi có phản ứng hóa học xảy ra ko? Tại sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành có tên là canxi hiđroxit

Câu 5: Nêu định nghĩa thể tích mol của chất khí? Cho biết thể tích mol của các chất khí ở đktc?

Câu 6: Cho lược đồ của các phản ứng sau:

a. Na + O2  → Na2O

b. KClO3 →  KCl +  O2    

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học lập được

Câu 7: Để chế tác mỗi quả pháo bông nhằm dùng cho cho các chiến sĩ biên phòng giữ giàng biên thuỳ hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim khí Magie (Mg), lúc pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b. Tính khối lượng khí oxi (O2) tham dự phản ứng?

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Cẩm Bình

Thi trực tuyến

Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 8 5 2021-2022

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Dương Văn An

458

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

603

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Lê Văn 8

413

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phước Thạnh

564

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Khuyến

591

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 8 5 2021-2022

372

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc do Sen Ti tổng hợp. Đề thi học kì 1 lớp 8 này sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề thi học kì, ôn tập và củng cố lại những tri thức đã được học, đoàn luyện kĩ năng giải đề thi và xử lý những câu hỏi khó lúc gặp phải, biết cách phân bố thời kì làm bài cân đối để đạt được kết quả cao nhất.

TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Các hạt cấu hình thành phần đông các nguyên tử là

A. electron và nơtron.                                                      

B. proton và nơtron.

C. nơtron và electron.                                                      

D. electron, proton và nơtron.

Câu 2. Kí hiệu 2O2 tức là

A. 2 nguyên tử oxi.             

B. 2 phân tử oxi.            

C. 2 nguyên tố oxi.        

D. 2 hợp chất oxi.

Câu 3. Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3 là

A. 48.                                    

B. 72.                                

C. 80.                                

D. 107.

Câu 4. Cho Ca(II), PO4(III). Công thức hóa học nào viết đúng?

A. CaPO4.                             

B. Ca2PO4.                       

C. Ca3(PO4)2.                   

D. Ca3PO4.

Câu 5. Hợp chất của nguyên tố R với nhóm hiđroxit có dạng R(OH)3. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R ấy với nguyên tố oxi là

A. R2O3.                                

B. R3O2.                           

C. RO3.                            

D. RO2.

Câu 6. Trong các giai đoạn sau, giai đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí?

A. Khí hiđro cháy.                 

B. Gỗ bị cháy.                  

C. Sắt nóng chảy.             

D. Sắt bị gỉ.

Câu 7. Câu nào sau đây đúng?

A. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ.

B. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử bị phá vỡ.

C. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử ko bị phá vỡ.

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn.

Câu 8. Khối lượng trước và sau 1 phản ứng hóa học được bảo toàn vì

A. số lượng các chất ko chỉnh sửa.               

B. số lượng nguyên tử ko chỉnh sửa.

C. kết hợp giữa các nguyên tử ko đổi.      

D. ko có tạo thành chất mới.

Câu 9. Phương trình hoá học nào sau đây đúng?

A. (Mg + {O_2} lớn Mg{O_2}.)     

B. (Mg + O lớn MgO.)

C. (2Mg + {O_2} lớn MgO.)  

D. (2Mg + {O_2} lớn 2MgO.)

Câu 10. Cho phương trình hoá học: (3F{rm{e}} + X lớn F{{rm{e}}_3}{O_4}.) Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                    

B. O2.                               

C. 2O2.                             

D. 3O2.

Câu 11. Cho lược đồ phản ứng: Al + H2SO4  → Al2(SO4)3 + H2. Sau lúc thăng bằng với các hệ số nguyên tối giản thì tổng hệ số trong phương trình hóa học là:

A. 9.                                      

B. 8.                                  

C. 5.                                  

D. 6.

Câu 12. Trong 2 mol CO2 có bao lăm phân tử?

A. 6.1023.                              

B. 9.1023.                          

C. 12.1023.                        

D. 18.1023.

Câu 13. Ở đktc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm 1 thể tích là

A. 11,2 lít.                             

B. 22,4 lít.                         

C. 24,2 lít.                        

D. 42,4 lít.

Câu 14. Thể tích (đktc) ứng với 64 gam oxi là

A. 89,6 lít.                             

B. 44,8 lít.                         

C. 22,4 lít.                        

D. 11,2 lít.

Câu 15. Số mol ứng với 6,4 gam khí sunfurơ SO2 là

A. 0,2 mol.                            

B. 0,5 mol.                        

C. 0,01 mol.                      

D. 0,1 mol.

Câu 16. Ở điều kiện tiêu chuẩn, hỗn hợp gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 có khối lượng là

A. 8 gam.                               

B. 9 gam.                          

C. 10 gam.                        

D. 12 gam.

Câu 17. Lấy cùng 1 lượng m gam mỗi chất sau, chất nào có số mol béo nhất?

A. Mg.                                   

B. Ca.                               

C. Cl2.                              

D. N2.

Câu 18. Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                             

B. 32 gam.                        

C. 64 gam.                        

D. 8 gam.

Câu 19. Trong hợp chất CuSO4 % khối lượng của Cu, S, O lần là lượt:

A. 30%; 20%; 50%.              

B. 40%; 20%; 40%.          

C. 25%; 50%; 25%.          

D. 30%; 40%; 30%.

Câu 20.  Dãy nào gồm các khí đều có thể nhận được vào lọ bằng cách thức đẩy ko khí như miêu tả hình bên?

A. NH3, H2, CH4.                                                             

B. H2, CH4, Cl2.

C. NH3, CH4, O2.                                                             

D. H2, NH3, Cl2.

Câu 21. Cho các công thức hóa học của 1 số chất như sau: Br2, AlCl3, MgO, Zn, KNO3, NaOH, O3. Số đơn chất là

A. 4 chất.                               

B. 3 chất.                          

C. 2 chất.                          

D. 1 chất.

Câu 22. Cho các công thức: NaCl2, MgOH, CaO, SO2, MgO2. Số công thức hóa học viết sai là

A. 4.                                      

B. 3.                                  

C. 2.                                  

D. 1.

Câu 23. Cho lược đồ phản ứng: Với x và y thì trị giá phù hợp của x và y lần là lượt:

A. 1 và 2.                               

B. 2 và 3.                          

C. 2 và 4.                          

D. 3 và 4.

Câu 24. Cho lược đồ phản ứng: 4CuFeS2 + 13O2  →​ 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO2. Tổng hệ số thăng bằng nguyên, tối giản của các chất trong phản ứng là

A. 24.                                    

B. 30.                                

C. 21.                                

D. 31.

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

(a) Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

(b) Muối ăn (NaCl) do nguyên tố natri và nguyên tố clo hình thành.

(c) Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất cacbon và oxi.

(d) Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, diêm sinh và oxi hình thành.

(e) Axit clohiđric gồm 2 chất là hiđro và clo.

Những phát biểu sai là

A. (a), (b).                              

B. (a), (d).                         

C. (b), (d).                                 

D. (c), (e).

Câu 26. Cho các giai đoạn sau:

(1) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.

(2) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi.

(3) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.

(4) Cháy rừng gây ô nhiễm béo cho môi trường.

(5) Nhiệt độ trái đất hot lên làm băng ở 2 cực trái đất tan dần.

Những giai đoạn xảy ra hiện tượng hóa học là

A. (1), (2), (4).                       

B. (1), (2), (4), (5).           

C. (2), (3).                         

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 27. Than cháy tạo ra khí cacbonic (CO2) theo phương trình: cacbon + oxi g khí cacbonic. Biết rằng khối lượng cacbon đã cháy là 4,5 kg và khối lượng oxi đã phản ứng là 12 kg. Khối lượng CO2 tạo ra là

A. 16,2 kg.                            

B. 16,3kg.                         

C. 16,4 kg.                        

D. 16,5 kg.

Câu 28. Khi phân tách thành phần hợp chất hữu cơ X nhận được các số liệu thực nghiệm như sau: %C = 54,54; %H = 9,09; còn lại là oxi. Khối lượng mol của X là 88 g/mol. Công thức phân tử của X là

A. C4H7O2.                           

B. C4H8O2.                       

C. C3H8O3.                       

D. C4H6O2.

Câu 29. Mg phản ứng với HCl theo phản ứng:  Sau phản ứng nhận được 2,24 lít (đktc) khí hiđro thì khối lượng của Mg đã tham dự phản ứng là

A. 2,4 gam.                            

B. 12 gam.                        

C. 2,3 gam.                       

D. 7,2 gam.

Câu 30. Cho 12,8 gam 1 kim khí R hóa trị II công dụng với khí clo vừa đủ, nhận được 27 gam muối clorua (RCl2). R là kim khí

A. Fe.                                    

B. Ca.                               

C. Cu.                               

D. Mg.

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 02

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                              

B. Nơtron và  electron.

C. Proton và nơtron.    

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2: Cho các chất sau:

(1) Khí nitơ do nguyên tố N hình thành;

(2) Khí cacbonic do 2 nguyên tố C và O hình thành;

(3) Natri hiđroxit do 3 nguyên tố Na, O và H hình thành;

(4) Sulfur do nguyên tố S hình thành.

Trong những chất trên, chất nào là đơn chất?

A. (1); (2).                         

B. (2); (3).                     

C. (3); (4).                     

D. (1); (4).

Câu 3: Dãy chất sau đây đều là hợp chất?

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3.            

B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3.

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.           

D. Cl2, Cu, Fe, Al.

Câu 4: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                               

B. X2Y.                         

C. XY2.                         

D. X2Y3.

Câu 5: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là

A. 3.                                   

B. 2.                              

C. 1.                              

D. 4.

Câu 6: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?

A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.                      

B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét.

C. Sự kết tinh của muối ăn.                                     

D. Sắt để lâu ngày trong ko khí bị gỉ.

Câu 7: Cho phương trình hoá học:  Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                

B. O2.                            

C. 2O2.                          

D. 3O2.

Câu 8: Số phân tử H2O có trong 1 giọt nước (0,05 gam) là

A. 1,7.1023  phân tử.          

B. 1,7.1022 phân tử.       

C. 1,7.1021 phân tử.       

D. 1,7.1020 phân tử.

Câu 9: Trong các khí CO2, H2S, N2, H2, SO2, số khí nhẹ hơn ko khí là

A. 5.                                   

B. 4.                              

C. 3.                              

D. 2.

Câu 10: Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                         

B. 32 gam.                    

C. 64 gam.                    

D. 8 gam.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 03

Câu 1. Cho các dữ kiện sau:

– Trong thân thể người có chứa từ 63 tới 68% về khối lượng là nước.

– Hiện nay, xoong nồi làm bằng inox rất được ưa thích.

– Cốc nhựa thì khó vỡ hơn cốc thủy tinh.

Dãy gồm các chất trong các câu trên là

A. cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.  

B. thủy tinh, nước, inox, nhựa.

C. thủy tinh, inox, soong nồi.

D. thân thể người, nước, xoong nồi.

Câu 2. Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                                       B. Nơtron và electron.

C. Proton và nơtron.                                                         D. Proton, nơtron và electron.

Câu 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nguyên tử là hạt hết sức bé và…(1)… về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi…(2)… mang…(3)…”

A. (1): trung hòa; (2): hạt nhân; (3): điện tích âm.

B. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): ko mang điện.

C. (1): ko trung hòa; (2): 1 hạt electron; (3): điện tích dương.

D. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): điện tích âm.

Câu 4. Khối lượng của 1 đvC là

A. 1,6605.10-23 gam.                                                         B. 1,6605.10-24 gam.

C. 6.1023 gam.                                                                   D. 1,9926.10-23 gam.

Câu 5. Để tạo thành phân tử của 1 hợp chất tối thiểu cần có bao lăm loại nguyên tố?

A. 4.                                       B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

Câu 6. Phân tử khối của hợp chất N2O5 là

A. 30.                                     B. 44.                                 C. 108.                               D. 94.

Câu 7. Sulfur đioxit có công thức hóa học là SO2. Thành phần phân tử của diêm sinh đioxit gồm:

A. 2 đơn chất diêm sinh và oxi.                                       B. 1 nguyên tố diêm sinh và 2 nguyên tố oxi.

C. nguyên tử diêm sinh và nguyên tử oxi.                       D. 1 nguyên tử diêm sinh và 2 nguyên tử oxi.

Câu 8. Nguyên tử S có hoá trị VI trong phân tử chất nào?

A. SO2.                                   B. H2S.                              C. SO3.                              D. CaS.

Câu 9. Hãy chọn công thức hoá học đúng là

A. BaPO4.                              B. Ba2PO4.                        C. Ba3PO4.                        D. Ba3(PO4)2.

Câu 10. Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                                   B. X2Y.                             C. XY2.                             D. X2Y3.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 04

Câu 1:

a) Hãy cho biết thế nào là đơn chất? Hợp chất?

b) Trong số các công thức hóa học sau: CO2, O2, Zn, CaCO3, công thức nào là công thức của đơn chất? Công thức nào là công thức của hợp chất?

Câu 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của:

a) Fe (III) và O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3:

a) Thế nào là phản ứng hóa học? Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra?

b) Hoàn thành các phương trình hóa học cho các lược đồ sau:

Al + O2  → Al2O3

Na3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + NaCl

Câu 4:

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5: Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6: Khi đốt dây sắt, sắt phản ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 →  Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 05

Câu 1: Nêu định nghĩa nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Câu 2: Nêu định nghĩa đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho thí dụ minh họa?

Câu 3: Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết ý nghĩa gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: 

a. Khi cho 1 mẩu vôi sống (có tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước hot lên, thậm chí có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi có phản ứng hóa học xảy ra ko? Tại sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành có tên là canxi hiđroxit

Câu 5: Nêu định nghĩa thể tích mol của chất khí? Cho biết thể tích mol của các chất khí ở đktc?

Câu 6: Cho lược đồ của các phản ứng sau:

a. Na + O2  → Na2O

b. KClO3 →  KCl +  O2    

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học lập được

Câu 7: Để chế tác mỗi quả pháo bông nhằm dùng cho cho các chiến sĩ biên phòng giữ giàng biên thuỳ hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim khí Magie (Mg), lúc pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b. Tính khối lượng khí oxi (O2) tham dự phản ứng?

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Cẩm Bình

Thi trực tuyến

Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 8 5 2021-2022

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Dương Văn An

458

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

603

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Lê Văn 8

413

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phước Thạnh

564

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Khuyến

591

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 8 5 2021-2022

372

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc do Sen Ti tổng hợp. Đề thi học kì 1 lớp 8 này sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề thi học kì, ôn tập và củng cố lại những tri thức đã được học, đoàn luyện kĩ năng giải đề thi và xử lý những câu hỏi khó lúc gặp phải, biết cách phân bố thời kì làm bài cân đối để đạt được kết quả cao nhất.

TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Các hạt cấu hình thành phần đông các nguyên tử là

A. electron và nơtron.                                                      

B. proton và nơtron.

C. nơtron và electron.                                                      

D. electron, proton và nơtron.

Câu 2. Kí hiệu 2O2 tức là

A. 2 nguyên tử oxi.             

B. 2 phân tử oxi.            

C. 2 nguyên tố oxi.        

D. 2 hợp chất oxi.

Câu 3. Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3 là

A. 48.                                    

B. 72.                                

C. 80.                                

D. 107.

Câu 4. Cho Ca(II), PO4(III). Công thức hóa học nào viết đúng?

A. CaPO4.                             

B. Ca2PO4.                       

C. Ca3(PO4)2.                   

D. Ca3PO4.

Câu 5. Hợp chất của nguyên tố R với nhóm hiđroxit có dạng R(OH)3. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R ấy với nguyên tố oxi là

A. R2O3.                                

B. R3O2.                           

C. RO3.                            

D. RO2.

Câu 6. Trong các giai đoạn sau, giai đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí?

A. Khí hiđro cháy.                 

B. Gỗ bị cháy.                  

C. Sắt nóng chảy.             

D. Sắt bị gỉ.

Câu 7. Câu nào sau đây đúng?

A. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ.

B. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử bị phá vỡ.

C. Trong phản ứng hoá học, kết hợp trong các phân tử ko bị phá vỡ.

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn.

Câu 8. Khối lượng trước và sau 1 phản ứng hóa học được bảo toàn vì

A. số lượng các chất ko chỉnh sửa.               

B. số lượng nguyên tử ko chỉnh sửa.

C. kết hợp giữa các nguyên tử ko đổi.      

D. ko có tạo thành chất mới.

Câu 9. Phương trình hoá học nào sau đây đúng?

A. (Mg + {O_2} lớn Mg{O_2}.)     

B. (Mg + O lớn MgO.)

C. (2Mg + {O_2} lớn MgO.)  

D. (2Mg + {O_2} lớn 2MgO.)

Câu 10. Cho phương trình hoá học: (3F{rm{e}} + X lớn F{{rm{e}}_3}{O_4}.) Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                    

B. O2.                               

C. 2O2.                             

D. 3O2.

Câu 11. Cho lược đồ phản ứng: Al + H2SO4  → Al2(SO4)3 + H2. Sau lúc thăng bằng với các hệ số nguyên tối giản thì tổng hệ số trong phương trình hóa học là:

A. 9.                                      

B. 8.                                  

C. 5.                                  

D. 6.

Câu 12. Trong 2 mol CO2 có bao lăm phân tử?

A. 6.1023.                              

B. 9.1023.                          

C. 12.1023.                        

D. 18.1023.

Câu 13. Ở đktc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm 1 thể tích là

A. 11,2 lít.                             

B. 22,4 lít.                         

C. 24,2 lít.                        

D. 42,4 lít.

Câu 14. Thể tích (đktc) ứng với 64 gam oxi là

A. 89,6 lít.                             

B. 44,8 lít.                         

C. 22,4 lít.                        

D. 11,2 lít.

Câu 15. Số mol ứng với 6,4 gam khí sunfurơ SO2 là

A. 0,2 mol.                            

B. 0,5 mol.                        

C. 0,01 mol.                      

D. 0,1 mol.

Câu 16. Ở điều kiện tiêu chuẩn, hỗn hợp gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 có khối lượng là

A. 8 gam.                               

B. 9 gam.                          

C. 10 gam.                        

D. 12 gam.

Câu 17. Lấy cùng 1 lượng m gam mỗi chất sau, chất nào có số mol béo nhất?

A. Mg.                                   

B. Ca.                               

C. Cl2.                              

D. N2.

Câu 18. Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                             

B. 32 gam.                        

C. 64 gam.                        

D. 8 gam.

Câu 19. Trong hợp chất CuSO4 % khối lượng của Cu, S, O lần là lượt:

A. 30%; 20%; 50%.              

B. 40%; 20%; 40%.          

C. 25%; 50%; 25%.          

D. 30%; 40%; 30%.

Câu 20.  Dãy nào gồm các khí đều có thể nhận được vào lọ bằng cách thức đẩy ko khí như miêu tả hình bên?

A. NH3, H2, CH4.                                                             

B. H2, CH4, Cl2.

C. NH3, CH4, O2.                                                             

D. H2, NH3, Cl2.

Câu 21. Cho các công thức hóa học của 1 số chất như sau: Br2, AlCl3, MgO, Zn, KNO3, NaOH, O3. Số đơn chất là

A. 4 chất.                               

B. 3 chất.                          

C. 2 chất.                          

D. 1 chất.

Câu 22. Cho các công thức: NaCl2, MgOH, CaO, SO2, MgO2. Số công thức hóa học viết sai là

A. 4.                                      

B. 3.                                  

C. 2.                                  

D. 1.

Câu 23. Cho lược đồ phản ứng: Với x và y thì trị giá phù hợp của x và y lần là lượt:

A. 1 và 2.                               

B. 2 và 3.                          

C. 2 và 4.                          

D. 3 và 4.

Câu 24. Cho lược đồ phản ứng: 4CuFeS2 + 13O2  →​ 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO2. Tổng hệ số thăng bằng nguyên, tối giản của các chất trong phản ứng là

A. 24.                                    

B. 30.                                

C. 21.                                

D. 31.

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

(a) Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

(b) Muối ăn (NaCl) do nguyên tố natri và nguyên tố clo hình thành.

(c) Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất cacbon và oxi.

(d) Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, diêm sinh và oxi hình thành.

(e) Axit clohiđric gồm 2 chất là hiđro và clo.

Những phát biểu sai là

A. (a), (b).                              

B. (a), (d).                         

C. (b), (d).                                 

D. (c), (e).

Câu 26. Cho các giai đoạn sau:

(1) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.

(2) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi.

(3) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.

(4) Cháy rừng gây ô nhiễm béo cho môi trường.

(5) Nhiệt độ trái đất hot lên làm băng ở 2 cực trái đất tan dần.

Những giai đoạn xảy ra hiện tượng hóa học là

A. (1), (2), (4).                       

B. (1), (2), (4), (5).           

C. (2), (3).                         

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 27. Than cháy tạo ra khí cacbonic (CO2) theo phương trình: cacbon + oxi g khí cacbonic. Biết rằng khối lượng cacbon đã cháy là 4,5 kg và khối lượng oxi đã phản ứng là 12 kg. Khối lượng CO2 tạo ra là

A. 16,2 kg.                            

B. 16,3kg.                         

C. 16,4 kg.                        

D. 16,5 kg.

Câu 28. Khi phân tách thành phần hợp chất hữu cơ X nhận được các số liệu thực nghiệm như sau: %C = 54,54; %H = 9,09; còn lại là oxi. Khối lượng mol của X là 88 g/mol. Công thức phân tử của X là

A. C4H7O2.                           

B. C4H8O2.                       

C. C3H8O3.                       

D. C4H6O2.

Câu 29. Mg phản ứng với HCl theo phản ứng:  Sau phản ứng nhận được 2,24 lít (đktc) khí hiđro thì khối lượng của Mg đã tham dự phản ứng là

A. 2,4 gam.                            

B. 12 gam.                        

C. 2,3 gam.                       

D. 7,2 gam.

Câu 30. Cho 12,8 gam 1 kim khí R hóa trị II công dụng với khí clo vừa đủ, nhận được 27 gam muối clorua (RCl2). R là kim khí

A. Fe.                                    

B. Ca.                               

C. Cu.                               

D. Mg.

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 02

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                              

B. Nơtron và  electron.

C. Proton và nơtron.    

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2: Cho các chất sau:

(1) Khí nitơ do nguyên tố N hình thành;

(2) Khí cacbonic do 2 nguyên tố C và O hình thành;

(3) Natri hiđroxit do 3 nguyên tố Na, O và H hình thành;

(4) Sulfur do nguyên tố S hình thành.

Trong những chất trên, chất nào là đơn chất?

A. (1); (2).                         

B. (2); (3).                     

C. (3); (4).                     

D. (1); (4).

Câu 3: Dãy chất sau đây đều là hợp chất?

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3.            

B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3.

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.           

D. Cl2, Cu, Fe, Al.

Câu 4: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                               

B. X2Y.                         

C. XY2.                         

D. X2Y3.

Câu 5: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là

A. 3.                                   

B. 2.                              

C. 1.                              

D. 4.

Câu 6: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?

A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.                      

B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét.

C. Sự kết tinh của muối ăn.                                     

D. Sắt để lâu ngày trong ko khí bị gỉ.

Câu 7: Cho phương trình hoá học:  Công thức hóa học và hệ số của X là

A. O4.                                

B. O2.                            

C. 2O2.                          

D. 3O2.

Câu 8: Số phân tử H2O có trong 1 giọt nước (0,05 gam) là

A. 1,7.1023  phân tử.          

B. 1,7.1022 phân tử.       

C. 1,7.1021 phân tử.       

D. 1,7.1020 phân tử.

Câu 9: Trong các khí CO2, H2S, N2, H2, SO2, số khí nhẹ hơn ko khí là

A. 5.                                   

B. 4.                              

C. 3.                              

D. 2.

Câu 10: Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam.                         

B. 32 gam.                    

C. 64 gam.                    

D. 8 gam.

—(Để xem tiếp nội dung phần tự luận của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 03

Câu 1. Cho các dữ kiện sau:

– Trong thân thể người có chứa từ 63 tới 68% về khối lượng là nước.

– Hiện nay, xoong nồi làm bằng inox rất được ưa thích.

– Cốc nhựa thì khó vỡ hơn cốc thủy tinh.

Dãy gồm các chất trong các câu trên là

A. cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.  

B. thủy tinh, nước, inox, nhựa.

C. thủy tinh, inox, soong nồi.

D. thân thể người, nước, xoong nồi.

Câu 2. Thành phần cấu tạo của phần đông của các loại nguyên tử gồm:

A. Proton và electron.                                                       B. Nơtron và electron.

C. Proton và nơtron.                                                         D. Proton, nơtron và electron.

Câu 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nguyên tử là hạt hết sức bé và…(1)… về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi…(2)… mang…(3)…”

A. (1): trung hòa; (2): hạt nhân; (3): điện tích âm.

B. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): ko mang điện.

C. (1): ko trung hòa; (2): 1 hạt electron; (3): điện tích dương.

D. (1): trung hòa; (2): 1 hay nhiều electron; (3): điện tích âm.

Câu 4. Khối lượng của 1 đvC là

A. 1,6605.10-23 gam.                                                         B. 1,6605.10-24 gam.

C. 6.1023 gam.                                                                   D. 1,9926.10-23 gam.

Câu 5. Để tạo thành phân tử của 1 hợp chất tối thiểu cần có bao lăm loại nguyên tố?

A. 4.                                       B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

Câu 6. Phân tử khối của hợp chất N2O5 là

A. 30.                                     B. 44.                                 C. 108.                               D. 94.

Câu 7. Sulfur đioxit có công thức hóa học là SO2. Thành phần phân tử của diêm sinh đioxit gồm:

A. 2 đơn chất diêm sinh và oxi.                                       B. 1 nguyên tố diêm sinh và 2 nguyên tố oxi.

C. nguyên tử diêm sinh và nguyên tử oxi.                       D. 1 nguyên tử diêm sinh và 2 nguyên tử oxi.

Câu 8. Nguyên tử S có hoá trị VI trong phân tử chất nào?

A. SO2.                                   B. H2S.                              C. SO3.                              D. CaS.

Câu 9. Hãy chọn công thức hoá học đúng là

A. BaPO4.                              B. Ba2PO4.                        C. Ba3PO4.                        D. Ba3(PO4)2.

Câu 10. Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.                                   B. X2Y.                             C. XY2.                             D. X2Y3.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 04

Câu 1:

a) Hãy cho biết thế nào là đơn chất? Hợp chất?

b) Trong số các công thức hóa học sau: CO2, O2, Zn, CaCO3, công thức nào là công thức của đơn chất? Công thức nào là công thức của hợp chất?

Câu 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của:

a) Fe (III) và O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3:

a) Thế nào là phản ứng hóa học? Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra?

b) Hoàn thành các phương trình hóa học cho các lược đồ sau:

Al + O2  → Al2O3

Na3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + NaCl

Câu 4:

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5: Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6: Khi đốt dây sắt, sắt phản ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 →  Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8- TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC- ĐỀ 05

Câu 1: Nêu định nghĩa nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Câu 2: Nêu định nghĩa đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho thí dụ minh họa?

Câu 3: Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết ý nghĩa gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: 

a. Khi cho 1 mẩu vôi sống (có tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước hot lên, thậm chí có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi có phản ứng hóa học xảy ra ko? Tại sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành có tên là canxi hiđroxit

Câu 5: Nêu định nghĩa thể tích mol của chất khí? Cho biết thể tích mol của các chất khí ở đktc?

Câu 6: Cho lược đồ của các phản ứng sau:

a. Na + O2  → Na2O

b. KClO3 →  KCl +  O2    

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học lập được

Câu 7: Để chế tác mỗi quả pháo bông nhằm dùng cho cho các chiến sĩ biên phòng giữ giàng biên thuỳ hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim khí Magie (Mg), lúc pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b. Tính khối lượng khí oxi (O2) tham dự phản ứng?

—(Để xem tiếp nội dung phần đáp án của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Sen Ti để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Chí Quốc. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Cẩm Bình

Thi trực tuyến

Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 8 5 2021-2022

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Dương Văn An

458

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

603

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Lê Văn 8

413

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phước Thạnh

564

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Khuyến

591

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 8 5 2021-2022

372

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THCS #Ngô #Chí #Quốc

[rule_2_plain]

  • Tổng hợp: Sen Ti
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-hk1-mon-hoa-hoc-8-nam-2021-2022-co-dap-an-truong-thcs-ngo-chi-quoc-doc35465.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button