Bài diễn văn lễ mít tinh kỉ niệm ngày 30/4

Big Data VN mời các bạn tham khảo bài diễn văn lễ mít tinh kỉ niệm ngày 30/4, nhân ngày kỉ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong bài viết này.

  • Bài tuyên truyền ngày 30/4 – 1/5
  • Câu hỏi trắc nghiệm về ngày 30 tháng 4

Diễn văn ngày 30/4

1. Bài diễn văn lễ mít tinh kỉ niệm ngày 30-4 số 1

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước

Hôm nay, trong niềm vui vô hạn, tự hào và xúc động sâu sắc, chúng ta tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ….năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới – Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; tưởng nhớ biết bao đồng bào, đồng chí và chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta mãi mãi mãi biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong và đồng bào ở mọi miền đất nước đã cống hiến xương máu, công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế. Chúng ta chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cu Ba, các nước anh em, các phong trào quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam và bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước.

Kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 diễn ra cùng dịp với ngày Quốc tế Lao động 1/5. Nhân dịp này, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam một lần nữa bày tỏ tình đoàn kết và lời cảm ơn chân thành tới những người lao động khắp năm châu đã kề vai, sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay. Chúc cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng và tiến bộ trên thế giới giành được nhiều thắng lợi mới.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Sau năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta vừa giành thắng lợi chưa được bao lâu, nhưng với âm mưu thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, phá hoại nền độc lập của dân tộc ta, thế lực cầm quyền hiếu chiến Mỹ đã đưa quân xâm lược miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, làm bàn đạp tấn công miền Bắc Việt Nam và các nước XHCN. Thiết tha yêu hòa bình, nhưng kẻ thù lại buộc nhân dân ta phải cầm súng bước vào cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ vô cùng gian khổ nhưng rất oanh liệt. Hàng triệu người Việt Nam yêu nước đã chung sức, đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lần lượt đánh bại các chiến lược của địch, từ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” đến chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Cùng “chia lửa” với đồng bào miền Nam, quân và dân miền Bắc đã kiên cường đánh bại nhiều trận phá hoại của Mỹ bằng không quân và hải quân, làm cho địch thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam – Bắc, tạo bước phát triển mới cả về thế và lực trên khắp các chiến trường, là điều kiện để chúng ta quyết định đánh đòn ” điểm huyệt” Buôn Ma Thuột (ngày 10/3/1975), lần lượt giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, ven biển miền Trung và hải đảo, miền Đông Nam Bộ. Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, chiến dịch mang tên Bác Hồ vĩ đại giải phóng Sài Gòn – Gia Định bắt đầu. Các quân đoàn chủ lực tinh nhuệ của ta cùng lúc tiến công với tinh thần ” Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” đồng thời với sự nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng ở nội, ngoại thành Sài Gòn – Gia Định, quân và dân ta đã nhanh chóng khống chế toàn bộ lực lượng của địch từ Trung ương đến cơ sở. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, miền Nam và cả nước ngập tràn sắc đỏ cờ, hoa mừng ngày hội lớn – ngày hội đại thắng của toàn dân tộc Việt nam

Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, một mốc sơn chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã nhận định “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã góp phần cổ vũ các dân tộc trên thế giới kiên cường giương cao ngọn cờ độc lập, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc, công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Thắng lợi vĩ đại đó trước hết, bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với đường lối cách mạng và phương pháp độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Đó là, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền nhằm một mục tiêu chung giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng với sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh quân sự; nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công; thực hành chiến lược tổng hợp để giành thắng lợi.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là sự toàn thắng của trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, con người Việt Nam được thể hiện ở một tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc tâm hồn, cốt cách văn hóa Việt Nam, là những con người được tạo thành từ tố chất mới hòa quyện dân tộc và giai cấp, truyền thống và hiện đại, kết tinh những gì tốt đẹp nhất trong phẩm chất hàng ngàn năm của dân tộc thành những giá trị tinh thần của nhân cách Việt Nam. Từ sức mạnh từng con người, chuyển thành sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của chiến tranh nhân dân vô địch.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thể hiện đỉnh cao của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận quân sự chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết quả tổng hợp của thời cơ cách mạng, sự phát triển có tính chất bước ngoặt về thế và lực của cách mạng Việt Nam, sự hội tụ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến cứu nước, lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng đã phát triển lớn mạnh cả ba thứ quân, chiến đấu quả cảm, dám đánh, biết đánh và quyết thắng, lập bao chiến công hiển hách, xứng đáng với vai trò nòng cốt quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến. Sát cánh cùng các lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến đã dũng cảm, kiên cường phục vụ chiến đấu và chiến đấu, góp phần quan trọng vào chiến thắng.

Trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ vì miền Nam ruột thịt, quân và dân miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ miền Bắc XHCN, đồng thời sẵn sàng chi viện, đáp ứng mọi nhu cầu của tiền tuyến. Ở miền Nam – Thành đồng Tổ quốc, dù phải chịu sự đàn áp dã man, tàn bạo của địch, nhưng với ý chí quật cường, bất khuất, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo miền Nam một lòng, một dạ đi theo cách mạng, tin tưởng sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch, vào sự nghiệp thống nhất đất nước, anh dũng chiến đấu, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hướng về Tổ quốc, người Việt Nam sinh sống và học tập ở nước ngoài đã hưởng ứng, ủng hộ, tiếp sức cùng đồng bào, chiến sỹ ở trong nước tham gia cuộc kháng chiến bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sáng ngời chính nghĩa của nhân dân ta đã phát huy được sức mạnh đoàn kết liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia cùng chiến đấu chống kẻ thù chung trên cả ba nước, đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ sâu rộng của các nước anh em và bầu bạn, của các lực lượng hòa bình và tiến bộ trên thế giới, dấy lên phong trào phản đối chiến tranh trong nhân dân và thanh niên nhiều nước, góp phần làm suy sụp tinh thần đội quân xâm lược, tạo nên sức mạnh tổng hợp của thời đại chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực xâm lược.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước

….năm đã đi qua, nhưng hậu quả chiến tranh để lại còn rất nặng nề. Cùng với chính sách đền ơn, đáp nghĩa những người có công với nước, Nhà nước và nhân dân ta hết lòng chăm lo những nạn nhân chiến tranh, những gia đình thương binh, liệt sỹ, những người bị dị tật vì nhiễm chất độc hóa học đi-ô-xin. Chúng ta ghi nhớ và xúc động trước tấm lòng của nhân dân cả nước, trong đó có cả nhân dân Mỹ, đã thể hiện sự đồng cảm và có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam . Chúng ta nguyện làm tất cả những gì cần thiết và có thể để giảm nhẹ đau thương cho những người bị tàn phế và bệnh tật, những người bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc chiến tranh vừa qua.

Thưa đồng bào, đồng chí

Sau khi đất nước thống nhất, trong lúc vết thương chiến tranh còn chưa được hàn gắn, nhân dân ta lại phải tiếp tục chịu đựng những thử thách gay gắt mới chống lại chính sách bao vây cấm vận kéo dài nhiều năm, đối phó với chiến tranh biên giới, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, khắc phục tình trạng trì trệ, khủng hoảng của nền kinh tế vì cả những lý do khách quan và chủ quan. Trước bối cảnh cực kỳ khó khăn đó, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, sáng tạo, kịp thời tổng kết thực tiễn, đề ra đường lối đổi mới từ Đại hội VI (năm 1986) và tiếp tục bổ sung, phát triển trong các Đại hội sau.

Đường lối đổi mới do Đảng ta phát động từ Đại hội VI và Cương lĩnh 1991đã đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta không những vượt qua được các khó khăn, thử thách mà còn giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, nền kinh tế cạn kiệt, Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau gần 25 năm đổi mới, kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thành tựu đó khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam , là kết quả sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự kiên định và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác–Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam là nguồn gốc thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đó cũng là nhân tố chủ yếu đưa tới thành công của công cuộc đổi mới. Bài học quý báu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” đã được Bác Hồ tổng kết cô đọng và sâu sắc sẽ mãi mãi soi sáng con đường phát triển của dân tộc ta, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta, hôm nay và mai sau.

Thưa đồng bào, đồng chí

Trong khi khẳng định những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, chúng ta cần hết sức nghiêm túc nhận rõ những khuyết điểm, tồn tại và những thách thức mới đang đặt ra cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Nước ta chỉ mới bước đầu ra khỏi nhóm các nước đang phát triển có thu nhập thấp; nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn nhiều yếu kém; chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa tương xứng với tiềm năng; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống…chưa bị ngăn chặn, đẩy lùi. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước còn chuyển biến chậm, hiệu quả thực tế chưa cao. Còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Đứng trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và của tiến trình hội nhập quốc tế, chúng ta kiên quyết khắc phục bằng được các yếu kém, khuyết điểm, chủ động nắm bắt thời cơ, làm chủ tình hình, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đó là đòi hỏi khách quan của lịch sử, đồng thời là khát vọng thiết tha, niềm tin mãnh liệt, quyết tâm sắt đá của tất cả người Việt Nam yêu nước hôm nay.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước,

Có được thành quả to lớn của đất nước hôm nay là do sự đóng góp của mọi người dân Việt Nam yêu nước, yêu giống nòi, trong và ngoài nước. Để tiếp tục bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, hơn bao giờ hết, lúc này, mỗi người Việt Nam phải làm tốt nghĩa vụ với non sông, đất nước, tự nguyện đứng vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phân biệt quá khứ và vượt lên trên những khác biệt về dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế và cả những nhận thức, ý kiến còn khác nhau…

Phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc nhau hướng về Tổ quốc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hãy tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau, xây dựng một cộng đồng có vai trò tích cực ở các nước sở tại, đồng thời làm cầu nối các nước với nước ta; luôn hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo bước tiến mới toàn diện về chất lượng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội.

Chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, trong khi coi trọng nhiệm vụ trung tâm xây dựng và phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chế độ XHCN, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, duy trì trật tự kỷ cương, an toàn xã hội; ngăn ngừa; đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Kinh nghiệm thực tiễn đã cho chúng ta bài học sâu sắc rằng, nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng, đồng thời để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng trong thời kỳ mới là tích cực đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động bộ máy Đảng và Nhà nước, đảm bảo bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới; kiên quyết đầy lùi và ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác; ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt tự giác, thường xuyên trong các tổ chức Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đó là một trong những biện pháp hữu hiệu để củng cố, chỉnh đốn Đảng và nâng cao nền tảng đạo đức xã hội.

Từ tháng 4 lịch sử này, Đảng ta bắt đầu tiến hành Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đó là một cuộc sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phải phát huy mạnh mẽ dân chủ, tập trung cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để tổng kết những bài học của 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, tiếp tục khẳng định mục tiêu và con đường XHCN, làm sáng tỏ thêm các quan điểm, bổ sung phương hướng đổi mới và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đề ra các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn cơ quan lãnh đạo các cấp bộ Đảng…. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, với sức mạnh và truyền thống đoàn kết của Đảng ta, của dân tộc ta, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra những thời cơ mới và sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm nay, cùng với những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị – xã hội có ý nghĩa trọng đại trọng lịch sử nước nhà, là dịp để mọi người dân Việt Nam biểu thị tình cảm cao đẹp và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với Tổ tiên và các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, tri ân Đức Lý Thái Tổ đã khai mở kinh thành Thăng Long để rồi từ đó dân tộc ta có một Thủ đô Hà Nội Anh hùng – Thành phố vì hòa bình, Thủ đô nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, mỗi chúng ta hãy ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hồn thiêng sông núi đã và đang thôi thúc chúng ta quyết chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững mục tiêu cao đẹp và niềm tin sắt đá để xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Tinh thần Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 bất diệt!

Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam , Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam .

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!

2. Bài diễn văn lễ mít tinh kỉ niệm ngày 30-4 số 2

Bài diễn văn Lễ mít tinh kỷ niệm … năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/20…)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Thưa các vị khách quý.

Thưa các đồng chí Hội Cựu chiến binh Công ty và Thưa toàn thể hội nghị.

Hôm nay, trong niềm vui vô hạn, tự hào và xúc động sâu sắc. Được sự nhất trí của Đảng ủy công ty. Hội cựu chiến binh Công ty ……………. tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm … năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thay mặt cho BCH Hội Cựu chiến binh Công ty, tôi thân ái gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí hội cựu chiến binh công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới – Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; tưởng nhớ biết bao đồng bào, đồng chí và chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta mãi mãi mãi biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong và đồng bào ở mọi miền đất nước đã cống hiến xương máu, công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị.

Sau năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta vừa giành thắng lợi chưa được bao lâu, nhưng với âm mưu thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, phá hoại nền độc lập của dân tộc ta, thế lực cầm quyền hiếu chiến Mỹ đã đưa quân xâm lược miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, làm bàn đạp tấn công miền Bắc Việt Nam và các nước XHCN. Thiết tha yêu hòa bình, nhưng kẻ thù lại buộc nhân dân ta phải cầm súng bước vào cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ vô cùng gian khổ nhưng rất oanh liệt. Hàng triệu người Việt Nam yêu nước đã chung sức, đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lần lượt đánh bại các chiến lược của địch, từ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” đến chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Cùng “chia lửa” với đồng bào miền Nam, quân và dân miền Bắc đã kiên cường đánh bại nhiều trận phá hoại của Mỹ bằng không quân và hải quân, làm cho địch thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam – Bắc, tạo bước phát triển mới cả về thế và lực trên khắp các chiến trường, là điều kiện để chúng ta quyết định đánh đòn ” điểm huyệt” Buôn Ma Thuột (ngày 10/3/1975), lần lượt giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, ven biển miền Trung và hải đảo, miền Đông Nam Bộ. Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, chiến dịch mang tên Bác Hồ vĩ đại giải phóng Sài Gòn – Gia Định bắt đầu. Các quân đoàn chủ lực tinh nhuệ của ta cùng lúc tiến công với tinh thần ” Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” đồng thời với sự nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng ở nội, ngoại thành Sài Gòn – Gia Định, quân và dân ta đã nhanh chóng khống chế toàn bộ lực lượng của địch từ Trung ương đến cơ sở. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, miền Nam và cả nước ngập tràn sắc đỏ cờ, hoa mừng ngày hội lớn – ngày hội đại thắng của toàn dân tộc Việt nam.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là sự toàn thắng của trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, con người Việt Nam được thể hiện ở một tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc tâm hồn, cốt cách văn hóa Việt Nam, là những con người được tạo thành từ tố chất mới hòa quyện dân tộc và giai cấp, truyền thống và hiện đại, kết tinh những gì tốt đẹp nhất trong phẩm chất hàng ngàn năm của dân tộc thành những giá trị tinh thần của nhân cách Việt Nam. Từ sức mạnh từng con người, chuyển thành sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của chiến tranh nhân dân vô địch.

Trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ vì miền Nam ruột thịt, quân và dân miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ miền Bắc XHCN, đồng thời sẵn sàng chi viện, đáp ứng mọi nhu cầu của tiền tuyến. Ở miền Nam – Thành đồng Tổ quốc, dù phải chịu sự đàn áp dã man, tàn bạo của địch, nhưng với ý chí quật cường, bất khuất, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo miền Nam một lòng, một dạ đi theo cách mạng, tin tưởng sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch, vào sự nghiệp thống nhất đất nước, anh dũng chiến đấu, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị.

… năm đã đi qua, nhưng hậu quả chiến tranh để lại còn rất nặng nề. Cùng với chính sách đền ơn, đáp nghĩa những người có công với nước, Nhà nước và nhân dân ta hết lòng chăm lo những nạn nhân chiến tranh, những gia đình thương binh, liệt sỹ, những người bị dị tật vì nhiễm chất độc hóa học đi-ô-xin. Chúng ta ghi nhớ và xúc động trước tấm lòng của nhân dân cả nước, trong đó có cả nhân dân Mỹ, đã thể hiện sự đồng cảm và có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam . Chúng ta nguyện làm tất cả những gì cần thiết và có thể để giảm nhẹ đau thương cho những người bị tàn phế và bệnh tật, những người bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc chiến tranh vừa qua.

Đường lối đổi mới do Đảng ta phát động từ Đại hội VI và Cương lĩnh 1991 đã đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta không những vượt qua được các khó khăn, thử thách mà còn giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, nền kinh tế cạn kiệt, Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thành tựu đó khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự kiên định và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác–Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam là nguồn gốc thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đó cũng là nhân tố chủ yếu đưa tới thành công của công cuộc đổi mới. Bài học quý báu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” đã được Bác Hồ tổng kết cô đọng và sâu sắc sẽ mãi mãi soi sáng con đường phát triển của dân tộc ta, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta, hôm nay và mai sau.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị.

Hội cựu chiến binh công ty ……………… được thành lập theo quyết định số …../QĐ ngày ………….của Hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp tỉnh ………., Với tổng số ………Hội viên, ngay sau khi được thành lập Hội cựu chiến binh công ty đã kiện toàn tổ chức, ban hành được quy chế hoạt động của hội. Hội cựu chiến binh Công ty luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công ty, đồng thời được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong công ty. Cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu trách nhiệm tâm huyết trong xây dựng Hội, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Phấn đấu tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 100% hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa. Trong đó có nhiều nhiệm vụ mà hội viên được giao hoàn thành xuất sắc. Thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, xác định bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước. Phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau, luôn hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng công ty, quê hương đất nước ngày càng phát triển. Kiên quyết đầy lùi và ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác; ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt tự giác, thường xuyên trong hội.

Kỷ niệm … năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi chúng ta hãy ra sức giữ gìn, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống quyết chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững mục tiêu cao đẹp và niềm tin sắt đá để xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tinh thần Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 bất diệt!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Big Data VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button