Alioth là ai? Alioth có quyền năng gì trong MCU?

Alioth là ai, là gì trong Marvel? Alioth có quyền năng gì mà xuất hiện trong tập 5 Loki Season 1, trainghiemhay.com có câu trả lời đúng nhất.

Advertisement

Tập 5 Loki khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc Alioth là ai hay chính xác là gì? Đây là câu chuyện về nguồn gốc Alioth là ai và sức mạnh mà Alioth sở hữu.

Alioth là ai?

Alioth là một nhân vật trong Marvel. Alioth là ‘nó’ hơn là anh ta hoặc cô ta, Alioth là một thực thể xuyên thời gian tồn tại trên các dòng thời gian khác nhau dưới dạng một đám mây màu tím khổng lồ. Phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào, nó gây ra sự tàn phá trên toàn bộ chiều không gian.

Trong truyện tranh Marvel, Alioth là người đầu tiên thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian; sau đó nó bắt đầu phát triển về quyền lực và sức mạnh. Alioth có thể chinh phục tất cả các khoảng thời gian ngoài Kang the Conqueror, vì một rào cản tạm thời ngăn thực thể xâm nhập vào vương quốc.

Sức mạnh quyền năng của Alioth là gì?

Là một thực thể xuyên thời gian, Alioth tồn tại trên các thực tại khác nhau như một đám mây khổng lồ phá hủy tất cả những gì nó chạm vào, gây ra sự xáo trộn và tàn phá thời gian lớn trên toàn bộ chiều không gian. 

Advertisement

Nó có thể mở rộng vùng giả để tấn công các sinh vật hoặc vị trí tiêu điểm. Nó phát triển về kích thước và sức mạnh bằng cách hấp thụ cơ thể của những người du hành thời gian vào khối lượng của nó. Một khi nó chiếm một khoảng thời gian, nó sẽ lan rộng ra để nhấn chìm các thực tế lân cận.

Alioth đã có thể vào thế giới của Kang, Chronopolis, sau khi Terminatrix tiếp quản đế chế và vô tình cho phép thực thể khổng lồ xâm nhập. Kang và Terminatrix sau đó đã tranh thủ sự giúp đỡ của các Avengers hùng mạnh để giúp đánh bại Alioth.

Sau khi Avengers và Tempus có thể cầm chân Alioth, mọi thứ đều ổn. Cho đến khi Kang quyết định thả Alioth để loại bỏ Hội đồng. Alioth sau đó đột nhập vào vương quốc của Time Variance Authority và bắt đầu gây ra hỗn loạn, phá hủy mọi thứ.

Alioth phát triển về kích thước và sức mạnh sau khi nó hấp thụ cơ thể của người du hành thời gian thành khối lượng của chính nó. Một khi dòng thời gian bị Alioth chiếm giữ, nó sẽ bắt đầu lan sang các thực tại khác gần đó.

Thông tin thêm

Alioth là ai? Alioth có quyền năng gì trong MCU?

Alioth là ai, là gì trong Marvel? Alioth có quyền năng gì mà xuất hiện trong tập 5 Loki Season 1, trainghiemhay.com có câu trả lời đúng nhất.

Advertisement

Tập 5 Loki khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc Alioth là ai hay chính xác là gì? Đây là câu chuyện về nguồn gốc Alioth là ai và sức mạnh mà Alioth sở hữu.
Alioth là ai?
Alioth là một nhân vật trong Marvel. Alioth là ‘nó’ hơn là anh ta hoặc cô ta, Alioth là một thực thể xuyên thời gian tồn tại trên các dòng thời gian khác nhau dưới dạng một đám mây màu tím khổng lồ. Phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào, nó gây ra sự tàn phá trên toàn bộ chiều không gian.
Trong truyện tranh Marvel, Alioth là người đầu tiên thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian; sau đó nó bắt đầu phát triển về quyền lực và sức mạnh. Alioth có thể chinh phục tất cả các khoảng thời gian ngoài Kang the Conqueror, vì một rào cản tạm thời ngăn thực thể xâm nhập vào vương quốc.
Sức mạnh quyền năng của Alioth là gì?
Là một thực thể xuyên thời gian, Alioth tồn tại trên các thực tại khác nhau như một đám mây khổng lồ phá hủy tất cả những gì nó chạm vào, gây ra sự xáo trộn và tàn phá thời gian lớn trên toàn bộ chiều không gian. 
Advertisement

Nó có thể mở rộng vùng giả để tấn công các sinh vật hoặc vị trí tiêu điểm. Nó phát triển về kích thước và sức mạnh bằng cách hấp thụ cơ thể của những người du hành thời gian vào khối lượng của nó. Một khi nó chiếm một khoảng thời gian, nó sẽ lan rộng ra để nhấn chìm các thực tế lân cận.
Alioth đã có thể vào thế giới của Kang, Chronopolis, sau khi Terminatrix tiếp quản đế chế và vô tình cho phép thực thể khổng lồ xâm nhập. Kang và Terminatrix sau đó đã tranh thủ sự giúp đỡ của các Avengers hùng mạnh để giúp đánh bại Alioth.
Sau khi Avengers và Tempus có thể cầm chân Alioth, mọi thứ đều ổn. Cho đến khi Kang quyết định thả Alioth để loại bỏ Hội đồng. Alioth sau đó đột nhập vào vương quốc của Time Variance Authority và bắt đầu gây ra hỗn loạn, phá hủy mọi thứ.

Alioth phát triển về kích thước và sức mạnh sau khi nó hấp thụ cơ thể của người du hành thời gian thành khối lượng của chính nó. Một khi dòng thời gian bị Alioth chiếm giữ, nó sẽ bắt đầu lan sang các thực tại khác gần đó.

#Alioth #là #Alioth #có #quyền #năng #gì #trong #MCU

Alioth là ai, là gì trong Marvel? Alioth có quyền năng gì mà xuất hiện trong tập 5 Loki Season 1, trainghiemhay.com có câu trả lời đúng nhất.

Advertisement

Tập 5 Loki khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc Alioth là ai hay chính xác là gì? Đây là câu chuyện về nguồn gốc Alioth là ai và sức mạnh mà Alioth sở hữu.
Alioth là ai?
Alioth là một nhân vật trong Marvel. Alioth là ‘nó’ hơn là anh ta hoặc cô ta, Alioth là một thực thể xuyên thời gian tồn tại trên các dòng thời gian khác nhau dưới dạng một đám mây màu tím khổng lồ. Phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào, nó gây ra sự tàn phá trên toàn bộ chiều không gian.
Trong truyện tranh Marvel, Alioth là người đầu tiên thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian; sau đó nó bắt đầu phát triển về quyền lực và sức mạnh. Alioth có thể chinh phục tất cả các khoảng thời gian ngoài Kang the Conqueror, vì một rào cản tạm thời ngăn thực thể xâm nhập vào vương quốc.
Sức mạnh quyền năng của Alioth là gì?
Là một thực thể xuyên thời gian, Alioth tồn tại trên các thực tại khác nhau như một đám mây khổng lồ phá hủy tất cả những gì nó chạm vào, gây ra sự xáo trộn và tàn phá thời gian lớn trên toàn bộ chiều không gian. 
Advertisement

Nó có thể mở rộng vùng giả để tấn công các sinh vật hoặc vị trí tiêu điểm. Nó phát triển về kích thước và sức mạnh bằng cách hấp thụ cơ thể của những người du hành thời gian vào khối lượng của nó. Một khi nó chiếm một khoảng thời gian, nó sẽ lan rộng ra để nhấn chìm các thực tế lân cận.
Alioth đã có thể vào thế giới của Kang, Chronopolis, sau khi Terminatrix tiếp quản đế chế và vô tình cho phép thực thể khổng lồ xâm nhập. Kang và Terminatrix sau đó đã tranh thủ sự giúp đỡ của các Avengers hùng mạnh để giúp đánh bại Alioth.
Sau khi Avengers và Tempus có thể cầm chân Alioth, mọi thứ đều ổn. Cho đến khi Kang quyết định thả Alioth để loại bỏ Hội đồng. Alioth sau đó đột nhập vào vương quốc của Time Variance Authority và bắt đầu gây ra hỗn loạn, phá hủy mọi thứ.

Alioth phát triển về kích thước và sức mạnh sau khi nó hấp thụ cơ thể của người du hành thời gian thành khối lượng của chính nó. Một khi dòng thời gian bị Alioth chiếm giữ, nó sẽ bắt đầu lan sang các thực tại khác gần đó.

#Alioth #là #Alioth #có #quyền #năng #gì #trong #MCU

Alioth là ai, là gì trong Marvel? Alioth có quyền năng gì mà xuất hiện trong tập 5 Loki Season 1, trainghiemhay.com có câu trả lời đúng nhất.

Advertisement

Tập 5 Loki khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc Alioth là ai hay chính xác là gì? Đây là câu chuyện về nguồn gốc Alioth là ai và sức mạnh mà Alioth sở hữu.
Alioth là ai?
Alioth là một nhân vật trong Marvel. Alioth là ‘nó’ hơn là anh ta hoặc cô ta, Alioth là một thực thể xuyên thời gian tồn tại trên các dòng thời gian khác nhau dưới dạng một đám mây màu tím khổng lồ. Phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào, nó gây ra sự tàn phá trên toàn bộ chiều không gian.
Trong truyện tranh Marvel, Alioth là người đầu tiên thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian; sau đó nó bắt đầu phát triển về quyền lực và sức mạnh. Alioth có thể chinh phục tất cả các khoảng thời gian ngoài Kang the Conqueror, vì một rào cản tạm thời ngăn thực thể xâm nhập vào vương quốc.
Sức mạnh quyền năng của Alioth là gì?
Là một thực thể xuyên thời gian, Alioth tồn tại trên các thực tại khác nhau như một đám mây khổng lồ phá hủy tất cả những gì nó chạm vào, gây ra sự xáo trộn và tàn phá thời gian lớn trên toàn bộ chiều không gian. 
Advertisement

Nó có thể mở rộng vùng giả để tấn công các sinh vật hoặc vị trí tiêu điểm. Nó phát triển về kích thước và sức mạnh bằng cách hấp thụ cơ thể của những người du hành thời gian vào khối lượng của nó. Một khi nó chiếm một khoảng thời gian, nó sẽ lan rộng ra để nhấn chìm các thực tế lân cận.
Alioth đã có thể vào thế giới của Kang, Chronopolis, sau khi Terminatrix tiếp quản đế chế và vô tình cho phép thực thể khổng lồ xâm nhập. Kang và Terminatrix sau đó đã tranh thủ sự giúp đỡ của các Avengers hùng mạnh để giúp đánh bại Alioth.
Sau khi Avengers và Tempus có thể cầm chân Alioth, mọi thứ đều ổn. Cho đến khi Kang quyết định thả Alioth để loại bỏ Hội đồng. Alioth sau đó đột nhập vào vương quốc của Time Variance Authority và bắt đầu gây ra hỗn loạn, phá hủy mọi thứ.

Alioth phát triển về kích thước và sức mạnh sau khi nó hấp thụ cơ thể của người du hành thời gian thành khối lượng của chính nó. Một khi dòng thời gian bị Alioth chiếm giữ, nó sẽ bắt đầu lan sang các thực tại khác gần đó.

#Alioth #là #Alioth #có #quyền #năng #gì #trong #MCU

Alioth là ai, là gì trong Marvel? Alioth có quyền năng gì mà xuất hiện trong tập 5 Loki Season 1, trainghiemhay.com có câu trả lời đúng nhất.

Advertisement

Tập 5 Loki khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc Alioth là ai hay chính xác là gì? Đây là câu chuyện về nguồn gốc Alioth là ai và sức mạnh mà Alioth sở hữu.
Alioth là ai?
Alioth là một nhân vật trong Marvel. Alioth là ‘nó’ hơn là anh ta hoặc cô ta, Alioth là một thực thể xuyên thời gian tồn tại trên các dòng thời gian khác nhau dưới dạng một đám mây màu tím khổng lồ. Phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào, nó gây ra sự tàn phá trên toàn bộ chiều không gian.
Trong truyện tranh Marvel, Alioth là người đầu tiên thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian; sau đó nó bắt đầu phát triển về quyền lực và sức mạnh. Alioth có thể chinh phục tất cả các khoảng thời gian ngoài Kang the Conqueror, vì một rào cản tạm thời ngăn thực thể xâm nhập vào vương quốc.
Sức mạnh quyền năng của Alioth là gì?
Là một thực thể xuyên thời gian, Alioth tồn tại trên các thực tại khác nhau như một đám mây khổng lồ phá hủy tất cả những gì nó chạm vào, gây ra sự xáo trộn và tàn phá thời gian lớn trên toàn bộ chiều không gian. 
Advertisement

Nó có thể mở rộng vùng giả để tấn công các sinh vật hoặc vị trí tiêu điểm. Nó phát triển về kích thước và sức mạnh bằng cách hấp thụ cơ thể của những người du hành thời gian vào khối lượng của nó. Một khi nó chiếm một khoảng thời gian, nó sẽ lan rộng ra để nhấn chìm các thực tế lân cận.
Alioth đã có thể vào thế giới của Kang, Chronopolis, sau khi Terminatrix tiếp quản đế chế và vô tình cho phép thực thể khổng lồ xâm nhập. Kang và Terminatrix sau đó đã tranh thủ sự giúp đỡ của các Avengers hùng mạnh để giúp đánh bại Alioth.
Sau khi Avengers và Tempus có thể cầm chân Alioth, mọi thứ đều ổn. Cho đến khi Kang quyết định thả Alioth để loại bỏ Hội đồng. Alioth sau đó đột nhập vào vương quốc của Time Variance Authority và bắt đầu gây ra hỗn loạn, phá hủy mọi thứ.

Alioth phát triển về kích thước và sức mạnh sau khi nó hấp thụ cơ thể của người du hành thời gian thành khối lượng của chính nó. Một khi dòng thời gian bị Alioth chiếm giữ, nó sẽ bắt đầu lan sang các thực tại khác gần đó.

#Alioth #là #Alioth #có #quyền #năng #gì #trong #MCU


#Alioth #là #Alioth #có #quyền #năng #gì #trong #MCU

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button