ABO là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời chính xác nhất này nhé!

ABO là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời chính xác nhất này nhé nói bạn đang tìm hiểu abo nghĩa là gì, abo là sao…

ABO là gì?

Hệ thống nhóm máu ABO, phân loại máu người dựa trên đặc tính di truyền của hồng cầu (hồng cầu ) được xác định bởi sự hiện diện hay vắng mặt củakháng nguyên A và B, được mang trên bề mặt của các tế bào màu đỏ. 

Người có thể có loại A, loại B, loại O, hoặc nhóm máu AB. Các nhóm máu A, B và O lần đầu tiên được xác định bởi nhà miễn dịch học người Áo Karl Landsteiner vào năm 1901.

Máu chứa tế bào hồng cầu có kháng nguyên loại A trên bề mặt của chúng có trong huyết thanh (dịch)kháng thể chống lại các tế bào hồng cầu loại B. Nếu trong truyền máu, máu nhóm B được tiêm vào người có máu loại A, các tế bào hồng cầu trong máu được tiêm sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể trong máu của người nhận. 

Theo cách tương tự, các tế bào hồng cầu loại A sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể chống A trong máu loại B. Máu nhóm O có thể được tiêm vào những người có nhóm máu A, B hoặc O trừ khi không có sự không tương thích với một số hệ thống nhóm máu khác. Những người có nhóm máu AB có thể nhận được nhóm máu A, B hoặc O.

Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các dân tộc Nam và Trung Mỹ. Loại B phổ biến ở châu Á, đặc biệt là ở miền bắc Ấn Độ. Loại A cũng phổ biến trên toàn thế giới; tần suất cao nhất là trong số các thổ dân Úc, người da đỏ Montana ở Montana và người Sami ở phía bắc Scandinavia.

Các kháng nguyên ABO được phát triển tốt trước khi sinh và tồn tại trong suốt cuộc đời. Trẻ em có được kháng thể ABO một cách thụ động từ mẹ trước khi sinh, nhưng đến ba tháng tuổi, trẻ tự tạo ra; người ta tin rằng sự kích thích cho sự hình thành kháng thể như vậy là do tiếp xúc với các chất kháng nguyên giống như ABO trong tự nhiên. 

Sự không tương thích ABO, trong đó các kháng nguyên của mẹ và thai nhi đủ khác nhau để gây ra phản ứng miễn dịch, xảy ra ở một số ít trường hợp mang thai. 

Hiếm khi, sự không tương thích ABO có thể làm phát sinherythroblastosis bào thai (bệnh tan máu của trẻ sơ sinh), một loại thiếu máu trong đó các tế bào hồng cầu của thai nhi bị phá hủy bởi hệ thống miễn dịch của mẹ. Tình huống này xảy ra thường xuyên nhất khi người mẹ thuộc loại O và thai nhi là loại A hoặc loại B.

ABO còn có nghĩa là gì khác?

A là Alpha.

B là Beta.

Như vậy ABO viết tắt là Alpha/ Beta/ Omega hay còn gọi là Omegaverse là một thể loại truyện tranh đam mỹ xuất phát từ Âu Mỹ, nơi bất cứ ai cũng có thể sinh con.

Thông tin thêm

ABO là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời chính xác nhất này nhé!

ABO là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời chính xác nhất này nhé nói bạn đang tìm hiểu abo nghĩa là gì, abo là sao…

ABO là gì?
Hệ thống nhóm máu ABO, phân loại máu người dựa trên đặc tính di truyền của hồng cầu (hồng cầu ) được xác định bởi sự hiện diện hay vắng mặt củakháng nguyên A và B, được mang trên bề mặt của các tế bào màu đỏ. 
Người có thể có loại A, loại B, loại O, hoặc nhóm máu AB. Các nhóm máu A, B và O lần đầu tiên được xác định bởi nhà miễn dịch học người Áo Karl Landsteiner vào năm 1901.
Máu chứa tế bào hồng cầu có kháng nguyên loại A trên bề mặt của chúng có trong huyết thanh (dịch)kháng thể chống lại các tế bào hồng cầu loại B. Nếu trong truyền máu, máu nhóm B được tiêm vào người có máu loại A, các tế bào hồng cầu trong máu được tiêm sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể trong máu của người nhận. 
Theo cách tương tự, các tế bào hồng cầu loại A sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể chống A trong máu loại B. Máu nhóm O có thể được tiêm vào những người có nhóm máu A, B hoặc O trừ khi không có sự không tương thích với một số hệ thống nhóm máu khác. Những người có nhóm máu AB có thể nhận được nhóm máu A, B hoặc O.
Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các dân tộc Nam và Trung Mỹ. Loại B phổ biến ở châu Á, đặc biệt là ở miền bắc Ấn Độ. Loại A cũng phổ biến trên toàn thế giới; tần suất cao nhất là trong số các thổ dân Úc, người da đỏ Montana ở Montana và người Sami ở phía bắc Scandinavia.
Các kháng nguyên ABO được phát triển tốt trước khi sinh và tồn tại trong suốt cuộc đời. Trẻ em có được kháng thể ABO một cách thụ động từ mẹ trước khi sinh, nhưng đến ba tháng tuổi, trẻ tự tạo ra; người ta tin rằng sự kích thích cho sự hình thành kháng thể như vậy là do tiếp xúc với các chất kháng nguyên giống như ABO trong tự nhiên. 
Sự không tương thích ABO, trong đó các kháng nguyên của mẹ và thai nhi đủ khác nhau để gây ra phản ứng miễn dịch, xảy ra ở một số ít trường hợp mang thai. 
Hiếm khi, sự không tương thích ABO có thể làm phát sinherythroblastosis bào thai (bệnh tan máu của trẻ sơ sinh), một loại thiếu máu trong đó các tế bào hồng cầu của thai nhi bị phá hủy bởi hệ thống miễn dịch của mẹ. Tình huống này xảy ra thường xuyên nhất khi người mẹ thuộc loại O và thai nhi là loại A hoặc loại B.
ABO còn có nghĩa là gì khác?
A là Alpha.
B là Beta.
Như vậy ABO viết tắt là Alpha/ Beta/ Omega hay còn gọi là Omegaverse là một thể loại truyện tranh đam mỹ xuất phát từ Âu Mỹ, nơi bất cứ ai cũng có thể sinh con.

#ABO #là #gì #Đừng #bỏ #qua #câu #trả #lời #chính #xác #nhất #này #nhé

ABO là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời chính xác nhất này nhé nói bạn đang tìm hiểu abo nghĩa là gì, abo là sao…

ABO là gì?
Hệ thống nhóm máu ABO, phân loại máu người dựa trên đặc tính di truyền của hồng cầu (hồng cầu ) được xác định bởi sự hiện diện hay vắng mặt củakháng nguyên A và B, được mang trên bề mặt của các tế bào màu đỏ. 
Người có thể có loại A, loại B, loại O, hoặc nhóm máu AB. Các nhóm máu A, B và O lần đầu tiên được xác định bởi nhà miễn dịch học người Áo Karl Landsteiner vào năm 1901.
Máu chứa tế bào hồng cầu có kháng nguyên loại A trên bề mặt của chúng có trong huyết thanh (dịch)kháng thể chống lại các tế bào hồng cầu loại B. Nếu trong truyền máu, máu nhóm B được tiêm vào người có máu loại A, các tế bào hồng cầu trong máu được tiêm sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể trong máu của người nhận. 
Theo cách tương tự, các tế bào hồng cầu loại A sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể chống A trong máu loại B. Máu nhóm O có thể được tiêm vào những người có nhóm máu A, B hoặc O trừ khi không có sự không tương thích với một số hệ thống nhóm máu khác. Những người có nhóm máu AB có thể nhận được nhóm máu A, B hoặc O.
Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các dân tộc Nam và Trung Mỹ. Loại B phổ biến ở châu Á, đặc biệt là ở miền bắc Ấn Độ. Loại A cũng phổ biến trên toàn thế giới; tần suất cao nhất là trong số các thổ dân Úc, người da đỏ Montana ở Montana và người Sami ở phía bắc Scandinavia.
Các kháng nguyên ABO được phát triển tốt trước khi sinh và tồn tại trong suốt cuộc đời. Trẻ em có được kháng thể ABO một cách thụ động từ mẹ trước khi sinh, nhưng đến ba tháng tuổi, trẻ tự tạo ra; người ta tin rằng sự kích thích cho sự hình thành kháng thể như vậy là do tiếp xúc với các chất kháng nguyên giống như ABO trong tự nhiên. 
Sự không tương thích ABO, trong đó các kháng nguyên của mẹ và thai nhi đủ khác nhau để gây ra phản ứng miễn dịch, xảy ra ở một số ít trường hợp mang thai. 
Hiếm khi, sự không tương thích ABO có thể làm phát sinherythroblastosis bào thai (bệnh tan máu của trẻ sơ sinh), một loại thiếu máu trong đó các tế bào hồng cầu của thai nhi bị phá hủy bởi hệ thống miễn dịch của mẹ. Tình huống này xảy ra thường xuyên nhất khi người mẹ thuộc loại O và thai nhi là loại A hoặc loại B.
ABO còn có nghĩa là gì khác?
A là Alpha.
B là Beta.
Như vậy ABO viết tắt là Alpha/ Beta/ Omega hay còn gọi là Omegaverse là một thể loại truyện tranh đam mỹ xuất phát từ Âu Mỹ, nơi bất cứ ai cũng có thể sinh con.

#ABO #là #gì #Đừng #bỏ #qua #câu #trả #lời #chính #xác #nhất #này #nhé

ABO là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời chính xác nhất này nhé nói bạn đang tìm hiểu abo nghĩa là gì, abo là sao…

ABO là gì?
Hệ thống nhóm máu ABO, phân loại máu người dựa trên đặc tính di truyền của hồng cầu (hồng cầu ) được xác định bởi sự hiện diện hay vắng mặt củakháng nguyên A và B, được mang trên bề mặt của các tế bào màu đỏ. 
Người có thể có loại A, loại B, loại O, hoặc nhóm máu AB. Các nhóm máu A, B và O lần đầu tiên được xác định bởi nhà miễn dịch học người Áo Karl Landsteiner vào năm 1901.
Máu chứa tế bào hồng cầu có kháng nguyên loại A trên bề mặt của chúng có trong huyết thanh (dịch)kháng thể chống lại các tế bào hồng cầu loại B. Nếu trong truyền máu, máu nhóm B được tiêm vào người có máu loại A, các tế bào hồng cầu trong máu được tiêm sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể trong máu của người nhận. 
Theo cách tương tự, các tế bào hồng cầu loại A sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể chống A trong máu loại B. Máu nhóm O có thể được tiêm vào những người có nhóm máu A, B hoặc O trừ khi không có sự không tương thích với một số hệ thống nhóm máu khác. Những người có nhóm máu AB có thể nhận được nhóm máu A, B hoặc O.
Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các dân tộc Nam và Trung Mỹ. Loại B phổ biến ở châu Á, đặc biệt là ở miền bắc Ấn Độ. Loại A cũng phổ biến trên toàn thế giới; tần suất cao nhất là trong số các thổ dân Úc, người da đỏ Montana ở Montana và người Sami ở phía bắc Scandinavia.
Các kháng nguyên ABO được phát triển tốt trước khi sinh và tồn tại trong suốt cuộc đời. Trẻ em có được kháng thể ABO một cách thụ động từ mẹ trước khi sinh, nhưng đến ba tháng tuổi, trẻ tự tạo ra; người ta tin rằng sự kích thích cho sự hình thành kháng thể như vậy là do tiếp xúc với các chất kháng nguyên giống như ABO trong tự nhiên. 
Sự không tương thích ABO, trong đó các kháng nguyên của mẹ và thai nhi đủ khác nhau để gây ra phản ứng miễn dịch, xảy ra ở một số ít trường hợp mang thai. 
Hiếm khi, sự không tương thích ABO có thể làm phát sinherythroblastosis bào thai (bệnh tan máu của trẻ sơ sinh), một loại thiếu máu trong đó các tế bào hồng cầu của thai nhi bị phá hủy bởi hệ thống miễn dịch của mẹ. Tình huống này xảy ra thường xuyên nhất khi người mẹ thuộc loại O và thai nhi là loại A hoặc loại B.
ABO còn có nghĩa là gì khác?
A là Alpha.
B là Beta.
Như vậy ABO viết tắt là Alpha/ Beta/ Omega hay còn gọi là Omegaverse là một thể loại truyện tranh đam mỹ xuất phát từ Âu Mỹ, nơi bất cứ ai cũng có thể sinh con.

#ABO #là #gì #Đừng #bỏ #qua #câu #trả #lời #chính #xác #nhất #này #nhé

ABO là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời chính xác nhất này nhé nói bạn đang tìm hiểu abo nghĩa là gì, abo là sao…

ABO là gì?
Hệ thống nhóm máu ABO, phân loại máu người dựa trên đặc tính di truyền của hồng cầu (hồng cầu ) được xác định bởi sự hiện diện hay vắng mặt củakháng nguyên A và B, được mang trên bề mặt của các tế bào màu đỏ. 
Người có thể có loại A, loại B, loại O, hoặc nhóm máu AB. Các nhóm máu A, B và O lần đầu tiên được xác định bởi nhà miễn dịch học người Áo Karl Landsteiner vào năm 1901.
Máu chứa tế bào hồng cầu có kháng nguyên loại A trên bề mặt của chúng có trong huyết thanh (dịch)kháng thể chống lại các tế bào hồng cầu loại B. Nếu trong truyền máu, máu nhóm B được tiêm vào người có máu loại A, các tế bào hồng cầu trong máu được tiêm sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể trong máu của người nhận. 
Theo cách tương tự, các tế bào hồng cầu loại A sẽ bị phá hủy bởi các kháng thể chống A trong máu loại B. Máu nhóm O có thể được tiêm vào những người có nhóm máu A, B hoặc O trừ khi không có sự không tương thích với một số hệ thống nhóm máu khác. Những người có nhóm máu AB có thể nhận được nhóm máu A, B hoặc O.
Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các dân tộc Nam và Trung Mỹ. Loại B phổ biến ở châu Á, đặc biệt là ở miền bắc Ấn Độ. Loại A cũng phổ biến trên toàn thế giới; tần suất cao nhất là trong số các thổ dân Úc, người da đỏ Montana ở Montana và người Sami ở phía bắc Scandinavia.
Các kháng nguyên ABO được phát triển tốt trước khi sinh và tồn tại trong suốt cuộc đời. Trẻ em có được kháng thể ABO một cách thụ động từ mẹ trước khi sinh, nhưng đến ba tháng tuổi, trẻ tự tạo ra; người ta tin rằng sự kích thích cho sự hình thành kháng thể như vậy là do tiếp xúc với các chất kháng nguyên giống như ABO trong tự nhiên. 
Sự không tương thích ABO, trong đó các kháng nguyên của mẹ và thai nhi đủ khác nhau để gây ra phản ứng miễn dịch, xảy ra ở một số ít trường hợp mang thai. 
Hiếm khi, sự không tương thích ABO có thể làm phát sinherythroblastosis bào thai (bệnh tan máu của trẻ sơ sinh), một loại thiếu máu trong đó các tế bào hồng cầu của thai nhi bị phá hủy bởi hệ thống miễn dịch của mẹ. Tình huống này xảy ra thường xuyên nhất khi người mẹ thuộc loại O và thai nhi là loại A hoặc loại B.
ABO còn có nghĩa là gì khác?
A là Alpha.
B là Beta.
Như vậy ABO viết tắt là Alpha/ Beta/ Omega hay còn gọi là Omegaverse là một thể loại truyện tranh đam mỹ xuất phát từ Âu Mỹ, nơi bất cứ ai cũng có thể sinh con.

#ABO #là #gì #Đừng #bỏ #qua #câu #trả #lời #chính #xác #nhất #này #nhé


#ABO #là #gì #Đừng #bỏ #qua #câu #trả #lời #chính #xác #nhất #này #nhé

Sen Ti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button